Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070700 Тау-кен ісіДата22.10.2017
өлшемі217.38 Kb.
#4335
түріРабочая учебная программаД.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыс оқу бағдарламасыбет 8

Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан


Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева

БЕКІТЕМІН

ТМФ факультет деканы


_________А.К. Адрышев

______________2013 ж.


ЖАРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН ӨНДІРУ ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Жұмыс оқу бағдарламасы


ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВА ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

Рабочая учебная программа


Мамандық: 5В070700 – Тау-кен ісі

Өскемен


Усть-Каменогорск

2013

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыс оқу бағдарламасы2 бет 8

Жұмыс оқу бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Геология және кен ісі» кафедрасында дайындалып 5В070700- «Тау –кен ісі» мамандығындағы студенттерге арналған.


Геология және кен ісі кафедра отырысында талқыланды
Кафедра меңгерушісі М.А. Мизерная
№____ хаттама ____________________ж.

ТКМФ оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


Төраға Г.Т. Нұршайықова
№____ хаттама ______________________ж.

Дайындаған

т.ғ.к., аға оқытушы З.К. Тунгушбаева

Норма бақылаушы Т.В. ТютюньковаД.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыс оқу бағдарламасы3 бет 8

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ
семестр

Кредиттер саны

Сабақ

СӨЖ сағаттар саны

Барлық сағаттар саны

Бақылау формасы

Контактілік сағаттар саны

Дәрістер

Семинар.(практ.)

сабақтар

Лаборат. сабақтар

СОӨЖ

Барлық сағат

3

3

5

10
15

30

105

135

экзамен

2 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ БАРЫСЫНДАҒЫ ОРНЫ2.1 Пәннің мақсаты.

«Жарылыс жұмыстарын өндіру техникасы және технологиясы» пәнінің мақсаты студенттерге жерасты тау қазбаларын жүргізу және пайдалы қазбаларды жерасты өндіру кезіне жер бетінде жарылыс жұмыстарын жүргізу негіздерін үйрету болып табылады. Студенттерді іс-әректінде теориялық білімді сауатты қолдану. Студенттер әртүрлі технологиялық процесстерде бұрғы-жарылыс жұмыстарды жүргізу үшін тиімді, қауіпсіз әдістерді таңдап алуды білу керек.


2.2 Пәннің міндеті
Пәннің негізгі міндеті – студенттерге техникалық құралдар және әртүрлі жару әдістер туралы білім беру, оларды нақты тау-геологиялық және табиғи-климаттық шарттарында қолдана білуді үйрету.


2.3 Пререквизиттер
Курсты жақсы игеру үшін жалпы геологиялық пәндері, тау-кен технологиясының негіздері, электр техникасы негіздері сияқты пәндер бойынша білім қажет.2.4 Постреквизиттер
«Тау-кен кәсіпорындарының құрылысы», «Тау-кен кәсіпорындарын жобалау негіздері» шектес пәндерімен және мамандандыру пәндерімен органикалық түрде байланысқан.  1. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


3.1 Күнтізбекті тақырыпты жоспар


№№

Тақырыптың атауы

Сағат

Дәрістер

Зертханалық сабақтар, атауы

Сағат.

көлемі


СОЖ

СӨЖ

11

Кіріспе

1

Жарылыс жұмыстарда қолданылатын құралдардың іс принциптері және құрылысы4

3

3


22

Өнеркәсіптік жарылғыш заттар

1


1

3


1

3


33

Шпурлар мен ұңғымаларды бұрғылау тәсілдері

1


Дүмпіткіш пілте, оның құрылысы, міндеті және сынауы.

4


2

4


2

4


4

4


ЖЗ оқтамдары. Өнеркәсіп ЖЗ оқтамдарының классификациясы.

1


Пиротехникалық баяулатқыш (КЗДШ 69), оның құрылысы, міндеті және сынауы

4


2

4


2

4


5

5


Лезде және қысқакідіріспелі жару.

1


Қысқакідіртпелі жарудың негізгі сұлбалары.

4


1

4


1

4


6

6


Отсыз жару. Отсыз жарудың мәні.

1


7

7


Тау жыныстарды шпурлық уатымы.

1


8

8


Жер асты шарттарында кенді жарылыс әдіспен уату.Кенді уату әдістері. Шойтасты ұсату әдістері.

1


9

Карьерлерде жарылыс жұмыстарды өндіру.

1

10

Жер асты тау жұмыстарда шпурлар мен ұңғымаларды механикалы оқтау.

1

11

Ашық қазбаларда жарылыс жұмыстарды механикаландыру.

1

12

Жарылыс материалдарды сынау.

1

13

Жарылғыш материалдарды сақтау, есептеу, тасу.

1

14

Арнайы міндетті жарылыс жұмыстар.

1

15

Ядролық жарылыс.

1
Барлығы

15

Зертханалық

15

30

30


3.2 Дәрістер мен зертханалық сабақтардың графигі.
Мезгіл

Уақыт

Тақырыптардың атауы

Дәрістер

1

1
Кіріспе

2

2
Өнеркәсіптік жарылғыш заттар

3Шпурлар мен ұңғымаларды бұрғылау тәсілдері

4ЖЗ оқтамдары. Өнеркәсіп ЖЗ оқтамдарының классификациясы.

5Лезде және қысқакідіріспелі жару.

6Отсыз жару. Отсыз жарудың мәні.

7Тау жыныстарды шпурлық уатымы.

8Жер асты шарттарында кенді жарылыс әдіспен уату.Кенді уату әдістері. Шойтасты ұсату әдістері.

9Карьерлерде жарылыс жұмыстарды өндіру.

10Жер асты тау жұмыстарда шпурлар мен ұңғымаларды механикалы оқтау.

11Ашық қазбаларда жарылыс жұмыстарды механикаландыру.

12Жарылыс материалдарды сынау.

13Жарылғыш материалдарды сақтау, есептеу, тасу.

14Арнайы міндетті жарылыс жұмыстар.

15Ядролық жарылыс.

Зертханалық сабақтар

1
Жарылыс жұмыстарда қолданылатын құралдардың іс принциптері және құрылысы

2
Дүмпіткіш пілте, оның құрылысы, міндеті және сынауы.

3
Пиротехникалық баяулатқыш (КЗДШ 69), оның құрылысы, міндеті және сынауы

4Қысқакідіртпелі жарудың негізгі сұлбалары.

Тәжірибелік сабақтар

1Тік оқпанның забойында параллельді қосылған электрдүмпіткіштердің саның есептеу.

2Горизонтальді қазбаларды өткенде жұмыстар құжатын өңдеу.

3Тік қазбаларды өткенде бұрғы-жарылыс жұмыстар құжатын өндеу.

4Ұңғымадағы оқтамның салмағын, тау жыныстар шығының, карьерлерде жарғанда үлес шығының мөлшерін есептеу.


3.3 Тау жыныстарын бұзу

пәнінің лекциялық курсының мазмұны
1 Модуль. Кіріспе.

1 Өнеркәсіптік жарылғыш заттар

Дәрістер жоспары

1 Жарылыс теориясының негіздері. Жарылғыш заттар және олардың қасиеттері.

2 Өнеркәсіптік ЖЗ тиімділігі мен сапасын бағалау

3 Сақтандырғыш емес өнеркәсіптік ЖЗ

4 Сақтандарғыш өнеркәсіптік ЖЗ.

5 Өнеркәсіптік ЖЗ зараядтарын қоздыру құралдары мен тәсілдері.


2 Шпурлар мен ұңғымаларды бұрғылау тәсілдері.

Дәрістер жоспары

1 Бұрғылау тәсілдерінің жіктелуі және сипаттамасы.

2 Шпурларды айналмалы бұрғылау. Шпурлар мен ұңғымаларды бұрғылаудың соққылық тәсілі.

3 Электр бұрғылар, перфораторлар және бұрғылау қондырғылары.

4 Ұңғымаларды шнектік бұрғылау.

5 Ұңғымаларды батырмалы пневмоұрғыштармен, шар қашаулармен бұрғылау. Отты бұрғылау.
2 Модуль. ЖЗ оқтамдары

3 Өнеркәсіп ЖЗ оқтамдардың классификациясы

Дәрістер жоспары

1 Ашық жерде оқтам жарылғанда бұзу ісі.

2 Тау жыныстардың бұзулу процесі.

3 Жарылыс ойыңқысы және оның элеметтері.
  1. Өнеркәсіп ЖЗ оқтамдарының қоздыру тәсілдері.

Дәрістер жоспары

1 Тура және кері қоздыру тәсілдері.

2 Негізгі және электр-отпен жару және электрлі жарылыс тармағын есептеу.

3 ЭД қосылымдарының электр тәсілімдері.

4 Дүмпіткіш пілтенің көмегімен жару.
3 Модуль. Лезде және қысқакідіріспелі жару.
5 Қысқакідіріспелі жарудың мәні.

Дәрістер жоспары

1 Ұңғымалық зарядтар әдісі. Ұңғымаларды контурлық жару.

2 Шпурлық зарядтар әдісі. Қазандық зарядтар әдісі. Камералық зарядтар әдісі.

3 Жаппай жарылысқа арналған бастапқа материалдарды дайындау.

4 Кідіріс аралығын есептеу.

5 Қысқакідіріспелі жарудың сұлбалары.
6 Отсыз жару.

Дәрістер жоспары

1 Отсыз жару құралдардың түрлері.

2 Гидрокс сияқты отсыз жару оқшамы.

3 Гидрокс патронымен тау жыныстарды бұзу.

4 Гидрокс патронының құрлығы, міндеті және кезегі.

5 Отсыз жару құралдарын қолданып көмір мен кенді уату механизациясы.
4 Модуль.Тау жыныстарды шпурлық уатымы.

7 Жұмыстарды жүргізудің жалпы принциптері.

Дәрістер жоспары

1 Оқтамдардың конструкциясы және оларды қоздыру әдістері.

2 ЖЗ оқтамдар мен бұрғылау құрал-саймандар диаметрлардың ара қатынастары.

3 Шпурлардың ішкі тығындауы.

4 Шпурлардың забойдағы орналасуы.

5 Шпурлардың түрлері мен міндеті.


8 Жер асты шарттарында кенді жарылыс әдісімен уату.

Дәрістер жоспары

1 Жер асты шарттарында кенді жарылыс әдісімен уату.

2 Кенді уату әдістері.

3 Шойтасты ұсату әдістері.

4 Тау жыныстарының шойтасты кесектерін бұзудың жарылыстық емес әдістері.

5 Модуль.Карьерлерде жарылыс жұмыстарды өндіру.

9 Жұмыстарды жүргізудің жалпы принциптері.

Дәрістер жоспары

1 Ұңғымалы оқтамдардың конструкциясы және оларды қоздыру әдістері.

2 Жарылыс жұмыстарды камералық оқтам әдісімен өндіру.

3 Орналасу сұлбалары, ұңғымалы оқтамдарды жару кезектілігі.

4 Карьерлерде қолданатын ӨЖЗ.
10 Жер асты тау жұмыстарда шпурлар мен ұңғымаларды механикалы оқтау.

Дәрістер жоспары

1 Жер асты шарттарында кенді жарылыс әдісімен уату.

2 Кенді уату әдістері.

3 Шпурлар мен ұңғымаларды механикалы оқтау.

4 Пневматикалы оқтау.

5 Статикалық электр жарығын тексеру.
6 Модуль.Ашық қазбаларда жарылыс жұмыстарын механикаландыру.

11 Жұмыстарды жүргізудің жалпы принциптері.

Дәрістер жоспары

1. Ашық қазбаларда жарылыс жұмыстарын механикаландыру.

2 Механика оқтауға өнеркәсіп ЖЗ.

3 ЖЗ дайындау пунктері.

4 Тасымалды-оқтау және араластырғыш кондырғылар.
12 Ж арылғыш материалдарды жою және сынау.

Дәрістер жоспары

1 Ж арылғыш материалдарды сынаудың жалпы ережелері.

2 Ж арылғыш материалдарды сынаудың түрлері .

3 Ж арылғыш материалдарды сынаудың әдістері .

7 Модуль.Жарылғыш материалдар.

13 ЖМ сақтау, есептеу, тасу.

Дәрістер жоспары

1.Өнеркәсіп ЖЗ мен қоздыру жабдықтарды орналастыру.

2 ЖЗ орналастыратын қоймалар.

3 ЖЗ жеткізу және тасымалдау ережелері.

4 ЖЗ алу, тарату, есептеу ережелері.


14 Арнайы міндетті жарылыс жұмыстары.

Дәрістер жоспары

1 Ядролық жарылыс.

2 Қатып қалған жыныстарда бұрғы жарылыс жұмыстарын өткізу.

3 Нобайлық жарылыс.

4 Мұнай шахталарды өткенде бұрғы-жарылыс жұмыстары.

5 Металдарды жарылыспен штамптау.

3.4 СӨЖ арналған бақылау тапсырмалары
Студенттің өзіндік жұмысы дәріс тақырыптарының материалдарын оқып бекітуі үшін келесі формаларды ескереді:

- әдебиет көздері бойынша тақырыптарды өз бетімен оқу, зертханаларға және кітапханаларға бару және т.б.;

- жеке үй тапсырмаларын (ЖҮТ) орындауға және оларды орындауға, тестен өткізуге, ШҚМТУ кітапханасында, аудиторияларда (2-302, 2-311) ауызша жауап беруге дайындалу;

- ЕМК ВНИИцветметте, ШҚМТУ кітапханасындағы конференцияларға, дөңгелек «үстелге», ауызша хабарламаға, реферат жазу үшін материалдар жинау;

- жеке үй тапсырмасын орындау (ЖҮТ) .
1 Өнеркәсіптік ЖЗ дүмпу процесінің физикалық мәні.

2 Жарылыс кезіндегі жұмыс және энергия балансы.

3 Газ бен шаң бойынша қауіпті емес шахталар үшін сақтандырғыш емес ЖЗ ассортименті.

4 Ұнтақ тәрізді ЖЗ.

5 Аммониттер, кәдімгі және қатты аммоналдар, детонит М және олардың негізгі қасиеттері.

6 Метан-шаң-ауа қоспасының тұтануын болдырмау тәсілдері.

7 Сақтандырғыш ЖЗ сипаттамалары.

8 Бақылау-өлшеу аспаптары және ЖЗ зарядтарын электрлі қоздыруға арналған тоқ көздері.

9 Тау қазбаларын жүргізу кезінде көрсетілген қоздыру тәсілдерінің әрқайсысын қолданудың ұтымды облысы.

10 Тау қазбаларын үңгілеу және түйінсіз кезінде жарылыс жұмыстарын жүргізудің технологиясы және ұйымдастырылуы.3.6 Модуль және қорытынды бақылау (экзамен) бойынша бақылауларды жүргізуге арналған сұрақтар
3.6.1 1-7 жұмада өтетін бақылаудың тақырыптары

1 Өнеркәсіптік жарлылғыш заттар.

2 Шпурлар мен ұңғымаларды бұрғылау тәсілдері.

3 Жарылыстың бұзушы, сейсмикалық және ауалық әсер етуі.

4 Тау жыныстарын жарылыспен ұсату дәрежесін реттеу.

5 Жер бетіндегі және астындағы тау жыныстарының жарылыуы.


3.6.2 8-15 жұмада өтетін бақылаудың тақырыптары

1 Жарылыс жұмыстарының әдістері. Жаппай жарылыстар

2 Пайдалы қазбаларды жерасты өндіру кезіндегі жарылыс жұмыстары

3 Жерасты қазбаларын жүргізу кезіндегі жарылыс жұмыстарының жалпы принциптері.

4 Қазбаларды жүргізу кезінде бұрғылап жару жұмыстарының төлқұжаты.

5 Жарылыс сапасына қойылатын негізгі талаптар.

Қорытынды бақылаудың сұрақтары рубежды бақылаудың сұрақтары сияқты. Сұрақтарды оқытушы алдын ала 2 жұма бұрын береді.

4 ПӘН БОЙЫНША ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


1 Кутузов Б.Н. Разрушение горных пород взрывом. М.: изд.МГИ, 1991.

2 Миндели Э.О. Разрушение горных пород, М, Недра 1974.

3 Справочник взрывника/ под редакцией Кутузов В.Н.-М.: Недра, 1988.

4 Единые правила безопасности при взрывныз работах. М.:Недра, 1972.

5 Дубнов Л.В., Бахаревич Н.С.., Романов А.И. Промышленные взрывчатые вещества.-М.:Недра,1988.

6 Справочник взрывника /Под редакцией Б.Н. Кутузова.-М.: Недра, 1988.7 Таранов П.Я., Гудзь А.Г. Разрушение горных пород взрывом. М.:Недра, 1976.
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Лекции: 5 Практические работы: 30 срмп: 15 срм: 75 Экзамен: семестр Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Силлабус «Геодезия, жерге орналастыру және кадастр»
MethodBook -> Автомобиль жүргізушілерін дайындаудың
MethodBook -> Ќазаќстан Республикасыныњ
MethodBook -> Механизмдармен ќўрылымы,классификациясы
MethodBook -> Жапарова А. Т элекртмен жабдықтау абж
MethodBook -> СызықТЫҚ Өлшеулер
MethodBook -> Өндірістің техникалық дайындығын меңгеру өндірістің техникалық дайындығының бірыңғай жүйесінің 5
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> 1 зертханалыќ ЖЎмыс тапсырмаларыныѕ таќырыптары
MethodBook -> Қазақстан Республикасының


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет