Құрастырушы: аға оқытушы Ж. Ажүктеу 272.01 Kb.
Дата08.05.2019
өлшемі272.01 Kb.
түріБағдарламасы

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі

С. Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университеті


Энергетикалық факультеті
Радиоэлектроника және телекоммуникациялар кафедрасы
5В0719000 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының күндізгі оқу студенттеріне арналған
«Радиотехника және телекоммуникация»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ЭФ деканы

__________ Кислов А.П.

2012 ж. «___»___________Құрастырушы: _____________ аға оқытушы Ж.А.Нуржауова

5В0719000 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының күндізгі оқу студенттеріне арналған


«Радиотехника және телекоммуникация негіздері»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.

Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама


Кафедра меңгерушісі ____________ Тастенов А.Д. 20__ж. «____» ________

Энергетикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама

ОӘК төрағасы _____________ Кабдуалиева М.М. 20_ж. «_____»___________  1. Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Нуржауова Жаннат Амангельдыевна – аға оқытушы.

РТжТК кафедрасы А корпусында (Ломов көшесі 64), 425-ші аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны 673674, ішкі 1325.  1. Пән туралы мәліметтер


Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Семестр бойынша бақылау нысандары

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СОӨЖ

5

4

60

30

30

-

-

-

120

120

емтиханПәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқытудың мақсаты

«Радиотехника және телекоммуникация негіздері» курсы жоғары оқу орындарының студенттері үшін міндетті пән болып табылады, базалық пән ретінде оқу жоспарына кіреді.

Курстың мақсаты – студенттерді ақпараттық жүйені және құрылғыларды қалыптастыру, тарату, қабылдау және сигналдарды өңдеу, құру негізін және тәсілдерін оқыту. Сонымен қатар студенттерді негізгі концепциялармен, үлгілермен және телекоммуникациялық жүйесін және желісін құру принциптерімен, олардың дамуының қазіргі тенденцияларымен және телекоммуникация облысындағы стандарттармен таныстыру қажет.

Курстың міндеті – пәнді оқып-білу барысында студент:

- радиотехника және телекоммуникация технологиясының даму қарқыны жөнінде, заңдылық жөнінде сапа көрсеткіштерінің арасындағы байланысты анықтайтын, энергетикалық параметрлермен, жүйенің экономикалық көрсеткіштерін білу қажет;

- физикалық процестің мәнін және каскадтағы, күре жолдағы болатын түрлендірулерді және ақпараттық құрылғылардың сигналдарын өңдеу және радиобайланыс жүйесін толығымен білу; радиобайланыс жүйесін және құрылысын құру принциптері; сигналдар мен бөгеуілдердің телекоммуникациялық жүйелердің құрылымдық сұлбасын құру принциптері; функционалдау шарттары, тағайындалуы,көрсету амалдары және хаттамаларды түрлендіру; жиіліктік, уақыттық және кодалық мультипликасымен көпарналы телекоммуникациялық жүйенің ерекшеліктері және көрсету тәсілдері. Цифрлік желінің интеграциялық қызметімен және интеллектуалдық желінің негізгі түсінігі. Телекоммуникация және радио жүйелерінің дамуының қазіргі уақыттағы негізгі тенденциялары және бірдей цифрлік технология негізінде коммуникациялық қызметті интеграциялау. Жылжымалы, факсимильді және спутниктік байланыс интеграциясы;

- құрудың және құрылғының сипаттамасын (көрсеткіштерін) құрылымын таңдай білу және аналогты-цифрлі ақпаратты өңдеу; ақпаратты өңдеу және қабылдау кезінде телекоммуникциялық жүйесіндегі радиотехникалық құрылғыларда қолданатын талдау және синтездеу амалдарын, техникалық шешімдерді қолдану

Пререквизиттер
Пәнді меңгеру үшін студент келесі пәндерді меңгеру керек:

1. Физика

2. Ақпараттану.

3. Математика.

4. Электр тізбектерінің теориясы.

5. Инженерлік және компьютерлік графика.


Пәннің материалдары басқа профильдік пәндерді оқығанда, курстық және дипломдық жобалау кезінде қолданылады.

Осыдан басқа, практикалық сабақтардағы жұмыстың нәтижелі болуы үшін студент жақсы деңгейде жеке компьютердеің жұмысын және Microsoft Word, Microsoft Excel, Paint, Electronics Workbench 4.12 және 5.12, SPLAN 4 және басқа да мамандандырылған бағдарламаларда жұмыс істей білуі тиіс.3 Пәннің тақырыптық жоспары
3.1 Күндізгі жалпы орта білім негізінде оқитын студенттері үшін


Пәннің тақырыптық жоспары

п/п


Тақырыптардың аты

Сағаттар саны

Дәр.

Тәж.

Зер

СӨЖ

1

Кіріспе

0,5

-

-

2

2

Радиобайланыс және телетарату жүйелерінде таратылатын жиіліктік және сигналдардың диапазондары

1,5

2

-

4

3

Радиотехникалық жүйелердің құрылу жіктемелері мен құрылымы

3

2

-

14

4

Антенді-фидерлі құрылғылардың негіздері

1

2

-

15

5

Теледидар негіздері

1

1

-

15

6

Радиоқабылдағыш құрылғылардың негізі

3

3

-

10

7

Радиотаратушы құрылдғылардың негіздері

2

2

-

14

8

Телекоммуникациялық жүйелердің (электрбайланыс) жалпы сипаттамасы

1

2

-

10

9

Желінің архитектурасы мен құрылу принциптері

4

4

-

10

10

Хабарлар, сигналдар мен бөгеуілдердің түсініктемелері мен түрлендіру тәсілдері

2

2

-

6

11

Байланыс арналары және олардың математикалық үлгілері

2

2

-

6

12

Көпарналы телекоммуникациялық жүйелер

2

2

-

6

13

Цифрлік телекоммуникациялық жүйелер

3

2

-

6

14

Телекоммуникация желілерде ақпаратты тарату әдістері

2

2

-

6

15

Цифрлік телекоммуникациялық желілерде интеграциялау және конвергенциялау

2

2

-

6БАРЛЫҒЫ


30

30

-

120


4 Пәннің мазмұны
4.1 Дәріс сабақтары

4.1.1 Кіріспе

Радиотехника ғылымының дамуында техниканың және технологиядағы келешектегі дамуы және жетілдіру жолдарындағы оның ролі.


4.1.2 Радиобайланыс және телетарату жүйелерінде таратылатын жиіліктік және сигналдардың диапазондары

Сигналдар. Анықтамалары мен жіктемелері. Радиотолқын диапазондары. Радиобайланыс жүйесінің құрылымдық сұлбасы. Грамоникалық ауытқулар және олардың түсініктемелері. Периодты ауытқулардың спектрлері. Периодты емес ауытқулардың спектрлері. Кездейсоқ сигналдар.


4.1.3 Радиотехникалық жүйелердің құрылу жіктемелері мен құрылымы

Ақпаратты таратудың бірарналы радиотехникалық жүйелері. Өндірістік радиобайланыс жүйелері. Үялы радиобайланыс жүйелері. Радиожиіліктік спектрдің қолдану ерекшеліктері. Радиорелейлі радиобайланыс жүйелері. Пейджингтік радиобайланыс жүйелері. Спутниктік радиобайланыс жүйелері. Жер бетіндегі және космостық станциялардың құрамы.


4.1.4 Антенді-фидерлі құрылғылардың негіздері

Антенналардың параметрлері. Антеналардың синтезі. Таржолақты және кеңжолақты сигналдардың антенналары. Фазаландырылған антендік торлар. Белсенді антенналар.


4.1.5 Теледидар негіздері

Бейнелерді қабылдау ерекшеліктері. Қара-ақ және түрлі түсті теледидар. Теледидарлық бейнелердің құрылуы. Телетарату және бейнежазылым стандарттары. Теледидарлық қабылдағыштар және бейнетехника.


4.1.6 Радиоқабылдағыш құрылғылардың негізі

Ауытқуларды детектрлеу. Тіке күшейту радиоқабылдағышы. АМ-сигналдарын супергетеродинді радиоқабылдағышы. ЖМ-сигналдардың супергетеродинді радиоқабылдағышы. Радиоқабылдағыш құрылғылардың негізгі сапалық көрсеткіштері. Радиоқабылдағыштың кіріс тізбегі. Радиоқабылдағыш гетеродин жиілігінің автоматты құрастырылуы.


4.1.7 Радиотаратушы құрылдғылардың негіздері

Радиотарату құрылғылардың негізгі көрсеткіштері. Әртүрлі мақсаттағы радиотаратқышта радиосигналдарды құру тәсілдері. Радиотаратқыш құрылғылардың жүмыс істеу түрлері. Жиілік синтезаторлары.


4.1.8 Телекоммуникациялық жүйелердің (электрбайланыс) жалпы сипаттамасы

Телекоммуникациялық жүйелердің жіктемелері, қолданылуы, жұмыс істеу шарты, құрылу принциптері, құрылымдық сұлбасы, сапа көрсеткіштері.


4.1.9 Желінің архитектурасы мен құрылу принциптері

Ашық жүйелердің (OSI үлгісі) негізгі түсініктемелері мен анықтамалары. Өзара байланысының эталондық үлгісі, ақпаратты маршрутизациялау және селекциялауды қосқандағы коммуникациялық желілердің логикалық құрылымы және олардың компоненттері, ақпаратық желілердің негізгі сипаттамалары. Internet желісінің ерекшеліктері және оның қорларымен жұмыс істеу ерекшеліктері. Телекоммуникация ауқымындағы стандарттардың ролі, телекоммуникациялық жүйелер мен желілер үшін стандарттардың түрлері.


4.1.10 Хабарлар, сигналдар мен бөгеуілдердің түсініктемелері мен түрлендіру тәсілдері

Хаттамалар түрлері және олардың сипаттамалары. Аналогтік хаттамаларды цифрлік түрге (уақыт бойынша дискретизациялау, деңгей бойынша кванттау, кодалау) және керісінше (декодалау және интерполяция) түрлендіру принциптері. Ақпаратты қысу туралы түсініктеме. Аудио және визуалды ақпаратты аналогты-цифрлік түрлендіру және қысудың халықаралық стандарттары. Телекоммуникация жүйелердегі сигналдар мен бөгеуілдердің түрлері және олардың математикалық үлгілері.


4.1.11 Байланыс арналары және олардың математикалық үлгілері

Байланыс теориясында «нүкте-нүкте» байланысы кезінде қарастырылып отырған қиылыстарға байланысты «арна» түсініктемесінің анықтамасы, OSI үлгісінің түсініктемелерімен байланысы, арналардың концептуалды үлгілері (не үшін арналғаны ескеріледі), физикалық және ақпараттық арналардың (бірінші кезекте, екілік) негізгі математикалық үлгілері. Ақпаратты тарату арналарының сапалық көрсеткіштері.


4.1.12 Көпарналы телекоммуникациялық жүйелер

Көпарналы жүйелердің құрылу принциптері және құрылымдық сүлбасы. Жиіліктік, уақыттық және кодалық жіктелуге негізделген сигналдарды мультиплексрлеу және демультиплексрлеу әдістері.4.1.13 Цифрлік телекоммуникациялық жүйелер

Цифрлік жүйеге көшу – қазіргі кездегі телекоммуникациялық технологиялардың негізгі бағыты. ИКМ-30 біріншілік цифрлік жүйе мысалында телекоммуникациялық жүйелердің түрлері және олардың ерекшеліктері. Плезиохрондық цифрлық иерархия (PDH), PDH негізіндегі цифрлік желілердің ерекшеліктері мен кемшіліктері. Синхрондық цифрлық иерархия (SDH). SDH негізіндегі цифрлық желілердің артықшылықтары, SDH және PDH желілерін салыстыру.


4.1.14 Телекоммуникация желілерде ақпаратты тарату әдістері

Ақпаратты бағыттайтын телекоммуникациялық желілер (түйіндік желілер). Арналарды коммутациялау. Мәліметтерді коммутациялау. Дестелерді коммутациялау тәсілдері. Дестілерді коммутациялау желілеріндегі ағындарды басқару туралы түсінік. Телкоммуникациялық желілердегі дестелік коммутациялаудың ерекшеліктері.


4.1.15 Цифрлік телекоммуникациялық желілерде интеграциялау және конвергенциялау

Кез-келген түрдегі мәліметтерді беретін әмбебаб цифрлік технологияларға көшудің технико-экономикалық және тұтынушылық тапсырыстары. Негізгі және қосымша байланыс қызметтері. Бір цифрлік технологиялық негізінде ақпаратты беру қызметін интеграциялау қажеттілігі. Қызметтерді интеграцияланатын цифрлік желілер (ISDN). Цифрлық желілерде берудің синхронды (STM) және асинхронды (ATM) режимдері. Интелектуалды желілер туралы түсінік. Қозғалмалы және орнықтырылған, жер бетіндегі және спутниктік байланыстағы телекоммуникациялық желілерді интеграциялау.


4.2 Тәжірибе сабақтары

«Радиотехника және телекоммуникация негіздері» пәні бойынша тәжірибе сабақтар методикалық нұсқаулар бойынша жүргізіледі. Сабақтарды орындауда электр тізбектерін модельдеу бағдарламасы және Electronics Workbench 4.12 және 5.12 электр құрылғылары т.б. бағдарламалар қолданылады.

1. Тораптық сипаттамалар.

2. Арнаның істен шығуы кезінде жоғалған мәліметтердің көлемін бағалау.

3. Тораптардың түрлері. Тораптардың типін анықтау және олардың бейнесі арасындағы сәйкестігі.

4. Хаттамалардың архитектурасы.

5. Бірарналы және көпарналы телекоммуникациялық жүйелерде ақпаратты тасымалдаудың жылдамдығы.

6. Телекоммуникациялық арналар мен жүйелердің сапалық сипаттамалары.

7. Телекоммуникациялық радиоарналардың радиотехникалық сипаттамасы.

8. Гаустық шуылмен және дабылдардың көпсәулелі таралуымен радиоарна байланыстық бөгеуілге орнықтылығы.

9. Радиоарналарда дабылдардың синхрондалуы.

10. Хабарлау көздерінің кодталуы.

11. Байланыс арналарындағы хабарламалардың бөгеуілге орнықты кодталануы.  1. СӨЖ мазмұны5.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
5.1 Кесте – Күндізгі оқу студенттері үшін СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп берудің түрі

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәрістік сабақтарға дайындалу
Сабақтарда қатысу

30

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабақтарда қатысу

20

3

Үй жұмыстарын орындау

Есептерді шешу

Есептерді тексеру

25

4

Аудиториялық сабақтарға кіргізілмеген материалды оқып-тану

ОӘҚ, ӘҚ оқулықтары

Межелік бақылау

30

5

Бақылау шараларына дайындалу
МБ1, МБ 2

15

Барлығы

1205.2 СӨЖ үшін тапсырмалар тақырыптарының тізімі
5.2.1 Күндізгі оқу студенттері үшін тапсырмалар тақырыптарының тізімі (СӨЖ үшін)

Өздік жұмыс ретінде күндізгі оқу студенті орындалған жаттығулардың және оқытушының әр сабақта берген тапсырмасы бойынша нақты жаттығуларды орындап, үй тапсырмасын орындауы қажет.

1. Периодты ауытқулардың спектрлері.

2. Периодты емес ауытқулардың спектрлері.

3. Кездейсоқ сигналдар.

4. Өндірістік радиобайланыс жүйелері.

5. Ұялы радиобайланыс жүйелері.

6. Радиорелелі радиобайланыс жүйелері.

7. Пейджингтік радиобайланыс жүйелері

8. Жер серіктік байланыс жүйелері.

9.Антенналардың параметрлері.

10. Таржолақты сигналдарың антенналары.

11. Кеңжолақты сигналдарың антенналары.

12. Бейнелерді қабылдау ерекшеліктері.

13. Теледидарлық бейнелердің қалыптастырылуы.

14. Ауытқуларды детектірлеу.

15. Тіке күшейту радиоқабылдағышы.

16. Жиілік синтезаторлары.

17. Радиотаратқыш құрылғылардың жұмыс істеу түрлері.

18. Телекоммуникациялық жүйелер мен желілер үшін сиандарттардың түрлері.

19. Арналарды коммутациялау.

20. Кодалық жіктелуге негізделген сигналдарды мультиплексрлеу және демультиплексрлеу әдістері.

21. Цифрлық желілердегі синхронды тарату режимдері.

22. Цифрлық желілердегі асинхронды тарату режимдері.


6 Оқу-әдістемелік қамсыздандыру
6.1 Негізгі әдебиет

1. Каганов В.И. Радиотехнические цепи и сигналы: лабораторный компьютеризированный практикум. М.: Горячая линия-Телеком, 2004.

2. Ломовицкий В.В.,А.И. Михайлов и др. Основы построения систем и сетей передачи информации М.: Горячая линия-Телеком, 2005.,382с.

3. Васин В.А. Радиосистемы передачи информации. – М.: Издательство: Горячая линия-Телеком, 2005.


6.2 Қосымша әдебиет

4. Денисов Н.П., Шарапов А.В., Шибаев А.А. Электроника и схемотехника. Часть 2. Схемотехника аналоговых электронных устройств. – Томск, ТУСУР, 2001  1. Крук Б.И., Нопантонопуло В.Н., Шувалов В.Н. Телекоммуникационные системы и сети. Современные технологии. Том 1. – М.: Горячая линия-Телеком, 2003.

  2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: - СПб.: Питер, 2000.


7. Курстың саясаты
7.1. Бақылау түрлері бойынша үлес салмақтарын бөлу

Пән бойынша қорытынды бақылау (Е) емтихан мен (АБ) ағымдағы бақылаудан тұрады. Үлестері 1 кестеде келтірілген.


Кесте 1 – Бақылау түрлерінің үлестеріҚорытынды бақылаудың түрі

Бақылаудың түрі

Үлестері

1

Емтихан

Емтихан (ВДЕ)

0,4

Ағымдағы үлгерім

0,6


7.2 Ағымдағы үлгерімде балдарды бөлу

АҒ балдары ағымдағы бақылау мен рубеждік бақылау (РБ) арасында бөлінеді және де оқу жоспарына сәйкес сабақтар түрлері бойынша орындалады (кесте 2).


Кесте 2 – Күндізгі оқу формасы бойынша АҮ балдарының бөлінуіБақылау түрі

Баллдардың максималды саны

1 рейтинг (Р1)

2 рейтинг (Р2)

1

Ағымдағы бақылау соның ішінде:

АҮ1

АҮ2

1.1

Лекция сабақтарына қатусы, дайындалу және топтағы жұмыс

24

26

1.2

Тәжірибе сабақтарына қатусы, дайындалу, практикалық тапсырмаларды орындау және топтағы жұмыс

30

30

1.3

Зертхана сабақтарына қатысу, дайындалу, зертханалық жұмыстарды қорғау

36

44
Барлығы

100

100

2

Межелік бақылау

100

100

4.

Қорытынды бақылау (емтихан)

100


7.3 Бақылау шараларының күнтізбелік графигі

АҮ қорытындылары үшін суммалық баллдар сабақтарға қатысқан үшін, сабақтарға дайындалған үшін жиналған әр межелік бақылау (Р12) балдарынан тұрады.


7.4 Ағымдағы бақылау

Сабақтарда тәртіп ережелерін сақтамағандықтан студенттер балдардан айырылады. Бұл университеттің ішкі тәртібін бұзу болып саналады.

Сабақтарды босатқан үшін келесі айыппұл санкциялары белгіленген:


  • лекциялық сабақтарға себепсіз болмаған үшін – осы бақылау түріне жоспарланған максималды балдан айыру;

  • университеттің ұйымдық жұмысына қатысу себебінен сабақта болмауы туралы оқытушыға алдын ала айту керек.

  • Университетте жүргізілетін шаралар себептерінен оқытушыны сабақта болмауы туралы алдын ала ескертудің мүмкіндігі болмаған жағдайда шараларды жүргізетін жетекші жазба-анықтама студентке жазып беру керек.


7.5. Межелік бақылау

Межелік бақылау компьютерлік тестілеу әдісімен жүргізіледі. Межелік бақылаудың бағалау рейтингісі 4 кестеде көрсетілген.


Кесте 4 – Межелік бақылаудың бағалай рейтингісіТармақтардың атауы

Бонус

1

Тестілеу кезінде әр дұрыс жауап 100/N формуласы бойынша есептелген балл санымен бағаланады, мұндағы N – тест сұрақтарының саны

0

2

Барлық түрлерді өзуақытында және алдын ала орындау, лекция сабақтарын босатпау бонуспен бағаланады

5

Егер белгілі себептермен межелік бақылауға қатыса алмаған жағдайлар болса, Сізге оны белгілі уақытта өту мүмкідігі беріледі.

Білімдеріңіздің бақылаудың барлық түрлері, атап айтқанда МБ және Е, тест түрінде дербес компьютерде жүргізіледі.

7.6. Қорытыныды бақылау

Пән бойынша қорытынды бақылаудың баллдар түріндегі рейтингі келесі формула көмегімен анықталады:мұндағы ВДАҮ және ВДЕ – ағымдағы үлгерім мен емтиханның үлестері.

Р1, Р2, Е – бірінші, екінші және қорытынды бақылауларда (емтиханда немесе сынақта)жиналған баллдар.

Пән бойынша баллдар түріндегі қорытыныды рейтинг 5-ші кестеге сәйкес сандық эквивалентке, әріптік және дәстүрлі бағаға аударылады және де студенттің сынақ кітапшасына және ведомостьқа енгізіледі, сондай-ақ «Студенттердің оқу жетістіктері журналына» жазылады. Ағымдағы бақылаудың жұма бойынша баллдардың бөлінуі 3-ші кестеде көрсетілген.


Кесте 5 – Студенттің білімін бағалау

Балл түріндегі қорытынды баға (Қ)

Баллдардың сандық эквиваленті (С)

Әріп жүйесіндегі бағалар (Ә)

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

емтихан, дифсынақ

сынақ

95 – 100

4

А

өте жақсы

сынақтан өтті

90 – 94

3,67

А –

85 – 89

3,33

В +

жақсы

80 – 84

3,0

В

75 – 79

2,67

В –

70 – 74

2,33

С +

қанағат

65 – 69

2,0

С

60 – 64

1,67

С –

55 – 59

1,33

D +

50 – 54

1,0

D

0 – 49

0

F

қанағатсыз

сынақтан өтпеді

Егер студент емтиханда F бағасын алса, онда оның пән бойынша қорытынды рейтинг анықталмайды, және де ведомосьтта «қанағатсыз» бағасы қойылады.


7.7. Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


1 рейтинг (7 семестр)

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Жалпы

Максималды балл

10

10

10

10

10

10

10

30

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/

есеп беру түріДҮТ1

ДҮТ

2


ДҮТ 3

ДҮТ 4

ДҮТ 5

ДҮТ 6

ДҮТ 7

ДҮТ 8

64

Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

8

8

8

8

8

8

8

8

Тәжірибе сабақтарына қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/

есеп беру түріПҮТ1

ПҮТ 2

ПҮТ 3

ПҮТ 4

ПҮТ 5

ПҮТ 6

ПҮТ 7

ПҮТ 8

36

Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

5

5

5

5

4

4

4

4

Межелік бақылау

Бақылау түрі

Тестілеу

МБ1

100

Макс. балл
100
2 рейтинг (5 семестр)

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

Жалпы

Максималды балл

10

10

10

10

10

10

40

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/

есеп беру түріДҮТ

9


ДҮТ

10


ДҮТ

11


ДҮТ

12


ДҮТ

13


ДҮТ

14


ДҮТ

14


63

Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

9

9

9

9

9

9

9

Тәжірибе сабақтарына қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/

есеп беру түріПҮТ

9


ПҮТ

10


ПҮТ 11

ПҮТ 12

ПҮТ 13

ПҮТ 14

ПҮТ 15

37

Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

5

5

5

5

5

6

6

Межелік бақылау

Бақылау түрі

Тестілеу

МБ2

100

Макс. балл
100


Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ – №1 дәріске дайындалу үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға дайындалу үшін берілетін үй тапсырмасы; 1 зертх.ҮТ – №1 зертханалық сабаққа дайындалу үшін берілетін үй тапсырмасы; Ж – жіберілу; Е – есеп; 1ЗҚ – №1 зертханалық жұмысты қорғау; КЖБ 1– курстық жұмыстың №1 бөлімі; Т – тексеру; ӨМҮТ1 – материалды өздігінен меңгерудің №1 үй тапсырмасы; К – коллоквиум; 1Т – №1 тест.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет