Распределение тем и учебных часовбет7/10
Дата12.09.2017
өлшемі1.84 Mb.
#727
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • ПЗУ микросхемасының жайын табыңыз. Жапсырмасына қарап компьютердің BIOS жүйесінінің жасаушысын табыңыз.

 • Жүйелі блок микросхемалар (чипсет) жайласуын анықтаңыз. Маркировкасынан комплект типын және жасаушы фирмасын анықтаңыз.

 • Есеп кестесін толтырыр.  4-ші лабораториялық жұмыс.

  Тақырып: Компьютерді іске қосу тәртібін зерттеу.

  Жұмыс технологиясы

  1. Егер есептеу жүйесінің мониторы жүйелі блоктан ерекше ток көзіне қосылса оны қосыңыз.

  2. Компьютер жүйесін панелдің алдындағы қосқыш жәрдемінде қосыңыз.

  3. Процессорге ток қосылғанда ол ПЗУ микросхемасына барып компьютер жұмысын бастайтын программаны іске қосады. Осы сәтте монитор экранында BIOS версиясы жөніндегі мағлумат көрсетіледі.

  4. Іске қосу кезінде компьютерден шығарылып жатқан мағлұматтарды күзету үшін Pause/Break клавишасын істетіңіз. Ол іске қосуды тоқтатып мағлуматты оқып шығуға мүмкіндік жасайды. Іске қосуды жалғастыру үшін Enter клавишасын басың. Инициализация процедурасы негізгі құрылғыларды өз өзін тестеу POST (Power-On Self-Test) процедурасын іске қосады. Осы сәтте экранда Memory Test хабары және тексерілген жедел жад көлемі көрсетіледі.

  5. Жедел жадта немесе клавиатурада дефекттер жоқ болса компьютер жүйесінің құрылымын және оның бейімделуін анықтайтын деректер жазылған CMOS микросхемасы қаралады. Монитор экранында бұл деректер System Configuration кестесінде көрсетіледі. Іске қосуды Pause/Break клавишасын басып тоқтатып кестені үйреніп шығыңыз:

  • компьютер жүйесі қанша қатты дискіге ие және олардың көлемін;

  • Floppy-дискжетектер барлығын және қолданатын иілгіш дискілердің параметрлерін;

  • қанша кетпе-кет және параллель порттардың барлығын;

  • жад банкаларында жайласқан микросхемалардың типтерін.

  Enter клавишасын басып іске қосуды жалғастырыңыз.

  1. Қатты диск параметрлерін анықтағандан соң компьютер жүйесі оның жүйелі облысына қарап операциялық жүйені табады да оны іске қоса бастайды. Кейіннен компьютермен жұмыс операциялық жүйе басқаруымен орындалады.

  2. Операциялық жүйенің іске қосылуы біткенден соң (Windows жұмыс столы пайда болады) инструктор немесе оқытушыдан сұрап компьютермен жұмысты өзіндік аяқтаңыз. Компьютерді бастапқы жағдайға келтіріңіз.


  5-ші лабораториялық жұмыс.

  Тақырып: Компьютер жүйесін Setup программасы саймандарымен икемдеу.

  Жұмыс технологиясы

  1. Егер есептеу жүйесінің мониторы жүйелі блоктан тыс ток көзіне қосылса мониторды қосыңыз.

  2. Компьютер жүйесін қосыңыз.

  3. Экранда информация пайда болысымен Delete клавишасын басың - Setup программасы іске қосылып мәзірі ашылады.

  4. Курсорды басқару клавишалары жәрдемінде Standard CMOS Features (CMOS микросхемасының стандарт икемделуі) пункты таңдалсын.

  5. Ашылған терезеде жүйелі сағат және жүйелі календер икемделуін тексеріңіз. Икемделетін параметрлер курсор басқару клавишасымен таңдалады, ал параметрлер өзгеруі - PAGE UP/PAGE DOWN пернеліктерімен.

  6. Жоғарыдағы менюге ESC клавишасы жәрдемінде қайтыңыз.

  7. Advanced BIOS Features (BIOS параметрлерін икемдеу) пунктын таңдаңыз. ENTER клавишасын басыңыз.

  8. Ашылған терезеде қайсы дискіден компьютер іске қосылуын қарастырыңыз. Қосылу тізімі BOOT SEQUENCE пнктінде беріледі. PAGE UP және PAGE DOWN клавишалары жәрдемінде компьютерде бар болған іске қосу варианттарын қараңыз. С: қатты диск және А: флоппи диск терден басталатын іске қосу варианттарына арнайы көңіл ажыратыңыз. Ол егер қатты дискіден қандай да бір себептерге байланысты компьютер қосылмай қалса компьютер жұмысын тіктеуге мүмкіндік жасайды.

  9. Typematic Rate Setting пунктіне көңіл бөліңіз - егер ол қосылған болса (Enabled) BIOS ты икемдеу жолымен клавиатурадағы символдардың автоматик қайталану жиілігін өзгертуге болады. Бұл жағдайда қайталау басталуына керекті уақыт интервалы Typematic Rate Delay (қайталаудан алдын тоқтау) миллисекундтарымен өлшенетін параметрімен анықталады, ал қайталау жиілігі Typematic Rate (қайталау жиілігі), параметрінің орнатуымен белгіленеді.

  10. ESC клавишасын басып жоғары менюге өтіңіз.

  11. SETUP программасы жұмысынан өзгеру нәтижелерін сақтамай шығыңыз. Бұл үшін ЕSC клавишасын басып сұранысты алған соң Y (Yes – Да - Ия) клавишасын басасыз.  6-ші лабораториялық жұмыс.

  Негізгі енгізу/шығару жүйесі (BIOS).

  Жұмыс технологиясы.

  1. Компьютерді ток көзіне қосыңыз. Кейіннен DEL клавишасын басып жіберместен экранда BIOS программасының менюсі шыққанша күтіңіз.

  2. Жоғары, төмен, сол, оңға жылжыту (басқару) пернелерін қолданып BIOS программасы пунктерімен танысың. Қайсы бір қосымша менюге кіру үшін Enter клавишасынан пайдаланыңыз.

  3. Бірінші жұктейтін диск етіп иілгіш дискты алу үшін BIOS FEATURES SETUP қосымша менюге еніңіз. Бұл жерде компьютерді жүктейтін параметрлер икемделеді. BOOT SEQUENCE пункті компьютерді іске қосатын барлық дискілер тізіміне ие. Егер сіздің компьютеріңізде AWARD фирмасының 97 жылы шығарылған BIOS орнатылған болса, A, C, CD-ROM тізіміні таңдаңыз. Жаңа компьютерлерде әр бір дискжетекке бір қатар ажыратылады: First boot device, Second boot device, Third boot device.

  4. BIОS программасын оптималдау үшін BIOS OPTIMIZATION DEFAULTS пунктіне еніңіз. Қызыл терезе ащылады, Yes немесе No клавишасын басыңыз.

  Енгізген өзгерістерді сақтау үшін SAVE AND EXIT пунктін ашып Y клавишасын басыңыз. Одан кейін компьютер жаңа икемделген параметрлерімен қайтадан жүктеледі.
  7-ші лабораториялық жұмыс.

  Тақырып: Компьютерді қадамба-қадам (Step-by-Step) режимінде жүктеу.

  Жұмыс технологиясы.

  1. Компьютерді ток көзіне қосыңыз. F8 клавишасын экранда ОЖ Windows 98 старт менюсы пайда болғанша басып түрыңыз. Бұл меню төмендегі пунктерден түзілген:

  1. Normal

  2. Logged (\bootlog.txt)

  3. Safe mode

  4. Step-by-step confirmation

  5. Command prompt only

  6. Safe mode command prompt only

  Жоғары төмен жылжыту клавишалары жәрдемінде 4 пункты таңдап Enter клавишасын басыңыз да компьютерді қадамба-қадам жүктеу режимына өткізің.

  Экранда төмендегі хабар шығады:

  Windows will prompt you to confirm each startup command. – Windows әр бір жүктелетін команданы таңдауын усынады.

  Содан соң экранға сіздер жүктеуді немесе жүктемеуді таңдауыңызға керек болған хабарлар шығарылып түрады. Барлық командаларды жүктемейтін жағдайды қарастырайық.

  Process the system registry [Enter=Y, Exc=N]?

  Create a startup log file (bootlog.txt) [Enter=Y, Exc=N]?

  Process your a startup device drivers (config.sys) [Enter=Y, Exc=N]?

  Device=C:\Windows\Command\Display con=(EGA,,1) country=077, 866, C:\Windows\Command\country.sys

  Device=C:\Windows\HIMEM.sys [Enter=Y, Exc=N]?

  Device=C:\Windows\Dblbuff.sys [Enter=Y, Exc=N]?

  Devicehigh=C:\Windows\ifshlp.sys [Enter=Y, Exc=N]?

  Process your startup command file (autoexec.bat) [Enter=Y, Exc=N]?

  Load the Windows graphical user interface [Enter=Y, Exc=N]?

  Microsoft ® Windows 98

  © copyright Microsoft corp 1981-1999

  c:\>


  Ақырғы жазу ДОС операциялық жүйеде жұмыс орындауды ұсынады.

  Енді барлық программалар жүктелетін жағдайды қарастырайық. Бұл жерде Windows 98 қандай драйверлерді жүктегенін көреміз.  1. vnetsup.vxd

  2. ndis.vxd

  3. ndis2sup.vxd

  4. JAVAsup.vxd

  5. C:\windows\System\vrtwd.386

  6. C:\windows\System\vfixd.vxd

  7. Vnetbios.vxd

  8. Vredir.vxd

  9. Dfs.vxd

  10. Nwlink.vxd

  11. Vserver.vxd

  12. C:\Programm Files\Kaspersky\AVP.vxd

  13. Msmouse.vxd

  Жоғарыдағы драйверлерді жүктеп болғандан соң компьютер аздап ойланып Windows режимінде жүктеледі. Одан кейін компьютерді өшірсеңіз болады.
  8-ші лабораториялық жұмыс.

  Компьютерді қауыпсыз режимде (Save mode) іске қосу.

  Жұмыс технологиясы.

  Компьютерді ток көзіне қосың. F8 клавишасын экранда ОЖ Windows 98 старт менюсы пайда болғанша басып тұрыңыз. Бұл меню төмендегі пунктерден түзілген:  1. Normal

  2. Logged (\bootlog.txt)

  3. Safe mode

  4. Step-by-step confirmation

  5. Command prompt only

  6. Safe mode command prompt only

  Жоғары төмен сылжыту клавишалар жәрдемінде 3 пунктін таңдап Enter клавишасын басып компьютерді қауыпсыз режимде іске қосыңыз. Бұндай іске қосу әдеттегіден жылдам өтеді, себебі кейбір драйверлер іске қосылмайды, мысалы бейнедрайвер (экран 16 түсті болады). Әдетте қауыпсыз режим компьютер дұрыс істемеген кезінде таңдалады, немесе тексеру немесе дискты дефрагментация ету керек болса.

  Қатты дискіні тексеру үшін төмендегі команданы орындаңыз: Пуск/Программы/ Стандартные/Служебные/ Проверка диска. Экранда дискіні тексеретін терезе көрсетіледі. Онда тексеру түрін таңдайсыз. «Қателерді автоматик түзету» (Исправлять ошибки автоматически) текст тік төртбұрышында жалауша орнатыңыз. Барлық икемдеулерден кейін Запуск кнопкасын басыңыз. Қосымша икемдеу үшін Дополнительно кнопкасын басыңыз. Дискіні тексеру уақыты диск көлеміне байланысты жүреді. Дефрагментацияны өткізу үшін алдын ала дискіні тексеруден өткізу керек, немесе қате болғанда дискіде дефрагментация орындалмайды. Дефрагментация кезінде файлдар бір топталады. Нәтижеде олардың оқу уақыты кемейеді. Дефрагментацияны регуляр ең кемінде бір айда бір рет өткізу қажет. Бұл жұмысты оңайлатады, информацияға жету жылдамдатылады, программалар асылып қалмайды. Дефрагментация шеберін іске қосқанда терезе ашылады. Бұл жерде дефрагментация етілітін диск таңдалып параметрлері икемделеді. Ок пернесін басқанда дефрагментация басталады. Егер дефрагментацияны тоқтату қажет болса Выход немесе Стоп кнопкасын басу керек. Продолжить кнопкасын басың. Сведения кнопкасын басқанда ұяшықтардан құрылған диск кестесі ашылады. Бұл ұяшықтар диск кластерлерін бейнелейді. Әр бір кластер белгілі түске ие. Қайсы ұяшық нені көрсетуін білу үшін легенда кнопкасын басыңыз.

  Дефрагментация қаншама сирек өткізілсе соншама көп уақыт алады. Егер дефрагментация басталған болса оны аяқтаған дұрыс болады.

  9-шы лабораториялық жұмыс.

  Компьютерді қауыпсыз режимде (Save mode) іске қосу.

  Жұмыс технологиясы.

  Компьютерді ток көзіне қосың. F8 клавишасын экранда ОЖ Windows 98 старт менюсы пайда болғанша басып тұрыңыз. Бұл меню төмендегі пунктерден түзілген:  1. Normal

  2. Logged (\bootlog.txt)

  3. Safe mode

  4. Step-by-step confirmation

  5. Command prompt only

  6. Safe mode command prompt only

  Жоғары төмен сылжыту клавишалар жәрдемінде 3 пунктін таңдап Enter клавишасын басып компьютерді қауыпсыз режимде іске қосыңыз. Бұндай іске қосу әдеттегіден жылдам өтеді, себебі кейбір драйверлер іске қосылмайды, мысалы бейнедрайвер (экран 16 түсті болады). Әдетте қауыпсыз режим компьютер дұрыс істемеген кезінде таңдалады, немесе тексеру немесе дискты дефрагментация ету керек болса.

  Қатты дискіні тексеру үшін төмендегі команданы орындаңыз: Пуск/Программы/ Стандартные/Служебные/ Проверка диска. Экранда дискіні тексеретін терезе көрсетіледі. Онда тексеру түрін таңдайсыз. «Қателерді автоматик түзету» (Исправлять ошибки автоматически) текст тік төртбұрышында жалауша орнатыңыз. Барлық икемдеулерден кейін Запуск кнопкасын басыңыз. Қосымша икемдеу үшін Дополнительно кнопкасын басыңыз. Дискіні тексеру уақыты диск көлеміне байланысты жүреді. Дефрагментацияны өткізу үшін алдын ала дискіні тексеруден өткізу керек, немесе қате болғанда дискіде дефрагментация орындалмайды. Дефрагментация кезінде файлдар бір топталады. Нәтижеде олардың оқу уақыты кемейеді. Дефрагментацияны регуляр ең кемінде бір айда бір рет өткізу қажет. Бұл жұмысты оңайлатады, информацияға жету жылдамдатылады, программалар асылып қалмайды. Дефрагментация шеберін іске қосқанда терезе ашылады. Бұл жерде дефрагментация етілітін диск таңдалып параметрлері икемделеді. Ок пернесін басқанда дефрагментация басталады. Егер дефрагментацияны тоқтату қажет болса Выход немесе Стоп кнопкасын басу керек. Продолжить кнопкасын басың. Сведения кнопкасын басқанда ұяшықтардан құрылған диск кестесі ашылады. Бұл ұяшықтар диск кластерлерін бейнелейді. Әр бір кластер белгілі түске ие. Қайсы ұяшық нені көрсетуін білу үшін легенда кнопкасын басыңыз.

  Дефрагментация қаншама сирек өткізілсе соншама көп уақыт алады. Егер дефрагментация басталған болса оны аяқтаған дұрыс болады.
  10-шы лабораториялық жұмыс.

  Тақырып: Компьютерді қадамба-қадам (Step-by-Step) режимінде жүктеу.

  Жұмыс технологиясы.


  1. Компьютерді ток көзіне қосыңыз. F8 клавишасын экранда ОЖ Windows 98 старт менюсы пайда болғанша басып түрыңыз. Бұл меню төмендегі пунктерден түзілген:

  1. Normal

  2. Logged (\bootlog.txt)

  3. Safe mode

  4. Step-by-step confirmation

  5. Command prompt only

  6. Safe mode command prompt only

  Жоғары төмен жылжыту клавишалары жәрдемінде 4 пункты таңдап Enter клавишасын басыңыз да компьютерді қадамба-қадам жүктеу режимына өткізің.

  Экранда төмендегі хабар шығады:

  Windows will prompt you to confirm each startup command. – Windows әр бір жүктелетін команданы таңдауын усынады.

  Содан соң экранға сіздер жүктеуді немесе жүктемеуді таңдауыңызға керек болған хабарлар шығарылып түрады. Барлық командаларды жүктемейтін жағдайды қарастырайық.

  Process the system registry [Enter=Y, Exc=N]?

  Create a startup log file (bootlog.txt) [Enter=Y, Exc=N]?

  Process your a startup device drivers (config.sys) [Enter=Y, Exc=N]?

  Device=C:\Windows\Command\Display con=(EGA,,1) country=077, 866, C:\Windows\Command\country.sys

  Device=C:\Windows\HIMEM.sys [Enter=Y, Exc=N]?

  Device=C:\Windows\Dblbuff.sys [Enter=Y, Exc=N]?

  Devicehigh=C:\Windows\ifshlp.sys [Enter=Y, Exc=N]?

  Process your startup command file (autoexec.bat) [Enter=Y, Exc=N]?

  Load the Windows graphical user interface [Enter=Y, Exc=N]?

  Microsoft ® Windows 98

  © copyright Microsoft corp 1981-1999

  c:\>


  Ақырғы жазу ДОС операциялық жүйеде жұмыс орындауды ұсынады.

  Енді барлық программалар жүктелетін жағдайды қарастырайық. Бұл жерде Windows 98 қандай драйверлерді жүктегенін көреміз.  1. vnetsup.vxd

  2. ndis.vxd

  3. ndis2sup.vxd

  4. JAVAsup.vxd

  5. C:\windows\System\vrtwd.386

  6. C:\windows\System\vfixd.vxd

  7. Vnetbios.vxd

  8. Vredir.vxd

  9. Dfs.vxd

  10. Nwlink.vxd

  11. Vserver.vxd

  12. C:\Programm Files\Kaspersky\AVP.vxd

  13. Msmouse.vxd

  Жоғарыдағы драйверлерді жүктеп болғандан соң компьютер аздап ойланып Windows режимінде жүктеледі. Одан кейін компьютерді өшірсеңіз болады.

  11-ші лабораториялық жұмыс.

  Автоіске қосатын файл autoexec.bat.

  Жұмыс технологиясы.

  1. Мой компьютер папкасын ашып С:\ дискін таңдап ашыңыз. Кейіннен NC папкасынан nc.exe файлын жүктеп Norton Commander программасын іске қосыңыз.

  2. Norton Commander программасын ашқаннан кейін дисктің негізгі каталогына өтіңіз де autoexec.bat файлын табың. Бұл файлды оқу үшін курсорды оған жайластырып F3 клавишасын басың. Экранда осы файл мазмұны көрсетіледі.

  3. Осы файлға қандай да бір өзгерістер енгізу үшін F4 клавишасын басыңыз. Бірінші қатарда жанып - өшіп тұрған курсор пайда болады. Бір қатарды босату үшін ENTER клавишасын басыңыз. c:\nc\nc.exe командасын теріңіз. Өзгерістерді енгізгеннен соң F2 клавишасын басып файлды сақтап қойыңыз.

  4. Енді Дос режимынан шығып компьютерді қайтадан қосуға болады. Қайтадан қосылғандан соң компьютер Norton Commander программасын ашады. Одан шыққанда компьютер ОС Windows басқаруына өтеді. autoexec.bat файлынан Norton Commander бүйрығын алып тастау үшін F4 клавишасын басып бірінші қатарды жойыңыз да өзгерістерді сақтап қойыңыз.


  12-ші лабораториялық жұмыс.

  Windows 98 жүйесінде компьютер автоқосуын икемдеу.

  Жұмыс технологиясы.

  1. Компьютерді нормал режимде іске қосқандан соң Пуск/выполнить командасын орындаңыз. Запуск программа атаулы терезе ашылады. Курсор қатарына msconfig командасын теріп оны іске қосу үшін Enter клавишасын басыңыз.

  2. Автозагрузка жапсырмасың таңдаңыз. Программа түсындағы галочка компьютер қосылғанда осы программа іске қосылуын білгізеді. SystemTray (жүйелі лоток) және Internеt программаларын актив қалдырса болады. Барлық енгізген өзгерістер компьютерді қайта іске қосқанда қабылданады.

  3. Общие, Config.sys, Autoexec.exe, system.ini, Win.ini жапсырмалардың мазмұнымен танысыңыз. Общие (жалпы) жапсырмасында іске қосу параметрлеріне көңіл бөліңіз. Во вкладке Общие обратите внимание на параметры запуска в этой вкладке. Егер автозагрузкада галочка өңсіз болса онда барлық элементтер қосылмағанын білгізеді. Дополнительно (қосымша) кнопкасын басып оның мазмұнымен танысыңыз.


  13-ші лабораториялық жұмыс.

  Windows 2000 жүйесінде компьютер автоқосуын икемдеу.

  Жұмыс технологиясы.

  1. Компьютерді нормал режимде іске қосқандан соң Пуск/выполнить командасын орындаңыз. Запуск программа атаулы терезе ашылады. Курсор қатарына msconfig командасын теріп оны іске қосу үшін Enter клавишасын басыңыз.

  2. Автозагрузка жапсырмасың таңдаңыз. Программа түсындағы галочка компьютер қосылғанда осы программа іске қосылуын білгізеді. SystemTray (жүйелі лоток) және Internеt программаларын актив қалдырса болады. Барлық енгізген өзгерістер компьютерді қайта іске қосқанда қабылданады.

  Общие, Config.sys, Autoexec.exe, system.ini, Win.ini жапсырмалардың мазмұнымен танысыңыз. Общие (жалпы) жапсырмасында іске қосу параметрлеріне көңіл бөліңіз. Во вкладке Общие обратите внимание на параметры запуска в этой вкладке. Егер автозагрузкада галочка өңсіз болса онда барлық элементтер қосылмағанын білгізеді. Дополнительно (қосымша) кнопкасын басып оның мазмұнымен танысыңыз.
  14-ші лабораториялық жұмыс.

  Windows ХР жүйесінде компьютер автоқосуын икемдеу.

  Жұмыс технологиясы.

  1. Компьютерді нормал режимде іске қосқандан соң Пуск/выполнить командасын орындаңыз. Запуск программа атаулы терезе ашылады. Курсор қатарына msconfig командасын теріп оны іске қосу үшін Enter клавишасын басыңыз.

  2. Автозагрузка жапсырмасың таңдаңыз. Программа түсындағы галочка компьютер қосылғанда осы программа іске қосылуын білгізеді. SystemTray (жүйелі лоток) және Internеt программаларын актив қалдырса болады. Барлық енгізген өзгерістер компьютерді қайта іске қосқанда қабылданады.

  Общие, Config.sys, Autoexec.exe, system.ini, Win.ini жапсырмалардың мазмұнымен танысыңыз. Общие (жалпы) жапсырмасында іске қосу параметрлеріне көңіл бөліңіз. Во вкладке Общие обратите внимание на параметры запуска в этой вкладке. Егер автозагрузкада галочка өңсіз болса онда барлық элементтер қосылмағанын білгізеді. Дополнительно (қосымша) кнопкасын басып оның мазмұнымен танысыңыз.

  15-ші лабораториялық жұмыс.

  Пакетті және тексты файлдарды DOS ортасында жасау.

  Жұмыс технологиясы.

  1. Norton Commander программасын таныс жолымен іске түсіріп aa.bat жаңа пакеттік файлды құрыңыз. Ол үшін SHIFT F4 клавишаларын басыңыз. Экранға файл атын енгізетін терезе шығады. Атауын енгізіп ENTER клавишасын басыңыз. Нәтижеде редактірлеу мүкін болған көк экран ашылады.

  2. Бірінші қатарда калькулятор программасына жол енгізің: c:\Windows\calc.exe (кеңейтпесін жазбасада болады). Екінші қатарға өтіп Norton Commander программасына жол көрсетіңіз: c:\nc\nc. Кейіннен егер kazega.com қазақ тілі драйвері BASIC папкасында жайласқан болса томендегі жолды енгізіңіз: c:\Basic\kazega. Егер жол сай келмесе программа іске қосылмайды да кейінгі программа орындалады. Бейсик интерпретаторын іске қосу үшін c:\Basic\gwbasic командасын енгізіңіз. F2 клавишасын басып пакеттік файлды сақтап қойыңыз, кейіннен оны Windows жүйесінде іске қосыңыз. Пакеттік файлдың орындалуын күзетіңіз, егер қайсы бір программа қосылмаса демек оның жолы дұрыс емес.

  3. My_Biografiay.txt тексты файлды құру үшін SHIFT F4 пернелерін басыңыз. Экранда файл атауын енгізетін терезе шығады. My_Biografiay.txt атауын енгізіп ENTER клавишасын басыңыз. Нәтижеде редактірлеу үшін көк экран көрінеді. Орыс тілінде теру үшін SHIFT CTRL клавиштерін басыңыз (олар клавиатураның әріптер жайласуын өзгертеді). Тексті тергеннен соң оны сақтап ESC клавишасын басып текст редакторынан шығыңыз.

  4. Негізгі каталогта папканы жасау үшін алдын ала бұл каталогга өтіп F7 функционал клавишасын басыңыз, каталог атауын енгізетін терезе ашылады, LABOR сөзін енгізіп ENTER клавишасын басыңыз. Кейіннен осы директорияға өтіңіз.

  5. Пакеттік және текстік файлдарды өздеріңіз папкаларыңызға көшіру үшін Tab клавишасын басып өң панельге өтің де осы файлдарды тауып INSERT клавишасы жәрдемінде ерекшелеңіз. Содан соң F6 клавишасын басың. Сол панельде LABOR папкасы ашылған болуы керек.  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

  «Сырдария» университеті

  “ Математика және экономика ” факультеті


  «Бағдарламалық қамтамасыз ету» кафедрасы
  «Дербес компютер құрылымы» пәнінуы

  050602 «Информатика» мамандығы студенттері үшін.  Студенттер өзіндік жұмыстарының жоспары

  Жетысай 2008ж.
  11 . СӨЖ жоспары және орындау кестесі
  Тақырыптары.

  Сағат саны


  Бақылау

  түрі

  Әдебиеттер

  тізімі

  Өткізілу мерзімі  IBM платформалары

  1


  Тест

  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

  1 апта

  2

  Aple компьютерлері

  1


  Тест

  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

  3

  Amiga платформасы

  1


  Тест

  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

  4
  Стол үстіндегі компьютерлер

  1


  Бақылау сұрақтары

  1,2,3,4,5,6,7

  2 апта

  5

  Үй компьютерлері

  1


  Бақылау сұрақтары

  1,2,3,4,5,6,7

  6

  Жұмыс стансалары не үшін қажет

  1


  Бақылау сұрақтары

  1,2,3,4,5,6,7

  7

  Сервер

  1


  Бақылау сұрақтары

  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

  3 апта

  8

  LCD PC корпустары

  1


  Бақылау сұрақтары

  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

  9

  Планшет

  1


  Бақылау сұрақтары

  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

  10

  Портатив компьютерлер

  1


  Тест

  7,8,9,10,11,12

  4 апта

  11

  Ноутбук

  1


  Тест

  7,8,9,10,11,12

  12

  Субноутбук

  1


  Тест

  7,8,9,10,11,12

  13

  Reset, Power және Turbo кнопкалары

  1


  Жазба бақылау

  3,4,5,6,7,8,9

  5 апта

  14

  Фильтрлер

  1


  Жазба бақылау

  3,4,5,6,7,8,9

  15

  Фильтрлер жолын шолу

  1


  Жазба бақылау

  3,4,5,6,7,8,9

  16
  Бэббидж және Хофф

  1


  Жазба бақылау

  3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

  6 апта

  17

  Процессорлер

  1


  Жазба бақылау

  3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

  18

  Шина жиілігі

  1


  Жазба бақылау

  3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

  19

  VIA чипсеттері

  1


  Тест

  4,5,6,7,8,9,10,11,12

  7 апта

  20

  NVidia чипсеттері

  1


  Тест

  4,5,6,7,8,9,10,11,12

  21

  AMD чипсеттері

  1


  Тест

  4,5,6,7,8,9,10,11,12

  22

  IEEE 1394 контроллері

  1


  Тест

  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

  8 апта

  23

  RAID, SerialATA

  1


  Тест

  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

  24

  Жедел жад

  1


  Тест

  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

  25

  Бейне карта

  1


  Бақылау сұрақтары

  1,2,3,4,5,6,7

  9 апта

  26

  Дыбыс картасы

  1


  Бақылау сұрақтары

  1,2,3,4,5,6,7

  27

  Чипсеттер

  1


  Бақылау сұрақтары

  1,2,3,4,5,6,7

  28

  Қатты дискілердің интерфейстері

  1


  Жазба бақылау

  8,9,10,11,12

  10 апта

  29

  Лазерлы диск

  1


  Жазба бақылау

  8,9,10,11,12

  30

  Мониторлардың өлшемдері

  1


  Жазба бақылау

  8,9,10,11,12

  31

  Экрандық нүкте

  1


  Бақылау сұрақтары

  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

  11 апта

  32

  ЖК және ЭЛТ мониторлары

  1


  Бақылау сұрақтары

  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

  33

  Принтерлер түрі

  1


  Бақылау сұрақтары

  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

  34

  Қатты диск параметры

  1


  Тест

  7,8,9,10,11,12

  12 апта

  35

  Ішкі құрылғылар

  1


  Тест

  7,8,9,10,11,12

  36

  Тысқы құрылғылар

  1


  Тест

  7,8,9,10,11,12

  37

  Оптикалық дискжетектер

  1


  Тест

  1,2,3,4,5,6,7

  13 апта

  38

  CD-дисктер

  1


  Тест

  1,2,3,4,5,6,7

  39

  DVD-дисктер

  1


  Тест

  1,2,3,4,5,6,7

  40

  Принтерлер.

  1


  Жазба бақылау

  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

  14 апта

  41

  Лазерлық принтер.

  1


  Жазба бақылау

  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

  42

  Модем.

  1


  Жазба бақылау

  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

  43

  Сканер.

  1


  Тест

  5,6,7,8,9,10,11,12

  15 апта

  44

  Сканердің қызметі

  1


  Тест

  5,6,7,8,9,10,11,12

  45

  Колонкалар

  1


  Тест

  5,6,7,8,9,10,11,12  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  ©kzref.org 2022
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет