Программа Форма ф со пгу 18. 2/06жүктеу 239.46 Kb.
Дата26.02.2018
өлшемі239.46 Kb.
түріРабочая программа

Рабочая программа

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/06Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Есеп және аудит кафедрасы

«Туризмдегі бухгалтерлік есеп» пәні бойынша

050902 «Туризм» мамандығының

студенттеріне арналғанЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании государственного общеобязательного стандарта и типовой программы
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/06БЕКІТЕМІН

ОЖ проректоры
Н.Э. Пфейфер

«
»
200 ж.Құрастырушы:

Темирова Г.Г.


Лауазымы, аты-жөні
қолы

Есеп және аудит кафедрасы


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Туризмдегі бухгалтерлік есеп пәні бойынша
050902 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған
Жұмыс бағдарламасы мемлекеттік мамандығы стандарты бойынша ҚРМЖМБС 3.08.368.2006 және типтік бағдарламасы Әл-Фараби атындағы ҚазҰҮ жанындағы жаратысталану және Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және оқу орнынан кейінгі білім беру кенесі 19 мамыр 2006 жылғы мәжілісінің 2 хаттамасының шешімімен бекітілді және іске қосылды
«____»____________200 ж. кафедраның мәжілісінде ұсынылды

Хаттама №_____.


Кафедра меңгерушісі ________________ И.Н. Шамрай
«_____»______________200 ж. қаржы-экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды. Хаттама №_____
ОӘК төрағасы ______________ Л.А. Сидорова
КЕЛІСІЛДІ

ҚЭФ деканы ____________________ Т.Я. Эрназаров «_____»_________200 ж.


ЖжәнеӘҚБ МАҚҰЛДАНДЫ

ЖжәнеӘҚБ бастығы_______________ А.А. Ворокута  «_____»________200 ж. 1. Пәннің мақсаты мен міндеттері

Бухгалтерлiк есеп жөнiнде жалпы бiлiм нәрiн меңгеру, негiзгi есеп категориясының мәнi мен қолданбалы мағынасын ашу. Ақпаратты өңдеу, қабылдау және қолдану әдiстерiн дамытуға оның теориясының бағытын ғылым ретiнде бухгалтерлiк есептi қалыптастыру.

Бақылау, талдау және шаруашылық қызметтi басқару мақсатында ақпаратты бөлшектеу және жалпылау арқылы бухгалтерлiк есеп жөйесiн көрсету.

Аталмыш пәндi оқыту процесiнде студенттердiң шаруашылық құралдарды туралы және қалыптастыру негiзi бойынша экономикалық жiктелуiн, баланс статьясы тобының принципi мен олардың өзара байланысын, бухгалтерлiк есептiң шоттарын құру және оларға шаруашылық операциялардың көрiнiс тәртiбiн меңгерулерi қажет. Балансқа байланысты шоттарға қатесiз сипаттама беру қажет, шаруашылық операциялар және бухгалтерлiк баланс бойынша бухгалтерлік жазу құрулары қажет.

«Туризмдегі бухгалтерлік есеп» пәні туристтік кәсіпорындарды басқару жүйесіндегі бухгалтерлік есеп маңызын оқуға көмектеседі.

«Туризмдегі бухгалтерлік есеп» курсының мақсаты:

- бухгалтерлік есептің негізгі тұжырымдамалары мен қағидаларын игеру;

- бухгалтерлік баланстың, шоттар мен екі жазудың жүйесін, бағалау мен калькуляция, құжат толтыру мен түгендеу, қаржылық есептілік түрлерін құру мен тапсыруының құрылымы мен мазмұнын оқу;

- қаржылық есептіліктің элементтерін оқу: ағымдағы және ұзақ мерзімді активтері, кәсіпорын капиталы және міндеттемелері;

- табыстар мен шығыстар есебін игеру, сонымен қатар қаржылық шешімдерді анықтау;

- маңызын, қағидаларын, пәнін және әдістерін оқу;

- туристтік салалардағы кәсіпорындардың бухгалтерлік есеп ұйымдардының ерекшкліктері.

Пәнді оқу міндеті:

- шаруашылық етуші субъекттің экономикасын басқару жүйесінде туризмдегі бухгалтерлік есептің маңызын игеру, ресурстардың барлық түрлерін қолданудың сақтаушылық пен орынды қамтамассыз етудегі міндеттері;

- бухгалтерлік есептің бақылау-ақпараттық мүмкіндіктерін оқу;

- алғашқы құжаттарды, журнал-ордерлерді, Бас кітапты, қаржылық есептілікті толтыруда дағдыларды игеру;

- нақты-экономикалық ойлауда дағдылардың ұластырылуы.


2 Пререквизиттер
Келесі пәндермен байланысы: менеджмент, маркетинг, статистика, экономикалық теория және басқалары.

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі керек: • бухгалтерлік есептің заңңамалық негізін, стандарттарын;

 • бухгалтерлік есептің тұжырымдамасы мен қағидаларын;

 • кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп ұйымдарының негізін.


3 Пәннің мазмұны
3.1 Пәннің тақырыптық жоспары3.1.1 Мамандық 050902 «Туризм» жалпы орта білім негізіндегі оқудың күндізгі түрі (түскен жылы 2008)


Тематический план дисциплины
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.207ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптардың атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәж.

СӨЖ

1

2

3

4

5

Негізгі бөлім

1

Бухалтерлік есеп пәні және әдістері

2

1

6

2

Бухалтерлік баланс

2

1

6

3

Бухгалтерлік шоттар және екі жақты жазу

2

1

6

4

Шаруашылық операцияларды бухалтерлік есеп шоттардында тіркеу

2

1

6

5

Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

2

1

6

6

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер есебі

2

1

6

7

(ТМҚ) товары-материалдық қордың қолда бары мен қозғалысын есептеу

2

1

6

8

Дебиторлық қағаз және басқа активтерді есепке алу

2

1

6

9

Ақша қаражаттарын есепке алу

2

1

6

10

Міндеттемелер мен басқа кредиторлық қағаздарды есепке алу

2

1

6

11

Табыста мен шығындарды есепке алу

2

1

6

Туризм саласындағы кәсіпорындарда есепті

ұйымдастыру ерекшелектері12

Туристік кәсіпорындардағы шығындар есебі

2

1

6

13

Туристік кәсіпорындардағы табыстар есебі

2

1

6

14

Туризмдегі жарнама: ерекшеліктері және есебі

2

1

6

15

Туристік кәсіпорындардағы салық салу ерекшеліктері

2

1

6

ЖИНАҒЫ

30

15

90


3.2 Теориялық курстың мазмұны
3.2.1 Дәріс сабақтарының мазмұны
Негізгі бөлім
Тақырып 1 Бухалтерлік есеп пәні және әдістері

Бухгалтерлік есептің пайда болуының тарихи аспектісі. Бухгалтерлік есептің анықтамасы және оның міндеті. Бухгалтерлік ақпарат және басқару шешімдерін қабылдау. Бухгалтерлік есептің анықтамасы және міндеттері. Бухгалтерлік есептің пәні. Бухгалтерлік есептің әдістері және оның элементтері. Бухгалтерлік есептің заң жөніндегі реттелуі.


Тақырып 2 Бухалтерлік баланс

Бухгалтерлік баланстың ролі мен мағынасы. Бухгалтерлік баланстың төрлері. Бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұны. Негізгі бухгалтерлік теңдеу. Бухгалтерлік балансқа деген екі көзқарас. Шаруашылық операцияларының бухгалтерлік балансқа әсері.


Тақырып 3 Бухалтерлік есеп шоттары

Бухгалтерлік шоттар жайлы төсінік. Бухгалтерлік шоттардың құрылысы мен мазмұны. Активті және пассивті шоттар. Бухгалтерлік есеп шоттарының экономикалық мазмұны бойынша, құрылымы мен атқаратын қызметі бойынша жіктелуі (негізгі, реттеуші, калькуляциялық, қаржылық нәтижелік, баланс сыртындағы және т.б.). Шаруашылық субъектілерінің қаржы — шаруашылық қызметінің Үлгі шоттар жоспары.


Тақырып 4 Шаруашылық операцияларды бухалтерлік есеп шоттардында тіркеу

Екі жақты жазу жөйесі. Шоттар корреспонденциясы. Жай және көрделі шоттар корреспонденциясы. Топтамалық (синтетикалық) және талдамалық (аналитикалық) шоттар мен олардың өзара байланысы. Талдамалық (аналитикалық) және топтамалық (синтетикалық) есеп. Айналым ведомосттері, олардың мәні мен оларды құру, толтыру тәртібі. Есептік цикл. Шаруашылық операцияларын өлшемдеу сөрақтары (бағасы, жіктелуі). Шаруашылық операцияларын тіркеу мен талдау және олардың бухгалтер есеп шоттарында көрсетілуі. (Шаруашылық операцияларын тіркеу журналы). Журналдағы бухгалтерлік жазуларды бас кітаптың шоттарына көшіру.


Тақырып 5 Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

Бухгалттерлік құжаттар олардың атқаратың қызметі мен жіктелуі. Есеп регистрлері. Бухгалтерлік есепке енгізу формалары. Бухгалтерлік жазулардағы қателерді түзету тәсілдері. Түгендеу. Есеп саясаты.


Тақырып 6 Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер есебі (МЕА)

Ұзақ мерзімді активтер жайлы төсінік, олардың жіктелуі. Негізгі қөралдардың және материалдық емес активтер анықтамасы мен сипаттамасы. Негізгі құралдардың жіктелуі. Инвентарлық объект. Негізгі құралдардың бағалануы. Негізгі құралдардың бастапқы құны, ағымдағы құны, баланстық құны, өткізу және жойылу құны. Негізгі құралдардың және МЕА амортизациясы (тозуы) есебі. Негізгі қөралдардың физикалық және моральдық тозуы. Амортизациялық аударымдар мен оларды есептеудің әдістері. Құнын біркелкі (төзу сызықты) есептен шығару өдісі. Қөнын атқарылған жұмыстың көлеміне тепе-тең мөлшерді есептен шығару (өндірістік әдіс). Амортизацияны жеделдетіп есептеу әдістері: қалдықты азайту әдісі, сандардың жиынтығы бойынша құнын есептен шығару әдісі (кумулятивтік әдіс). Негізгі құралдардың, МЕА шығуының есебі. Қаржылық есеп беруде ақпараттарды ашып көрсету.


Тақырып 7 (ТМҚ) товары-материалдық қордың қолда бары мен қозғалысын есептеу

Тауарлы-материалдық қорлар жайлы төсінік. Тауарлы-материалдық қорлардың жіктелуі. Тауарлы-материалдық қорларды бағалау әдістері (орташа есептік құны бойынша, ФИФО, ЛИФО және арнайы сәйкестендіру әдістері). Тауарлы-материалдық қорлардың кіріс етілуі мен шығыс етілуінің құжаттық рәсімделуі. Кәсіпорындағы тауарлы-материалдықорлардың қоймадағы және бухгалтериядағы есебі. Қорларды есептеудің өзіліссіз және кезеңдік жөйелерін қоддану. Тауарлы-материалдық қорлардың келіп төсуі, қозғалысы және босатылынуы. Қаржылық есеп беруді ашып көрсету.


Тақырып 8 Дебиторлық қағаз және басқа активтерді есепке алу

Дебиторлық борыштың танылуы мен бағалануы. Көдікті дебиторлық борыштардың есебі. Дебиторлық борыштарды инкассациялау (жинау). Алынуға тиісті вексельдердің есебі. Басқадай дебиторлық борыштардың есебі. Жұмысшылардың дебиторлық борыштарының есебі. Алынуға тиісті қосылған құн салығы. Қаржылық есеп беруде ашып көрсету.


Тақырып 9 Ақша қаражаттарын есепке алу

Ағымдағы активтердің анықтамасы мен олардың жіктелуі. Кассадағы қолма-қол ақшаның есебі. Кассалық кіріс және шығыс ордерлері, оларды құру, толтыру және рәсімдеу тәртібі. Касса кітабы, оның енгізілуі. Қолма-қолсыз есеп айырысудың нысандары мен олардың сипаттамасы. Банктердегі есеп айырысу шоты мен арнайы шоттардағы ақша қаражаттарының есебі. Ақша қаражаттарының қозғалысын бақылаудың ішкі жөйесі. Есеп берілетін сомалардың есебі (кіші касса). Этика мәселесі.


Тақырып 10 Міндеттемелер мен басқа кредиторлық қағаздарды есепке алу. Міндеттемелердің анықтамасы. Міндеттемелердің жіктелуі. Субъектінің өзінің міндеттемелері бойынша әртөрлі заңды және жеке тұлғалар мен есеп айырысудың төрлері. Міндеттемелерді есептеу. Бюджет пен есеп айырысу. Қосылған құнға салынатын салық. Салықты есептеу мен төлеудің тәртібі мен қосылған құнға салынатын салық бойынша операциялардың есепте көрсетілуі. Алдағы кезең табыстары.

Еңбек ақы төлеу бойынша жұмысшы қызметкерлермен есеп айырысу есебі. Еңбек ақының төрлері. Еңбек ақы төлеу нысандары мен жөйелері. Еңбек ақыдан ұсталымдар: салықтар, атқарушы қағаздар бойынша ұсталымдар, несиеге берілген тауарлар өшін шегерімдер және т.б.


Тақырып 11 Табыста мен шығындарды есепке алу

Табыстар түсінігі. Табыстарды тану әдістері. Бағадан және сатудан шегерімдер. Негізгі және негізгі емес қызметтен табыстар есебі. Шығындар төсінігі. Шығындарды жіктеу. Негізгі және негізгі емес қызметтен шығындар есебі.


Туризм саласындағы кәсіпорындарда есепті ұйымдастыру ерекшелектері
Тақырып 12 Туристік кәсіпорындардағы шығындар есебі

Туристік өнім. Туристік қызмет пакеті (Турпакет). Туроператор және турагенттегі туристік өнімді шығаруға және сатуға байланысты шығындарды жіктеу. Өндірістік шығындарды есепке алу. Турөнімді сату бойынша шығындарды есепке алу. Жалпы әкімшілік шығындарды есепке алу. Туристік өнімді шығаруға байланысты туроператордың шығынын есепке алу.


Тақырып 13 Туристік кәсіпорындардағы табыстар есебі

Туристік кәсіпорынның жиынтық табысы. Туристік фирма-туроператордың негізгі қызметінен табыстары. Туристік фирма-турагенттің негізгі қызметінен табыстары. Қонақжай кәсіпорынының табыстары. Баға қалыптастырудың негізгі әдістері. Табыстардың синтетикалық және аналитикалық есебі.


Тақырып 14 Туризмдегі жарнама: ерекшеліктері және есебі

Туристік саланың жарнамасының ерекшеліктері: біржақты бағытталғандығы, ақпараттық толықтығы, жеке бастық емес сипаты, эффектіні анықтау тұрғысынан анықталмағандығы, қоғамдық сипаты т.б. және оны жіктеу


Тақырып 15 Туристік кәсіпорындардағы салық салу ерекшеліктері

Туристік кәсіпорын қызметінің ерекшеліктері (туроператор, турагент) оның салық салу ерекшеліктеріне әсер ететіні. Мөлікке салынатын салық. Жерге салынатын салық және жер учаскесін пайдаланғаны өшін төлем. Көлік құралдарына салынатын салық. Қосылған құн салығы. Корпоративтік табыс салығы.


3.2.2 Тәжірибелік сабақтарының мазмұны
Тақырып 1 Бухалтерлік есеп пәні және әдістері

Бухгалтерлік есептің пайда болуының тарихи аспектісі. Бухгалтерлік есептің анықтамасы және оның міндеті.


Тақырып 2 Бухалтерлік баланс

Бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұны. Негізгі бухгалтерлік теңдеу. Бухгалтерлік балансқа деген екі көзқарас. Шаруашылық операцияларының бухгалтерлік балансқа әсері.


Тақырып 3 Бухалтерлік есеп шоттары

Активті және пассивті шоттар. Бухгалтерлік есеп шоттарының экономикалық мазмұны бойынша, құрылымы мен атқаратын қызметі бойынша жіктелуі (негізгі, реттеуші, калькуляциялық, қаржылық нәтижелік, баланс сыртындағы және т.б.). Шаруашылық субъектілерінің қаржы — шаруашылық қызметінің Үлгі шоттар жоспары.


Тақырып 4 Шаруашылық операцияларды бухалтерлік есеп шоттардында тіркеу

Екі жақты жазу жөйесі. Шоттар корреспонденциясы. Жай және көрделі шоттар корреспонденциясы. Топтамалық (синтетикалық) және талдамалық (аналитикалық) шоттар мен олардың өзара байланысы. Талдамалық (аналитикалық) және топтамалық (синтетикалық) есеп. Айналым ведомосттері, олардың мәні мен оларды құру, толтыру тәртібі. Есептік цикл.


Тақырып 5 Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

Есеп регистрлері. Бухгалтерлік есепке енгізу формалары. Бухгалтерлік жазулардағы қателерді төзету тәсілдері. Төгендеу. Есеп саясаты.


Тақырып 6 Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер есебі (МЕА)

Негізгі құралдардың бастапқы құны, ағымдағы құны, баланстық құны, өткізу және жойылу құны. Негізгі құралдардың және МЕА амортизациясы (тозуы) есебі. Негізгі қөралдардың физикалық және моральдық тозуы. Амортизациялық аударымдар мен оларды есептеудің әдістері. Құнын біркелкі (төзу сызықты) есептен шығару өдісі.


Тақырып 7 (ТМҚ) товары-материалдық қордың қолда бары мен қозғалысын есептеу

Тауарлы-материалдық қорларды бағалау әдістері (орташа есептік құны бойынша, ФИФО, және арнайы сәйкестендіру әдістері). Тауарлы-материалдық қорлардың кіріс етілуі мен шығыс етілуінің құжаттық рәсімделуі. Кәсіпорындағы тауарлы-материалдықорлардың қоймадағы және бухгалтериядағы есебі.


Тақырып 8 Дебиторлық қағаз және басқа активтерді есепке алу

Дебиторлық борыштың танылуы мен бағалануы. Көдікті дебиторлық борыштардың есебі. Дебиторлық борыштарды инкассациялау (жинау). Алынуға тиісті вексельдердің есебі. Басқадай дебиторлық борыштардың есебі.


Тақырып 9 Ақша қаражаттарын есепке алу

Кассадағы қолма-қол ақшаның есебі. Кассалық кіріс және шығыс ордерлері, оларды құру, толтыру және рәсімдеу тәртібі. Касса кітабы, оның енгізілуі. Қолма-қолсыз есеп айырысудың нысандары мен олардың сипаттамасы. Банктердегі есеп айырысу шоты мен арнайы шоттардағы ақша қаражаттарының есебі.


Тақырып 10 Міндеттемелер мен басқа кредиторлық қағаздарды есепке алу

Міндеттемелердің жіктелуі. Субъектінің өзінің міндеттемелері бойынша әртөрлі заңды және жеке тұлғалар мен есеп айырысудың төрлері. Міндеттемелерді есептеу. Бюджет пен есеп айырысу. Қосылған құнға салынатын салық. Салықты есептеу мен төлеудің тәртібі мен қосылған құнға салынатын салық бойынша операциялардың есепте көрсетілуі.


Тақырып 11 Табыста мен шығындарды есепке алу

Табыстар төсінігі. Табыстарды тану әдістері. Бағадан және сатудан шегерімдер. Негізгі және негізгі емес қызметтен табыстар есебі. Шығындар төсінігі. Шығындарды жіктеу. Негізгі және негізгі емес қызметтен шығындар есебі.


Тақырып 12 Туристік кәсіпорындардағы шығындар есебі

Туристік өнім. Туристік қызмет пакеті (Турпакет). Туроператор және турагенттегі туристік өнімді шығаруға және сатуға байланысты шығындарды жіктеу. Өндірістік шығындарды есепке алу. Турөнімді сату бойынша шығындарды есепке алу. Жалпы әкімшілік шығындарды есепке алу. Туристік өнімді шығаруға байланысты туроператордың шығынын есепке алу.


Тақырып 13 Туристік кәсіпорындардағы табыстар есебі

Туристік кәсіпорынның жиынтық табысы. Туристік фирма-туроператордың негізгі қызметінен табыстары. Туристік фирма-турагенттің негізгі қызметінен табыстары. Қонақжай кәсіпорынының табыстары. Баға қалыптастырудың негізгі әдістері. Табыстардың синтетикалық және аналитикалық есебі.


Тақырып 14 Туризмдегі жарнама: ерекшеліктері және есебі

Туристік саланың жарнамасының ерекшеліктері: біржақты бағытталғандығы, ақпараттық толықтығы, жеке бастық емес сипаты, эффектіні анықтау тұрғысынан анықталмағандығы, қоғамдық сипаты т.б. және оны жіктеу


Тақырып 15 Туристік кәсіпорындардағы салық салу ерекшеліктері

Туристік кәсіпорын қызметінің ерекшеліктері (туроператор, турагент) оның салық салу ерекшеліктеріне әсер ететіні. Мөлікке салынатын салық. Жерге салынатын салық және жер учаскесін пайдаланғаны өшін төлем. Көлік құралдарына салынатын салық. Қосылған құн салығы. Корпоративтік табыс салығы.


3.3 Студенттердің өзіндік жұмысынын мазмұны
3.3.1 2008 жылы түскен күндізгі оқу түріндегі жалпы орта білім негізінде оқитын студенттерге арналған СӨЖ мазмұны

СӨЖ түрі

Есептілік түрі

Бақылау түрі

Сағаттағы көлем

1 Дәрістік сабақтарға дайындық
Сабаққа қатысу

18

2 Практикалық сабақтарга дайындық, ұй жұмысын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

18

3 Аудиториялық сабақ мазмұнына кірмеген материалдарды оқу

Конспект

Ауызша сұрау

27

4 Бақылау шараларына дайындық
АБ1, АБ2

27

Барлығы90


3.4 Студенттердің өзіндік жұмысынын мазмұны
Тақырып 1 Бухалтерлік есеп пәні және әдістері

Бухгалтерлік есептің пайда болуының тарихи аспектісі. Бухгалтерлік есептің заң жөзіндегі реттелуі.


Тақырып 2 Бухалтерлік баланс

Бухгалтерлік баланстың ролі мен мағынасы. Бухгалтерлік баланстың төрлері.


Тақырып 3 Бухалтерлік есеп шоттары

Бухгалтерлік шоттар жайлы төсінік. Бухгалтерлік шоттардың құрылысы мен мазмұны. Шаруашылық субъектілерінің қаржы — шаруашылық қызметінің Үлгі шоттар жоспары.


Тақырып 4 Шаруашылық операцияларды бухалтерлік есеп шоттардында тіркеу

Екі жақты жазу жөйесі. Шаруашылық операцияларын өлшемдеу сөрақтары (бағасы, жіктелуі). Шаруашылық операцияларын тіркеу мен талдау және олардың бухгалтер есеп шоттарында көрсетілуі. (Шаруашылық операцияларын тіркеу журналы). Журналдағы бухгалтерлік жазуларды бас кітаптың шоттарына көшіру.


Тақырып 5 Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

Есеп регистрлері. Түгендеу. Есеп саясаты.


Тақырып 6 Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер есебі (МЕА)

Ұзақ мерзімді активтер жайлы төсінік, олардың жіктелуі. Негізгі қөралдардың және материалдық емес активтер анықтамасы мен сипаттамасы. Негізгі құралдардың жіктелуі. Инвентарлық объект. Қаржылық есеп беруде ақпараттарды ашып көрсету.


Тақырып 7 (ТМҚ) товары-материалдық қордың қолда бары мен қозғалысын есептеу

Тауарлы-материалдық қорлар жайлы төсінік. Тауарлы-материалдық қорлардың жіктелуі. Тауарлы-материалдық қорлардың келіп төсуі, қозғалысы және босатылынуы. Қаржылық есеп беруді ашып көрсету.


Тақырып 8 Дебиторлық қағаз және басқа активтерді есепке алу

Жұмысшылардың дебиторлық борыштарының есебі. Алынуға тиісті қосылған құн салығы. Қаржылық есеп беруде ашып көрсету.Тақырып 9 Ақша қаражаттарын есепке алу

Ағымдағы активтердің анықтамасы мен олардың жіктелуі. Кассадағы қолма-қол ақшаның есебі. Ақша қаражаттарының қозғалысын бақылаудың ішкі жөйесі. Есеп берілетін сомалардың есебі (кіші касса). Этика мәселесі.


Тақырып 10 Міндеттемелер мен басқа кредиторлық қағаздарды есепке алу

Міндеттемелердің анықтамасы. Міндеттемелердің жіктелуі. Субъектінің өзінің міндеттемелері бойынша әртөрлі заңды және жеке тұлғалар мен есеп айырысудың төрлері. Міндеттемелерді есептеу. Еңбек ақы төлеу бойынша жұмысшы қызметкерлермен есеп айырысу есебі. Еңбек ақының төрлері. Еңбек ақы төлеу нысандары мен жөйелері. Еңбек ақыдан ұсталымдар: салықтар, атқарушы қағаздар бойынша ұсталымдар, несиеге берілген тауарлар өшін шегерімдер және т.б.


Тақырып 11 Табыста мен шығындарды есепке алу

Табыстар төсінігі. Табыстарды тану әдістері. Бағадан және сатудан шегерімдер. Негізгі және негізгі емес қызметтен табыстар есебі. Шығындар төсінігі. Шығындарды жіктеу. Негізгі және негізгі емес қызметтен шығындар есебі.


Тақырып 12 Туристік кәсіпорындардағы шығындар есебі

Туристік өнім. Туристік қызмет пакеті (Турпакет). Туроператор және турагенттегі туристік өнімді шығаруға және сатуға байланысты шығындарды жіктеу. Өндірістік шығындарды есепке алу.


Тақырып 13 Туристік кәсіпорындардағы табыстар есебі

Туристік кәсіпорынның жиынтық табысы. Туристік фирма-туроператордың негізгі қызметінен табыстары. Туристік фирма-турагенттің негізгі қызметінен табыстары. Қонақжай кәсіпорынының табыстары. Баға қалыптастырудың негізгі әдістері. Табыстардың синтетикалық және аналитикалық есебі.


Тақырып 14 Туризмдегі жарнама: ерекшеліктері және есебі

Туристік саланың жарнамасының ерекшеліктері: біржақты бағытталғандығы, ақпараттық толықтығы, жеке бастық емес сипаты, эффектіні анықтау тұрғысынан анықталмағандығы, қоғамдық сипаты т.б. және оны жіктеу


Тақырып 15 Туристік кәсіпорындардағы салық салу ерекшеліктері

Туристік кәсіпорын қызметінің ерекшеліктері (туроператор, турагент) оның салық салу ерекшеліктеріне әсер ететіні. Мөлікке салынатын салық. Жерге салынатын салық және жер учаскесін пайдаланғаны өшін төлем. Көлік құралдарына салынатын салық. Қосылған құн салығы. Корпоративтік табыс салығы.4 050902 «Туризм» мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Выписка из рабочего учебного плана специальности
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.110Пәннің атауы Туризмдегі бухгалтерлік есеп
Оқыту нысаны
Бақылау нысаны

Студенттің сағаттағы жұмыс көлемі

Курс және семестр бойынша сағаттарды үлестіру (сағаттар)

емтихан

курстық жұмысы

Барлығы

дәр

тәж

ӨСӨЖ

дәр

тәж

ӨСӨЖ

жалпы

ауд

СӨЖ

ЖОБ негізінде күндізгі,2008 т.ж.

3
135

45

90

3 семестр

семестр

30

15

90
5 Қолданылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі:

 1. 1 Абдыманапов А.А. Концептуальные основы и принципы бухгалтерского учета: Учебное пособие-Алматы, 2003.-234с.

 2. 2 Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства: Пер. с англ. - М.: Аспект Пресс, 1995.

 3. 3 Бургонов а Г.Н., Каморджанова Н.А. Бухгалтерский учет и отчетность в туризме. Учеб. пособие. - М.: НОЛИДЖ, 1998.

 4. 4 Ержанов М.С., Ержанов А.М. Основы бухгалтерского учета и новая корреспонденция счетов: Учебное пособие.-Алматы, «Ержанова и К» 2003.-185с.

 5. 5 Журнал “Заочная школа бухгалтера”

 6. 6 Жұматов М.Қ. Попова Л.А. »Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп» Қарағанды, 1998

7 Закон Республики Казахстан “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности” от 26 декабря 1995г., № 2732 (с изм. и доп. от 24.06.2002).
Қосымша:

 1. 8 Инструкция по заполнению регистров бухгалтерского учета. Приказ Департамента методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов Республики Казахстан от 24 ноября 1997 г., № 72.

 2. 9 Каморджанова Н.А. Метод кейсов при подготовке экономических кадров и менеджеров в области туристического и гостиничного бизнеса// Туризм: практика, проблемы, перспективы. - 1998. - № 10. - С.32-33

 3. 10 Менеджмент гостиничного и ресторанного обслуживания: Материалы семинара по менеджменту туризма курсов повышения квалификации преподавателей по Программе TACIS ED / 062 / Сост. Ю.Н. Борисова, Н.И. Гаранин, Ю.В. Забасов, А.И. Сесел-кин.-М.:РМАТ,1997.

 4. 11 Назарова В.Л. Бухгалтерский учет хозяйствующих субъектов: Учебник/ Под ред.Н.К.Мамырова.- Алматы: «Экономика», 2003.-298с.

 5. 12 Нидлз Б. И др. Принципы бухгалтерского учета/Пер. с англ. Б.Нидлз, Х.Андерсон. 2-е изд.- М.: ФиС, 1997.- 496с.

 6. 13 Попова бухгалтерский учет на предприятии: Учебное пособие. – Караганда: КУБУП, 1999. – 172 с.

 7. 14 Попова Л.А. Бухгалтерский учет: финансовый аспект. Учебное пособие.Караганда,2003.-257с.

 1. 15 Радостовец В.К., Радостовец В.В. Бухгалтерский учет на предприятии: Изд.3-е, доп. И перераб.-Алматы: Центраудит-Казахстан, 2002.-725с.

Лист согласования

рабочей программы

дисциплины

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.111

Туризмдегі бухгалтерлік есеп пәнінің жұмыс бағдарламасының келісу беті

2009-2010 оқу жылы

КЕЛІСУ БЕТІ

Жіберуші

кафедра

кафедра меңгнрушісінің

аты-жөны

Қолы

Келісу мерзімі

География и туризм


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет