Радиоэлектроникабет12/12
Дата24.09.2017
өлшемі1.16 Mb.
#1658
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Тест тапсырмалары.

1. Электровакуумдық диодтың кескінін көрсетіңіз? (1-сурет.)

1 2 3 4 5

Рис.1.


2. Электровакуумдық триодтың кескінін көрсетіңіз? (1-сурет.)

3. Электровакуумдық тетродтың кескінін көрсетіңіз? (1-сурет.)

4. Газоразрядты шамның кескінін көрсетіңіз? (1-сурет.)

5. Электровакуумдық пентодтың кескінін көрсетіңіз? (1-сурет.)

6. Триод сипаттамасының тіктігін есептейтін формуланы көрсет.

7. Триодтың кедергісін есептейтін формуланы көрсет.

8. Триодтың күшейту коэффициентінің формуласын көрсет.

а) S=ΔIa/ΔUc b) µ=ΔUa/ΔUc c) R=ΔUa/ΔIa d) R=K/ƒ2 е) W=I2R

9. Триодтан өтетін токты басқаруға қандай тізбегі қолданылады?

а).тор тізбегі b). анод тізбегі c). катод тізбегі d). құйма тізбегі е) бекітпе тізбегі

10. Триодтың қандай бөлігі 2-суретте «1» цифрімен беріліп тұр? (2-сурет.)

11. Триодтың қандай бөлігі 2-суретте «2» цифрімен беріліп тұр? (2-сурет.)

12. Триодтың қандай бөлігі 2-суретте «3» цифрімен беріліп тұр? (2-сурет.)

13. Триодтың қандай бөлігі 2-суретте «4» цифрімен беріліп тұр? (2-сурет.)

14. Триодтың қандай бөлігі 2-суретте «5» цифрімен беріліп тұр? (2-сурет.)

15.Суретте (2-сурет.) анод деп триодтың қандай бөлігін айтады?

16. Суретте триодтың қандай бөлігі электрондарды шығарады?

a) - 3, b) - 2, c) - 1, d) - 4. е) -5

17. Суретте триодтың қандай бөлігі электрондар ағынын басқаруға мүмкіндік береді?

a) - 2, b) - 3, c) - 1, d) - 4. е) -5

18. Суретте триодтың қандай бөлігі катодтың электрондарды көптеп шығарылуына әсеретеді?

a) - 5, b) - 3, c) - 1, d) - 4. е) -2

19.Электровакуумдік аспаптарда вакуумнің маңызы қандай?

a) Электрондардың қозғалысында кедергіні жою.

b) Электрондардың тотығуын болдырмау

c) Жылу берілуді күшейту

d) Аспаптың кедергісін өсіру.

е) Газ атомдарының иондалуын күшейту.

20. Триодта тордың маңызы қандай?

a) Электрондар ағынын басқару b) Анодты екінші реттік эмиссиядан сақтау.

c) Электрондардың катодтан шығуын күшейту d) Аспаптың ішінде вакуумді күшейту.

е) Газ атомдарының иондалуын күшейту.

21. Пентодта үшінші тордың маңызы қандай?

a) Анодты екінші реттік эмиссиядан сақтау. b) Электрондар ағынын басқару.

c) Электрондардың катодтан шығуын күшейту

d) Аспаптың ішінде вакуумді күшейту.

е) Газ атомдарының иондалуын күшейту.

22. Сәулелік тетродтың қарапайым тетродтан айырмашылығы не?

a) Анодты екінші реттік эмиссиядан сақтау шаралары жасалған. b) Электрондар ағынын басқаруды күшейту шаралары жасалған.

c) Электрондардың катодтан шығуын тұрақтандыру шаралары жасалған.

d) Аспаптың ішіндегі вакуум күшейтілген.

е) Газ атомдарының иондалуын күшейту шаралары жасалған.

23. Электровакуумдық шамда катод қыздырмасының маңызы қандай?

a) Электрондардың катодтан шығуын күшейту

b) Анодты екінші реттік эмиссиядан сақтау


 1. Электрондар ағынын басқару

 2. Аспаптың ішінде вакуумді күшейту.

 3. Газ атомдарының иондалуын күшейту.

-=End Theme: Электровакуумдық шамдар


 1. 24. Шала өткізгіш диодтың сұлбадағы кескінін көрсетіңіз. (.3-сурет.)


1 2 3 4 4 55 5


Рис.3.

a) - 1, b) - 2, c) - 3, d) - 4 е) - 5


25. Өрістік транзистордың сұлбадағы кескінін көрсетіңіз. (.3-сурет.)

a) - 2, b) - 1, c) - 3, d) - 4. е) - 5


26. Қосүйекті транзистордың сұлбадағы кескінін көрсетіңіз. (.3-сурет.)
a) - 3, b) - 2, c) - 1, d) - 4. е) - 5
27. Фоторезистордың сұлбадағы кескінін көрсетіңіз. (.3-сурет.)

a) - 4, b) - 2, c) - 3, d) - 1. е) - 5


28. Қандай аспап айнымалы токты түзетеді?

a) диод b) қосүйекті транзистор c) фоторезистор d)тиристор е) өрістік транзистор


29. Қандай аспап жарықтың әсерінен кедергісін өзгерте алады?

a) фотодиод b) қосүйекті транзистор c) диод d)тиристор е) өрістік транзистор


30. Қандай аспап кірістегі токтың әсерінен өзінен өтетін токты басқарады?

a) өрістік транзистор b) қосүйекті транзистор c) диод d)тиристор е) фотодиод1-7 апталардағы тақырыптар (немесе модулдар) бойынша тексеру сұрақтары.

 1. Радиоэлектроника пәні.

 2. Электронды эмиссия. Электровакуумдік аспаптар.

 3. Электровакуумдік диод. Негізгі параметрлері.

 4. Триод, негізгі параметрлері.

 5. Тетрод және пентод. Олардың кемшіліктері және артықшылықтары.

 6. Комбинациялық және арнайы электровакуумдік шамдар.

 7. Газразрядты аспаптар. Тиратрон.

 8. Солғын разряд индикаторлары.

 9. Электронды- сәулелік түтіктер.

 10. Бейнетүрлендіргіштер. Видикондар.

 11. Шалаөткізгіштердің өткізгіштігінің түрлері. Қоспалық өткізгіштік түрлері.

 12. Электрондық – кемтіктік өтулер.

 13. Шалаөткізгіш түзеткіш диод. Стабилитрондар.

 14. Биполярлы транзисторлар.

 15. Өрістік транзисторлар.

 16. Тиристорлар (түрлері).

 17. Интегралды микросұлбалар.

 18. Шалаөткізгіш аспаптардың арнайы түрлері І.(айналдырылған диод, туннельдік диод, варикап).

 19. Шала өткігіш аспаптардың арнайы түрлері ІІ.(Ганн, Шоттка диодтары, термистор, терморезистор).

 20. Фотоэлектрлік аспаптар.

 21. Электровакуумдық фотоэлементтер.

 22. Фотоэлектрлік көбейткіш.

 23. Фотодиодтар.

 24. Фототранзисторлар.

 25. Сәулелік диод пен шалаөткізгіш таңбалық индикаторлар (знаковые индикаторы).

26.Тербелмелі контур. Тізбекті тербелмлі контурлар кернеу резонансы.

27.Параллель тербелмелі контур. Токтар резонансы.

28.Байланысқан тербелмелі контурлардағы резонансты құбылыстар. Өткізу жолағы

29.Үлестірілген параметрлі тізбектер

30.Жер атмосферасында радиотоқындардың таралуы.

31.Антенна және оның түрлері

32.Антенналардың сипаттамалары

33.Рамалық антенна. Магниттік антенна. Параболалық рефлектор.

34.Фидерлік құрылғылар және толқынжолдар.

8-15 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары.

1.Күшейткіш элементтер

2.Күшейткіштердің классификациясы

3.Күшейткіштердің сипаттамалары.

4.Күшейткіш сүлбалары.

5.Көпкаскадты күшейткіштер.

6.Трансформаторлық күшейткіштер, күшейткіштердің соңғы каскады.

7.Таңдаушы күшейткіштер. Кеңжолақты күшейткіштер.

8.Фазы сезгіш күшейткіш. Тұрақты ток күшейткіштері.Операциялық күшейткіштер.

9.Түзеткіштер. Бір жарты периодты, екі жарты периодты түзеткіш. Көпірлік сүлба.

10.Тегістеуіш сүзгі. Қоректену көзінің сыртқы сипаттамасы.

11.Кернеу тұрақтандырғышы

12.Кернеу түрлендіргіштері.

13.Автономды генератор. Мультивибратор.

14.Гармониялық сигналдардың генераторлары.

15.RC- генераторлар

16.Информация сигналдарын көрсетудің импульстік әдісі. Аналогті және цифрлік құрылғылар. Потенциальды және құрылғылар.

17. Цифрлік құрылғылардың артықшылықтары

18. Импульстердің сипаттамалары, параметрлері.

19. Логикалық элементтер

20. Электрондық кілттер.Қосүйекті Трансформаторларға негізделген тригерлер

21. Гармониялық сигналдан импульстік сигналды қалыптастыру.

22. Жадтық құрылғылар.

23. Радиотаратқыш құрылғылар. Жалпы сипаттама.

24. Радиотаратқыштардың классификациясы

25. Беруші генераторлар

26. Амплитудалық модуляция

27. Жиіліктік модуляция

28. Импульстік және Амплитудалық – импульстік модуляция

29. Таратқыштардың шығыстық каскадтары

30. Аса жоғары жиілікті таратқыштар. Кластрондар магнетрондар.

31. Радиоқабылдағыш құрылғылар. Жалпы сипаттамасы классификация

32. Радиоқабылдағыштың құрылымдық сұлбасы

33. Супергетеродинді қабылдағыштар.

34. Радиоқабылдағыштың негізгі параметрлері

35. Жиіліктерді түрлендіргіштер.

36. Теледидар құрылғылары. Құрылымдық сүлбасы ,жұмыс істеу принципі.

37. Теледидар қабылдағыштары.

38. Түрлі түсті теледидарлама бейнелері

39. Радиолокациялық құрылғылар. 1. Оқу сабағын бағдарламалық және мультемедиалық қостау.

Корпус№1 Ауд.№ 305,

13. Арнайы аудиториялардың, кабинеттердің, лабораториялардың тізімі.

Ауд.№304, 305-306, корпус№1Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарлама
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет