Программа дисциплины для студентовжүктеу 1.37 Mb.
бет7/7
Дата12.09.2017
өлшемі1.37 Mb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Конспект

Сабаққа қатысу

20

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үй жұмыстарын әзірлеу.

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу

20

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалдарды оқу

Конспект т.б

Коллоквиум т.б

30

5

Бақылау жұмыстарына дайындық
МБ1,МБ2

20

Барлығы:

90

12 Білім алушылардың білімдерін бағалау критерийлері


Пәнді оқып-үйрену өтілген барлық материалдарды қамтитын емтиханмен аяқталады, емтихан аралас, яғни тестілеу және жазбаша түрде өткізіледі. Емтиханға жіберудің міндетті шарты – бағдарламадағы барлық тапсырмаларды орындау болып табылады.

Әрбір тапсырма 0-100 балмен бағаланады.

Жіберу рейтингі ағымдағы сабақтардың түрлеріндегі (дәрістерге қатысу, үй тапсырмалары, студенттің өздік жұмысы бойынша тапсырмалары, практикалық сабақтардың тапсырмалары және т.б., межелік бақылау) барлық орындалған тапсырмалардың орташа арифметикалық мәнімен шығарылады.

Қорытынды бақылауға жұмыс оқу бағдарламасының барлық талаптарын орындаған (барлық практикалық және СӨЖ тапсырмаларын орындаған және тапсырған), жіберу рейтингі 50 балдан төмен емес студенттер жіберіледі.

Студенттердің әр пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі қорытынды бағамен анықталады:

Қ = ЖР*0,6 + ҚБ*0,4

Салмақтық үлестер жыл сайын университеттің Ғылыми кеңесімен бекітіледі, мұнда ЖР 0,6-дан көп емес, ал ҚБ 0,3-тен төмен емес.

Пән бойынша қорытынды баға білім алушының жіберу рейтингісі және қорытынды бақылау бағасы 50-ден жоғары болғанда ғана есептеледі. Қорытынды бақылауға себепсіз келмеген студентке «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады. Студенттерге емтихан және аралық аттестаттау нәтижелері емтихан тапсырған күні немесе ертеңінде (егер жазбаша емтихан түстен кейін қабылданса) хабарланады.

Қорытынды бағаны есептеудің дұрыстығы үшін межелік бақылау және қорытынды емтихан 0-100%-ға дейін бағаланады.

Студенттің оқу жетістіктері төмендегі кестеге сәйкес бағаланады.

.


Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың цифрлық эквиваленті

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

A

4,0

95-100

Өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

Жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз


13 Оқытушының талаптары, саясат және процедуралар

Босатылған сабақтар деканатпен қойылған тәртіп бойынша қайта тапсырылады. Көп дегенде екі сабақты ғана босатуға болады. Сабаққа 2 рет кешігу 1 рет сабақ босатқанмен тең. Екі рет сабақ босатқаннан кейін оқытушы студентті сабаққа кіргізбеуіне құқылы және бұл мәселе әкімшілік шешімін табуы керек. Дәрістерге бөтен, яғни осы топтың студенті емес адамдарға кіруге болмайды.

Берілген тапсырмаларды белгіленген мерзімде тапсыру қажет. Барлық тапсырмаларды тапсырудың соңғы мерзімі – емтихан сессиясының басталуына 3 күн қалғанға дейін.

Барлық тапсырмаларды тапсырмаған студенттер емтиханға жіберілмейді.

Әрбір оқу сабағы бойынша тақырыптарды қайталау және өтілген материалдарды қайталау міндетті. Оқу материалдарын меңгеру дәрежесі жазбаша жұмыстармен тексеріледі.

Студенттің оқытушымен орындайтын өздік жұмысын орындау барысында келесілерді есте сақтау қажет: • оқу пәні бойынша кестеге сәйкес сабақтардан оқытушының берген ақпаратын студенттердің белсенді түрде қабылдауын жүзеге асыру;

 • оқытушының нұсқауларына сәйкес студенттер өз беттерімен оқу-әдістемелік құралдарды, әдебиеттерді оқып-үйрену, үй тапсырмаларын, курстық жұмыстарды орындайды. Осы кезеңде студенттерден жұмыс әдістерінің білуді, олардың жұмысты орындау барысында кездескен қиыншылықтарын хабарлауды, жұмыстарды өзіндік ұйымдастыруды талап етіледі;

 • оқу материалын меңгеру барысында кездескен қиыншылықтарды жүйелеу және талдау, осы жұмысты оқытушымен реттеу;

 • студенттер оқытушыға өздерінің сұрақтарын қойып, түсініксіз жайларды нақтылап, кеңестер алады.


14 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет

1. Байдалина А.Р. Операциялық жүйелер. /әдістемелік құрал. - Алматы: «Қазақ университеті», 2007.

2. Таненбаум Э, Вудхал А. Операционные системы: разработка и реализация. Классика CS. - СПб.: Питер, 2006. - 576 б.

3. Олифер В.Г.,Олифер Н.А. Сетевые операционные системы - СПб.: Питер, 2002.Қосьшша әдебиет

1. Гордеев А.В. Операционные системы- СПб: Питер, 2004.- 416с.

2. Иртегов Д.В. Введение в ОС.- СПб: БХВ- Петербург, 2002.-624с.

Грегори Р. Эндрюс. Основы многопоточного, параллельного и распределенного программирования. Москва, 2003.

3. «Операциялық жүйелер» пәні бойынша оқу құралы./ Ғ.А. Аскарова. Алматы: КҚУ ҒБО, 2014

4. Гуда А.Н., Бутакова М.А., Нечитайло Н.М. и др. Информатика. Общий курс: Учеб. для вузов /. - М.: Дашков и К, 2006. - 400 с.

5. Информатика. Базовый курс : Учеб. пособие для вузов /Под ред. С.В. Симонович - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 658 с.

6. Колосков П. В. Microsoft Windows XP. Популярный самоучитель / - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Наука и техника, 2005. - 368 с.

7. Назаров С.В., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Операционные системы: Практикум. Учебное пособие. - М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2008. - 464 с.

8. Пол МакФедриз. Windows. Энциклопедия пользователя. - Киев: НИПФ “ДиаСофт Лтд.”, 2004. - 680 с.

9. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: Учеб. пособие для вузов / 2-е изд.. - СПб., 2006. - 640 с.

10. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 1040 с.

11. Н. Джекан «Програмирование на языке Си».

12. Франка П. Си: Учебный курс.

Танысу парағы

р/с


Құжатпен танысқан адамның аты-жөні

Құжатпен танысқан күні

Қолы

Қолдың мағынасын ашу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Математика және информатика кафедрасы
5В060200 Информатика мамандығы студенттеріне

«Операциялық жүйелер» пәнінің


ЕМТИХАН ТАПСЫРМАЛАРЫ

5В060200 Информатика мамандығы студенттеріне«Операциялық жүйелер» пәнінің
ЕМТИХАН ТАПСЫРМАЛАРЫ 1. Есептеуіш жүйе құрылымы, операциялық жүйелердің тарихы, операциялық жүйелердің міндеті, жүйелік шақырулар.

 2. Операциялық жүйелердің құрылымы, мультипрограммалық режимнің мультиесепті режимнен айырмашылығы?, Операциялық жүйенің түсінектемесі.

 3. Үрдістерді басқару түрлері, есептеу жүйесінің жұмыс режимдері, универсалды операциялық жүйелер, операциялық жүйенің моделінің түсінектемесі.

 4. Үрдістер, үрдіс үлгісі, үрдісті құру, үрдістің аяқталуы, үрдістер иерархиясы. Үрдістердің қалып-күйі.

 5. Ағындар (жіптер, жеңілдетілген үрдіс). Ағын түсінігі, ағын үлгісі, ағындарды қолдану артықшылықтары. Пайдаланушы, ядро және араласқан кеңістіктерінде ағындарды орындау. Windows орындауларының ерекшеліктері.

 6. Үрдістер арасындағы әрекеттестік, үрдістерді жоспарлау, үрдіс пен ағынның түсініктемелері, үрдіс диспетчері және атрибуттары.

 7. Үрдіс мән мәтіні дегеніміз не? Үрдіс дискрипторының түсініктемесі, мәнмәтіннің қайта қосылуы дегеніміз не? Көпесептілік ненің арқасында орындалады? Көпағындықты қолдану нені көрсетеді? Арна дегеніміз не, не үшін қолданылады? Үрдістер қандай топтарға бөлінеді?

 8. Сигнал түсініктемесі, үзу түсініктемесі және оның алыптастау мен айырмашылығы, үзу деңгейлері

 9. Параллельді үрдістердің синхрондау тәсілдері,

 10. Мультипрограммалық режимнің мультиесептік режимнен айырмашылығы

 11. Монолитті және микроядерлі жүйелерге мысал келтіріңіз

 12. Құрылымдық ұйымдастырудың типтері, нақтылы уақыт операциялық жүйесінің критерилері, уақыт бөлу ОЖ қандай режимде жұмыс жасайды?

 13. Енгізу-шығару жүйесін басқару, синхронды және асинхронды енгізу-шығару, енгізу-шығаруды диспетчерлеу, еркін және тізбекті қатынас құру тәсілдері, енгізу-шығару ағындары, енгізу-шығаруды қорғау тәсілдері.

 14. Файлдық жүйенің негізгі функциялары, файлдық жүйенің құрамы, файлдарды ұйымдастыру тәсілдері, файлдық жүйенің менеджері, файлдарды қорғау және сақтау.

 15. Енгізу-шығаруды басқару жүйесінің жұмыс мақсаты, енгізу-шығаруды баскару жүйесімін негізгі функциялары, есептеу жүйесінде енгізу-шығаруды басқару үшін қандай принциптер қолданылады, программалы енгізу-шығаруды жүзеге асыру принциптері, синхронды және асинхронды еңгізу-шығару, айырмашылығы, диспетчерлеу түсініктемесі

 16. Бөлінетін корға мысал келтіру, бөлінбейтін корға мысал келтіру

 17. Файлдық жүйе түсініктемесі, файл түсініктемесі, файл мен алмасуды қамтитын функциялар, каталог қүрылымы, НРҒS файлдық жүйесі, құрылымдық ұйымдастырудың тәсілдері, байланысты үлестірудің кемшілігі, файлдарды блокті ұйымдастыру тәсілдері, файлдарды блокті-индексті үлістіру тәсілдерінің белгілері, қандай битті белгілер файлдың атрибутында жазылады, файлдык жүйе менеджерінің функциялары.

 18. Асинхронды қызмет көрсету кезінде менеджердің орындалу механизмы, синхронды кызмет көрсету кезінде менеджердің орындалу механизмы

 19. Unix ОЖ-де файлға қатынас құратын базалық класстар, қандай есептер жадыны диспетчерлеу кезінде туады, жадыны бірігіп қолдану, жадыны қорғау.

 20. Свопинг және виртуалды жады, виртуалды жадыны ұйымдастыру, беттерді аударыстыру стратегиялары, жады қорының менеджері, жадыны бөлу стратегиялары, физикалық жады түсініктемесі, физикалық мекен түсініктемесі.

 21. Виртуалды жадының құрылымы, бетті аударыстыру мақсаты, жады қорын бақылайтын функциялар, жадыға программаны орнату қалай орындалады, жадыны бөлу қалай орындалады.

 22. Қолданбалы интерфейстер және қабықшалар, телеқатынас құрудың программалық қамтамасыздандыруы, хабарларды тіркеу, буферлеу және бағдарғылау, қашықтан өндеу. Электрондық пошта.

 23. Операциялық жүйені инициализациялау, генерациялау және пішін үйлесімдіру.

 24. Ақпаратты тораптық қорғау программалық құралдары, торапты басқару үшін ұйымдастыру есептері, жаңа пайдаланушыларды қосқанда жүйе не орындайды, торапты интерфейстерді конфигурацияланған кезде қандай опциялар қолданылады

 25. Route командасының тағайындалуы, Usenet Телеконференциясы, пән бойынша қорытынды жасау.

 26. Ақпаратты-есептеу жабдықтарын басқару жүйелерінің болашағы, Seendmail программасы, Shell программасы, Syslog -тың бөліктері.

Құрастырушы: ____________ Алимова Ж.С.: «___» _______2014 ж.
«Математика және информатика» кафедрасының отырысында қарастырылған: «26» 04 2014ж., № 9 хаттама.
Кафедра меңгерушісі ____________ Джарасова Г.С. «___» _______2014 ж.Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ
umk -> Жўмыс баєдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет