Құрастырушы: аға оқытушы Уызбаева А. Ажүктеу 311.13 Kb.
Дата29.08.2018
өлшемі311.13 Kb.
түріБағдарламасы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Тарих және құқық факультеті
Философия және мідениеттану кафедрасы
Бакалавриат мамандықтарының студенттеріне арналған
Философия
ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

Тарих және құқық факультетінің деканы

___________ Акишев А.А.

2011 ж. «___»________Құрастырушы: аға оқытушы Уызбаева А.А.


Философия және мәдениеттану кафедрасы

Бакалавриат мамандықтарының оқу нысанындағы студенттеріне

арналған «Философия»

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
2010 ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №1 хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ Ахметова Г.Ғ. 2011 ж. «____» ________

Тарих және құқық факультеттінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 2011 ж. «_____»____________№____ хаттама


ОӘК төрағасы ________________ Мошна Н.И. 2011 ж. «_____»___________
КЕЛІСІЛГЕН

Кафедра меңгерушісі ______________ Ахметова Г.Ғ. 2011 ж. «____» ________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Ахметова Гаухар Ғалымқызы - философия ғылымдарының кандидаты, философия және мәдениеттану кафедрасының меңгерушісі, доцент (лекция сабақтары, тәжірибелік сабақтары)

Күленов Болат Әдиұлы - доцент (лекция сабақтары, тәжірибелік сабақтары)

Невмержицкий Степан Васильевич, - философия ғылымдарының кандидаты, профессор (лекция сабақтары, тәжірибелік сабақтары)

Кожамжарова Майра Жанайдарқызы, философия ғылымдарының кандидаты, доцент (лекция сабақтары, тәжірибелік сабақтары)

Альмуханов Серик Хабдылкакимұлы, философия ғылымдарының кандидаты, доцент (лекция сабақтары, тәжірибелік сабақтары)

Султанова Гульнар Шайхьяновна, аға оқытушысы (лекция сабақтары, тәжірибелік сабақтары)

Ержанов Ертіс Ахметұлы, аға оқытушысы (лекция сабақтары, тәжірибелік сабақтары)

Кулумжанов Нұржан Еркенұлы, аға оқытушысы (лекция сабақтары, тәжірибелік сабақтары)

Уызбаева Анар Асанқызы, аға оқытушысы (лекция сабақтары, тәжірибелік сабақтары)

Аубакирова Салтанат Советқызы, ассистент (тәжірибелік сабақтары)
Философия және мәдениеттану кафедрасы А- корпусында, Ломов к, 164, 423 аудиторияда орналасқан.

Байланысу телефоны 67-36-85 (ішкі 1153)2 Пән туралы мәліметтер

«Философия» – міндетті компонент пәні, барлық мамандықтағы студенттерге философия теориясы және тарихы бағытында гуманитарлық білім беруге арналған.3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

1,2,3,4

3

135

15

30


90

45

емтихан


Бар-лығы

3

135

15

30


90

45

4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы

оқу пәні ретінде философияны оқытудын басты мақсаты – болашақ мамандардын қазіргі күрделі әрі динамикалық дүние жағдайындағы дұрыс дүние танымдық бағдарламаларын қалыптастыруға жәрдемдесу; студенттің жалпы дүние танымдық және теориялық-әдістемелік базасын дамыту; студенттерді негізгі философиялық бағыттырмен, негізгі тарихи кезеңдерге және ерекше аталатын маңызды мәселермен таныстыру; негізгі философиялық білімді төмендегідей кезеңдермен оқыту: онтология, гносеология, әлеуметтік философия, философиялық антропология, аксиология.5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Пәнді оқып- үйрену нәтижесінде студенттердің білетіні: • философияның негізгі терминдері мен мәселелерін;

 • мәдениет контекстіндегі дүниетанымдық сауалдарды шешудің негізгі философиялық тәсілдерін;

 • философияның негізгі концепцияларын;

 • дүниетанымдық мысалдардын шешімің табудын философиялық амалдарын.

 • студенттер философияның негізгі тарихи кезеңдерін білу, философияның түбегейлі ұғымдарын, игереді.

 • адамды тарихи процестің мәні және мақсаты ретінде жан-жақты қарастырады.

Пәнді оқып –үйрену нәтижесінде студенттердің істей алатыны:

 • нақтылы мәдениет контекстіндегі дүниетанымдық ахуалдарды анықтай білу;

 • адамзат тарихындағы дүниетанымдық мәселелерді қою мен шешудің альтернативтік тәсілдерін анықтай білу;

 • студенттер гуманитарлық білімінің негіздері мен дүниетаным ретіндегі философияның негізгі тарихи кезеңдерін біліп, философияның түбегейлі ұғымдарын, игереді.

 • студенттер оқулықтармен, сондай-ақ арнаулы әдебиеттермен, сонымен бірге аталмыш курс студенттерді деректермен жұмыс істеуге, өздерінің ойларын білдіруге, өзгелердің пікірімен санаса алады.

6 Пререквизиттер

 • Қазақстан тарихы

 • дінтану

 • қазіргі жаратылыстану түғырнамалары

7 Постреквизиттер

- әлеуметтану

- мәдениеттану

- саясаттану
8 Тақырыптық жоспарТақырыптын атауы

Сағаттар саныДәріс

Тәжірибелік

СӨЖ

1

Философия, оның пәні және функциясы

Мәдени – тарихи контекстегі философия1

2

6

2

Шығыс мәдениетіндегі философия

1

2

6

3

Антика мәдениетіндегі философия

1

2

6

4

Ортағасырлық мәдениеттегі философия Исламдық ортағасырлық араби – мұсылмандық философия

1

2

6

5

Ренессанс және Реформация мәдениетіндегі философия

0,5

2

6

6

Жаңа заман философиясы

0,5

2

6

7

ХIХғ мәдениетіндегі батыс еуропалық философия

1

2

6

8

ХIХ-ХХғ басындағы орыс философиясы

1

2

6

9

Қазақ мәдениетіндегі философия

1

2

6

10

ХХғ Маркстік философиясы

ХХғ-ХХIғ қарсаныңдағы батыстық философия2

3

6

11

Болмыс философиясы

Философиялық антропология1

2

6

12

Әлеуметтік философия: білім саясат, дің, махаббат философиясы

1

2

6

13

Диалектика теориясының мәселері

1

2

6

14

Эпистемология

1

2

6

15

Ауқымды мәселелер

1

1

6
Барлығы

15

30

90


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Берілген пән бакалавриат курсында дүниетанымдық, рухани – құндылық, этикалық бағытқа, идеал және тұлғалық құндылықтарға негізделген.

Философия студентке бай материалдармен жұмыс жасау қызметі үшін арналған.

Философияны оқыту – ол көпғасырлық адамның тәжірбиесіне ойлану мақсатындағы мектеп, ол ол тақырыптарды талқылауға және басқа ойлану барлық нақты құбылыстарға негізделген.


10 Курс компоненттері

Дәрістердің мазмұны

1тақырып Философия, оның пәні және функциясы

1. Философияның пәні: Дүние және Адам

2. Дүниеге көзқарастың формалары және типтері.

3. Философияның негізгі сауалының проблемалары және тарихи қалыптасуы. Философиялық білімнің тарихи типтері.

4. Философияның негізгі функциялары. Философиялық білімнің құрылымы.

2 тақырып Шығыс мәдениетіндегі философия

1. Көне үнді философияның шығуы және кезендері

2. Көне үнді философияның мектептері

3. Көне Қытай философиясы. Мифологиялық сананың ерекшелігі “Өзгерістер кітабындағы” алғашқы филофиялық көзқарастардын элементтері.

4. Көне Қытай философиясының дәстүрлі мектептері. Даостық философияның жалпы сипаттамасы.

3 тақырып Антика мәдениетіндегі философия

1. Антика философияның шығуы және кезендері.

2. Алғашқы негіз мәселесі Диалектиканың қалыптасуы.Элей мектебі. Софистика.

3. Классикалық кезеннің философиясы:Сократ, Платон, Аристотель, Перипатетиктер.

4. Эллин дәуірі: киниктер, эпикурліктер, стоиктер, скептиктер. Плотон және неоплотониктер.

4 тақырып Ортағасырлық мәдениетіндегі философия

1. Ортағасырлық философияның негізгі кезендері

2. А.Августиннің құдай және адам туралы ілім. Ф.Аквинский философиясы. Номинализм және реализм.

3.Мұсылмандық философияның қалыптасуы және ерекшелігі Аль-Кинди, Аль-Фараби, Ибн-Сина, Ибн-Рушд философиясы.

4. Исламдық суфизм бағыты Х А Яссауидің көзқарасы. М.Кошғари, Ю.Боласағұн философиясы.

5 тақырып Ренессанс және Реформация мәдениетіңдегі философия

1. Қайта өрлеу дәуірінің басты сипаттары. Антропоцентризм.

2.Пантеизм: Н Кузанский, Дж Бруно, Н Коперник

3. Өнер философиясы: Данте, Петрарка. Әлеуметтік утопиялар: Мирандола, Макиавелли, Мор, Кампанелла6 тақырып Жана заман мәдениетіндегі батысеуропа философиясы

1. Философия және 16-17 ғасырдағы Ғылыми революция

2. Эмпиризм және рационализм: Ф Бэкон, Р Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц, Дж. Локк, Ж Гоббстың концепциясы.

3. Француз ағартушыларының философиясындағы адам, қоғам мәселері.

4. И.Канттық таным теориясы.

5. Гегельдің философиялық жүйесі. Диалектика. Фейербахтың материализмі.7 тақырып ХIХ ғ мәдениетіндегі батыс еуропа философиясы

1. Рационализм дәстүрі, жаңа философиялық жүйелердің ғылыми алғышарты.

2. ХIХ ғ Маркстік философиясы.

3. Классикалық емес философиясы. Иррационализм. Өмір философиясы: Шопенгауэр, Ф. Ницше

4. Позитивизм: Конт, Спенсер, Милль.

8 тақырып ХIХ- ХХ ғ басындағы орыс философиясы

1. П Чаадаевтың тарих философиясы.

2. Словянофильдік және батысшылдық бағыттар.

3. Орыс философтарының діни-философиялық ізденістері

4. Орыс космизм және мистикалық философия.

9 тақырып Қазақ мәдениетіндегі философия

1. Қазақтардың дәстүрлі дүние танымы.

2. Жыраулар шығармаларындағы философиялық сарындар.

3. Қазақ ағартушылардың философиясы

4. ХХ ғасырдың басындағы философиялық ізденістер

10 тақырып Кенес мәдениетінің аясындағы Маркстік философия, және посткенестік философия

1. Маркстік ілімнің эволюциясы

2. ХХ ғасырдын 60-80 жылдарындағы кенестік философия

3. Диалектикалық логиканың қазақстандық мектебі

4. Посткенестік қазақ философиясының ізденістері

11 тақырып ХХ-ХХI ғ қарсаны мәдениетіндегі батыстық философия

1. ХХ ғасырдағы батыс философиясының мәні және негізгі бағыттары

2. Неопозитивизм және Неокантшылдардың мектептері

3. Прагматизм философиясы

4. Экзистенциализм философиясыңдағы адам мәселесі

5. Герменевтика және мәтіңді түсіндіру мәселесі

6. Структурализм және постмодернизм

12 тақырып Болмыс философиясы. Философиялық антропология.

1. Болмыс ұғымы мәдениет тарихында

2. Негізгі антопологиялық ұғымдар

3. Адам ең жоғарғы Құндылық

4. Тұлға Еркіндік және жауапкершілік.

13 тақырып Әлеуметтік философия

1. Қоғам және оның табиғи негіздері

2. Қоғамның құрылымы

3. Ашық қоғам Жабық қоғам Қоғам туралы Концепциялары

4. Қазақстандық қоғам дамуының перспективалары

14 тақырып Диалектика теориясының мәселері. Эпистемология

1.Диалектиканың тарихи типтері

2. Диалектика жүйе ретінде

3. Диалектика категорияларының мәні

4. Диалектика және синергетика

5. Адамның дүниеге танымдық қатынасының ерекшелігі

6. Сезімдік және рационалдық таным

15 тақырып Ауқымды (глобалдық) мәселелер

1. Глобалды мәселелер және олардың пайда болуының себептері

2. Глобалдану және антиглобализм

3. Футурологиялық мәселенің қалыптасуы

4. Римдік клубтың философиялық ізденістері

Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

Тәжірибие сабақ № 1

1.Философияның пәні: Дүние және Адам дүниеге көзқарастың формалары және типтері.

2. Философияның негізгі функциялары.

3. Философияның негізгі сұрағының тарихи қалыптасуы.

4. Философиялық білімнің құрылымы .

Тәжірибие сабақ № 2

1. Философия және философ.

2. Философиялық бағыттар мен жүйелердің көптүрлігі.

3. Философия және дің Философия және ғылым.

4. Философияның мәдени-тарихи сипаты.

Тәжірибие сабақ № 3

1. Көнеүнділік мәдениетіндегі діннің мәртебесі және оның философияның дамуы мен қалыптасуына ықпалы Ведалар.

2. Үнді философияның негізгі идеялары (Карма, Сансара, Мокша, Касталар туралы ілімдер).

3. Буддизм және оның негізгі идеялар.

4. Куш қолданбаудың шығыс адамның тарехи тағдырына әсері.

Тәжірибие сабақ № 4

1.Қытай философияның алғы шарты және ерекшеліктері.

2. Конфуции философияның басты идеялары.

3. Диастық философия, оның негізгі ұғымдары.

4. Легистердің саяси-этикалық ілімі.

Тәжірибие сабақ № 5

1. Көне грек философиясының қалыптасуы. Грек мифологиясы.

2. Алғашқы Сократқа диінгі философиялық мектептер.

3. Софистер. Сократтың философиясы.

4. Платонның «идеялар» және мемлекеттік туралы ілімдері.

Тәжірибие сабақ № 6

1. Аристотельдің онтологиясы.

2.Аристотельдің саяси әлеуметтік философиясы.

3.Эллинистік ойдың философиялық бағыттары.Тәжірибие сабақ № 7

1. Батыс еуропалықорта ғасыр философиясының негізгі сипаттары: теодицея, эсхатология, провидонциализм.

2. Патристика. Августиннің ілімі.

3.Схоластика жүйесі ретіндегі Фома Аквинскийдің ілімі.

4.Универсалий мәселелері. Номинализм және реализм.

Тәжірибие сабақ № 8

1. Мұсылман философиясының қалыптасуы және ерекшелігі.

2.Шығыс перипатетизмі: аль-Канди, аль-Фараби, Ибн Рушо, Ибн Сина

3.Суфизм: Ибн-Араби, аль-Газали, Яссауи.

4.Түрік тілді философияның қалыптасуы: Ю. Баласағұн, М. Қашқари.

Тәжірибие сабақ № 9

1.Қайта өрлеу дәуірінің философиясфнфң негізгі сипаттары.

2.Данте және Петрарканың гуманизмі.

3.Схоластикалық философияны сынау.Тәжірибие сабақ № 10

1.Н. Кузанскиийдің философиялық идеялары. Пантеизм.

2.Н. Коперник Ж. Бруноның космостың шексіздігі туралы идеясы.

3.Қайта өрлеу дәуірінің әлеуметтік- саяси философиясы. (Н. Макиавелли).

4.Қайта өрлеу дәуіріндегі утопиалық идеялар ( Т. Мор., Т. Кампанелла).

Тәжірибие сабақ № 11

1. Жаңа заман философиясының жалпы сипаттамасы және алғышарты.

2.Эмпиризм және рациолизмнің философиялықдәстүрінің қалыптасуы.

3.Д. Беркли және Д. Юмның субьективті идеализм.

4.Ағартушылар философиясы: Вольтер, Руссо, Дидро, Гельвеций.

Тәжірибие сабақ № 12

1.Классикалық неміс философиясының қалыптасуы.

2.И. Канттың сыни философиясы. «Өзіндік зат»,Априоризм, Бұлжымас императив.

3.Гегельдің обьективті идеализм. Абсалютті идея ұғымы. Диалектикалық әдіс.

4.Л. Фейербахтың антропологиялық материализмі.

Тәжірибие сабақ № 13

1.Позитивизм философиясының туындауы.

2.Махизм және эмпитиокритицизм.

3.Неокантианшылдардың Марбург және Баден мектогтері.

4.«Құндылықтар теориясын» құру ( В. Виндельбанд, Г. Риккерт).

Тәжірибие сабақ № 14

1.Иррационализм. А. Шопенгауэр

2.«Өмір философиясы» Дильтей.

3.Интуитивизм: А. Бергсон.Тәжірибие сабақ № 15

1.Орыс философиясының жалпы сипаттамасы.

2. ХІ-ХVІІІ ғ. Орыс философиясы.

3. Славянофилдер және батысшылдар.Тәжірибие сабақ № 16

1.Орыстың діни философиясы.

2.Орыс касмизмі.

3.Ресейдегі мистикалық философия: Е. Блаватская, Н. Рерих, Д. Андреев.Тәжірибие сабақ № 17

1.Қазақтардың дәстүрлі дүниетанымы. Номадтық мәдениеттің оинкрстизмі.

2.Ақын – жыраулар шығармаларындағы философиялық сарындар.

3.«Жеті жарғының» философиялық астары.

4.Космологиялық және антрософиялық әзденістер.

Тәжірибие сабақ № 18

1.Ш. Уалихановтың философиялықкөзқарастары.

2.Алтынсариннің гуманизмі.

3.Абайдың этикалық-имандылық философиясы.

4.Ш. Құдайбердиевтің діни философиясы.

5.ХХ ғасырдың басындағы ұлттық интелегенцияның философиясы: (Бүкейханов, Байтұрсынов, Дулатов, Шокай.Тәжірибие сабақ № 19

1.Маркстік философияның жалпы сипаттамасы. Тарихты материалистік тұрғыдан түсіну және қоғамдық- экономикалық формация қағидалары.

2.Маркстік философияның догматқа айналып анайылануы.

3.ХХ ғасырдың 60 жылдарындағы кеңестік философияның жандануы.

4.Кеңестік-қазақстандықфилософияның зерттеулерінің негізгі бағыттары (диалектикалық логика; қазақ философия тарихы).

Тәжірибие сабақ № 20

1.Американдық прагматизм.

2.Неопозитивизм немесе аналитикалық философия. «Верификация принципі».

3.Постпозитивизм «Парадигма» ұғымы «фальшфикация» принципі.

4.Э. Гуссерлдің феноменологиясы.

Тәжірибие сабақ № 21

1.Экзистенциализм философиясы.

2.Герменевтика және мәтіндітүсіндіру мәселесі.

3.Структурализм философиясы.

4.Постмодернизм философиясының қалыптасуы.

Тәжірибие сабақ № 22

1.Болмыс ұғымының мәні. Болмыс-философия тарихында.

2.Болмыстың негізгі формалары.

3.Материя-қозғалыс, кеңістік-уақыт ұғымдары.

4.Материя туралы қазіргі теориялар (синергетика)

Тәжірибие сабақ № 23

1.Философия тарихындағы адамның негізгі бейнелері.

2.Адам болмысы. Адам – жоғарғы құндылық.

3.Адам дамуындағы табиғалық және қоғамдық өзара қатынасы.

4.Өлім және өмір мәселесі.

5.Тұлғаның еркіндігі және жауапкершілігі.Тәжірибие сабақ № 24

1.Әлеуметтік философияның пәні.

2.Қоғамның табиғи негіздері.

3.Қоғамның құрылымы.

4.Қоғам өмірінің негізгі ойлары.

Тәжірибие сабақ № 25

1.Ашық қоғам концепциясы.

2.Ақпаратты қоғам концепциясы.

3.Қазақстандық қоғам дүниежүзілік өркениет құрамында.Тәжірибие сабақ № 26

1.Диалектика және оның тарихи типтері.

2.Көне грек философиясындағы диалектика.

3.Классикалық неміс философиясы мен марксизмдегі диалектика.

4.ХХ ғасырдағы диалектиканың негізгі варианттары.

Тәжірибие сабақ № 27

1.Диалектиканың негізгі принциптері.

2.Диалектиканың категориялары.

3.Диалектика және метофизика.Тәжірибие сабақ № 28

1.Таным туралы жалпы түсінік.

2. Сезімдік және рационалдық ойлау, олардың негізгі формалалары.

3.Философиядағы ақиқат мәселесі.Тәжірибие сабақ № 29

1.Таным және шығармашылық.

2.Ғылыми танымның ерекшеліктері.

3.Танымның және ғылыми танымның әдістері.

4.Ғылым дамуының келешегі.

Тәжірибие сабақ № 30

1.Глобалдық мәселелер және оның пайда болуының себептері.

2.Глобалды мәселердің классификациясы.

3.Глобалды мәселерді зерттеудің методикасы.

4.Футурологиялық мәселелердің қалыптасуы.
СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрлері

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәрістік сабақтарға дайындалу
Сабаққа қатысу

6 (0,4 * 15)

2

Практикалық сабаққа дайындалу, үйге берген тапсырмаларды орындау.

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

45 (3 * 15)

3

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалдарын оқу

Конспект

Ауызша жауап

30 (2 * 15)

4

Бақылау шараларына дайындық
АБ-1, АБ-2

9
Барлығы90

11 Курс саясаты

Академиялық тәртіп пен әдептің саясаты С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес келеді.

Оқытушы және студент бір-біріне құрметпен қарауға тиіс.

Барлық аудиториялық уақыт дәрістік және тәжірибелік сабаққа бөлінген.

Сабаққа дайындық бақылау сұрақтары мен тестерімен тексеріледі.

Негізгі талаптар:


 1. Сабақта белсенді болыңдар. Оқытушыға сұрақ қойыңдар. Сабақта болу ең басты емес. Сондықтан тақырыпты талдауға белсенді қатысу, талданып жатқан тақырыпқа байланысты сұрақтар қою немесе жауап беру, өзіңнің бақылауың –басты рөл атқарады.

 2. Сабаққа келу, қатысу міндетті болып саналады. Егер сіз себепсіз 3 немесе одан да көп сабақ босатсаңыз, оқытушының сізден деканаттан рұқсатнама әкелуді талап ету құқығы бар. (Себеп – құжатпен дәлелденуі тиіс) Есте болсын: Сабаққа қатысу – қорытынды бағаға әсер етеді.

 3. Жазба жұмыстарыңызды уақытылы тапсыру қажет. (Тапсырмалардың орындалуы және тапсыру кесиесін қараңыз).

 4. Аудиториялық сабақтарға кешігуге болмайды, кешіккен жағдайда кіргізілмейді.Өте қажет себеп болса, оқытушыға алдын ала ескерту қажет.

 5. Оқытушы сөйлеп жатқанда, қатарласып сөйлесуге тыйым салынады. Екі ескертуден кейін студент аудиториядан шығарылуы тиіс.

 6. Сабаққа студенттер дайындықпен келуі тиіс. Ұсынылған әдебиеттерді немесе материалдарды қолдану керек.

 7. Босатылған сабақтарды оқытушының белгілеген уақытында орнына келтіруге болады.

 8. Сабақ үстінде рұқсатсыз шығуға тыйым салынады.

 9. Жазбаша сұрақтар бақылау кезінде көшіру және плагиатқа қатаң тыйым салынады.

 10. Консультацияларға қатысқан дұрыс.

 11. Дәріс кезінде әдебиеттерді оқуға тыйым салынады.

 12. Сабақта ұялы телефондарды байланыстан ажырату қажет.

 13. Сағыз шайнауға тыйым салынады.

Қосымша баллдар:

Сабақтағы белсенділік –(+1б)Сынақты өткізу формасы:

 1. «Әлеуметтану» пәні бойынша 3 курс студенттері үшін қорытынды бақылау, жұмыстың оқу жоспарымен сәйкес жазбаша формадағы сынақ түрінде белгіленеді.

 2. Сынақ 1 сұрақтан тұрады.

 3. Жазбаша сынаққа дайындалу уақыты - 40 минут.

Сынақ тапсыру ережелері:

 1. Сынақтық сұрақтарға сіздің билетіңізге ғана жауап беру керек.

 2. Жауап толық, ауқымды, терең болу керек.

 3. Жазбаша сынақ аяқталған соң, жауап парағы сынақ қабылдаушы оқытушыға тапсырылуы тиіс.

 4. Сынақта:

-сынақ билеттерді ауыстыруға;

-сынақ билеттерді аудиториядан шығаруға;

-жауап парақтарын ауыстыруға;

-ұялы телефондарды пайдалануға;

-шпаргалкаларды, оқулық, конспектілерді пайдалануға тыйым салынады.

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесінің үлгілері

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Философия» пәні бойынша бакалавриат мамандықтарының бойынша1 рейтинг (5 семестр)

Апталар

1 сабақ үшін макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Бар-лығы

Максималды балл

22

26

26

26

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ДҮТ 1,2

ДҮТ3,4

ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8

8

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

1

2

2

2

2

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 7,8

56

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

7

14

14

14

14

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ӨОҮТӨОҮТ2

 ӨОҮТ3

ӨОҮТ4

 ӨОҮТ5

ӨОҮТ6

ӨОҮТ7 

ӨОҮТ8

36

Бақылау нысаны

 

 КТ

 КТ

Т1 

КТ

 КТ

Т2

КТ  

КТ 

Макс.балл

 5 5

5

5

 5

 5

2 рейтинг (5 семестр)

Апталар

1 сабақ үшін макс. балл

9

10

11

12

13

14

15


Бар-лығы

Максималды балл

28

28

28

16

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ДҮТ 9,10

ДҮТ 11,12

ДҮТ 13,14

ДҮТ 15

7

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

1

2

2

2

1

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ПҮТ 9,10

ПҮТ 11,12

ПҮТ 13,14

ПҮТ 15

56

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

8

16

16

16

8

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ӨОҮТ

9


ӨОҮТ10


 ӨОҮТ

11


ӨОҮТ12

 ӨОҮТ

13


ӨОҮТ

14


ӨОҮТ15 

37

Бақылау нысаны

 

 КТ

 КТ

Т1 

КТ

 Т2

КТ

КТ

Макс.балл

 5

5

5

5

5

5

5

7

Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ – №1 дәрісті дайындау үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға дайындалу үшін үй тапсырмасы; ӨОҮТ1 – материалды өздігінен оқуға №1 үй тапсырмасы; КТ – конспект тексеру; 1Т –№1 тест.


Кафедра отырысында ұсынылған 2010 ж. «___»________№_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі __________ Ахметова Г.Ғ. 2010 ж. «___» _____

12 Әдебиеттер тізімі

 1. Амантай Д. Философия бастаулары. «Рауан» 2001. 263 б.

 2. Әбішев К., Әбжанов Т. Философия тарихындағы таным теориясы және метод проблемасы. А.: «Ғылым», 1990. 255 б.

 3. Әбдіхалык Ж. Казак ойы: даналыгы және философиясы. «Ана тілі» 1998. 150 б.

 4. Балғымбаев А. Субъектінің ғылыми танымдағы белсендігі. А.: «Атамұра», 1997. 180 б.

 5. Кішібеков Д. «Философия» «Рауан» баспасы. 1998. 317б.

 6. Нысанбаев Ә, Әбжанов Т. «Ойлау тарихының белестері» А-1994


Қосымша әдебиеттер және макалалар:

 1. Бекежан О. Корқыт «Ұлт тағылымы» жур. №17. 1998. 30-34 б.

 2. Бес ғасыр жырлайды. А.: «Ғылым», 1997. 1,2 том

 3. Болат Канал. Гегель. «Ақиқат» жур. №1. 1997. 78-81б.

 4. Болат Канал. Кант «Ақиқат » жур №12 1996. 75-79 б.

 5. Болат Канал. Ибн- Сина «Ақиқат» жур. № 6. 1996. 80-84б.

 6. Болат Канал. Зенон «Ақиқат» жур. №5 1996. 78-82б.

 7. Есімов F. Хакім Абай А.: «Ғылым», 1994. 150 б.

 8. Есім F Иассауи дуние танымы «Абай»-Ж. № 4 2001. 85-90б.

 9. Есімов. Иассауи дуние танымы туралы сөз. «Ақиқат» жур. 57-65б.

 10. Есім F. Сана болмысы. 3.4.5 кітап А.: «Ғылым», 1997. Қазақ. Альманах. А-1998

 11. Кариев 3. Даму. 1993

 12. Кенжалиев Н. Тәңір «Ақиқат» жур №7. 1997. 75-80б.

 13. Кішібеков Шәкерім философ. «Ақиқат» журнал №7. 1994. 75-78б.

 14. КішібековД Қазақ менталитеті. А.: «Мұра», 1999. 200б.

 15. Қуандық Ж. Аристотель. «Акикат»жур. №2. 1995. 68-72б.

 16. Құдайбердиев Ш. Шығармалар. А-1998

 17. Нұрматов С. Иассауи іліміндегі руханилық мәселесі «Ақиқат»

 18. жур. №7 1997

 19. Нургали А. Казак халкының ежелгі дуние танымы мен тұрмыссалт ерекшеліктері. «Саясат » жур №7-8. 1998

 20. Нурышева Г. Ы. Алтынсарин философиясыныц негізі. «Казакстан

жоғары мектебі // №6 2001

 1. Нысанбаев Ә. Адам жэне ашык қоғам 1998

 2. Нысанбаев Ә. Ой, ақыл, адамгершілік. 1994

 3. НысанбаевӘ. ӨбжановТ. Адамға қарай бет бұрсак;

 4. Нысанбаев Ә. Иассауи «Ақиқат» жур. №6 1998

 5. Нысанбаев Ә. Әбжанов Т. ¥лы тарихының белестері. А-1994

 6. Кенжалиев И. Тәңір «Ақиқат» жур. №7. 1997 75-78б.

 7. Кішібеков Т. Шәкәрім философ. «Акикат» 7. 1994 68-72б.

 8. Қуандық Ж. Аристотель. 12. 1995

 9. Нурматов С. Иассауи Іліміндегі руханилық мәселесі. «Акикат»

// 7 1997.

 1. Нургали А. «Казак халкының дуние танымы мен тұрмыс салт

ерекшеліктері». «Саясат» // 7-8. 1998

 1. Нысанбаев Ә. Адам және ашық қоғам. 1998

 2. Нысанбаев Ә. Ой, акыл, адамгершілік. 1994

 3. Нысанбаев Ә. Иассауи «Ақиқат» жур. № 6.1998

 4. Нысанбаев Ә, Әбжанов Т. «Ойлау тарихының белестері» А-1994

 5. Орынбеков М. С. Ежелгі казактың дүние танымы. А-1996

 6. Сейдінбек А. Қазақ әлемі. А-2001

 7. Философиялық сөздік. А-1996.

 8. Абай. Шығармалар жинағы. А.: «Ғылым», 1995. 250 б.

 9. АйтказинТ. Қазақтардың мұраты. А.: «Ғылым», 1994. 200 б.

 10. Алтынсарин Ы. Мұсылманшылық тұлғасы. А.: «Ғылым», 1991. 150б

 11. Әбдіхалык Ж. Казак ойы: даналыгы және философиясы. «Ана тілі»газ.№17. 1998. 3-4 б.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет