Рабочая учебная программа Мамандық 5В074500 «Көлік құрылыс»жүктеу 188.72 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі188.72 Kb.
түріРабочая учебная программаД. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджменті жүйесі

Жалпы тордық автомобиль жолдары пәннің жұмыс оқу бағдарламасы


бет
Қазакстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан

Д.Серікбаев атындағы ВКГТУ им.Д.Серикбаева

ШҚМТУ

БЕКІТЕМІНСәулет-құрылыс факультетінің деканы

_________________Б.О.Нухаева

__________________2014 ж.

ЖАЛПЫ ТОРАПТЫҚ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ

Жұмыс оқу бағдарламасыАВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕЙ СЕТИ

Рабочая учебная программа

Мамандық 5В074500 «Көлік құрылыс»

Мамандандыру: «Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы»


Өскемен


2014
Жұмыс оқу бағдарламасы 5В074500, «Көлік құрылыс» мамандығының студенттеріне арналып, Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты негізінде «Ғимараттар, үймереттер және көліктік коммуникациялар құрылысы» кафедрасында дайындалды.

«Ғимараттар, үймереттер және көліктік коммуникациялар құрылысы» кафедра отырысында талқыланды.


Кафедра меңгерушісі Б.Е. Махиев

2014 ж. «___» ___________ № хаттама


Сәулеттік – құрылыс факультетінің оқу - әдістемелік кеңесімен мақұлданды

Төраға С.С.Лутай

2014 ж. «___» ___________ № хаттама
Дайындаған, аға оқытушы А. Раимбекова
Нормабақылаушы Т.В.Тютюнькова

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ
Семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағаты саны

Жалпы сағат

саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

дәріс

семинар. (іс-тәжір.)

оқу

зертхан. оқу

СОӨЖ

барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу түрі

3

3

30

15

-

30

75

60

135

рІ, рІІ

курстық жүмысКүндізгі қысқартылған оқу түрі

1

3

30

15

-

30

75

60

135

рІ, рІІ

емтихан


Сырттай оқу түрі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сырттай қысқартылған оқу түрі (колледж негзізінде)

1

3

10

-

5

15

30

105

135

рІ, рІІ

курстық жұмыс, емтихан


2 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


2.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы

«Жалпы тораптық автомобиль жолдары» пәні «Автомобиль жолдары мен аэродромдарды салу» мамандығы бітірушілердің кәсіби іскерліктің негізін білдіретін пәндердің бipi. «Автомобиль жолдарын жобалау негіздері» курсы жоғарыда аталған пәннің кipicпeci болып алынады.

Студент курсты оқу нәтижесінде конструкциялар мен құрылыстар және олардың кешендерін техникалық және пайдалану көрсеткіштерін экономикалық құрылыс талаптарын сақтап жасау жайында мәселелерді шешуді қамтамасыз ету үшін жолды жобалау терминологиясын игеру, жобалау iciнiң негіздерін ұғу, оның даму тенденцияларын көру қажет.
2.2 Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері

«Жалпы тораптық автомобиль жолдары» пәннің негізі мақсаты: студенттерді автомобиль жолдарын жобалау негіздеріне үйрету.


Пәнді оқу процессінде білім алушылар үйрену қажет:

- автомбиль жолының жоспары бойлық және көлденен қималарды


жобалаудың практикалық және курстық жұмыстарды орындау
кезінде жобалау нормалары мен басқа инструктивтік - нормативтік
эдебиеттерді қолдануға;

- жол элементтерінің автомобиль көліктерін пайдалану жағдайы әсерлеріне баға беруде жобалау нормалары мен басқа инструкциялық - нормативтік әдебиеттерді қолдануды.


2.3. Пәнді меңгеру нәтижелері
Білімі (мысалы):

Білім алушылар білуге тиіс:

 • автомобиль жолдарының негізгі элементтерін;

 • автомобиль жолдарын жобалау жалпы принциптерін;

 • автомобиль жолдары элементтеріне автомобиль көліктерінен қойылатын талаптарды;

 • автомобиль мен жолдың бірлесіп әрекет жасау теориясын.


Дағдылары:

- жабалау ауданына табиғи –климаттық сипаттама жасау;

- автомобиль жолының трасса жоспарын жобалау;

- автомобиль жолының бойлық кескінін жобалау;

- автомобиль жолының көлденең кескіндерін жобалау.
Құзыреттері:

Түйінді құзыреттер болып табылады:

 • жобалау алдындағы ізденудегі деректерді жинау, талдау және қорытындылау;

 • топографиялық картаны оқи біліп жобалау ауданын сипаттау жұмыстары міндеттерін тұжырымдау;

 • кәсіби қызметте пәндердің негізгі заңдарын қолма-қол бейімдеу қабілеті, іздену және жобалау жұмыстарын орындау кезінде заманауи ақпараттық технологияларды, математикалық анализ және үлгілеу әдістерін қолдану қабілеті;

 • іздену және жобалаудағы ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті;

 • есептеу және жобалау кезеңінде ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті.


2.4 Пререквизиттер

«Жалпы тораптық автомобиль жолдары» курсын оқу үшін білім алушыларға келесі пәндерді білу қажет: «Сызба геометрия», «Геодезия», «Инженерлік және компьютерлік графика», «Жол - құрылыс материалдары».


2.5 Постреквизиттер

«Жалпы тораптық автомобиль жолдары» курсында алған білм келесі: «Автомобиль жолдарын зерттеу және жобалау», «Автомобиль жолдары құрылысының технологиясы мен ұйымдастырылуы», «Автомобиль жолдарын пайдалану» пәндерді оқу ушін қажет.


3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
3.1 Оқу жұмысының жоспары

Тақырыптардың атаулары

Еңбексыйымдылығы,сағ

Оқу формалары

күндізгі

күндіз

қысқар


сыртт

(колледж)сыртт

(жоғар. білім)Лекция сабақтары

1

2

3

4

5

1. тақырып Кіріспе


1

1

1

-

2. тақырып

2.1 Автомобиль жолдары тұралы жалпы мәліметтер

2.1.1 Автомобиль жолдарының жіктемесі. Автомобиль жолдарының элементтері

Автомомбиль жолдарының жіктемесі. Автомобиль жолдарының негізгі элементтері. Автомобиль жолдары және көліктер құралдары. Жолға қойылатын талаптар. Жол категориялары мен олардың торлары. Жолдардың техникалық классификациясы.

Жол – көліктік құрылғы. Жолдың негізгі бөлшектері.


4

4

1

-

3. тақырып

3.1 Жолмен автомобильдің бірлескен әрекеті. Автомобильдің қозғалу теориясының негіздері.

3.1.1 Автомобильдің қозғалу теңдеуі

Автомобиль жолындағы қозғалмалы5

5

2

-

1

2

3

4

5

құрам. Автомобильдің қозғалу теориясының негіздері.

3.1.2 Динамикалық фактор

Автомобильдің динамикалық сипатта-малары.

3.1.3 Бойлық еңістікті негіздеу

Автомобиль жолында оның бойлық кескінінде еңістіктерді қолдану үшін бойлық еңістікті негіздеу тақырыбы қарастырылады.


4. тақырып

4.1 Жоспарда жолдың орналасқаны.


4.1.1 Трассалаудың (жол тартудың) техникалық мөлшерлемелері мен ережелері

Трассаның бағытын тандау негізгі ережелері. Трассаның бағытын таңдаудағы қозғалу ырғақтығы мен тасымалдау көлемін ескеру. Жер бедері мен бақылау контурлық кедергілерді ескеру. Қармен басылуды ескеру. Тау жиегінде жолды жабалау. Табиғатты қорғау және ландшафты жобалаудың талаптарын ескеру. Жолдың кеністіктегі жазықтығы. Үлкен және кішкентай суағарларды, темір және автомобиль жолдарын автомобиль жолдарымен кесіп өту. Жол трассасы – ол кеңістіктегі қисық. Жоспардағы түзулер мен қисықтар.


4.1.2 Қисықтардағы радиустердің маңыздылықтары

Автомобиль жолы бұрылыстарында жазық қисықтарының радиустарын таңдау қажет.


4.1.3 Қисықтарда қауіпсіздікті қамтамассыз ету

Бұрылыстары жиі өзгеретін трассалар тұралы ұғым (клатоидалар, сплайндер). Өтпе қисықтары. Вираждар және қисықтардың8

8

2

-

1

2

3

4

5

жүру бөліктеріндегі кеңейтулер.

   1. Жоспардағы жолдың көріну қашық -тығы

Кедергі алдында тоқтау немесе оны басып өту жағдайларындағы жоспарда жолдың көріну қашықтығын қамтамассыз ету.

Жабық аландағы қисықтардағы көріну қашықтығын қамтамассыз ету.5. тақырып

5.1 Жолдың бойлық бейнесі.

Бойлық бейне және оған қойылатын талаптар. Жобалау сызығы. Жұмыс белгілері.

Топырақ бейнесі.

5.1.1 Жолдың бойлық бейнесі

Бойлық бейне және оған қойылатын талаптар. Жобалау сызығы. Жұмыс белгілері. Топырақ бейнесі.

5.1.2 Жер бедерінің әр түрлі жағдайларында жобалау сызығын өткізу принциптері

Бойлық бейнедегі еңістіктердің қажеттілігі «жер бетімен өткізу» әдісі бойынша жобалау сызықты орындау. «Жер бетін кесіп өту» әдісін қолдану.

5.1.3 Дөңес және ойыс тік қисықтар

Тік дөңес қисықтар, тік ойыс қисықтар. Бойлық бейнедегі (қисықтардың) ең кішкентай радиустарын негіздеу. Инерциялық тарту есептері.

Тік қисықта автомобильдер қозғалу, тарту күштерді есептеу артықшылықтары.

5.1.4 Бойлық кескінде жолдың көріну қашықтығы

Кедергі және қарама қарсы автомобильді көру қашықтығы жағдайының тік дөңес қисықтың радиусын негіздеу.

Фарлармен жарықтанған тік қисықтарындағы көріну қашықтықтарының сұлбалары.

5.1.5 Жобалау сызықты орындау әдістері

Бақылыу нүктелерінің қажеттілігі.

Суға батпау және қармен басылмау


6

6

2

-

1

2

3

4

5

жағдайларына байланысты ұсынылатын жұмыс белгісін бекіту.

Жобалау сызықты есептеп тангенс әдісімен және шаблонмен тік қисықтарды еңгізу.6. тақырып

6.1 Автомобиль жолының көлденең кескін -дері

6.1.1 Типтік көлденең кескіндер

Жиі кездесетін жер төсемесінің құрылғылары мен көлденең кескіндері.Жер төсемесі көлемдерін анықтау және топырақты реттеу. Жолдың жанындағы арықтар мен жолдан түсетін жерлер. Жер бетіндегі суды ағызуды қамтамассыз ету.


6

6

2

-

Тәжірибелік сабақтар

1. тақырып Жобалау ауданының табиғаты мен климатына сипаттама беру.


2

2

-

-

2. тақырып Автомобиль жолының санатын анықтау. Жол параметрлерін анықтау.


2

2

-

-

3. тақырып Автомобиль жолының трасса жоспарын жобалау.


3

3

-

-

4. тақырып Автомобиль жолының бойлық кескінін жобалау.


4

4

-

-

5. тақырып Автомобиль жолының көлденең кескіндерін жобалау.


2

2

-

-

6. тақырып Жер жұмыстары көлемін анықтау


2

2

-

-

Зертханалық жұмыстар

1. Автомобиль жолын жобалау ауданына табиғи-климаттық сипаттама жасау.


-

-

1

-

2. Көліктер құрамы мен перспективалық қозғалу ырғақтықтарын анықтау.

-

-

1

-

3. Жолдың техникалық санатын анықтау.

-

-

1

-

1

2

3

4

5

4 Жолдың түзу учаскесінде көліктердің қозғалу жылдамдықтарын анықтау.

-

-

1

-

5 Жол бұрылысында көліктердің қозғалу жылдамдықтарын анықтау.

-

-

1

-

Студенттердің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

1. тақырып Автомобиль жолы жобаланатын ауданына табиғи климаттық сипаттама жасау


2

2

1

-

2. тақырып Көліктердің жүру ырғақтықтары бойынша автомобиль жолының санатын анықтау


2

2

1

-

3. тақырып Автомобиль жолының трасса жоспары мен бойлық кескінді жобалауға арналған санатқа сай техникалық параметрлерді ҚНжЕ арқылы анықтау


2

2

1

-

4. тақырып Автомобиль жолының трасса жоспары мен бойлық кескінді жобалауға арналған санатқа сай техникалық параметрлерді есеп арқылы анықтау


2

2

1

-

5. тақырып Автомобиль жолының трасса жоспары мен бойлық кескінді жобалауға арналған санатқа сай ҚНжЕ және есеп арқылы анықталған техникалық параметрлерді болашақ жобада қолдануға салыстырып таңдау.

2

2

1

-

6. тақырып Автомобиль жолы трасса жоспарының екі нұсқасын топографиялық карта бойынша жобалау.

2

2

1

-

7. тақырып Орындалған трасса жоспары нұсқаларын кесте арқылы салыстырып тиімдісін таңдау.

2

2

1

-

8. тақырып Таңдалған трасса жоспарының топырақ беті белгілерін есеп арқылы анықтау.

4

4

2

-

9. тақырып Таңдалған трасса жоспарының бойлық кескінін жобалау.

4

4

2

-

10. тақырып Орындалған бойлық кескіні бойынша жолдың көлденең кескіндерін жобалау.

4

4

2

-

1

2

3

4

5

11 тақырып Автомобиль жолы жер жұмыстары көлемдерін анықтау.

4

4

2

-

Суденттің өздік жұмысы

1. тақырып Автомобиль жолы жобаланатын ауданына табиғи климаттық сипаттама жасау.


6

6

5

-

2. тақырып Автомобиль жолының санатын анықтау. Жол параметрлерін анықтау.

6

6

10

-

3. тақырып Автомобиль жолының трасса жоспары мен бойлық кескінді жобалауға арналған санатқа сай техникалық параметрлерді ҚНжЕ арқылы анықтау.

6

6

10

-

4. тақырып Автомобиль жолының трасса жоспары мен бойлық кескінді жобалауға арналған санатқа сай техникалық параметрлерді есеп арқылы анықтау

6

6

10

-

5 тақырып Автомобиль жолының трасса жоспары мен бойлық кескінді жобалауға арналған санатқа сай ҚНжЕ және есеп арқылы анықталған техникалық параметрлерді болашақ жобада қолдануға салыстырып таңдау


6

6

10

-

6. тақырып Автомобиль жолы трасса жоспарының екі нұсқасын топографиялық карта бойынша жобалау


5

5

10

-

7. тақырып Орындалған трасса жоспары нұсқаларын кесте арқылы салыстырып тиімдісін таңдау


5

5

10

-

8. тақырып Таңдалған трасса жоспарының топырақ беті белгілерін есеп арқылы анықтау

5

5

10

-

9. тақырып Таңдалған трасса жоспарының бойлық кескінін жобалау

5

5

10

-

10. тақырып Орындалған бойлық кескіні бойынша жолдың көлденең кескіндерін жобалау

5

5

10

-

11. тақырып Автомобиль жолы жер жұмыстары көлемдерін анықтау


5

5

10

-

4 ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
4.1 Негізгі әдебиеттер тізімі:

  1. ҚР ҚНжЕ 2.04-01-2001 Құрылыс климатологиясы – KAZGOR, Қазақстан республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс істері жөніндегі комитеті, Астана 2002 ж.

  2. ҚР ҚНжЕ 3.03-09-2006 Автомобиль жолдары. –Қазақстан республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс істері жөніндегі комитеті, Астана 2006 ж.

  3. Раимбекова А.К. Жалпы тораптық автомобиль жолдары «Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы» бағытындағы студент-бакалаврларға тәжірибелік сабақтарды орындауға және студенттердің өзіндік дайындалуына арналған әдістемелік нұсқаулар - ШҚМТУбаспасы. - Өскемен, 2012 ж.–16 б.

  4. Қатты жол төсемдерін жобалау инструкциясы. ҚРҚМ 3.03 -34 2006, Астана, 2006 ж., 88 б.

  5. Петрова Е.В., Смирнова ТЛ. Общие требования к содержанию и оформлению учебно-методической литературы и других текстовых

документов. /ВКГТУ, 2004 ж.

  1. Каримов Б.Б., Салимбаев Е.К. Автомобильные дороги. Содружества Независимых Государств. М.: Интранедорнаука, 2006-264с


4.2 Қосымша әдебиеттер тізімі:

  1. Автомобильные дороги: Примеры проектирования /под. ред к.т.н В.С.Порожнякова. – М.: Транспорт, 1983-304 с.

  2. Антонов Н.М. и др. Проектирование и разбивка вертикальных кривых на автомобильных дорогах. – М.: Транспорт,1968.

  3. Бабков В.Ф.,Андреев О.В. Проектирование автомобильных дорог.- М.: Транспорт,1987 – ч.І и ІІ, - 368 с., 415 с.

  4. Бабков В.Ф. Ландшафтное проектирование автомобильных дорог. – М.:Транспорт, 1980 – 189 с.

  5. Бабков В.Ф.,Могилевич В.М., Некрасов В.К. и др. Реконструкция автомобильных дорог, - М.: Транспорт, 1978, - 263 с.

  6. ВСН 18-84. Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию. Автомобильных дорог. /Минавтодор РСФСР. – М.: Транспорт, 1985, - 47 с.

  7. Гохман В.А. и др. Пересечения и примыкания автомобильных дорог, - М.: Высшая школа, 1977, - 308 с.

  8. Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования. Серия 503- 0 – 48.87. – М.: Союздорпроект. 1987.

  9. Изыскание и проектирование автомобильных дорог: Справочник инженера – дорожника / под ред. д.т.н. Г.А. Федотова. М.: Транспорт, 1989, 500 с.

  10. Лобанов Е.М. и др. Проектирование и изыскание пересечений автомобильных дорог, - М.: Транспорт, 1972. – 232 с.

  11. Лобанов Е.М. Проектирование дорог и организация движения с учетом психофизиологии водителя, - М.: Транспорт, 1980, - 311 с.

  12. Федотов Г.А. Автоматизированное проектирование автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1986. – 317 с.

  13. СН РК 3.03-19-2003. Строительные нормы РК. Проектирование дорожных одежд нежесткого типа, Астана 2004.

  14. СТ РК 1397 Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации.

  15. Проектирование автомобильных дорог: Справочник инженера дорожника. Под ред. Г.А. Федотова. М.: Транспорт, 1989, 437с.; М.: Транспорт. 1977 г.

  16. Митин Н.А. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах.

  17. Митин Н.А. Таблицы для подсчета объемов земляных работ.

  18. Сильянов В.В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог. М.: Транспорт, 1984, 286 с.

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Автомобиль жүргізушілерін дайындаудың
MethodBook -> Ќазаќстан Республикасыныњ
MethodBook -> Механизмдармен ќўрылымы,классификациясы
MethodBook -> Жапарова А. Т элекртмен жабдықтау абж
MethodBook -> СызықТЫҚ Өлшеулер
MethodBook -> Өндірістің техникалық дайындығын меңгеру өндірістің техникалық дайындығының бірыңғай жүйесінің 5
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> 1 зертханалыќ ЖЎмыс тапсырмаларыныѕ таќырыптары
MethodBook -> Қазақстан Республикасының


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет