Программа менжады арасында орналасқан және қызметтік функцияларды орындайтын жүйелік прогарммаДата13.09.2017
өлшемі116.39 Kb.
#825
түріПрограмма

[Internet -50]

1. Телекомуникацияның- бұл,,,,,

А) Қолданбалы программа мен шалғай құрылғылардың арасында немесе қолданбалы программа менжады арасында орналасқан және қызметтік функцияларды орындайтын жүйелік прогармма

Б) пайдаланушыға көрінбейтін басқа құжатқа нұсқағышы бар мәтінің үзіндісі немесе графикалық объект

В) Субьектілердің аралығында тікелей қарым-қатынас болмайтындай байланыс

Г) Электр - және радио байланыс көмегімен кескіндерді қашықтыққа тасымалдау


2. Жергілікті есептеуіш желі - бұл,,,,,,,

А) Әлдеқандай мәліметтерді қашықтыққа тасымалдауға арналған шартты белгі

Б) пайдаланушылардың арасында есептеуіш қорларын бірлесіп қолдану мақсатында кабельдермен өзара қосылған бірнеше ДК-лар

В) қашықтыққа сөйлеген сөздерді тасымалдауға арналған электр байланысының түрі;

Г) Алыс қашықтықта қарым-қатынастарды қамтамасыз етуге арналған кабельдермен өзара қосылған ДК-лар жиынтығы;
3. Цифрлық сигналды аналогтыққа және керісінше өзгертетін, компьютерлер арасында деректерді телефон арқылы беруге қолданылатын құрылғы былайаталады:

А) HUB


Б) модем

В) сервер

Г) контреллер
4. Internet-бұл,,,,

А) компьтерлер аралығындағы виртуалдықосулардың жиынтығы

Б) компьютерлер аралығында тіке қосулардың жиынтығы

В) ішінде мәліметтердің үздіксіз таралуы іске асырылатын кеңістік

Г) гипермәтіндік ақпараттық - іздестіру жүйесі
5. Электрондық хабарлармен және файлдармен алмасуға арналған Internet қызметі қалай аталады?

А) ( Worid Wide Web) WWW

Б) Telnet

В) E-mfil

Г) FTP
6. }Internet түйіндеріндегі FTP- серверлерінің ішіндегі іздестіру мәліметтерін жинайтын және сақтайтын арнайы серверлер қалай аталады?

А) Gopher

Б) Archie

В) Usenet

Г) FTP
7. Хост-компьютер-бұл

А) модем қосылған компьютер

Б) желілік функциялармен қатар пайдаланушылардың тапсырмаларында орындайтын желілік компьютер

В) Intenet-ке қосылмаған компьютер

Г) Intenet-ке қосылған компьютер
8. ДК-да орналасқан және серверге сұраныстар жіберетін программаларды қалай деп атайды?

А) Программа-серверлер

Б) Программа-клиентері

В) Жүйелілік программалар

Г) қолданбалы програмалар
9. Internet-тегі гипермәтіндік ақпараттық-іздестіру жүйесі аталады....

А) Internet телефония

Б) Usenet

В) E-mail

Г) WWW ( World Wide Web)
10. Сервер-бұл

А) Жайғана Internet-ке қосылған компьютер

Б) Символдық адрестерді цифрлыққа өзгертетін арнайы программалары бар компьютерлер

В) Желіні басқаратын және ұзақ уақытқа барлық жүйенің тоқтаусыз жұмыс істеу шартын қамтамасыз ететін желілерде ерекшеленген компьютер

Г) Жай ғана Internet- ке қосылмаған компьютер
11. Желінің түйінінде болатын және ДК-ға қызмет көрсететін программалар қалай деп аталады?

А) борузер- қарау программасы

Б) DNS- серверлер

В) Программа-клиенттер

Г) Программа-серверлер
12. Меншікті қайталанбайтын аты бар компьютерлер желілерінің біріктірулерін қалй деп атайды?

А) сайт


Б) домен

В) трафик

Г) корпаративтік желі
13. Провайдер- бұл.....

А) аралық желілік хаттамамен берілетін ақпарат бірлігі

Б) пайдаланушының аты

В) Өз к лиенттеріне internet-ке қатынауды қамтамасыз ететін комерциялық қызмет

Г) жүйелік әкім
14. FTP-бұл.....

А) жаңылықтар топтары,пікірталас клубы және телеконференциялар

Б) клиенттің сервер-компьютерге алыстан қатынауына қызмет атқаратын хаттама және программалар

В) қашықта орналасқан машинаның каталогтарымен және файлдарымен жұмыс істеу қызметін атқаратын хаттама және программалар

Г) электрондық хабарлармен және файлдармен айырбас
15. Желі аралық хаттамамен берілетін ақпараттың өлшем бірлігі қалай деп аталады?

А) Login


Б) байт

В) пакет


Г) трафик
16. IP-адрес деген не?

А) Intenet желісіне кіруге арналған пороль

Б) нақты компьютердің қайталанбайтын32биттік атауы

В) пайдаланушының нақты атауы

Г) нақты компьютердің географикалық атауы
17. Конференция - бұл........

А) Internet- те бір сеанс жұмыс істеу үшін клентке провайдердің беретін адрестері

Б) Әр түрлі ақпараттарды программалар, суреттер,музыка,фильмдер және жай ғана мәтіндік файлдар қамтитын кітапхана

В) белгілі бір тақырыптағы сұрақтар талқыланатын Internet- тегі орын

Г) қорларды бірге қолдана алатын және ақпаратпен алмаса алатын біріктірілген бірнеше компьютер
18. Қолданбалы хаттама-бұл.......

А) Internet компьютерлері арасында кез келген электрондық хабарлардың физикалық жіберілуіне жауапты хаттама

Б) бастапқы хабарды бірнеше шағын бөліктер - паккеттерге бөлетін хаттама

В) хабардың компьютерлік пішімдерін адамның түсінуіне жарамды етіп түрлендіретін және керісінше түрлендіретін хаттама

Г) Internet-тегі хабарлардың құрастырылу ережелері және пішімдері туралы жәнежелінің абоненттерінің ақпаратпеналмасу тәсілдері туралы келісімдердің жиыны
19. IP- адрес мысалын көрсетіңіз:

А) bks mail. online.kz

Б) www.vandex.ru

В) 128.29.15.124

Г) ftp://ftp.eivis.ru
20. bks mail.online.kz адресінің домендік бөлігі қандай елге көрсетеді?

А) АҚШ


Б) Ресей

В) Қазақстан

Г) Германия
21. DNS- сервер деген не?

А) желіні басқаратын және барлық жүйенің тоқтаусыз жұмысын ұзақ уақыт жұмыс істеу шартын қамтамасыз ететін желідегі ерекшеленген компьютер

Б) internet-тегі хабарлардың құрастырылу ережелері және пішімдері туралы және желінің абоненттерінің ақпаратпен алмасу тәсілдері туралы келісімдердің жиыны

В) символдық адрестерді цифрлыққа өзгеретін арнайы программалары бар компьютерлер

Г) Өзімен жалғастырылған бірнеше пайдаланушылардың Internet-е шығыуын қамтамасыз ететін компьютер
22. Байтпен өлшенетін желі бойынша берілетін ақпараттың көлемі былай деп аталады:

А) файл


Б) пакет

В) кбайт


Г) трафик
23. URL адресінің мысалын көрсетіңіз

А) а) 195,28,132,97

Б) bks mail.online.kz

В) http://www.abcdefg.zip

Г) www.abcd.kz
24. Жіберілетін ақпаратты пакеттерге бөлетін, пакеттерді жіберетін және келу ретімен жіберетін хаттама:

А) ТСР- хаттама

Б) IP- хаттама

В) IPX/SPX-хаттама

Г) NetBUEI- хаттама
25. Берілген адреспен жөнетілген жеке пакеттің жеткізліуіне жауап беруші:

А) NetBUEI- хаттама

Б) TCP-хаттама

В) IP- хаттама

Г) IPX/SPX- хаттама
26. Басқа Web- құжаттың адресімен ассоциацияланған, құжаттың ерекшеленген бөлігі былай деп аталады:

А) гипермәтіні

Б) WWW( World Wibe Web)

В) гиперсілтеме

Г) гиперкеңістік
27. Негізгі хаттамалар-бұл.......

А) Internet- тегі хабарлардың құрастырылу ережелері және пішімдер туралы және желінің абонентерінің ақпаратпен алмасу тәсілдері туралы келісімдердің жиыны

Б) хабардың компьютерлік пішімдерін адамның түсінуіне жарамды етіп түрлендіретін және керісінше түрлендіретін хаттама

В) бұрынырақ құрылған деректердің орнын белгілейтін басқа хаттамалармен арақатынасты қамтамасыз ететін хаттамалар

Г) Internet компьютерлері арасында кез келген электрондық хабарлардың физикалық жіберілуіне жауапты хаттамалар
28.электрондық адрестердің ( e-- mail) мысалын көрсетіңіз:

А) http: //www.abcde.com/abcdefg.zip

Б) bks mail.online.kz

В) 195.28.13297

Г) www.abcd.kz
29. Домен адресінің мысалын көрсетіңіз:

А) http://www.abcde.com/abcdefg.zip

Б) bksmail.online.kz

В) www.abcd.kz

Г) 195.28.132.97
30. Белгілі бір тақырыптар бойынша ақпараттарды жинаушы және оны жазылушыларына жіберуші арнайы тақырыптық серверлер:

А) Internet- телефон соғу

Б) E-mail

В) конференция

Г) тарату тізімдері
31. Wed кеңістігін құрастыратын жеке құжаттарды атаймыз:

А) Web-ерверлер

Б) Web-cайттар

В) Web-түйіндер

Г) Web-беттер
32. Web-беттерді көруге арналған программа-былай деп аталады:

А) утилиталар

Б) HTML-редакторлар

В) броузерлер

Г) жобалау жүйелері
33. Белгілі бір тақырып бойынша біріккен Web- беттер топтарын былай деп атайды:

А) Web-серверлер

Б) Web- редакторлар

В) Web-түйіндер

Г) Web- құжат
34. Гипермәтіннің белгілеу тілі:

А) Паскаль

Б) Бейсик

В) HTML


Г) Cu++
35. WWWсерверлерінде сақталатын гипермәтіндік электрондық құжаттардың үлкен санының жиынтығы былай деп аталады:

А) Web- серфинг

Б) Гипермәтін

В) Гиперкеңістік

Г) киберкеңістік
36. Web- кеңістігіндегі құжаттар аралығында(танысу мақсатымен)кез келген орын ауыстырулар былай деп аталады:

А) Web- дизайн

Б) Web- навигация

В) Web- серфинг

Г) Web- динамика
37. Web- құжаттардың аралығында кез келген мақсатты орын ауыстырулар былай деп аталады:

А) Web- cервинг

Б) Web- динамик

В) Web-навигация

Г) Web-круиз
38. Login деген не?

А) пайдаланушының аты

Б) Internet-тегі компьютердің тұрақты адресі

В) Internet-те бір сеанстық жұмыс істеуге арналған компьютер адресі

Г) домен аты
39. Динамикалық адрес деген не?

А) Internet-те бір сеанстық жұмыс істеуге арналған компьютер адресі

Б) домен аты

В) Internet-тегі компьютердің тұрақты адресі

Г) пайдаланушының аты
40. Байланыс желісінің өткізу қабілеті өлшенеді:

А) секундтағы байтпен

Б) секундтағы кбайтпен

В) минуттағы битпен

Г) секундтағы битпен
41. Web- түйініндегі дайындалған мәліметтерді орналастыру былай деп аталады:

А) Web- шығару

Б) Web-дизайн

В) Web-динамика

Г) Web-презентация
42. өз алдына мәліметті жабдықтауға қабілетті Web- түйіндерді былай деп атайды:

А) Web- каналдар

Б) Web-беттер

В) Web-серверлер

Г) Web-Қосушілер
43. Internet-гі басқы басқару жүйесі мынау болып табылады:

А) MS-Dos

Б) Windows

В) Lunix


Г) Unix
44. Sun Microsystems серіктестігінің 1995 жылы жарыққа шығарған желілік қосымшаларды жасауға арналған интерпритациялаушы

А) Java


Б) SM

В) HTML


Г) Applets
45. Виртуалды шындықты былай деп атайды...

А) әлемдік желілерде айналатын әртүрлі табиғаттағы мәліметтер менкомпьютерлік коммуникациялар жүйелерінің жиынтығы

Б) компьютерлік технологиялардыңкөмегімен пердеде құрылған түрліше табиғаттағы нақты обьектілер мен процестер жиынтығы

В) WWW cерверлерінде сақталатын гипермәтіндік электрондық құжаттарының үлкен санының жиынтығы

Г) бұл, мүлде болмайтын нәрсе
46. Киберкеңістік деп мынаны атайды...

А) компьютерлік технологиялардың көмегімен пердеде құрылған түрліше табиғаттағы нақты обьектілер мен процестер жиынтығы

Б) WWW серверлерінде сақталатын гипермәтіндік электрондық құжаттарының үлкен санының жиынтығы

В) әлемдік желілерде айналатын әр түрлі табиғаттағы мәліметтер мен компьютерлік коммуникациялар жүйелерінің жиынтығы

Г) бұл, мүлде болайтын нәрсе
47. MS Internet Explorer қосымшасының өңдеуіне арналған негізгі обьект....

А) электрондық хабарлар

Б) RTFкеңейтулі файлдар

В) Internet желісінің қорлары

Г) гипермәтін
48. әдеттегі мәтіндік және графикалық мәліметпен қатар,басқа құжаттарға сілтемесі болатын құжат былай деп аталады:

А) HTML


Б) гиперсілтеме

В) Web- сайт

Г) гипермәтін
49. Түпнұсқаға ен салуды орындайтын HTML тілінің кодтары былай деп аталады:

А) операторлар

Б) қызметтік сөздер

В) тегтер

Г) ASCII- кодтар
50. HTML тіліндегі түсініктеме келесі таңбалар жиынынан басталады:

А) /


Б) --->

В) < !---Г) \


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

В

Б

Б

В

В

Б

Б

Б

Г

В

Г

Б

В

В

В

Б

В

В

В

В

В

Г

В

А

В

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

В

Г

Б

В

Г

Г

В

Б

В

В

В

В

А

А

Г

А

А

Г

А

Б

В

В

Г

В

В

Каталог: bilim
bilim -> Қызылорда қаласы №140 қазақ орта мектебі Нұрманова Мереке Серікбайқызы Мектеп директорының ғылыми әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары
bilim -> Сабақтың тақырыбы: Автоматтың арналу мақсаты
bilim -> Әйтеке би кенті 30 мамыр 2014 жыл 11 сағат 57 минут
bilim -> Сабақ тақырыбы: «Ана тілі жүрек үні»
bilim -> Қазақстан республикасының ТӘуелсіздігіне 20 жыл қазақстан
bilim -> Ілияс Қабылов атындағы №32 мектеп-лицей АӘД пәнінің мұғалімі Б. Нысанбаев
bilim -> Сабақта аймақТЫҚ компоненттерді пайдалану құдайбергенова Мадина Айтқазықызы Биология пәні мұғалімі
bilim -> Сабақтың мақсаты : Дүниежүзілік мұхит және оның бөліктерінің ерекшелігін түсіндіру, мұхиттардың табиғатқа тигізетін әсерін анықтау


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет