Құрастырушы: аға оқытушы Қасқабасова А. Ажүктеу 418.33 Kb.
бет1/2
Дата29.08.2018
өлшемі418.33 Kb.
түріБағдарламасы
  1   2

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Қазақстан тарихы кафедрасы
5B020300-Тарих мамандығының студенттеріне арналған

Мамандыққа кіріспе пәні бойынша
ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


2013Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19
БЕКІТЕМІН

ТжҚ факультеттің деканы

_________ Бегимтаев А.И.

(қолы)


20__ж. «___»____________

Құрастырушы: ___________аға оқытушы Қасқабасова А.А.


Қазақстан тарихы кафедрасы

5B020300-Тарих мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған Мамандыққа кіріспе пәні бойынша

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі______________ Батталов К.К. 201 ж. «____» ________
Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған _________ 20__ж. «_____»____________№____ хаттама
ОӘК төрағасы _____________ Сулейменова Ш.К 20___ж. «_____»___________

1 Оқу пәнінің паспорты

Пәннің атауы: Мамандыққа кіріспе

Таңдау бойынша компонент пәні

Кредиттер саны және оқу мерзімдері

Барлығы – 3 кредит

Курс: 1

Семестр: 1

Аудиторлық сабақтардың барлығы – 45 сағат

Дәріс сабақтары - 30 сағат

Тәжірибелік/семинар сабақтар – 15 сағат

СӨЖ – 90 сағат

соның ішінде СӨЖМ – 45 сағат

Жалпы еңбек сиымдылығы – 135 сағат

Бақылау формасы:

Емтихан – 1 семестр
Перереквизиттер: Мамандыққа кіріспе курсын игеруде мектеп бағдарламасының барлық пәндерін білуі қажет: Қазақстан тарихы, Дүниежүзілік тарих,т.б.

Постреквизиттер: «Тарихнама», «Қазақстан тарихының тарихнамасы», «Шетелдер тарихының тарихнамасы»

2 Пәні, мақсаты, міндеттері

Оқу пәні

Курс кіріспе пән болып табылады. Маман дайындауда оқу, кәсіби, өздігімен жұмыс істеу дағдыларын үйретеді. Пән теориялық (дәрістік) және тәжірибелік (семинарлар) сабақтарынан құралады. Теориялық курс негізгі принциптері: Жоғары оқу орындарында білім алудың бағыты,сипаты жөнінде студенттердің көріністерін қалыптастыру, оқыту әрекетінің мақсаттылығы түсіндіру. Студенттердің өздік жұмыстарының негізінде дәрістік оқуларды игере отырып, тәжірибе оқуларына дайындалу жатыр.

Пәннің мақсаты

Жоғары оқу орындарында білім алудың бағыты, сипаты жөнінде студенттердің көріністерін қалыптастыру, оқыту әрекетінің мақсаттылығын түсіндіру.Пәннің міндеттері

Тарих бакалавры мамандығының кәсіби біліктілігін анықтау, кәсіби қызметінің өрісін, объектілері мен пәнін анықтау; кәсіби қызметінің түрлерін, функциялары мен типтік міндетін, кәсіби қызметінің мазмұны мен бағыттарын талдау; жоғары оқу орнындағы ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі бағыттарымен танысу, деректермен, библиографиялық мәліметтермен жұмыс істеуге үйрену


3 Білімдер, икемдер, дағдылар және құзыретіне қойылатын талаптар

Қөрініс алу керек:

- тарих бакалавры еңбек нарығының талаптарын ескере отырып,

- базалық және профильді пәндер бойынша іргелі білімді;

- тарихи шындықты логикалық және бейнелі түрде меңгеру әдістерінБілуі керек:

- тарих ғылымының қәзіргі заманғы методологиялық тұжырымда-мала-

н;

- педогогикалық іс-әрекеттің мақсаттары мен әдістерін;- жоғары және орта оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесін.

Істей білуі керек:

Тарихи үдерістің себеп-салдар байланысын орнату, салыстырмалы талдау негізінде тарихи құбылыстар мен оқиғаларды саналы түрде иегруі керек, тарихи білімдерді шығармашылық тұрғыдан тәжірибеде орындай білуі керек, тарихи эволюция заңдарын түсіндіру, тарихилық принцип негізінде, тарихи өткенімізді талдай білу, жазбаша жұмыстарды (конспект, аннотация, реферат, баяндама, эссе) жаза білу және оларды дұрыс рәсімдей білуге дағдылану, өзінің қорытындыларын салиқалы негіздей білуДағдыларға ие болуы керек:

Тарихи құбылыстарды талдау, семинарларға дайындалу барысында қолда бар ғылыми әдебиетке өз бетінше сын көзбен талдау жасай білу; тарихи деректерді жіктеп, талдай білу; картаны жақсы бағдарлауға дағдылану және оны ауызша жауап беруден пайдалана білу, кәсіби қызметінде жаңа ақпараттық технологияны қолдану; теориялық білімдерін практикалық іс-әрекетте қолдануҚұзыретті болуы керек:

Тарихи құбылыстардың болжамдарын жасай білуі керек. Әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениеттеріне төзімді болуы тарихи білімнің теоретикалық, қолданбалы және бағалылық аспектілерін көрсете білу, оларды күнделікті, сондай-ақ, кәсіби өмірде практикалық шешімдерді негіздеуде қолдана білу.Өрлеп келе жатқан өзгерістер мен күмәнділіктер жағдайында әлеуметтік, экономикалық, кәсіби рөлін өзгертуге, географиялық және әлеуметтік ұтқырлығына қойылатын талаптарды орындау - өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатының өзгеруіне әдістемелік және психологиялық жағынан дайын болуға тиісті; еңбек нарығы мен технологиялардың өзгермелі талаптарына бейімделуге мүмкіндік беретін кең іргелі білімдерді, бастамашылық пен белсенділікті меңгеруге тиісті; қазіргі заманғы оқыту технологияларын пайдаланып, жаңа білім алуға икемділігі болуға тиісті.


5 Пәнді игерудің тақырыптық жоспары
Сабақтардың түрлері бойынша академиялық сағаттарды реттеу


п/п№

Тақырыптардың атауы

Сабақтардың түрлері бойынша аудиториялық сағаттар саны

ОӨЖ

Дәріс

Тәжірибе (семинар)

Барлығы


Соның ішінде ОӨЖМ

1

Кіріспе. Пәннің мақсаттары, міндеттері

2

1

6

3

2

Тарих бакалавры мамандығының біліктілік сипаттамасы

2

1

6

3

3

Қазіргі замаңғы мектептің жағдайы және міндеттері

2

1

6

3

4

Мұғалімнің біліктілігіне қойылатын талаптар

2

1

6

3

5

Тарих мұғалімінің кәсіби дайындығы

2

1

6

3

6

Тарихшының ғылыми қызметінің негізгі бағыттары

2

1

6

3

7

Тарихшының мұрағаттардағы қызметі

2

1

6

3

8

Кредиттік оқыту жүйесінің сипаттамасы, ұйымдастыру ерекшеліктері

2

1

6

3

9

Студенттердің өздік жұмысын ұйымдастыру

2

1

6

3

10

Жоғары оқу орындарында межелік, аралық және қорытынды бақылау түрлері

2

1

6

3

11

Жоғары оқу орындарында студенттердің ғылыми жұмысын ұйымдастыру

2

1

6

3

12

Оқу және ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу әдістемесі

2

1

6

3

13

Студенттердің ғылыми жазба жұмыстары

2

1

6

3

14

ПМУ тарихы

2

1

6

3

15

Университетте ішкі тәртіп ережелері, студенттердің құқықтары мен міндеттері.

2

1

6

3
Барлғы:135 (3 кредит)

30

15

90

45


6 Дәріс сабақтарының мазмұны
Тақырып № 1 Кіріспе. Пәннің мақсаттары, міндеттері

«Мамандыққа кіріспе» пәнінің мақсаттары мен міндеттері. Басқа пәндермен ара байланысы. Пәннің құрылымы. Тарих бакалавры мамандығы жөнінде жалпы түсініктер.


Тақырып № 2 Тарих бакалавры мамандығының біліктілік сипаттамасы

Тарих бакалавры мамандығын дайындау бойынша Мемлекеттік стандарт. Тарих бакалавры мамандығының біліктілік сипаттамасы, қызметінің негізгі аялары. Тарих бакалавры мамандығын дайындауға қойлатын талаптар. Жұмыс оқу жоспары. Жалпыға міндетті, профильді және таңдау бойынша пәндер. Тарих бакалавры мамандығын дайындау барысындағы тәжірибелер түрлері.


Тақырып № 3 Қазіргі замаңғы мектептің жағдайы және міндеттері

ҚР білім беру жүйесінің сипаттамасы. Қазіргі заманда мектепте тарихи білім берудің негізгі мақсаттары мен міндеттері. ҚР мектеп реформалары және оларды іске асырудағы қиыншылықтар. Мектептегі жұмыс бағдарламалары, оқу жоспарлары. Мектепте тарихи білім берудің стандарттары.


Тақырып № 4 Мұғалімнің біліктілігіне қойылатын талаптар

Мұғалімнің міндеттері. Мұғалімнің біліктілігіне, жеке қасиеттеріне қойылатын талаптар. Мұғалім мамандығындағы біліктілікті арттыру жолдары. Мұғалімнің қызметінің негізгі бағыттары: оқыту, дамыту, тәрбиелеу. Бастауыш мұғалім қызметіндегі қиыншылықтар, оларды шешу жолдары.


Тақырып № 5 Тарих мұғалімінің кәсіби дайындығы

Тарихи пәндер циклдері. Тарихтың ғылым және оқу пәні ретіндегі ерекшеліктері. Тарих объектісі, субъектісі, пәні. Негізгі және қосалқы тарихи пәндер. Деректану.


Тақырып № 6 Тарихшының ғылыми қызметінің негізгі бағыттары

Тарихи зерттеудің ерекшеліктері. Тарихи зерттеудің әдістемесі. Зерттеу жұмысының негізгі кезеңдері. Зерттеудің өзектілігі, ғылыми жаңалығы туралы түсініктер. Тарих саласындағы тарихнама және деректану. Тарихи ғылымның әдіснамалық негіздері Ғылыми әдебиетпен, тарихи деректермен жұмыс істеу негіздері. Негізгі ғылыми-анықтамалық аппараты.


Тақырып № 7 Тарихшының мұрағаттардағы қызметі

Мұрағаттар туралы жалпы түсінік. Мұрағаттардың қызметінің негізгі бағыттары, құқықтық-нормативті реттелуі. Мұрағаттық қор. Мұрағаттар қызметіне қатысты ғылыми-анықтамалық аппарат.


Тақырып № 8 Кредиттік оқыту жүйесінің сипаттамасы, ұйымдастыру ерекшеліктері

ҚР кредиттік оқыту жүйесіне көшудің объективті қажеттіліктері. Кредиттік жүйенің ерекшеліктері. Болон процессі және ҚР халықаралық білім жүйесіне көшу. Кредиттік жүйе бойынша білім процессін ұйымдастыру. Семестр, сессия, үзіліс кезеңі..


Тақырып № 9 Студенттердің өздік жұмысын ұйымдастыру

СӨЖ, СӨЖМ туралы түсінік. СӨЖ, СӨЖМ формалары, әдістері. Реферат жұмыстары. Конспектіні толқтыру. Оқу және ғлыми әдебиетпен дербес жұмыс түрлері.


Тақырып № 10 Жоғары оқу орындарында межелік, аралық және қорытынды бақылау түрлері

Университеттегі аттестация түрлері: аралық, межелік, қорытынды бақылау түрлері. Формалары, әдістері. Ағымды және мемлекеттік емтихан. Емтихан түрлері. Емтиханның мониторинг бақылау түрі. Ауызша, жазбаша емтихан түрлері. Рейтинг-ұпайлар жүйесі. Дәріс, тәжірибе, СӨЖМ сабақтарында қойылатын ұпайлар. Ұпайларды жинақтау түрлері. Қорытынды аттестация. Қазақстан тарихы және Дүниежүзілік тарих бойынша мемлекеттік емтихан. Диплом алды тәжірибе. Дипломдық жұмыс дайындау


Тақырып № 11 Жоғары оқу орындарында студенттердің ғылыми жұмысын ұйымдастыру

Оқыту барысында студенттердің кафедраның ғылыми жұмыстарына қатысудың формалары, әдістері. Сабақтан тыс уақытта студенттердің ғылыми жұмыстары. Ғылыми үйірмелер түрлері. Ғылыми әдебиетпен жұмыс істеу әдістемесі. Жазбаша ғылыми жұмыстар түрлері. Реферат, аннотация. Курстық жұмыстар, оларға қойылатын талаптар. Оның құрылымы, формасы, көлемі. Дипломдық жұмыс. Құрылымы, көлемі, қойлатын талаптар. Жазбаша жұмытарға қойылатын нормативті талаптар. Университеттік және мемлекеттік стандарттар.

Жазбаша ғылыми жұмыстарды орындаудың бастапқы кезеңі. Ғылыми жетекшін таңдау. Тақырыпты таңдау. Тақырыптың өзектілігі, тәжірибелік маңызы, ғылыми жаңалығы. Жоспар құру. Зерттеу әдістерін анықтау. Зерттеу жұмысының әдіснамасы және әдістемесі. Ақпаратты іздеу. Деректердің түрлері. Оларды сыни тұрғыдан талдау жасау, бағалау. Библиографиялық көрсеткіш. Интернет мүмкіншілігін анықтау. Интернет ақпараттарын сыни түрғыдан талдау. Кемшіліктерін анықтау. Сілтемелер. Оларға қойылатын талаптар. Жинақталған мәліметтерді жүйелеу. Жинақталған материалды компютерлік технологияларды қолданып рәсімдеу.
Тақырып № 12 Оқу және ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу әдістемесі

Қалалық, облыстық, университеттік кітапханалар. Каталогтар мен картотекалар. Кітаппен жұмыс істеу ережелері. Библиографиялық тізімдеме құру. Сілтемелер. Оларға қойылатын талаптар.


Тақырып № 13 Студенттердің ғылыми жазба жұмыстары

Студенттердің ғылыми жазба жұмыстары, олардың түрлері. Реферат, курстық жұмыс, дипломдық жұмыс. Оларға қойылатын талаптар. Ғылыми мақалалар және баяндамалар жасау. Семинарлар, ғылыми симпозиум, конференцияларды ғылыми жұмыс қорытындыларын ауызша баяндау дағдылары, оларды қалыптастыру жолдары, әдістері.


Тақырып № 14 ПМУ тарихы

ПИИ-нің қалыптасуы. Кеңес кезіндегі институттың дамуы. ПМУ-дың құрылуы мен дамуы

Жоғарғы оқу орынның бөлімшелері. Университеттің күнделікті міндеттерді шешудегі студенттердің рөлі мен қатысуы. Қоғамдық ұйымдар.
Тақырып № 15 Университетте ішкі тәртіп ережелері, студенттердің құқықтары мен міндеттері.

Студенттердiң құқықтары мен мiндеттерiнiң әлеуметтiк саяси мәні. Студенттердiң құқықтары және олардың ПМУ-дегi iске асуы. Студенттердiң жалпы және спецификалық мiндеттерi. Iшкi еңбек жоспарының ережелерiн анықтайтын. Документация курсын оқудың қорытындылары. Мұғалiмдердiң қосалқы - оқу (оқу-көмекші) персоналының еңбек жоспары. Студенттiң жұмыс жоспары. Университет iшiндегi ереже. Курсты оқудың қорытындылары
6 Тәжірибелік сабақтарының мазмұны
Тақырып № 1 Кіріспе. Пәннің мақсаттары, міндеттері

Жоспар


1 «Мамандыққа кіріспе» пәнінің мақсаттары мен міндеттері. Басқа пәндермен ара байланысы.

2 Пәннің құрылымы.

3 Тарих бакалавры мамандығы жөнінде жалпы түсініктер.

Тапсырмалар:

1 «Мамандыққа кіріспе» пәнінің мақсаттары мен міндеттерін анқтау Басқа пәндермен ара байланысын талдау

2 Пәннің құрылымын анықтау

3 Тарих бакалавры мамандығы жөнінде жалпы түсініктерге сипаттама беру

Тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Тақырып тапсырмалары бойынша конспект жасау, конспект негізінде баяндама дайындау, оқытушы мен студенттердің сұрақтарына жауап беру. Тақырып бойынша дискуссияларға дайындық жүргізу. Тақырыптың өзекті проблемаларына назар аудару. Баяндаманың соңында дұрыс қорытынды және түйіндеме жасай білуге үйренуі керек.

Тақырып № 2 Тарих бакалавры мамандығының біліктілік сипаттамасы

Жоспар

1 Тарих бакалавры мамандығын дайындау бойынша Мемлекеттік стандарт.2 Тарих бакалавры мамандығының біліктілік сипаттамасы, қызметінің негізгі аялары.

3 Тарих бакалавры мамандығын дайындауға қойлатын талаптар.

4 Жұмыс оқу жоспары. Жалпыға міндетті, профильді және таңдау бойынша пәндер. Тарих бакалавры мамандығын дайындау барысындағы тәжірибелер түрлері.

Тапсырмалар:

1 Тарих бакалавры мамандығын дайындау бойынша Мемлекеттік стандартты талқылау

2 Тарих бакалавры мамандығының біліктілік сипаттамасы, қызметінің негізгі аяларына сипаттама беру

3 Тарих бакалавры мамандығын дайындауға қойлатын талаптард анықтау.

4 Жұмыс оқу жоспарының мақсат-міндеттері. Жалпыға міндетті, профильді және таңдау бойынша пәндерге сипаттама беру Тарих бакалавры мамандығын дайындау барысындағы тәжірибелер түрлерін анықтау

Тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Тақырып тапсырмалары бойынша конспект жасау, конспект негізінде баяндама дайындау, оқытушы мен студенттердің сұрақтарына жауап беру. Тақырып бойынша дискуссияларға дайындық жүргізу. Тақырыптың өзекті проблемаларына назар аудару. Баяндаманың соңында дұрыс қорытынды және түйіндеме жасай білуге үйренуі керек.


Тақырып № 3 Қазіргі замаңғы мектептің жағдайы және міндеттері

Жоспар


1 ҚР білім беру жүйесінің сипаттамасы.

2 Қазіргі заманда мектепте тарихи білім берудің негізгі мақсаттары мен міндеттері.

3 ҚР мектеп реформалары және оларды іске асырудағы қиыншылықтар.

4 Мектептегі жұмыс бағдарламалары, оқу жоспарлары. Мектепте тарихи білім берудің стандарттары.

Тапсырмалар:

1 ҚР білім беру жүйесінің сипаттамасын беру

2 Қазіргі заманда мектепте тарихи білім берудің негізгі мақсаттары мен міндеттерін анықтау

3 ҚР мектеп реформалары және оларды іске асырудағы қиыншылықтарды талдау

4 Мектептегі жұмыс бағдарламалары, оқу жоспарлары, мектепте тарихи білім берудің стандарттарына талдау жасау

Тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Тақырып тапсырмалары бойынша конспект жасау, конспект негізінде баяндама дайындау, оқытушы мен студенттердің сұрақтарына жауап беру. Тақырып бойынша дискуссияларға дайындық жүргізу. Тақырыптың өзекті проблемаларына назар аудару. Баяндаманың соңында дұрыс қорытынды және түйіндеме жасай білуге үйренуі керек.
Тақырып № 4 Мұғалімнің біліктілігіне қойылатын талаптар

Жоспар


1 Мұғалімнің міндеттері. Мұғалімнің біліктілігіне, жеке қасиеттеріне қойылатын талаптар.

2 Мұғалім мамандығындағы біліктілікті арттыру жолдары.

3 Мұғалімнің қызметінің негізгі бағыттары: оқыту, дамыту, тәрбиелеу.

4 Бастауыш мұғалім қызметіндегі қиыншылықтар, оларды шешу жолдары.

Тапсырмалар:

1 Мұғалімнің міндеттерін анықтау Мұғалімнің біліктілігіне, жеке қасиеттеріне қойылатын талаптарға сипаттама беру

2 Мұғалім мамандығындағы біліктілікті арттыру жолдарын анықтау

3 Мұғалімнің қызметінің негізгі бағыттары: оқыту, дамыту, тәрбиелеуге назар аударып талдау

4 Бастауыш мұғалім қызметіндегі қиыншылықтар, оларды шешу жолдарын анықтау

Тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Тақырып тапсырмалары бойынша конспект жасау, конспект негізінде баяндама дайындау, оқытушы мен студенттердің сұрақтарына жауап беру. Тақырып бойынша дискуссияларға дайындық жүргізу. Тақырыптың өзекті проблемаларына назар аудару. Баяндаманың соңында дұрыс қорытынды және түйіндеме жасай білуге үйренуі керек.
Тақырып № 5 Тарих мұғалімінің кәсіби дайындығы

Жоспар


1 Тарихи пәндер циклдері.

2 Тарихтың ғылым және оқу пәні ретіндегі ерекшеліктері.

3 Тарих объектісі, субъектісі, пәні.

4 Негізгі және қосалқы тарихи пәндер. Деректану.

Тапсырмалар:

1 Тарихи пәндер циклдеріне сипаттама беру

2 Тарихтың ғылым және оқу пәні ретіндегі ерекшеліктерін көрсете білу

3 Тарих объектісі, субъектісі, пәнін анықтау

4 Негізгі және қосалқы тарихи пәндерге сипаттапа беру. Деректану зерттеу ерекшеліктерін анықтау

Тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Тақырып тапсырмалары бойынша конспект жасау, конспект негізінде баяндама дайындау, оқытушы мен студенттердің сұрақтарына жауап беру. Тақырып бойынша дискуссияларға дайындық жүргізу. Тақырыптың өзекті проблемаларына назар аудару. Баяндаманың соңында дұрыс қорытынды және түйіндеме жасай білуге үйренуі керек.
Тақырып № 6 Тарихшының ғылыми қызметінің негізгі бағыттары

Жоспар


1 Тарихи зерттеудің ерекшеліктері. Тарихи зерттеудің әдістемесі.

2 Зерттеу жұмысының негізгі кезеңдері. Зерттеудің өзектілігі, ғылыми жаңалығы туралы түсініктер.

3 Тарих саласындағы тарихнама және деректану. Тарихи ғылымның әдіснамалық негіздері

4 Ғылыми әдебиетпен, тарихи деректермен жұмыс істеу негіздері.

5 Негізгі ғылыми-анықтамалық аппараты.

Тапсырмалар:

1 Тарихи зерттеудің ерекшеліктерін анықтау Тарихи зерттеудің әдістемесіне талдау жасау

2 Зерттеу жұмысының негізгі кезеңдерін анықтау Зерттеудің өзектілігі, ғылыми жаңалығы туралы түсініктерге анықтама беру

3 Тарих саласындағы тарихнама және деректануға сипаттама беру Тарихи ғылымның әдіснамалық негіздеріне талдау жасау

4 Ғылыми әдебиетпен, тарихи деректермен жұмыс істеу негіздеріне талдау жасау

5 Негізгі ғылыми-анықтамалық аппаратына талдау жасау

Тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Тақырып тапсырмалары бойынша конспект жасау, конспект негізінде баяндама дайындау, оқытушы мен студенттердің сұрақтарына жауап беру. Тақырып бойынша дискуссияларға дайындық жүргізу. Тақырыптың өзекті проблемаларына назар аудару. Баяндаманың соңында дұрыс қорытынды және түйіндеме жасай білуге үйренуі керек.
Тақырып № 7 Тарихшының мұрағаттардағы қызметі

Жоспар


1 Мұрағаттар туралы жалпы түсінік.

2 Мұрағаттардың қызметінің негізгі бағыттары, құқықтық-нормативті реттелуі.

3 Мұрағаттық қор.

4 Мұрағаттар қызметіне қатысты ғылыми-анықтамалық аппарат.

Тапсырмалар:

1 Мұрағаттар туралы жалпы түсінікті алу

2 Мұрағаттардың қызметінің негізгі бағыттары, құқықтық-нормативті реттелуін зерттеу

3 Мұрағаттық қор туралы түсінік қалыптастыру

4 Мұрағаттар қызметіне қатысты ғылыми-анықтамалық аппаратқа сипаттама беру

Тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Тақырып тапсырмалары бойынша конспект жасау, конспект негізінде баяндама дайындау, оқытушы мен студенттердің сұрақтарына жауап беру. Тақырып бойынша дискуссияларға дайындық жүргізу. Тақырыптың өзекті проблемаларына назар аудару. Баяндаманың соңында дұрыс қорытынды және түйіндеме жасай білуге үйренуі керек.
Тақырып № 8 Кредиттік оқыту жүйесінің сипаттамасы, ұйымдастыру ерекшеліктері

Жоспар


1 ҚР кредиттік оқыту жүйесіне көшудің объективті қажеттіліктері.

2 Кредиттік жүйенің ерекшеліктері.

3 Болон процессі және ҚР халықаралық білім жүйесіне көшу.

4 Кредиттік жүйе бойынша білім процессін ұйымдастыру. Семестр, сессия, үзіліс кезеңі.

Тапсырмалар:

1 ҚР кредиттік оқыту жүйесіне көшудің объективті қажеттіліктерін зерттеу

2 Кредиттік жүйенің ерекшеліктерін анықтау

3 Болон процессі және ҚР халықаралық білім жүйесіне көшудің ерекшелігін және бағыттарын зерттеу

4 Кредиттік жүйе бойынша білім процессін ұйымдастыруға талдау жасау Семестр, сессия, үзіліс кезеңі туралы түсінік алу

Тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Тақырып тапсырмалары бойынша конспект жасау, конспект негізінде баяндама дайындау, оқытушы мен студенттердің сұрақтарына жауап беру. Тақырып бойынша дискуссияларға дайындық жүргізу. Тақырыптың өзекті проблемаларына назар аудару. Баяндаманың соңында дұрыс қорытынды және түйіндеме жасай білуге үйренуі керек.
Тақырып № 9 Студенттердің өздік жұмысын ұйымдастыру

Жоспар


1 СӨЖ, СӨЖМ туралы түсінікті қалыптастыру СӨЖ, СӨЖМ формалары, әдістеріне сипаттама беру

2 Реферат жұмыстары, конспектіні толқтыру туралы мәліметтер алу

3 Оқу және ғлыми әдебиетпен дербес жұмыс түрлеріне талдау жасау

Тапсырмалар:

1 СӨЖ, СӨЖМ туралы түсінік. СӨЖ, СӨЖМ формалары, әдістері.

2 Реферат жұмыстары. Конспектіні толқтыру.

3 Оқу және ғлыми әдебиетпен дербес жұмыс түрлері.

Тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Тақырып тапсырмалары бойынша конспект жасау, конспект негізінде баяндама дайындау, оқытушы мен студенттердің сұрақтарына жауап беру. Тақырып бойынша дискуссияларға дайындық жүргізу. Тақырыптың өзекті проблемаларына назар аудару. Баяндаманың соңында дұрыс қорытынды және түйіндеме жасай білуге үйренуі керек.
Тақырып № 10 Жоғары оқу орындарында межелік, аралық және қорытынды бақылау түрлері

Жоспар


1 Университеттегі аттестация түрлері: аралық, межелік, қорытынды бақылау түрлері. Формалары, әдістері.

2 Ағымды және мемлекеттік емтихан. Емтихан түрлері. Емтиханның мониторинг бақылау түрі. Ауызша, жазбаша емтихан түрлері.

3 Рейтинг-ұпайлар жүйесі. Дәріс, тәжірибе, СӨЖМ сабақтарында қойылатын ұпайлар. Ұпайларды жинақтау түрлері.

4 Қорытынды аттестация. Қазақстан тарихы және Дүниежүзілік тарих бойынша мемлекеттік емтихан.

5 Диплом алды тәжірибе. Дипломдық жұмыс дайындау

Тапсырмалар:

1 Университеттегі аттестация түрлері: аралық, межелік, қорытынды бақылау түрлеріне талдау жасау, олардың формалары, әдістері туралы түсінік алу

2 Ағымды және мемлекеттік емтихан, емтихан түрлері, емтиханның мониторинг бақылау түрі, ауызша, жазбаша емтихан түрлері туралы түсінік алу

3 Рейтинг-ұпайлар жүйесіне анықтама беру. Дәріс, тәжірибе, СӨЖМ сабақтарында қойылатын ұпайларға анықтама беру Ұпайларды жинақтау түрлеріне сипаттама жасау

4 Қорытынды аттестация туралы түсініктер қалыптастыру. Қазақстан тарихы және Дүниежүзілік тарих бойынша мемлекеттік емтихан мазмұнына сипаттама беру

5 Диплом алды тәжірибе туралы түсінік, дипломдық жұмыс дайындау ерекшелігіне назар аудару

Тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Тақырып тапсырмалары бойынша конспект жасау, конспект негізінде баяндама дайындау, оқытушы мен студенттердің сұрақтарына жауап беру. Тақырып бойынша дискуссияларға дайындық жүргізу. Тақырыптың өзекті проблемаларына назар аудару. Баяндаманың соңында дұрыс қорытынды және түйіндеме жасай білуге үйренуі керек.
Тақырып № 11 Жоғары оқу орындарында студенттердің ғылыми жұмысын ұйымдастыру

Жоспар


1 Оқыту барысында студенттердің кафедраның ғылыми жұмыстарына қатысудың формалары, әдістері.

2 Сабақтан тыс уақытта студенттердің ғылыми жұмыстары. Ғылыми үйірмелер түрлері.

3 Ғылыми әдебиетпен жұмыс істеу әдістемесі.

4 Жазбаша ғылыми жұмыстар түрлері. Реферат, аннотация. Курстық жұмыстар, оларға қойылатын талаптар. Оның құрылымы, формасы, көлемі.

5 Дипломдық жұмыс. Құрылымы, көлемі, қойлатын талаптар. Жазбаша жұмытарға қойылатын нормативті талаптар. Университеттік және мемлекеттік стандарттар.

6 Жазбаша ғылыми жұмыстарды орындаудың бастапқы кезеңі. Ғылыми жетекшін таңдау. Тақырыпты таңдау. Тақырыптың өзектілігі, тәжірибелік маңызы, ғылыми жаңалығы. Жоспар құру. Зерттеу әдістерін анықтау. Зерттеу жұмысының әдіснамасы және әдістемесі. Ақпаратты іздеу. Деректердің түрлері. Оларды сыни тұрғыдан талдау жасау, бағалау. Библиографиялық көрсеткіш. Интернет мүмкіншілігін анықтау. Интернет ақпараттарын сыни түрғыдан талдау. Кемшіліктерін анықтау. Сілтемелер. Оларға қойылатын талаптар. Жинақталған мәліметтерді жүйелеу. Жинақталған материалды компютерлік технологияларды қолданып рәсімдеу.

Тапсырмалар:

1 Оқыту барысында студенттердің кафедраның ғылыми жұмыстарына қатысудың формалары, әдістеріне талдау жасау

2 Сабақтан тыс уақытта студенттердің ғылыми жұмыстары туралы түсініктер Ғылыми үйірмелер түрлеріне сипаттама беру

3 Ғылыми әдебиетпен жұмыс істеу әдістемесін талдау

4 Жазбаша ғылыми жұмыстар түрлері, реферат, аннотация, курстық жұмыстар, оларға қойылатын талаптарды анықтау Оның құрылымы, формасы, көлемі туралы түсініктер алу

5 Дипломдық жұмыс, оның құрылымы, көлемі, қойлатын талаптары, жазбаша жұмыстарға қойылатын нормативті талаптарға сипаттама беру, университеттік және мемлекеттік стандарттарды талдау

6 Жазбаша ғылыми жұмыстарды орындаудың бастапқы кезеңі. Ғылыми жетекшін таңдау. Тақырыпты таңдау. Тақырыптың өзектілігі, тәжірибелік маңызы, ғылыми жаңалығы. Жоспар құру. Зерттеу әдістерін анықтау. Зерттеу жұмысының әдіснамасы және әдістемесі. Ақпаратты іздеу. Деректердің түрлері. Оларды сыни тұрғыдан талдау жасау, бағалау. Библиографиялық көрсеткіш. Интернет мүмкіншілігін анықтау. Интернет ақпараттарын сыни түрғыдан талдау. Кемшіліктерін анықтау. Сілтемелер. Оларға қойылатын талаптар. Жинақталған мәліметтерді жүйелеу. Жинақталған материалды компютерлік технологияларды қолданып рәсімдеу.

Тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Тақырып тапсырмалары бойынша конспект жасау, конспект негізінде баяндама дайындау, оқытушы мен студенттердің сұрақтарына жауап беру. Тақырып бойынша дискуссияларға дайындық жүргізу. Тақырыптың өзекті проблемаларына назар аудару. Баяндаманың соңында дұрыс қорытынды және түйіндеме жасай білуге үйренуі керек.
Тақырып № 12 Оқу және ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу әдістемесі

Жоспар


1 Қалалық, облыстық, университеттік кітапханалар. Каталогтар мен картотекалар.

2 Кітаппен жұмыс істеу ережелері.

3 Библиографиялық тізімдеме құру.

4 Сілтемелер. Оларға қойылатын талаптар.

Тапсырмалар:

1 Қалалық, облыстық, университеттік кітапханаларға анықтама беру Каталогтар мен картотекалар туралы түсінік

2 Кітаппен жұмыс істеу ережелерін зерттеу

3 Библиографиялық тізімдеме құруды үйрену

4 Сілтемелер, оларға қойылатын талаптарды зерттеу

Тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Тақырып тапсырмалары бойынша конспект жасау, конспект негізінде баяндама дайындау, оқытушы мен студенттердің сұрақтарына жауап беру. Тақырып бойынша дискуссияларға дайындық жүргізу. Тақырыптың өзекті проблемаларына назар аудару. Баяндаманың соңында дұрыс қорытынды және түйіндеме жасай білуге үйренуі керек.
Тақырып № 13 Студенттердің ғылыми жазба жұмыстары

Жоспар


1 Студенттердің ғылыми жазба жұмыстары, олардың түрлері. Реферат, курстық жұмыс, дипломдық жұмыс. Оларға қойылатын талаптар.

2 Ғылыми мақалалар және баяндамалар жасау.

3 Семинарлар, ғылыми симпозиум, конференцияларды ғылыми жұмыс қорытындыларын ауызша баяндау дағдылары, оларды қалыптастыру жолдары, әдістері.

Тапсырмалар:

1 Студенттердің ғылыми жазба жұмыстары, олардың түрлері, реферат, курстық жұмыс, дипломдық жұмыс, оларға қойылатын талаптарға сипаттама беру

2 Ғылыми мақалалар және баяндамалар жасау ерекшелігін көрсету

3 Семинарлар, ғылыми симпозиум, конференцияларды ғылыми жұмыс қорытындыларын ауызша баяндау дағдылары, оларды қалыптастыру жолдары, әдістері туралы түсінік

Тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Тақырып тапсырмалары бойынша конспект жасау, конспект негізінде баяндама дайындау, оқытушы мен студенттердің сұрақтарына жауап беру. Тақырып бойынша дискуссияларға дайындық жүргізу. Тақырыптың өзекті проблемаларына назар аудару. Баяндаманың соңында дұрыс қорытынды және түйіндеме жасай білуге үйренуі керек.
Тақырып № 14 ПМУ тарихы

Жоспар


1 ПИИ-нің қалыптасуы. Кеңес кезіндегі институттың дамуы.

2 ПМУ-дың құрылуы мен дамуы

3 Жоғарғы оқу орынның бөлімшелері.

4 Университеттің күнделікті міндеттерді шешудегі студенттердің рөлі мен қатысуы.

5 Қоғамдық ұйымдар.

Тапсырмалар:

1 ПИИ-нің қалыптасуы, кеңес кезіндегі институттың дамуы туралы білім алу

2 ПМУ-дың құрылуы мен дамуы ерекшелігін зерттеу

3 Жоғарғы оқу орынның бөлімшелеріне сипаттама беру

4 Университеттің күнделікті міндеттерді шешудегі студенттердің рөлі мен қатысуын анықтау

5 Қоғамдық ұйымдардың қызметіне сипаттама беру

Тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Тақырып тапсырмалары бойынша конспект жасау, конспект негізінде баяндама дайындау, оқытушы мен студенттердің сұрақтарына жауап беру. Тақырып бойынша дискуссияларға дайындық жүргізу. Тақырыптың өзекті проблемаларына назар аудару. Баяндаманың соңында дұрыс қорытынды және түйіндеме жасай білуге үйренуі керек.
Тақырып № 15 Университетте ішкі тәртіп ережелері, студенттердің құқықтары мен міндеттері.

Жоспар


1 Студенттердiң құқықтары мен мiндеттерiнiң әлеуметтiк саяси мәні. Студенттердiң құқықтары және олардың ПМУ-дегi iске асуы.

2 Студенттердiң жалпы және спецификалық мiндеттерi. Iшкi еңбек жоспарының ережелерiн анықтайтын документация курсын оқудың қорытындылары.

3 Мұғалiмдердiң қосалқы - оқу (оқу-көмекші) персоналының еңбек жоспары.

4 Студенттiң жұмыс жоспары.

5 Университет iшiндегi ереже. Курсты оқудың қорытындылары

Тапсырмалар:

1 Студенттердiң құқықтары мен мiндеттерiнiң әлеуметтiк саяси мәні, студенттердiң құқықтары және олардың ПМУ-дегi iске асуы туралы түсінік

2 Студенттердiң жалпы және спецификалық мiндеттерi, ішкi еңбек жоспарының ережелерiн анықтайтын документация курсын оқудың қорытындыларымен танысу

3 Мұғалiмдердiң қосалқы - оқу (оқу-көмекші) персоналының еңбек жоспарын анықтау

4 Студенттiң жұмыс жоспарына талдау жасау

5 Университет iшiндегi ережеге, курсты оқудың қорытындыларына назар аудару

Тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Тақырып тапсырмалары бойынша конспект жасау, конспект негізінде баяндама дайындау, оқытушы мен студенттердің сұрақтарына жауап беру. Тақырып бойынша дискуссияларға дайындық жүргізу. Тақырыптың өзекті проблемаларына назар аудару. Баяндаманың соңында дұрыс қорытынды және түйіндеме жасай білуге үйренуі керек.

8 Өздік жұмыс тапсырмалары
1 Кіріспе. Пәннің мақсаттары, міндеттері

Тақырып бойынша «Тарихшы – менің келешектегі мамандығым» эссе-шығарма жазу


2 Тарих бакалавры мамандығының біліктілік сипаттамасы
Сызбаны кластер ретінде құрастыру

Тарих бакалавры мамандығының біліктілік сипаттамасы


Тарих бакалавры мамандығының функциясыТарих бакалавры мамандығының қызмет ету салалары

Тарих бакалавры мамандығының құзыреті

Кәсіби қызметінің мзмұны


3 Қазіргі замаңғы мектептің жағдайы және міндеттері

Құжаттарды талдаудың негізінде конспект жасау

1 ҚР «Білім туралы Заңы»

2 «2015 ж дейінгі Қазақстанда білім беруді дамыту тұжырымдамасы»
4 Мұғалімнің біліктілігіне қойылатын талаптар
Конспект оқулық негізінде жасау (С. Ғаббасов Педагогика мен психология негiздерi:оқу құралы. - Алматы: Таймас, 2008 (С.Торайғыров ат ПМУ кітапханасы))
5 Тарих мұғалімінің кәсіби дайындығы

Берілген оқу құралы негізінде конспект жасау (Т. Т. Тұрлығұл Қазақстан тарихын оқытудың теориясы мен әдiстемесi:[оқу құралы мектеп мұғалiмдерi мен жоғарғы оқу орындары.студент.арналған].-Жетiлдiрiлiп, толықтырылған 2-шi басылымы.-Алматы: Қарасай,2011.-264 б.)
6 Тарихшының ғылыми қызметінің негізгі бағыттары
Кез келген зерттеу тақырыбын анықтау, оның өзектілігін, мақсат-міндеттерін, деректерін, хронологиялық шеңберін, географиялық шеңберін, тарихнамалық шолу жасау
7 Тарихшының мұрағаттардағы қызметі
Эссе тақырыбы «Мұрағат- ұлттық құндылық!»
8 Кредиттік оқыту жүйесінің сипаттамасы, ұйымдастыру ерекшеліктері
Терминдермен жұмыс, кроссворд немесе сканворд құрастыру

Университетте кредиттік технология бойынша  оқытуды  ұйымдастыру жолға қойылған, ол үшін сіздер келесі түсініктерді білулеріңіз қажет:

1) академиялық күнтізбе (Асаdеmіс Саlеndar) - оқу жылы бойына демалыс күндерін (каникулдар мен мерекелерді) көрсете отырып, оқу және бақылау іс-шараларын, практикаларды өткізу күнтізбесі;

2) академиялық кезең (Теrm) - үш нысанның біреуін таңдайтын білім беру ұйымының теоретикалық кезеңі: семестр, триместр, тоқсан;

3) білім алушылардың академиялық рейтингі (Rating) - қорытынды аттестаттаудың нәтижелері бойынша құрылған білім алушылардың бағдарламалық материалды игеру деңгейінің сандық көрсеткіші;

4) академиялық дәреже (Degree) - білім алушылардың қорытынды білім берудің оқу бағдарламаларын меңгеру дәрежесі;

5) академиялық сағат дәрістік, практикалық (семинарлық) сабақтың 1 байланыс сағатына (50 мин) немесе студиялық сабақтың 1,5 байланыс сағатына (75 мин) немесе зертханалық сабақтың және дене тәрбиесі сабағының 2 байланыс сағатына (100 мин), сондай-ақ оқу практикаларының барлық түрлерінің 1 байланыс сағатына, педагогикалық практикалардың барлық түрлерінің 2 байланыс сағатына (100 мин), өндірістік практиканың барлық түрлерінің 5 байланыс сағатына (250 мин) тең;

6) белсенді үлестірмелі материалдар (КҮМ) (Hand-оuts) - білім алушының тақырыпты шығармашылықпен табысты игеруі үшін сабақ үдерісінде таратылатын көрнекі безендірілген материалдар (дәріс тезистері, сілтемелер, мысалдар, глоссарийлер, өз бетінше жұмыс істеуге арналған тапсырмалар);

7) оқу пәніне жазылу (Еnrоllmеnt) - білім беру ұйымдары белгілеген тәртіппен білім алушылардың оқу пәндеріне алдын ала жазылу рәсімі;

8) білім алушыларды қорытынды аттестаттау (Qualification Eхamination) - мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында қарастырылған тиісті білім деңгейіндегі олардың оқу пәндерінің көлемін меңгеру дәрежесін анықтау мақсатында өткізілетін рәсім;

9) білім алушыларды аралық аттестаттау (Fіnаl Eхamination) - білім алушының бір пәннің толық көлемін немесе бір бөлігінің мазмұнын аяқтап болғаннан кейін оның игеру сапасын бағалау мақсатында өткізілетін рәсім; аралық аттестаттауды өткізудің нысандары білім алушылардың білімін модульді-рейтингтік тексеру және емтихан болып табылады: жазбаша, тестілеу, ауызша, біріктірілген;

10) кредит (Сrеdit, Сrеdit-hоur) - білім алушының/оқытушының оқу жұмысы көлемін өлшейтін біріздендірілген бірлік. Бір кредит академиялық кезеңдегі білім алушының бір аптадағы аудиториядағы байланыс жұмысының бір академиялық сағатына тең. Әрбір дәрістік, практикалық (семинар) және студиялық сабақтардың академиялық сағаты міндетті түрде бакалавриаттағы студенттің 2 сағат (100 мин) өзіндік жұмысымен қоса беріледі;

11) білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бақылау - әртүрлі бақылау тапсырмалары негізінде (жазбаша жұмыстар, тестілер, практикалық жұмыстар, портфолио, ауызша сұрау және тағы басқалары) білім алушылардың нақты пән бойынша қол жеткізген білімін тексеру; ол білім алушылардың ағымдық бақылауы және аралық аттестаттауы болып бөлінеді;

12) пәннің сипаттамасы (Curse Description) - пәннің мақсаттары мен міндеттерін, қысқаша мазмұнын қамтитын пәннің қысқаша сипаттамасы (5-8 сөйлемнен тұрады);

13тіркеу бөлімі - білім алушылардың оқудағы жетістіктерінің барлық тарихын тіркеумен айналысатын және білімін бақылаудың барлық түрлерін және оның академиялық рейтингісіне есеп жасауды ұйымдастыруды қамтамасыз ететін қызмет;

14) постреквизиттер (Роstreguisite) - аталған пәнді оқыту аяқталғанда оларды зерделеу үшін меңгерілген білім, икемділіктер мен дағдыларды қажет ететін пәндер тізбесі;

15) пререквизиттер (Рrereguisite) - оқылатын пәнді игеру үшін қажетті білім, икемділіктер мен дағдыларды қамтитын пәндер тізбесі;

16) пәндер бағдарламасы (Syllаbus) - оқитын пәннің сипаттамасын, мақсаттары мен міндеттерін, оның қысқаша мазмұнын, әрбір сабақтың тақырыбы мен ұзақтығын, өзіндік жұмыс тапсырмаларын, әдебиеттер тізімін, кеңес беру уақытын, коллоквиум кестесін, оқытушы талаптарын, бағалау өлшемдері мен ережелерін қамтитын оқу бағдарламасы;

17) білім алушылардың білімін модульді-рейтингтік тексеру - бекітілген академиялық күнтізбеге сәйкес білім алушылардың білімін тестілеу және басқа түрдегі нысандар негізінде өткізілетін білім алушылардың оқудағы жетістіктерін тексеру рәсімі;

18) білім алушылардың өзіндік жұмыстары - өз бетінше оқуға берілген, оқу-әдістемелік әдебиеттермен және ұсынымдармен қамтамасыз етілген, тест, бақылау жұмыстары, коллоквиумдар, рефераттар, шығармалар мен есеп берулер түрінде бақыланатын тақырыптардың нақты тізбесі бойынша жасалатын жұмыс; білім алушының санатына қарай ол студенттің өзіндік жұмыстары, магистранттың өзіндік жұмыстары және докторанттың өзіндік жұмыстары болып бөлінеді;

19) оқытушының басшылығымен жүргізілетін білім алушының өзіндік жұмысы - кестеде көрсетілген оқытушының басшылығымен жүргізілетін білім алушының жұмысы; білім алушының санатына қарай ол: оқытушының басшылығымен жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысы және оқытушының басшылығымен жүргізілетін магистранттың өзіндік жұмысы болып бөлінеді;

20) үлгерімнің орташа балы (Grade Point Average - GРА) - таңдап алған бағдарлама бойынша бір оқу жылы ішінде білім алушының қол жеткізген білім деңгейінің орташа өлшемді бағасы (ағымды оқу мерзім ішіндегі кредиттердің жалпы санына пәндер бойынша аралық аттестаттау бағалары балдарының сандық эквивалентіндегі кредиттер қосындысы сомасының қатынасы);

21) транскрипт (Тrаnsсrірt) - кредиттер мен бағаларды әріппен және санмен көрсететін тиісті оқыту кезеңінде өтілген пәндердің тізбесі бар белгіленген нысандағы құжат;

22) тьютор (Тutor) - білім алушыларға оқытушы оқытатын пәнді игеруге көмектесетін тұлға;

23) үлгерімді ағымдық бақылау - оқытатын оқытушының жүргізетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы және/немесе бөлімі бойынша білім алушының оқудағы жетістігін жүйелі тексеру;

24) білім алушылардың оқудағы жетістігі - білім алушылардың оқу үдерісінде алатын және жеке тұлғаның қол жеткізген даму деңгейін көрсететін білімі, іскерліктері мен дағдылары, құзыреті;

25) эдвайзер (Аdvisor) - тиісті мамандық бойынша білім алушының академиялық тәлімгерінің қызметін атқаратын, оқу траекториясын таңдауына (жеке оқу жоспарының қалыптасуына) және оқу кезеңінде білім беру бағдарламаларын игеруіне ықпал ететін оқытушы;

26) элективті пәндер - білім беру ұйымы бекітетін, бекітілген кредиттер шеңберінде білім алушы өзінің жеке оқу жоспарын қалыптастыратын таңдау бойынша құрамға енген оқу пәндерінің тізбесі (пәндер бойынша курстар).

27) оқу жұмыс жоспары (бұдан әрі - ОЖЖ) - мамандықтың ҮОЖ және білім алушының жеке оқу жоспары негізінде білім беру ұйымдары дербес әзірлейтін құжат;

28) пәннің сипаттамасы (Curse Description) - пәннің мазмұнын, мақсаттары мен міндеттерін, қысқаша нысанды қамтитын пәннің қысқаша сипаттамасы (5-8 сөйлемнен тұрады);

29) пререквизиттер (Рrereguisite) - оқылатын пәнді игеру үшін қажетті білім, икемділіктер мен дағдыларды қамтитын пәндер;

30) постреквизиттер (Роstreguisite) - аталған пәнді оқыту аяқталғанда оларды зерделеу үшін меңгерілген білім, икемділіктер мен дағдыларды қажет ететін пәндер;

31) пәндер бағдарламасы (Syllаbus) - оқитын пәннің сипаттамасын, мақсаттары мен міндеттерін, оның қысқаша мазмұнын, оның  үйренуі тақырыбы мен ұзақтығын, өзіндік жұмыс тапсырмаларын, кеңес беру уақытын,  білім алушылардың  білімін тексеру кестесін, оқытушы талаптарын, бағалау өлшемдерін  қамтитын оқу бағдарламасы және  әдебиеттер тізімі;

32) транскрипт (Тrаnsсrірt)  – білімді бағалаудың     сандық және әріптік  жүйесі  бойынша кредиттері мен бағалары көрсетілген тиісті кезеңде өтілген пәндердің тізбесі бар  құжат;

33) тьютор –  студенттің нақты пәнді игеруі бойынша  академиялық кеңесші рөлін атқаратын  оқытушы;

34) үлгілік оқу жоспары (бұдан әрі - ҮОЖ) - білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасының оқу пәндерінің тізбесі мен көлемін, оларды  оқытудың  тәртібін және бақылау нысандарын реттейтін құжат;

35) эдвайзер (Аdvisor) - тиісті мамандық бойынша білім алушының академиялық тәлімгерінің қызметін атқаратын, оқу траекториясын таңдауына (жеке оқу жоспарының қалыптасуына) және оқу кезеңінде білім беру бағдарламаларын игеруіне ықпал ететін оқытушы;

36) элективтік пәндер – белгіленген кредит шеңберінде және білім беру ұйымы енгізетін таңдау бойынша, білім алушылардың жеке дайындығын көрсететін әлеуметтiк-экономикалық дамытудың ерекшеліктерін және нақты өңірдің, жоғары оқу орындарында ғылыми мектеп пайда болатын қажеттiліктерін есепке алатын   компонентке кiретiн оқу пәндерi.


9 Студенттердің өздік жұмысын ұйымдастыру
Эссе тақырыбы «Мен және менің ЖОО өздік жұмысым»
10 Жоғары оқу орындарында межелік, аралық және қорытынды бақылау түрлері
Еркін формада жоғары оқу орындарында межелік, аралық және қорытынды бақылау түрлері бойынша кесте, сызба немесе кластер жасау

11 Жоғары оқу орындарында студенттердің ғылыми жұмысын ұйымдастыру

12 Оқу және ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу әдістемесі

13 Студенттердің ғылыми жазба жұмыстары


Бұрын таңдалған ғылыми-зерттеу жұмысын аяқтау (зерттеу жұмысына қойылатын талаптарға сай)

Жоба тақырыбы «Тарихшы және оның зерттеу-ғылыми қызметі»

14 ПМУ тарихы
psu.kz сайтын қолдана отыра ПМУ тарихына, құрылымына талдау жасау

Жоба «С.Торайғыров атындағы ПМУ»


15 Университетте ішкі тәртіп ережелері, студенттердің құқықтары мен міндеттері.
Эссе тақырыбы «Университте ішкі тәртіпті сақтау – кез келген студенттің міндеті»


Жұмыс оқу бағдарламасының күрделі мәселелері мен тақырыптары

1 Ғылыми – зерттеу жұмысының кезеңдері

2 Тарих – ғылым саласы ретінде

3 Тарих –білім саласы ретінде

3 Кредиттік оқыту жүйесінің талаптары
9 СӨЖМ кеңестерінің кестесі ағымды семестрдің сабақ кестесіне сай жүргізіледі
11. Студенттердің білімдерін тексерудің кестесі

Дәріс және тәжірибелік сабақтарға қатысу 0-100 балмен бағаланады

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі
Жұмыс түрлері

Тапсырманың тақырыбы, мақсаты мен мазмұны


Әдебиеттер

Орындаудың ұзақтығы

Бақылау формасы

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

1

Конспект

Қазіргі заманда орта мектептің даму тенденциялары

1,3

1 апта2 апта

2

Кроссворд

Кредиттік оқу жүйесі

2,4

2 апта
3 апта

3

Межелік бақылау

1-7 тақырыптар бойынша

1-7
Ауызша

8 апта

4

Жоба

С.Торайғыров атындағы ПМУ білім беру процессі

1,5

8 апта
9 апта

5

Эссе

Студенттің өздік жұмыс түрлері

4,5

12 апта
12 апта

6

Жоба

«С.Торайғыров атындағы ПМУ»

«Тарихшының ғылыми-зерттеу жұмысы»1-7

15 апта
15 апта

7

Межелік бақылау

6-9 тақырыптар бойынша

1-7
Ауызша

15 апта

12. Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері


Пән емтиханмен аяқталады, емтихан формасы студенттердің қалауы бойынша ауызша, жазбаша ұйымдастырылады. Емтиханған жіберудің басты талабы – бағдарлама бойынша барлық тапсырмаларды орындау болып табылады

Кез келген тапсырма 0-100 баллмен бағаланады.

Жіберу рейтингі ағымды тапсырмалардың (дәріске қатысу, үй тапсырмалары, СӨЖ, тәжірибе тапсырмалары, межелік бақылау) орташа арифметикалық көрсеткіші негізінде анықталадыКаталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет