Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали за 2018 г


XІ. ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕжүктеу 0.75 Mb.
бет4/4
Дата02.04.2019
өлшемі0.75 Mb.
түріПрограма
1   2   3   4


XІ. ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ
1. Обект „Външно ел. и В и К захранване на Архиологически комплекс Перперикон”.

2. Обект „Временна площадка за съхранение на отпадъци”, находяща се в землището на с. Вишеград, и с. Островица, Община Кърджали

3. Обект „Главен колектор I ”Гледка”.

4. Обект „Главен колектор IV ”Гледка”.

5. Обект „Канализационна мрежа и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на група крайградски села/ Прилепци, Опълченско, Айрово, Сестрица, Петлино и Сипей/ в Община Кърджали.

6. Обект „Канализационна мрежа и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на с. Резбарци”.

7. Изграждане на Обект „Пътна връзка с мост над река Арда от кв. „Възрожденци”, гр. Кърджали до отклонението за с. Крайно село”, землище Крайно село.

8. Изграждане на водоснабдителни обекти и корекция на дерета в населени места на общината, след провеждане на отчуждителна процедура:

Водоснабдяване на Страхил войвода и Бяла поляна

Водоснабдяване на Скална глава

Корекция на дере с. Опълченско

Водоснабдяване Костино

Корекция на дере в с. Айрово

Водоснабдяване на Кьосево

9. Изграждане на нова вътрешна водопроводна и канализационна мрежа и ПСОВ на с. Брош.

10.Изграждане на нова вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на с. Прилепци

11. Изграждане на нова вътрешна водопроводна и канализационна мрежа и ПСОВ на с. Главатарци

12.Изграждане на нова вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на с. Айрово

13.Изграждане на нова вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на с. Опълченско

14.Изграждане на нова вътрешна водопроводна и канализационна мрежа и ПСОВ на с. Чифлик

15.Изграждане на нова вътрешна водопроводна и канализационна мрежа и ПСОВ на с. Миладиново

16.Изграждане на нова вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на с. Сипей.

17.Изграждане на втора ПСОВ и частична канализационна мрежа с. Бойно.

18. Прехвърляне на пътища държавна собственост в собственост на общината:

Път KRZ 3310 /KRZ 1285, Кърджали – Енчец/Енчец – Главатарци;

Път KRZ 1343 /KRZ 1285, Дъждовница – Пъдарци/Пъдарци – Граница община

/Кърджали - Черноочене/ – язовир Боровица;

Път KRZ 2308 /KRZ 1285, Кърджали – Енчец/ – Царевец;

Път KRZ 2314 /KRZ 1287, Опълченско – Воловарци/ – махала Сестрица;

Път KRZ 2319 / KRZ 2284, Севдалина – Костино/ – Скална глава – Дъждовница/ KRZ 1285;

19.Укрепване на свлачище и възстановяване на участък от път в с. Сипей, Община Кърджали

20.Укрепване на свлачищен участък в село Невестино, Община Кърджали,

21.Укрепване на свлачище с. Енчец

22. Укрепване на свлачище с. Енчец, Гребна база

23.Довеждащ водопровод от НР с.Царевец до ПС с. Охлювец.

24.Изграждане на НР 200м3 и довеждащ водопровод до с. Мост.

25.Водоснабдяване на с. Болярци.

26.Възстанавяване на входна шахта на Дюкер и укрепвана бреговете на р.Арда в същия район.

27.Канализация и реконструкция на ВВМ на с. Рани лист и мах. Меденик.

28.Реконструкция на довеждащ водопровод от ПСПВ до НР 5000м3 с.Петлино.

29.Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 13000м3 до ул. „Климент Охридски”, кв. Боровец.

30. Реконструкция на магистрален водопровод – участък от с. Ненково до ПСПВ Енчец.

31. Реконструкция на главни водопроводи ПСПВ Енчец – РШ-НР 13000м3 и РШ-НР 5000м3.

32. Изграждане на втора камера НР 5000м3.

33. Доизграждане и реконструкция на кан. мрежа в кв. Гледка и кв. Горна гледка.

34. Доизграждане и реконструкция на кан. мрежа в с. Резбарци.

35. Реконструкция на входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер при река Арда.
ХII. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.


№ по ред

Вид дейноств хил. лева
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ/А+Б+В/

5225
А. От продажба на имоти-общинска собственост

4410

1.

От продажба на парцели

3800

2.

Прекратяване на съсобственост, продажба на земя на собственици на законно построени сгради.

90

3.

Учредяване на ограничени вещни права-пристрояване, надстрояване, чл. 15 от ЗУТ

20

4.

Продажба на жилища

300

5.

От продажба на земя по §4 от ЗСПЗЗ

200
Б . От управление на имоти – общинска собственост/наеми/

750

1.

От отдаване под наем на нежилищни имоти

180

2.

От отдаване под наем на жилищни имоти

140

3.

От наеми на терени за преместваеми съоръжения и наем на площи за сезонно ползване

140

4.

От наеми от паркинги

20

5.

От рекламна дейност

20

6.

Наем на земеделска земя

250
В. От стопански дейности

65

1.

Такси от терени за търговска дейност на открито

52

2.

Такси от разрешителни за таксиметров превоз, паркоместа

7

3.

Други такси – категоризации, работно време и др.

6


ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ.


№ по ред

Вид дейности

в хил. лева
ВСИЧКО РАЗХОДИ

1851

I.

За придобиване на собственост

1.Прекратяване на съсобственост за общежитие № 2, в гр. Кърджали, ул. Генерал Делов № 3 с „Устра холдинг” АД Кърджали

2.Имот с идентификатор 40909.122.172, находящ се в гр. Кърджали
2 „Промишлена зона – изток”, с площ 4076 кв.м., с НТП: за второстепенна улица, собственост на „Интернешънъл пауър съплай” АД гр. София и „Темпо-транспорт” ООД гр. Кърджали729


206II..

За подръжка на нежилищни сгради – общинска собственост –

хил. лв.

1.Сгради на здравни служби – 20 х. лв.

2.Сгради на кметства - 60 х. лв.


  • с. Стремци – 20 хил. лв.

  • с. Дъждино – 10 хил. лв.

  • други - 30 х. лв.

3. Младежки дом с. Чифлик – 20 хил.лв.

4.Сграда на ОДК – покривна хидроизолация – 20 хил. лева.

5.Помещения на квартални инспектори – 10 хил. лева.

6.Покривна хидроизолация на сграда на бивша стоматологична поликлиника – 20 хил. лв.

7.Спортни зали „Арпезос” – 10 хил. лв.

8.Сгради на училища и детски градини – 50 хил. лева.
210

III.

За подръжка на общински жилищен фонд

30

IV.

За поддръжка на микроязовири

130

V.

Разходи за паспортизация на микроязовири

60

VI.

Разходи за транспорт и снегопочистване на уличната мрежа и др.

180

VII

Демонтиране, премахване, транспорт и съхранение на рекламни и друг вид преместваеми съоръжения

15

VIII.

Доставка, монтаж и поддръжка на пътни знаци, ограничителни парапети, табели и др. средства за сигнализиране на пътищата

30

IX.

Поддържане и ремонт на светофарни уредби в гр. Кърджали

55

X.

Изработване и поддръжка на винили за общинския билборд

5

XI.

Изработка, доставка и монтаж на съоръжения за разлепване на печатни рекламни материали

5

XII.

Доставка на холограмни стикери за таксиметров превоз

6

ХIII

Разходи за изграждане на „Синя зона”

180
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет