Район 1 общ. Първомай (област Пловдив)жүктеу 159.99 Kb.
Дата02.04.2019
өлшемі159.99 Kb.

Забележка:

Населените места оцветени в розово са без широколентов достъпРайон 1

 • общ. Първомай (област Пловдив) – Брягово, Бяла река, Виница, Воден, Драгойново, Дълбок извор, Искра, Крушево, Буково, Православен - общо 8 622 жители без широколентов достъп

 • общ. Димитровград (област Хасково) – Бодрово, Брод, Бряст, Воден, Добрич, Долно Белево, Златополе, Крум, Скобелево, Сталево, Странско, Върбица, Черногорово, Ябълково – общо 11 000 жители без широколентов достъп

 • общ. Минерални бани (област Хасково) – Ангел войвода, Боян Ботево, Колец, Сусам, Сърница, Татарево – общо 3 033 жители без широколентов достъп

Общо: 21 432 жители без широколентов достъп


Район 2

 • общ. Велики Преслав (област Шумен) – Драгоево, Златар, Имренчево, Кочово, Миланово, Мокреш, Мостич, Осмар, Суха река, Троица - общо 5 992 жители без широколентов достъп

 • общ. Върбица (област Шумен) – Божурово, Бяла река, Иваново, Конево, Крайгорци, Ловец, Маломир, Менгишево, Методиево, Нова бяла река, Станянци, Сушина, Тушовица, Чернооково -общо 6 914 жители без широколентов достъп

 • общ. Смядово (област Шумен) – Бял бряг, Веселиново, Кълново, Ново Янково, Риш, Черни връх - общо 2 415 жители без широколентов достъп

 • общ. Дългопол (област Варна) – Лопушна, Медовец, Поляците - общо 3 456 жители без широколентов достъп

 • общ. Омуртаг (област Търговище) – Българаново, Великденче, Величка, Веренци, Висок, Врани кон, Голямо църквище, Горна Хубавка, Горно Козарево, Горно Новково, Долна Хубавка, Долно Козарево, Зелена морава, Илийно, Кестеново, Козма презвитер, Красноселци, Панайот Хитово, Петрино, Птичево, Пъдарино, Първан, Станец - общо 8 556 жители без широколентов достъп

 • общ. Търговище (област Търговище) – Божурка, Братово, Вардун, Драгановец, Дългач, Копрец, Овчарово, Пайдушко, Преселец, Пресиян, Разбойна, Търновца, Черковна - общо 5 854 жители без широколентов достъп


Общо: 33 187 жители без широколентов достъпРайон 3

 • общ. Лозница (област Разград) – Веселина, Гороцвет, Градина, Бели Лом, Каменар, Крояч, Ловско, Манастирско, Манастирци, Сейдол, Синя вода, Студенец, Трапище, Тръбач, Чудомир - общо 7 442 жители без широколентов достъп

 • общ. Самуил (област Разград) – Голяма вода, Голям извор, Желязковец, Кривица, Пчелина, Хума - общо 3 966 жители без широколентов достъп

 • общ. Венец (област Шумен) – Борци, Боян, Буйновица, Габрица, Денница, Дренци, Капитан Петко, Осеновец, Черноглавци, Ясенково - общо 5 432 жители без широколентов достъп

 • общ. Хитрино (област Шумен) – Байково, Висока поляна, Върбак, Длъжко, Добри Войниково, Единаковци, Живково, Звегор, Иглика, Калино, Каменяк, Развигорово, Сливак, Студеница, Трем, Черна - общо 4 426 жители без широколентов достъп

 • общ. Разград (област Разград) – Просторно, Балкански, Благоево, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Побит камък, Пороище, Радинград, Топчии, Ушинци, Ясеновец - общо 8 051 жители без широколентов достъп

 • общ. Търговище (област Търговище) – Бистра, Васил Левски, Голямо ново, Голямо Соколово, Давидово, Дралфа, Здравец, Кръшно, Маково, Миладиновци, Момино, Острец, Подгорица, Пресяк, Пробуда, Ралица, Росина, Съединение - общо 8 197 жители без широколентов достъп


Общо: 37 514 жители без широколентов достъпРайон 4

 • общ. Хисаря (област Пловдив) – Беловица, Красново, Кръстевич, Мало Крушево, Михилци, Мътеница, Ново Железаре, Старо Железаре, Старосел, Черничево – общо 4 926 жители без широколентов достъп

 • общ. Марица (област Пловдив) – Динк, Желязно, Манолско Конаре – общо 2 347 жители без широколентов достъп

 • общ. Съединение (област Пловдив) – Голям чардак, Драгомир, Любен, Малък чардак, Найден Герово, Неделево, Правище, Царимир, Церетелево - общо 5 219 жители без широколентов достъп

 • общ. Калояново (област Пловдив) – Дълго поле, Ръжево, Ръжево Конаре, Черноземен, Дуванлии, Долна махала, Бегово, Сухозем, Горна махала, Иван Вазово, Отец Паисиево – общо 2 455 жители без широколентов достъп

 • общ. Стрелча (област Пазарджик) – Блатница, Дюлево, Свобода, Смилец – общо 1 103 жители без широколентов достъп

 • общ. Пазарджик (област Пазарджик) – Априлци, Величково, Гелеменово, Дебръщица, Добровница, Овчеполци, Сарая, Сбор, Тополи дол, Цар Асен, Юнаците – общо 10 061 жители без широколентов достъп


Общо: 26 111 жители без широколентов достъп

Район 5

 • общ.Провадия (област Варна) – Блъсково, Бозвелийско, Бързица, Венчан, Добрина, Златина, Манастир, Овчага, Равна, Снежина, Храброво, Черковна, Черноок - общо 6 326 жители без широколентов достъп

 • общ.Ветрино (област Варна) – Белоградец, Доброплодно, Млада гвардия, Момчилово, Невша, Неофит Рилски, Ягнило - общо 4 672 жители без широколентов достъп

 • общ.Суворово (област Варна) – Баново, Дръндар, Изгрев, Калиманци, Левски, Николаевка, Чернево - общо 2 692 жители без широколентов достъп

 • общ.Вълчи дол (област Варна) – Войводино, Генерал Колево, Добротич, Есеница, Изворник, Искър, Калоян, Радан войвода, Стефан Караджа, Щипско - общо 3 558 жители без широколентов достъп

 • общ.Аврен (област Варна) – Казашка река, Равна гора, Царевци, Тръстиково - общо 2 048 жители без широколентов достъп

 • общ.Долни чифлик (област Варна) – Венелин, Голица, Горен чифлик, Нова Шипка, Ново Оряхово, Рудник, Солник - общо 4 168 жители без широколентов достъп

 • общ.Бяла (област Варна) – Господиново, Дюлино - общо 789 жители без широколентов достъп


Общо: 24 190 жители без широколентов достъпРайон 6

 • общ.Главиница (област Силистра) – Дичево, Долно Ряхово, Малък Преславец, Стефан Караджа - общо 2 297 жители без широколентов достъп

 • общ.Дулово (област Силистра) – Боил, Вокил, Грънчарово, Долец, Козяк, Колобър, Межден, Орешене, Паисиево, Полковник Таслаково, Поройно, Правда, Прохлада, Руйно, Секулово, Скала, Черковна, Яребица - общо 13 639 жители без широколентов достъп

 • общ.Тутракан (област Силистра) – Варненци, Нова Черна, Старо село, Търновци - общо 3 663 жители без широколентов достъп

 • общ.Силистра (област Силистра) – Бабук, Брадвари, Българка, Главан, Йорданово, Казимир, Полковник Ламбриново, Професор Иширково, Смилец, Срацимир - общо 4 106 жители без широколентов достъп

 • общ.Ситово (област Силистра) – Босна, Гарван, Поляна, Попина, Слатина - общо 1 839 жители без широколентов достъп

 • общ. Завет (област Разград) – Веселец, Иван Шишманово, Прелез, Сушево - общо 2 938 жители без широколентов достъп

 • общ. Кубрат (област Разград) – Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Медовене, Мъдрево, Тертер, Точилари - общо 3 870 жители без широколентов достъп


Общо: 32 352 жители без широколентов достъп
Район 7

 • общ.Борован (област Враца) – Нивянин - общо 416 жители без широколентов достъп

 • общ.Бяла Слатина (област Враца) – Буковец, Враняк, Комарево, Тлачене, Драшан - общо 1 734 жители без широколентов достъп

 • общ.Криводол (област Враца) – Баурене, Ботуня, Галатин, Главаци, Големо Бабино, Добруша, Фурен, Осен - общо 2 976 жители без широколентов достъп

 • общ.Мездра (област Враца) – Брусен, Горна Бешовица, Горна Кремена, Елисейна, Злидол, Кален, Крапец, Крета, Лик, Лютидол, Ослен Криводол, Очиндол, Типченица, Цаконица, Царевец - общо 4 375 жители без широколентов достъп

 • общ.Роман (област Враца) – Камено поле, Курново, Синьо бърдо - общо 1 681 жители без широколентов достъп

 • общ.Враца (област Враца) – Бели извор, Вировско, Власатица, Върбица, Голямо Пещене, Горно Пещене, Оходен, Три кладенци - общо 4 303 жители без широколентов достъп


Общо: 15 485 жители без широколентов достъп
Район 8

 • общ.Чупрене (област Видин) – Горни Лом, Долни Лом, Репляна - общо 1 230 жители без широколентов достъп

 • общ.Белоградчик (област Видин) – Салаш, Стакевци - общо 455 жители без широколентов достъп

 • общ.Димово (област Видин) – Воднянци, Орешец (гара Орешец), Извор, Карбинци, Медовница, Септемврийци - общо 2 262 жители без широколентов достъп

 • общ.Макреш (област Видин) – Киреево, Подгоре, Раковица - общо 1 211 жители без широколентов достъп

 • общ.Кула (област Видин) - Извор махала, Старопатица, Тополовец, Цар-Петрово - общо 1 302 жители без широколентов достъп


Общо: 6 460 жители без широколентов достъпРайон 9

 • общ.Белене (област Плевен) – Бяла вода, Кулина вода, Петокладенци, Татари - общо 1 503 жители без широколентов достъп

 • общ.Левски (област Плевен) – Аспарухово, Българене, Изгрев, Стежерово - общо 2 654 жители без широколентов достъп

 • общ.Никопол (област Плевен) – Асеново, Бацова махала, Дебово, Драгаш войвода, Жернов, Лозица, Любеново, Новачене, Санадиново - общо 4 613 жители без широколентов достъп

 • общ.Свищов (област Велико Търново) – Алеково, Александрово, Българско Сливово, Горна Студена, Овча могила - общо 4 790 жители без широколентов достъп


Общо: 13 560 жители без широколентов достъпРайон 10

 • общ.Троян (област Ловеч) – Балабанско, Балканец, Бели Осъм, Белиш, Борима, Голяма Желязна, Горно трапе, Добродан, Дълбок дол, Ломец, Старо село, Терзийско - общо 4 828 жители без широколентов достъп

 • общ.Тетевен (област Ловеч) – Български извор, Васильово, Галата, Голям извор, Дивчовото, Черни Вит - общо 5 510 жители без широколентов достъп

 • общ.Угърчин (област Ловеч) – Голец, Драгана, Каленик, Катунец, Микре, Орляне, Славщица, Сопот - общо 1 964 жители без широколентов достъп

 • общ.Ябланица (област Ловеч) – Батулци, Голяма Брестница, Добревци, Малък извор, Орешене - общо 1 522 жители без широколентов достъп

 • общ.Луковит (област Ловеч) – Беленци, Дъбен, Тодоричене - общо 1 146 жители без широколентов достъп

 • общ.Ловеч (област Ловеч) – Абланица, Брестово, Българене, Горно Павликене, Къкрина, Лешница, Малиново - общо 2 248 жители без широколентов достъп


Общо: 17 218 жители без широколентов достъпРайон 11

 • общ.Крумовград (област Кърджали) – Бараци, Бук, Голяма Чинка, Голямо Каменяне, Горна кула, Девесилово, Егрек, Едрино, Кандилка, Лещарка, Луличка, Малък Девесил, Пашинци, Пелин, Подрумче, Полковник Желязово, Поточарка, Поточница, Рогач, Сливарка, Странджево, Токачка, Черничево - общо 7 784 жители без широколентов достъп

 • общ.Кирково (област Кърджали) – Върбен, Горно Къпиново, Горски извор, Долно Къпиново, Дюлица, Каялоба, Кран, Кукуряк, Лозенградци, Малкоч, Орлица, Островец, Подкова, Пресека, Първица, Самодива, Старово, Стоманци, Тихомир, Фотиново, Хаджийско, Шопци - общо 8 653 жители без широколентов достъп

 • общ.Джебел (област Кърджали) – Генерал Гешево, Козица, Мишевско, Плазище, Припек, Ридино, Слънчоглед, Устрен - общо 2 602 жители без широколентов достъп

 • общ.Момчилград (област Кърджали) – Ауста, Багрянка, Джелепско, Карамфил, Конче, Лале, Неофит Бозвелиево, Постник, Птичар, Синделци, Чайка, Чобанка - общо 3 231 жители без широколентов достъп


Общо: 22 270 жители без широколентов достъпРайон 12

 • общ.Стамболово (област Хасково) – Гледка, Голям извор, Долно Ботево, Кралево, Лясковец, Малък извор, Поповец, Пчелари, Силен, Царева поляна - общо 2 845 жители без широколентов достъп

 • общ.Симеоновград (област Хасково) – Калугерово, Константиново, Свирково, Тянево - общо 1 528 жители без широколентов достъп

 • общ.Харманли (област Хасково) – Бисер, Болярски извор, Българин, Върбово, Доситеево, Иваново, Надежден, Орешец, Поляново, Рогозиново, Славяново, Шишманово - общо 4 451 жители без широколентов достъп

 • общ.Хасково (област Хасково) – Александрово, Брягово, Гарваново, Големанци, Динево, Долно Големанци, Елена, Корен, Криво поле, Малево, Манастир, Маслиново, Николово, Нова Надежда, Орлово, Родопи, Горно Войводино, Долно Войводино, Зорница - общо 9 580 жители без широколентов достъп


Общо: 18 404 жители без широколентов достъп


Район 13

 • общ.Сандански (област Благоевград) – Калиманци, Левуново, Ново Делчево, Петрово, Поленица - общо 4 002 жители без широколентов достъп

 • общ.Петрич (област Благоевград) – Габрене, Гега, Долна Крушица, Долно Спанчево, Дрангово, Камена, Капатово, Коларово, Марино поле, Мендово, Митино, Ново Кономлади, Генерал Тодоров, Първомай, Ръждак, Самуилово, Струмешница, Тополница - общо 11 262 жители без широколентов достъп

 • общ.Струмяни (област Благоевград) – Гореме, Добри лаки, Игралище, Каменица, Никудин, Раздол, Цапарево - общо 1 324 жители без широколентов достъп


Общо: 16 588 жители без широколентов достъпРайон 14

 • общ.Радомир (област Перник) – Бобораци, Владимир, Горна Диканя, Гълъбник, Дебели лаг, Долна Диканя, Друган, Житуша, Извор, Кондофрей, Копаница, Кленовик, Прибой, Старо село, Стефаново - общо 4 612 жители без широколентов достъп

 • общ.Ковачевци (област Перник) – Ковачевци, Егълница, Калище, Лобош - общо 1 404 жители без широколентов достъп

 • общ.Бобов дол (област Кюстендил) – Бабино, Бабинска река, Голема Фуча, Голям Върбовник, Горна Козница, Коркина, Мала Фуча, Мали Върбовник, Шатрово - общо 1 661 жители без широколентов достъп

 • общ.Кюстендил (област Кюстендил) – Берсин, Богослов, Горановци, Горна Гращица, Гърляно, Гюешево, Драговищица, Жиленци, Каменичка Скакавица, Катрище, Лозно, Вратца, Нови чифлик, Пиперков чифлик, Преколница, Радловци, Раненци, Раждавица, Соволяно, Таваличево, Търновлаг, Шипочано, Шишковци - общо 8 590 жители без широколентов достъп


Общо: 16 267 жители без широколентов достъпРайон 15

 • общ.Велинград (област Пазарджик) - Биркова, Бутрева, Всемирци, Враненци, Грашево, Горна Биркова, Горна Дъбева, Долна Дъбева, Кандови, Кръстава, Медени поляни, Пашови, Побит камък, Рохлева, Света Петка, Цветино, Чолакова, Алендарова, Юндола - общо 9 176 жители без широколентов достъп

 • общ.Белица (област Благоевград) – Кузьово, Лютово, Орцево, Палатик, Горно Краище, Черешово - общо 2 400 жители без широколентов достъп

 • общ.Банско (област Благоевград) – Кремен, Места, Обидим, Филипово - общо 1 236жители без широколентов достъп

 • общ.Разлог (област Благоевград) – Баня, Годлево, Горно Драглище, Добърско, Долно Драглище - общо 5 872 жители без широколентов достъп


Общо: 18 684 жители без широколентов достъп
Район 16

 • общ.Гълъбово (област Стара Загора) – Великово, Разделна, Априлово, Мъдрец, Главан, Помощник - общо 2 983 жители без широколентов достъп

 • общ.Тополовград (област Хасково) – Княжево, Мрамор, Орешник, Орлов дол, Радовец, Синапово, Срем, Устрем - общо 4 809 жители без широколентов достъп

 • общ.Любимец (област Хасково) – Белица, Вълче поле, Георги Добрево, Йерусалимово, Оряхово - общо 1 461 жители без широколентов достъп

 • общ.Свиленград (област Хасково) – Левка, Мезек, Младиново, Мустрак, Пъстрогор, Сива река, Студена - общо 2 683 жители без широколентов достъп


Общо: 12 236 жители без широколентов достъп
Район 17

 • общ.Раковски (област Пловдив) - Момино село, Чалъкови, Шишманци - общо 3 689 жители без широколентов достъп

 • общ.Брезово (област Пловдив) – Върбен, Дрангово, Зелениково, Златосел, Отец Кирилово, Розовец, Свежен, Сърнегор - общо 2 544 жители без широколентов достъп

 • общ.Павел Баня (област Стара Загора) – Александрово, Асен, Виден, Манолово, Скобелево, Турия - общо 4 293 жители без широколентов достъп

 • общ.Казанлък (област Стара Загора) – Голямо Дряново, Горно Черковище, Ясеново - общо 2 589 жители без широколентов достъп

 • общ.Братя Даскалови (област Стара Загора) – Братя Даскалови, Голям дол, Горно Белево, Горно ново село, Долно ново село, Малък дол, Найденово, Опълченец, Черна гора - общо 3 925 жители без широколентов достъп


Общо: 17 040 жители без широколентов достъпРайон 18

 • общ.Брацигово (област Пазарджик) – Равногор, Розово - общо 1 332 жители без широколентов достъп

 • общ.Батак (област Пазарджик) – Фотиново - общо 722 жители без широколентов достъп

 • общ.Девин (област Смолян) – Беден, Брезе, Лясково, Михалково, Осиково, Селча, Стоманево, Триград - общо 4 280 жители без широколентов достъп

 • общ.Смолян (област Смолян) – Бостина, Виево, Влахово, Градът, Дунево, Катраница, Кутела, Левочево, Могилица, Мугла, Подвис, Полковник Серафимово, Река, Сивино, Славейно, Соколовци, Тикале, Чокманово - общо 4 040 жители без широколентов достъп


Общо: 10 374 жители без широколентов достъпРайон 19

 • общ.Златоград (област Смолян) - Аламовци, Долен, Ерма река, Старцево - общо 4 917 жители без широколентов достъп

 • общ.Неделино (област Смолян) – Бурево, Върли дол, Върлино, Гърнати, Диманово, Изгрев, Козарка, Кочани, Кундево, Еленка, Оградна, Средец - общо 2 801 жители без широколентов достъп

 • общ.Рудозем (област Смолян) – Бърчево, Бяла река, Витина, Войкова лъка, Грамаде, Пловдивци, Равнината, Сопотот - общо 1 932 жители без широколентов достъп

 • общ.Мадан (област Смолян) - Бориново, Букова поляна, Галище, Мъглища, Равнища, Средногорци, Шаренска - общо 2 612 жители без широколентов достъп

 • общ.Баните (област Смолян) – Гълъбово, Дрянка, Малка Арда, Стърница - общо 1 457 жители без широколентов достъп


Общо: 13 719 жители без широколентов достъп


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет