Құрастырушы: аға оқытушы Д. Тжүктеу 112.61 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі112.61 Kb.
түріБағдарламасы

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Энергетика факультеті


Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы

050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация»

мамандығының студенттеріне арналған
Дабылдарды өңдеудің теориялық негіздері
ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)


Павлодар

Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38


БЕКІТЕМІН

Энергетика

факультетінің деканы

___________А.П.Кислов

20___ ж. «___»____

Құрастырушы: аға оқытушы _______ Д.Т. Амренова


Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы
050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығы-ның іштей оқитын оқу нысанының студенттеріне арналған
Дабылдарды өңдеудің теориялық негіздері
пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама
Кафедра меңгерушісі ___________ А.Д. Тастенов 20__ж. «____» ________
Энергетика факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама
ӘК төрағасы _______ Кабдуалиева М.М. 20_ж. «_____»___________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Амренова Дана Темирболатовна

Электрэнергетика магистрі, аға оқытушы

Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы, А корпусында, 425 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 673-674 .
2 Пән туралы мәліметтер

2.1 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зертх

бар

лы

ғыСОӨЖ

ЖОБ негі-зіндегі күндізгі

2

90

30

60

5

-

-

-

5

2

30

15

15

-

60

302.2 Пәннің мақсаты және міндеттері

Телекоммуникациялық жүйелердегі ақпарат таратудың негізгі өлшем заңдылықтарын оқып білу. Одан басқа студенттерді телекоммуникациялық жүйелер мен желілердің құрылу принциптерімен, модельдерімен және негізгі концепцияларымен, олардың қазіргі даму тенденцияларымен телекоммуникациялар аймағындағы стандарттарымен таныстыру қажет.

Студенттер пәнді оқу барысында телекоммуникациялық жүйелердің бөгеуіл орнықтылығының және өтілу қабілетінің реалдық және шектік мүмкіншіліктерін бағуға, сигналдарды өндеу, түрлендіру және қалыптастыру аналогтық пен цифрлық құрылғыларындағы физикалық процесстерін математикалық талдауды өз бетінше жасауға мүмкіншілік беретін ептіліктер, дағдылар және білімді қалыптастырып шығу керек.
2.2 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:- дабылдарды өндеу жөнінде түсініктері болуы;

- аналогтық пен цифрлық құрылғыларындағы физикалық процесстерін математикалық талдауды жүргізуде икемді болуы;

- дабылдарды өңдеуде практикалық машықтарды иемденуі қажет;

2.3 Пререквизиттер
Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет:

1. Физика ( электр, магнетизм)

2.Жоғары (көрсеткіштік функциялар, дифференциалды теңдеулерді шешу, матрицалар теориясы, векторлық алгебра, Фурье- Лапластың түрлендіруі, комплекстік айнымалылардың функциялары)

3. Есептік-информатикалық техника (ЭЕМ теңдеулер жүйелерін есептеу әдістері, компьютерде (ЭЕМ) бағдарламаларды жасау)

4 Электроника.

5 Схемотехника негіздерін.

6 Тізбектер негіздерінің теориясын.

7 Инженерлік графиканы.


2.4 Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет:

1. Электрлік байланыс теориясы

2. Сымсыз байланыс технологиялары

3. Радиотехника электроника және телекоммуникациялары 2


2.5 Тақырыптық жоспар№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

СӨЖ

1.

Кіріспе

1

-

-

2.

Дабылдар, олардың түрлері және сипаттары

2

-

5

3.

Дабылдарды өңдеу тәсілдері

3

-

15

4.

Қажетті математикалық түрлендірулер

3

5

12

5.

Корелляция функциясы

3

4

13

6.

Фурье қатарына жіктеу

3

6

15

БАРЛЫҒЫ :

15

15

60


2.6 Пәннің қысқаша сипаттамасы
«Дабылдарды өңдеудің теориялық негіздері» курсы жоғарғы білім орындарының студенттері үшін негізгі пәндердің бірі болып саналады.

Одан басқа студенттерді телекоммуникациялық жүйелер мен желілердің құрылу принциптерімен, модельдерімен және негізгі концепцияларымен, олардың қазіргі даму тенденцияларымен телекоммуникациялар аймағындағы стандарттарымен таныстырады. Базалық станция жүйесін құрудың техникалық концепциясын, оптикалық және радиобайланысты қолдана отырып сигналдардың ауытқу әдістерін үйретеді, спектрлерді кеңейтілген жүйелерді, сол сияқты сымсыз локальді желілерді құру қағидаларын қарау қарастырылады.


3 Курстың компоненттері

3.1 Пәннің тақырыптарының мазмұны


1 тақырып. Кіріспе

Дабылдарды өңдеу дегеніміз не? Дабылдарды өңдеу нелітен қажет?

2 тақырып. Дабылдар, олардың түрлері және сипаттары.

Дабылдардың түрлері. Кездейсоқ дабылдар. Детерминиленген дабылдардың түрлері. Аналогтық және сандық дабылдар. Таңдау жүргізу мәселесі.

3 тақырып. Дабылдарды өңдеу тәсілдері

Дабылды тегістеу. Шуларды өшіру.

4 тақырып. Қажетті математикалық түрлендірулер

Дабылдарды өңдеудің тәсілдерін зерделеу. Дабылдарды математикалық түрде көрсету. Екі өлшемді векторлар үшін скалярлық көбейту және ара қашықтық. Ортонормаланған базис. Векторлық кеңістіктен функциялар кеңістігіне көшу. Ортонормаланған функциялар жуйесі.

5 тақырып. Корелляция функциясы

Функциялардың ұқсастық дәрежнсін өлшеу. Өзара корелляция функциясы. Автокорелляция функциясы.

6 тақырып. Фурье қатарына жіктеу

Фурье қатарына жіктеу дегеніміз не? Тақ және жұп фнкциялар. Период 2π-ға тең болмаған жағдай. Фурьенің комплекстік қатарына жіктеу. Парсеваль теоремасы. Фурье қатарына жіктеудің ең маңызды қасиеттері.


3.2 Практикалық сабақтардың мазмұны мен тізімі


п/п


Дәріс тақырыбы

Мазмұны

Бақылау түрі

4

Қажетті математикалық түрлендірулер

Корелляция коэффициентін есептеу.

Ортонормаланған функциялар жуйесін анықтап айыру.Үй тапсырмасы

5


Корелляция функциясы

Корелляция, автокорелляция және өзара корелляция функциясын есептеу.

Үй тапсырмасы

6

Фурье қатарына жіктеу

Функцияларды Фурье қатарына жіктеу. Функцияларды Фурьенің комплекстік қатарына жіктеу.

Үй тапсырмасы

3.3 Студенттің өздік жұмысының мазмұны


3.3.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу
Сабаққа қатысу

10

2

Практикалық сабақтарға

дайындалу (сабақтың тақырыбы бойынша материалды меңгеру, тапсырмаларды шешу және т.б.)Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

10

3

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект

(және т.б.)Коллоквиум

(және т.б.)20

4

Семестрлік тапсырмаларды орындау (рефераттар, ЕКЖ, КЖ-с, КЖ-а және т.б.)

Реферат, КЖ-а, ЕКЖ және т.б.

СТ қорғау

15

5

Бақылау шараларына дайындалу
1 МБ, 2 МБ , коллоквиум, бақылау жұмысы, тестілеу және т.б.

5

Барлығы:

60

3.3.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1. Сигналдардың негізгі параметрлері: ұзақтығы, спектрдің жалпақтығы және динамикалық диапазоны.

2. Детерминирленген түзу сызықты арналарда детерминирленген сигналдарды түрлендіру.

3. Хабарлар, сигналдар және бөгеуілдер классификациясы.

4. Фурьенің дискретті турлендіруі.

5. Фурьенің тез турлендіруі.

6. Фурьенің дискретті турлендіруінің қасиеттері.

7. Фурьенің интегралды турлендіруі.

8. Дельта-функция және ақ шу.

9. Парсеваль теоремасы.

10. Ортонормаланған функциялар жуйесі.


4 Курстың саясаты

Жазалау шаралары келесі тәртіп бұзғандарға қолданылады:


-дәріс сабағын дәлелсіз себеппен босатса, осы сабақ түріне қойылатын баллдардың барлығы шегеріледі, егер дәлелді себеппен босатса онда оқытушыға босатқан дәрістің қысқаша конспектісі көрсетіліп және сол тақырып бойынша оқытушымен қойылған сұрақтарға жауап беріп баллдарын қайтаруға болады;

-зертханалық сабағын дәлелсіз себеппен босатса баллдардың барлығы шегеріледі; зертханалық жұмысты өз уақытында орындамай және оны өз уақытында қорғамаса 2 балл шегеріледі;

-сабаққа қалып қойса 1 балл алынады;

-дәріс және зертханалық сабақтарға белсенді қатысса 2 балл қосылады.

Әр сабаққа міндетті түрде дайындалу керек. Сіздің дайындығыңыз ағымдық және межелік бақылау жұмыстарымен тексеріледі. Егер, бір себептен, сіз межелік бақылауға келмей қалсаңыз оқытушымен белгіленген уақыт кезінде тапсыруға болады. Семестр соңында емтихан болады. Ол тест түрінде өтеді.

5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі


1. Гольденберг Л. М. и др. Цифровая обработка сигналов. Справочник. — М.: «Радио и связь», 1985. — 312 с.

2. Гольденберг Л. М. и др. Цифровая обработка сигналов. Учебное пособие для вузов. — М.: «Радио и связь», 1990. — 256 с.

3. Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов. Изд. 2-е, испр. — М.: «Техносфера», 2007. — 856 с. ISBN 978-5-94836-135-2

4. Оппенгейм А. В., Шафер Р. В. Цифровая обработка сигналов. — М.: «Связь», 1979. — 416 с.

5. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. — М.: «Мир», 1978. — 848 с.

6. Глинченко А.С. Цифровая обработка сигналов. В 2 ч. — Красноярск: Изд-во КГТУ, 2001. - 383 с.

7. Блейхут Р. Быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов. — М.: «Мир», 1989. — 448 с.

8. Даджион Д., Мерсеро Р. Цифровая обработка многомерных сигналов. — М.: «Мир», 1988. — 488 с.

9. Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях. В 2-х тт. — М.: «Мир», 1983.

10. Марпл-мл. С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения.. — М: МИР, 1990. — С. 584.11. Хемминг Р. В. Цифровые фильтры. — М.: «Недра», 1987. — 221 с.
Қосымша

12 Уидроу Б., Стирнз С. Д. Адаптивная обработка сигналов. — М.: Радио и связь, 1989.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет