Програма за управление на отпадъците за периода 2010 декември 2013 г


РАЗДЕЛ ІІІ СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕбет3/6
Дата01.03.2018
өлшемі1.13 Mb.
#19057
түріПрограма
1   2   3   4   5   6

РАЗДЕЛ ІІІ

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Съгласно изискванията на Методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, предмет на анализ и оценка в този раздел на програмата са: • генерираните през последните три години отпадъци по видове;

 • морфологичен състав /компоненти/ на отпадъците;

 • система на събиране и извозване;

 • използвани съдове и техника;

 • периодичност на организираното събиране на отпадъци;

 • управление на специфични отпадъчни потоци;

 • депониране;

 • управление на дейностите по отпадъците;


1. ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ ПО ВИДОВЕ


  1. Битови отпадъци

Битовите отпадъци се формират от жизнената дейност на хората. Количеството и съставът им зависят от мястото на образуване, от стандарта на живот на населението и неговата култура, степента на благоустроеност на населените места, начина на отопление и много други фактори.

В настоящият момент битовите отпадъци се извозват и депонират на „Регионално депо - Севлиево”.

На територията на община Дряново се наблюдава увеличение на количествата образувани битови отпадъци, което се дължи на нарастващите консумативни потребности нанаселението.

През последните три години в община Дряново са събрани следните количества твърди битови отпадъци:Период

Общо количество,

(тон)

Количество на глава от населението, (кг/жител)

2007 г.

1 664.164

151

2008 г.

2 027.061

186

2009 г.

2 318.860

218

до 30.06.2010г.

1 151.660Норма на натрупване на ТБО.По отношение на нормата на натрупване на отпадъците е налице недостатъчно надеждна информация. Може да се приеме, че в последните години нормата на натрупване за община Дряново е 290 кг/жит/год., с тенденция към нарастване.
Обемно тегло /плътност/ /на отпадъците.

Средната плътност на битовите отпадъци за гр. Дряново е 221,1 кг/м3, а за селата на общината 360,2 кг/м3. Средната плътност на отпадъците събрани от нерегламентирани сметище е 410 - 560 кг /м3. Плътността на отпадъците е силно променлива величина, която зависи вида им и от времето на престояването им в сметището или съда за смет.


Морфологичен състав /компоненти/ на генерираните битови отпадъци
компоненти на отпадъците

2007 год. (%)

2008 год. (%)

2009 год .(%)

1

2

3

4

5

А.

ОРГАНИЧНИ

1.

Хранителни (отпадъци от месо плодове, зеленчуци, развалени хранителни продукти и др.)

24,7

25,0

21,8

2.

Хартия ( книги, списания, вестници, компютърна хартия, пликове и др.)

3,6

4,3

6,2

3.Картон (кутии, кашони и др.)

2,3

2,9

3,8

4.Пластмаса ( опаковки, бутилки, кутии, чаши, чинии, и др.)

9,7

12,4

18,5


5.

Текстил (дрехи, парцали, вата, въжета и др.)

6,9

5,9

5,0

6.

Гума ( всички видове, без автомобилните )

3,8

3,5

4,1

7.

Кожа (обувки, дрехи, чанти, колани, ремъци, парчета от тапицерии и др.)

7,3

7,1

6,1

8.Градински отпадъци ( цветя, листа, клони, трева и др.)

7,5

6,9

8,0

9.Дървесни ( стърготини, дъски, летви, трески и др.)

3,3

3,0

3,2


10

Други отпадъци ( трудни за класифициране, пръст, тор и др.)

14,1

10,7

4,9


11

Сгурия, пепел

4,2

5,7

6,1

Б.

НЕОРГАНИЧНИ
1.

Стъкло ( бутилки, съдове, ел. крушки,натрошено стъкло и др.)

2,8

2,5

4,3

2.Метали ( черни, цветни, съдове консервни кутии, прибори за хранене,тръби,улуци,ламарини, домакински уреди и др.)

2,2

2,4

2,8


3.Инертни материали ( пясък, чакъл, парчета от мазилка тухли, бетон, керемиди, керамика и др.)

7,6

7,7

5,2

ОБЩО:

100

100

100
  1. Строителни отпадъци.

Строителните отпадъци се формират при строителство, ремонт и реконструкция на сгради и други обекти.

Като цяло потокът от строителните отпадъци се обслужва от системата на сметосъбиране и сметоизвозване, която действа на територията на община Дряново. Извозването на строителните отпадъци, генерирани от крупна строителна и строително-ремонтна дейност и предаването им за последващо третиране е отговорност на лицата извършващи такъв вид деност. Земни маси, камъни и отпадъци с инертен характер се депонират с издадено разрешително от кмета на общината, в което се посочва мястото на депониране и маршрута, по който да бъдат транспортирани до там.

Често се наблюдават значинелни количества от строителните отпадъци да се изхвърлят незаконно от населението на общината покрай шосета и предимно на входно – изходните артерии на населените места.


строителни отпадъци

2007

2008

2009

количество в състава на битовите отпадъци, (тон)

116.5

156.0

120.5


количество от незаконни сметища, (м3)

384

517

462


количество на сметище - Дряново, (м3)

3 559

4 085

5 1681.3 Производствени отпадъци.

„Производствени отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на промишлената дейност на физическите и юридическите лица.

Производствените отпадъци, които се генерират на територията на община Дряново и не се предават за третиране на оторизирани фирми, се депонират от фирмите производители на „Регионално депо - Севлиево”.

Следвайки йерархичната схема на документиране на управлението на отпадъците е необходимо всички физически и юридически лица, които извършват дейности да подават своите годишни отчети за генерирани производствени и опасни отпадъци в Общинска администрация – Дряново. Няма практика такива годишните отчети да се подават от всички причинители на отпадъци, което води до непълноти в събираната информация. Спазването на разпоредбите на Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците ще даде възможност да се изгради една цялостна система за документиране на количествата и видовете отпадъци, техния произход и начина им на обезвреждане.


2. СИСТЕМА ЗА ОРГАНИЗИРАНО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.

2.1. Населени места, включени в организираното сметосъбиране.

В община Дряново е обхванато от системата на организирано сменособиране и сметоизвозване 99,45% от населението. Предвидено е системата да увеличи обслужваните населени места. В община Дряново са налице и немалка част населени места, които са изцяло обезлюдени и изключително рядко се посещават, В такива населени места не се предвижда въвеждане на система по сметосъбиране и сметоизвозване.за извършване на услугите:

 • Сметосъбиране и сметоизвозване;

 • Обезвреждане на битови отпадъци в депо;

 • Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

Населените места, които се обслужват от системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване са гр. Дряново и кварталите Цинга, Крачунка, Марча, Никоевци, Дряновски манастир, с. Славейково, с. Руня, с. Караиванца, с. Гоздейка, с. Ц. Ливада, с. с. Ганчовец, с. Зая, с. Саласука с. Соколово, с. Маноя, с. Косарка, с.Гостилица, с. Скалско, с. Геша, с. Керека, с. Длъгня, с. Туркинча, с. Катранджии, с. Гоздейка, с. Янтра, с. Радовци, с. Пейна, с. Денчевци, с. Чуково.

 • Населените места в община Дряново, включени в организираното сметосъбиране,

за извършване на услугата:

 • Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване

с. Бочуковци,с. Каломен, с. Куманите, с. Доча, с. Раданчето, с. Сяровци с. Големи Българени.

 • Населените места в община Дряново, които не са включени в организираното

сметосъбиране.
Населено място- брой жители


1.

Балалея – 0 бр

12.

Добрените– 1 бр.
23.

Муця– 0 бр.

2.

Балванците– 4 бр.

13.

Долни Драгойча– 0 бр.

24.

Нейчовци– 0 бр.

3.

Банари– 0 бр.

14.

Дурча– 2 бр.

25.

Петковци– 1 бр.

4.

Билкини– 0 бр.

15.

Еленците– 0 бр.

26.

Плачка– 0 бр.

5.

Геня– 1 бр.

16.

Игнатовци– 0 бр.

27.

Пърша– 0 бр.

6.

Глушка– 18 бр.

17.

Искра– 2 бр.

28.

Ритя–1 бр.

7.

Горни Върпища– 0 бр.

18.

Косилка– 0 бр.

29.

Русиновци– 4 бр.

8.

Горни Драгойча– 0 бр.

19.

Кукля– 0 бр.

30.

Станча– 0 бр.

9.

Гърня–1 бр.

20.

Крънча– 0 бр.

31.

Сухолоевци– 0 бр.

10.

Джуровци– 0 бр.

21.

Къртипъня– 0 бр.

32.

Шушня– 1 бр.

11.

Долни Върпища– 1 бр.

22.

Малки Българени– 0 бр.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет