Рабочая учебная программа для технических и профессиональных учебных заведений Пән: «Компьютерлік желілер және телекоммуникациялар»Дата13.09.2017
өлшемі224.38 Kb.
#822
түріРабочая учебная программа

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

И. Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжі

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Рудненский социально-гуманитарный колледж им. И. Алтынсарина

БЕКІТЕМІН УТВЕРЖДАЮ

директордың оқу Зам. директора

ісі жөніндегі орынбасары по учебной работе

____________________ ____________________

Ибраева Т.О. Ибраева Т.О.

«______» ________2014 ж. «______» ________2014 г.

Орта кәсіптік оқу орындарына арналған

жұмыс оқу бағдарламасы

Рабочая учебная программа

для технических и профессиональных учебных заведений

Пән: «Компьютерлік желілер және телекоммуникациялар»

мамандық: 1304043 «Электрондық есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыздандыру»

«Микропроцессорлық техника негіздері» пәнінен типтік

бағдарлама негізінде құрастырылды

Тіркеу № 595

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің

бастауыш және орта кәсіптік білім жөніндегі оқу-әдістемелік кеңесінің

2009 жылдың 25.12. шешімімен бекітілді

Хаттама № 4

Ақпараттық және қолданбалы Рассмотрено на заседании

пәндік циклдік комиссия предметной цикловой комиссии

отырысында информационных и прикладных

қарастырылды дисциплин

«____» ________________________ «_____» ____________________

№ 1 хаттама Протокол № 1

ПЦК төрайымы Председатель ПЦК

Жуванышева У.С.___________ Жуванышева У.С.___________

Құрастырушы: Торебеков Е.Г., арнайы пәндер оқытушысы


Мамандық: 1304043 «Электрондық есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыздандыру»

Күндізгі оқу бөлімі –ІI, III курс. Жалпы сағат саны – 120 с.Сведения о ежегодном переутверждении:


№ п/п

учебный год

сведения о рабочей программе

дата

переутверждения,

№ протокола


подпись зав. ПЦК

1

2

3

4


5


Мазмұны
1.

Бөлімдермен тақырыптардың аттары 6

1. Түсінік хат
Бұл оқу бағдарлама Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының техникалық және кәсіптік білімінің «есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздардыру» маманлдығы бойынша тіркеу № ҚР МЖМБС 4.05.046-2009 Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігінің

«30» 12 2008 ж. № 673 бұйрығымен бекітіліде.

Бұл үлгілік оқу бағдарлама білім алушыларға желі құрудың түрлі технологиялар мен әдістерін, қазіргі WEB-бағдарламалауды, ақпараттық қауіпсіздік пен оның компьтерлік және желілік ортасында ақпаратты қорғаудың актуалды ерекшеліктері, Интернеттің сипаттамалары мен қызметтерін оқуды қарастырады.

Біліктілікті іс-әрекетті ұйымдастыру формасы ұсыныс түрінде берілген.

Бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау мақсатында үлгілі оқу бағдарламасын іске асыру да дәстүрлі оқу жүйесі. Жаңа технологияларды (модульдік, кредиттік және т.б) ; дидактикалық және көрнекі құралдар: плакаттар, модельдер, оқу және оқу-әдістемелік құралдар қолдануға ұсынылады.

«Желілік технолгоияға кіріспе» пәнінің оқу бағдарламасын құрастыруда оқытуда ұйымдастырудың келесі түрлері: лекциялар, семинарлар, тәжірибелік сабақтар(зертханалық жұмыстар) бақылау жұмыстары және басқалар ұсынылады.

Теориялық білімдер бекіту және қажетті тәжірибелік дағдылар мен біліктілікті қалыптастыріда пән бағдарламасында зертханалық жұмыстар өткізу қарастырған.

Үлгілік оқу бағдарлама білім алушылардың пәндерден алған білімдеріне, біліктіліктеріне және дағдыларына негізделген:

- ДЭЕМ және желілердің аппараттық құралдарының кешені;

- ЕК операциялық жүйелер және бағдарламалық қамтамасыздандыру.

Пәнді келесі пәндермен байланыстырып оқыту ұсынылады:

- «Автоматтандырылған жүйенің ақпаратпен қамтамасыз етуін құру және жүргізу»

«Желілік технологияға кіріспе» пәнінің үлгілік бағдарламасы білім беру мекемелеріне жұмыстық оқу бағдарламасын құрудың негізі болып табылады.

Жұмыстық оқу бағдарламасын құруда білім беру меемесі құрылды.:

- Циклға бөлінгеноқу уақыты көлемін сақтай отырып, үлгілік оқу жоспарында пәнді оқытуға бөлінген оқу уақыты көлемі 10-20% аралығында өзгертуге (ҚР МЖМБС 4.05-2008 «Орта білім. Техникалық және кәсіптік. Негізгі ережелер»);

- Оқудың жалпы сағат көлемін бөлімдер мен тақырыптарған бөлуге (пәнді оқытуға бөлінген жалпы бюджеттік сағат көлемінде);

- Бағдарлама материалдарын оқытуда бірізділікті сақтай отырып өзгертуге.

- Жекелеген тәжірибелік және зертханалық жұмыстарды мазмұндас жұмыстармен алмастыуға;

Бөлімдер мен тақырыптардың тізімі аймақтық компонеттердің енгізі есебінен, жұмыс берушінің талабы және жергілікті ерекшеліктерді ескере отырып өзгертілуі мүмкін.

Есептеуіш техника құралдарының тұрақты және қарқынды даму пәннің мазмұнына үнемі өзгерістер енгізуді қажет етеді.


2. Сағат бойынша бөлу


Семестр

нөмірі


Оқу сабақтары

Бақылау жұмысының

түрі


аудиториялық

Жалпы

сағат


саны

барлығы

Теор.

Семинар.

Лабор.

Прак.

4

53

53

530

зачет

5

91

91

5140

емтихан

Барлығы

144

144

10440

3. Тақырыптық жоспарлау және оқу бағдарламасының мазмұны

3.1 Тақырыптық жоспарлауБөлімдермен тақырыптардың аттары


Семестр,

бақылау

түрі

Сағат саны

Барлығы

Теория

Лабор-практика

I

Компьютерлік желіліерЕсептеу желілеріне кіріспе

4

2

2


Компьтерлік желіліер топологиясы. Желінің негізгі компонеттері.

4

4

4


Торпатардың бағдарламалық қамтамасыз ету

4

4

4


Ethernet, ToekengRing, FDDI желілік технологиялар

4

4

4


Желілік модельдер. ОSI ашық жүйелердің қарым-қатынас моделі. Желіні стандарттау.

4

6

6


Жергілікті есептеу желілері

4

2

2


CSMA/CD қатынау әдісі

4

2

2


ATM технологиясы

4

2

2Бөлім бойынша
26

26
II

2 бөлім. Желілік хаттамаларХаттамалар түрлері. TCP/IP хаттамасы.

4

2

2


TCP/IP Хаттамасының тұтастығы. IP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

4

6

6


Желілік қосымшаларды қолдану.

4

4

4


Бақылау жұмысы №1

4

2

2Бөлім бойынша
14

14
III

3 бөлім. Желілік операциялық жүйе. Желіні администрациалауЖелілік ОЖ түрлері және жұмыс жасау прициптері

4

4

4


Желіні администрациялау. DNS – серверлер. Виртуалды машинаны орнату және баптау.

4

6

6Бөлім бойынша
10

10
IV

4 бөлім. ауқымды Интернет желісіИнтернет желісінің құрылу тарихы
3

3

53

533 курс 5 семестрИнтернет сипаттамасы және интернетке қосылу.

4

2

2


Интернет сипаттамасы және интернетке қосылу.

4

2

2


Интернет қызметтері. E-MAIL. WWW FTP. TELNET.

4

5

2

3
Бөлім бойынша
12

9

3

V

5 бөлім. Желі қауіпсіздігі және қорғау.Желі қорғау құралдары мен әдісиері Filtering, Firewall ашық кілттер.

4

6

4

2Вирсутан қорғау

4

4

2

2Бағдарламаларды қорғаудың қазіргі әдістері. Электрондық сандық қол. Жаңа буынды электрондық кілттері.

4

4

4


Криптографиялық қорғау әдістерінің түсініктері.

4

2

2


Шифрлау мен дешифрлаудың негізгі әдістері. Ашық мәтіндік, мәтіншифр бойынша кілтін анықтау.

4

4

2

2
Бөлім бойынша
20

14

6

VI

6 бөлім. WEВ - бағдарламалау

1
НТМL. Құжаттарды құру және редакциялау

4

6

6


НТМL. Құжаттарды құру және редакциялау

4

4
4Фреймдер мен пішіндер қолдану

4

8

4

4Фреймдер мен пішіндер қолдану

4

2
2JAVA тілінің негізгі түсініктері JAVA-скриптердің құрылысы мен принциптері.

4

6

2

4JAVA-скриптердің шаблоны мен дизайны.

4

8

3

5Бақылау жұмысы №2

4

2

2


Flash Macromedia тілінің сипаттамасы. Графикалық файлдардың пішімі.

4

6

2

4Растрлық графиканы импорттау, объектілерді түрлендіру (бұрмалау)

4

10

6

4Сайт құру принциптері. Сайтты жоспарлау.

4

4

2

2Action Script тілінің түсінігі.

4

6

4

2
Бөлім бойынша
62

31

31
Барлығы
144

104

40

3.2 Оқу бағдарламасының мазмұны
1 бөлім. Компьютерлік желіліер

1.1 Компьютерлі желілер топологиясы.

Шина, шеңбер, жұлдыз ағаш типті желілер. Желінің негізгі компонеттері. Көпір. Бөлінетін орта. Логикалық сегментер. Қайталағыштар. Коммутатор. Коммутатор мен көпірдің айырмашылық ерекшеліктері. Маршрутизатор. Тұйық контур. Желінің біріңғай желісі. Шлюх. Әр түрлі прогламмалық және жабдықтамалық платформаларды құрылған жілілер.

Кабель түрлері. Оптоталшықты.Коаксиалды. Орама жұп. Бірмодалы. Көпмодалды оптоталшық түрлері. Оптикалық кабельдің мыс алдындағы кемшіліктерімен артықшылығы. Электрқауіпсіздік.

Тәжірибелік-зертханалық жұмыс №1

Желіні жобалау және жүргізу. Кабельмен жұмыс.


1.2 Желілік технологиялар

Ethernet, ToekengRing және FDDI желілік технологиялар.


1.3 Желілік модельдер. ОSI ашық жүйелердің қарым-қатынас моделі. Желі стандарттау.

ОSI ашық жүйелердің қарым-қатынас моделі. Қолданбалы программалық интерфейс. ОSI моделінің деңгейлері – физикалық, қаналдық, желілік, көліктік, сеанстық, өкіліктік, қолданбалы.

Желі стандарттары. ашық жүйелер ұғымы. Стандарттардың шығу көзі.

Интернет стандарттары. ІЕЕЕ Project 802 моделі.

Коммуникациялық хаттамалардың стандартты стектер. Танымал хаттамалар стектердің ОSI моделіне сәйкестігі. Ақпараттық және көліктік қызметтер.
2 бөлім. Желілік хаттамалар

2.1 Хаттамалар түрлері. ТСР/ІР хаттамасы.

Хаттамалардың қызметі. Хаттамалардың түрлері. ТСР/ІР хаттамасының стегі: тек архитектурасы. Пакеттер фрагменттері, адрестеу жүйе, кендидарлы таратулар, реурстарға қойылатын талаптар.


2.2 ІР – адресіндегі адрестеу

ІР – адрестерінің түрлері: жергілікті (аппараттық), жілілік (ІР – адрестер) символдық (домендік).

ІР – адрестер формат (пішіні): желі номері, желідегі түйін нөмер, адрес өрісінің тұрақталған (фиксированная) шекарасы, маска. ІР – адрестер класстар. Ерекше ІР – адрестер. Автономиялық желі адрестерінің қызметі. Адрестердің ортанлықтандырып таратылуы.

Тәжірибелік-зертханалық жұмыс №2

ІР – адресіндегі адрестеу.


2.3 ТСР/ІР хаттамаларының тұтастығы. ІР, UDP, ICMP, DHCP, ARP.

ІР – желіаралық қарым-қатынас хаттамасы. ТСР – басқару хаттамасы. UDP – қолданушылық дейтаграммалар хаттамасы. Мультиплексиялау, демультиплексиялау. Порт. Динамикалық номерлер. Пакеттер пішіні (форматы).

ІСМР – желіаралық басқару хабарламалардық хаттамасы. Қателер туралы диагнотикалық хабарламалар. Сұраныс/жауап түрлі ақпараттық хабарламалар, ІСМР – хабарламаның пішіні.

DHCP – хотарды динамикалық конфиграциялау хаттамасы. Конфигурациялаудың қол режимі. Статикалық адрестердің автоматтандырылған режимі. Адрестердің динамикалық таратылуы.

ARP – адрестерге рұқсат беру хаттамасы.
2.4 Желілік қосымшаларды қолдану

Желілік офистік қолданбаларТәжірибелік-зертханалық жұмыс №3

Желілік қосымшаларды қолдану


3 бөлім. Желілік операциялық жүйелер. Желіні администрациялау.

3.1 Желілік операуиялық жүйелердің (ОЖ) түрлері және жұмыс жасау прициптері.

Желілік операциялық жүйелерді орнату және баптау.ОЖ архитектурасы. Процестер мен ағындар. Жадына басқару.Тәжірибелік-зертханалық жұмыс №4

Желілік операциялық жүйелерді орнату және баптау.


3.2 Желіні администрациялау. DNS – серверлер. Виртуалды машинаны орнату және баптау.

DNS кілттік сипаттамалары. DNS жұмыс жасау прициптері және терминдері. DNS аттарының аумағы. DNS мәліметтер қорының құрылысы.Адрестің аттарға өзгертілуі. DNS сұраныстар. Вертуалды машина оның түсініктері, орнатыруы жіне бапталуы.Тәжірибелік-зертханалық жұмыс №5-6

DNS - серверлер. Виртуалды машинаны орнату және баптау.


4 бөлім. Ауқымды интернет желісі

4.1 Интернет сипаттамасы және Интернетке қосылу.

Интернеттің даму тарихы. Интернеттің құрылысы. Провайдер ұғымы. Қызмет беруші желісінің сипаттамасы. Желіге қойылатын талаптар мен сипаттамалар. Қызмет көрсету түрлері және жабдықтамалары. Компьютерлік және желілік қауіпсіздік. Желілік қауіпсіздік сервистер.


4.2 Интернет қызметтері. E-MAIL. WWW FTP. TELNET.

E-MAIL. WWW. Телеконференциялар. FTP. TELNET. Іздеу жүйелері және т.б. Сайт құру құрылысы. Браузерлер. Браузерлер қолданудың статистикасы.Тәжірибелік-зертханалық жұмыс №7-8

Ауқымды желіде жұмыс жасау.


5 бөлім. Желі қауіпсіздігі және қорғау.

5.1 Желі қорғау құралдары мен әдістері. Filtering, Firewall ашық кілттер.

Ақпараттық қауіпсіздік қамтамасыздандырудың негізгі бағыттары(тұтастық, қорғану, жеке құқық) олардың ҚР ақпараттық қауіпсіздік заңында көрсетілуі. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыздандыруға кешендік байланыс, ақпараттың прицитері, әдістеріне және қорғау құралдарына шолу. Filtering, Firewall қауіпсіздік кілттерін қолдану. Браузер ұғымы. қызметі және функциялары.Тәжірибелі-зертханық жұмыс №9

Filtering, Firewall орнату және баптау.


5.2 Вирустан қорғау.

Компьютерлік вирустардың ұғымы және басқа зияндауыш бағдарламалар. Вирус түрлері. Вирустан қорғау стратегиясы және нарықтағы вирусқа қарсы пакеттер.Тәжірибелік-зертханалық жұмыс №10

Вирусқа қарсы бағдарламаларды баптау және қорғау.


5.3 Бағдарламаларды қорғаудың қаззіргі әдістері.

Электрондық сандық қол. Жаңа буынды электрондық кілттер. Электронды сандық қолдық жұмыс жасау прициптері. Электрондық кілттердің түрлері, мүмкіндіктері және сипаттамалары. Электрондық кілттердің модельдері.


5.4 Криптографиялық қорғау әдістерінің түсініктері.

Шифрлаудың жалпы прициптері және олардың дамуы тарихының аспектілері. Симметриялық және асиметриялық шифрлау алгоритмі. Криптографиялық әдіс – ақпараттың тұтастығы мен қорғануын қамтамасыздандыру құралы түрінде. Криптохаттамалар. Электрондық қол құру принциптері және оның заңы.


5.5 Шифрлау мен дешифрлаудың негізгі әдістері. Мәтіншифр бойынша ашық мәтінді, кілтті анықтау.

ашық кілтті шифрлау жүйелері; шифрлардың криптографиялық тұрақтылығы (стойкость)Тәжірибелік-зертханалық жұмыс №11

Шифрлау мен дешифрлаудың криптографиялық фунуциялары.


6 бөлім. WЕВ – бағдарламалау.

6.1 НТМL.құжаттарды құру және редакциялау.

НТМL парақтарын құру және безендіру (дизайн жасау). Негізгі түсініктер. Мәтінді пішімдеу. WЕВ – парақта тізімдер құру. Маркерленген, номерленген тізімдер. Кесте көмегімен пішімдеу. Кесте сызықтарын (шекараларын) басқару. Кесте элементтерін теңестіру параметрлері. WЕВ – парақта график орналастыру. НТМL құжатына бейнелер қосу.Тәжірибелік-зертханалық жұмысы №12

НТМL парақтарын құру.


6.2 Фрейм мен пішімдер қолдану.

Гиперсілтеме тегі. Target параметрі. Сілтеме түрінде сурет.


Қыстырма-гиперсілтеме. Навигациялық сілтеме карталар құру. Фрейм қлоданған құжат құрылысы. Пішімдермен жұмыс.

Тәжірибелік-зертханалық жұмыс №13-14

Фреймдік құрылыспен жұмыс. Пішімдер мен сілтемелер құру.


6.3 JAVAтілінің негізгі ұғымдары.

JAVA Script қолдану аумағы. Сценарий өңдеушілер. JAVA-скриптердің құрылымы мен прициптері. JAVA Script функциялары мен сценарийлері. НТМL құжатына сценарийлердің енгізілуі. Дизайн жасау.


6.4 JAVA-скриптердің шаблоны мен дизайны.

JAVA – скриптердің функциялары мен сценарийлерін қолдану. Дизайн жасау.Тәжірибелік-зертханалық жұмыс №15-16

НТМL құрылысында JAVA – скриптер қолдану.6.5 Flash Macromedia тілінің сипаттамасы. Графикалық файлдардың пішімі.

Macromedia Flash интерфейсі: құрал палитрасы (Tools) мәзір жолы, монтаждау сызғышы (Timeline), қасиеттер палитрасы (Proporties), сцена (Scene). Түстік модельТәжірибелік-зертханалық жұмыс №17

Macromedia Flash интерфейсі.


6.7 Растрлық графиканы импорттау, объектілерді түрлендіру (бұрмалау)

Моtiоn Тween анимациясы. Motion Guide Layer анықталған траеториясын (бағытын) құру қабат параметрлерін баптау. Объекттерге түрлендіру эффектілерін қолдану.Тәжірибелік-зертханалық жұмыс №18-19

Macromedia Flash мүмкіндіктерін қолдану.


6.8 Сайт құру прициптері.

Баннер ұғымы мен құрылуы. Батырмалар және олардың күйі. Батырма белгілері. Логотип және оның түрлері. Сайт жоспарлау. Клипті импорттау.


6.9 Action Script тілінің түсінігі.

Скриптер құру. Батырмаларға іс-әрекеттерді байланыстыру. Батырмаларды тестілеу. Баннер құру және анимация қолдану.Тәжірибелік-зертханалық жұмыс №20

Macromedia Flash Action4. Әдебиеттер
Негізгі

1. Олифер В.Г Олифер Н.А Компьютерные сети. Питер-2007г;

2. Закер К. Компьютерные сети. Санк-Питербург. «БХВ-Петербург» 2005г;

3. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. СПБ: «Питер» 2007;

4. Олифер В.Г Олифер Н.А Сетевые операционные системы, Питер Пресс 2008г;

5. Экслер А. Самый полный и понятный самоучитель работы в сети. Москва, NT Press. 2007г

6. Днепров А. JAVA Script на 100% «Питер» 2008г;

7. Джеймс Л.Молер. Flash 8. ООО «Издательство Эксмо» 2007г


Қосымша

1. Федосеенко С.П Вычислительные комплексы, системы и сети А. «АРМАН» 2003г;

2. Пятибратов А.П. Гудыно Л.П. Кириченко А.А. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Москва, 2002г;

3. Ларионов А.П Мойров С.А Ноыиков Г.И Вычислительные комплексы, системы и сети. «Энергоатомизадат» 1987г
Н РӘГК 703-02-10 Жұмыс оқу бағдарламасы

Ф РСГК 703-02-10 Рабочая программаКаталог: uploads -> doc -> 0ef2
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы
0ef2 -> Сабақтың тақырыбы: Ұлы ерлікке –мәңгілік тағзым
0ef2 -> Сабақтың тақырыбы: §43


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет