Рефераты Қазақстан Республикасы Қарағанды, 2012жүктеу 133.45 Kb.
Дата25.04.2019
өлшемі133.45 Kb.
түріРефератӘОЖ 343.37 Қолжазба құқығында

Мейрамов Серик Алпысович


Кеден ісі аясындағы лауазымдық қылмыстардың көкейкесті мәселелері.


6М030400- Кеден ісі

Магистрлік диссертацияның

рефераты

Қазақстан РеспубликасыҚарағанды, 2012


Диссертация көлемі мен құрылымы. Диссертация машинамен терілген 80 бетте көрініс тапқан мәтіннен және ол кіріспе, үш бөлім, қорытынды, пайдаланған әдебиет тізімінен тұрады.

Кілт сөздер. Кеден Комитеті, Кеден ісі, кедендік бақылау, кедендік қадағалау, лауазымдық қылмыстар, сыбайлас жемқорлық, пара алу, пара беру, әкімшілік жауапкершілік, қылмыстық жауапкершілік, тәртіптік жауапкершілік, нормативтік - құқықтық актілер, тергеу органдары.

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстан Республикасы Кеңес Одағы ыдыраған сәттен бастап, халықаралық аренада жеке, тәуелсіз субъект болып орныға бастады. Тәуелсіз ел болғандықтан шет мемлекеттермен құқықтық қатынастарға түсіп, көптеген халықаралық ұйымдарға мүше болып қабылданды. Халықаралық аренада тәуелсіз субъект болғандықтан, қандай да бір ұйымның құрамына кіргендіктен сол ұйымның қойған талаптарына сай болуы тиіс. Қазақстан егеменді ел ретінде тәуелсіздік алған сәттен бастап, мемлекеттілікке тән жұмыстар атқарды. Атап кетер болсақ: шекарасын белгіледі, конституциясын қабылдады, ұлттық валютасын енгізді, мемлекеттің негізгі билік органдарын құрды. Билік органдары мемлекеттік қызметтерді атқарып, дамудың негізгі бағдарламасын даярлауда болды. Мемлекеттік органдар жұмысында тәжірибенің болмағандығынан кейбір кемшіліктер орын алды. Сол кемшіліктерді жою үшін үнемі жаңашылдықтар енгізіліп, өзгерістер жасалып отырды. Сол өзгерістер негізінде Қазақстан Республикасының Кеден қызметі құрылды. Кеден қызметінің міндетіне Қазақстан Республикасы шекарасынан өткен кіріс – шығыс тауарларды қадағалау кірді. Географиялық орналасуы жағына Қазақстан солтүстігінде Ресеймен, Шығысында және Оңтүстік Шығысында Қытаймен, Оңтүстігінде және Батысында Ортаазия мемлекеттерімен қиылысқан. Көршілерінің көбі үшінші әлем елдері болғандықтан біздің еліміздің шекара және кеден қызметіне жүктелген міндет болды. Өйткені Қазақстан Еуропа мен Азияны жалғап жатқан транзиттік мемлекет болып табылады. Орта азиялық мемлекеттерден шекара арқылы тасымалдауға тыйым салынған, контрабандалық заттарды өткізу жиі орын алды. Сонымен келісілген қызмет атқаратын жасырын қылмыстық құрамдар пайда бола бастады. Бұл құрамдардың құрамында кеден қызметкерлері де жиі байқала бастады. Соның нәтижесінде нормативтік – құқықтық актілерге толықтырулар мен өзгертулер енгізіліп, қызметкерлер жиі жаупкершілікке тартыла бастады. Сөйтіп кеден қызметкерлерінің жасаған қылмыстар саны азаймаған қалпында қалды. Тәуелсіздік алғанымызға 20 жылдан асса да, қазірдің өзінде бұрынғыдай қалыпта. Кеден ісі саласындағы қылмыстар аса үлкен кеден, шекара бекеттерінде орын алады. Шекара кеден бекеттерінде тыйым салынған заттарды өткізу мәселелері жиі кездеседі. Осының нәтижесінде пара беру пара алу фактілері орын алады. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың жыл сайынғы халыққа жолдауында мемлекеттік органдардан сыбайлас жемқорлық факітілері тіркелген кезде қатал жазалап, мемлекеттік органда тек қана өз ісінің паттриоттары ғана қызмет атқаруы тиіс деген-ді. Яғни мемлекеттік органдарда жемқорларға орын жоқ. Кеден қызметі де мемлекеттік органға жататындықтан, елбасының жолдаулары бұл органнан да айналып өте алмады. Кез келген мемлекеттік орган мемлекет мүддесі үшін қызмет атқарғандықтан тек қан өз алдына өз міндеттерін орындаумен айналысады. Сонда да бес саусақ бірдей емес деген сияқты әр түрлі оқиғалар орын алып отырады.

Осы диссертациялық жұмысымның өзектілігі кеден органдарындағы лауазымдық тұлғалардың мемлекеттік қызметке орналасар алдында Арнамыс кодексіне сәйкес берген анттарын бұзып, мемлекеттік қызметке опасыздық жасап, өздеріне алған міндеттерін орындамай, керісінше, лауазымдық жағдайларын пайдаланып заңға қайшы іс-әрекеттердің жасалуын және оларға жауаптылық белгілеу мәселелері болып табылады.Жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Диссертациялық жұмыстың мақсаты кеден органдары лауазымдық қылмыстардың жасалуын, қылмыс жасау ерекшеліктерін анықтап, аталған қылмыстардың алдын алу, жауапкершілікке тарту және қылмыстар санын азайту.

Диссертациялық жұмыста қойылған мақсатқа жету үшін мына мәселелерді қарастырдық:

- кеден органдарының қызметкерлерінің қылмыстық іс-әрекет жасаудағы себептерін;

- кеден органдарында жасалатын қылмыстардың түсінігі мен мәнін;

- жасалған қылмыстарға сәйкес белгіленетін жауапкершілік түрлерін.

Көрсетілген мақсатқа сәйкес біз зерттеуіміздің келесідей міндеттерін қоямыз:

- кеден органдарында жасалатын қылмыстардың түсінігі мен мәнін зерттеу;

- кеден органдарындағы ішкі қауіпсіздікті ұйымдастыру;

- кеден органдарында қызметкерлерге арналған үгіт насихат жұмыстарын жүргізу;

- кеден органдары қызметкерлерін қызметтік патриотизмге баулау;Зерттеудің объектісі. Қазақстан Республикасының кеден органдарының қызметкерлерінің қызмет жасау аясы. Кеден қызметкерлерінің лауазымдық қылмыстар жасау мәселесі.

Зерттеудің пәні. Кеден қызметкерлерінің лауазымдық қылмыстар жасау мәселесі.

Жұмыстың әдіснамалық негізі. Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдаулары, заңнамалық, нормативтік-құқықтық актілер. Отандық ғалымдардың Алибеков С.Т., Абсиметов М.О., Даубасов Ш., Ұлжанов Е., Ағыбаев А.Н., Алауханов Е., ғылыми еңбектері зерттелген.

Диссертация жазу барысында зерттеу тақырыбына пайдаланылған әдебиеттерде басты проблемалық тақырып мемлекеттік қызметте жасалатын лауазымдық қылмыстар туралы болып табылады. Осы әдебиеттер негізінде диссертациялық жұмыстың негізі қаланды.Зерттеудің ақпараттық негізі Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының Кеден кодексі, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР кодексі. ҚР Президентінің заңдары және жарлықтары. ҚР Үкіметінің қаулылары. ҚР Қаржы Министрлігінің Кедендік Бақылау Комитетінің Бұйрықтары, Нұсқаулары, өзге де нормативтік құқықтық актілер мен оларға жасалған комментарийлер және халықаралық келісім шарттар, сонымен қатар, қазақстандық және ресей авторлардың ғылыми-құқықтық және оқу әдебиеті және сондай-ақ ақпарат басылымдарында көрініс тапқан еңбектер болып табылады. Сонымен қатар электронды заң қорлары мен интернет жүйесінен қажетті ақпараттар пайдаланылды.

Алынған нәтижелер, олардың жаңалығы, ғылыми және тәжірибелік маңыздылығы. Диссертациялық жұмыстың зерттеу жаңалығы – Қазақстан Республикасы Кеден органдарында қазіргі таңдағы лауазымдық қылмыстар жасау мәселелерін ортақ шешім тауып шешу жолдарын анықтап, оларды тиімді пайдаланып, ұсынылған ұсынытарды реттеу. Зерттеу барысында мынадай негізгі ғылыми және тәжірибелік нәтижелер алынды:

- Kеден органдары саласында жасалатын қылмыстар түрлері анықталды; • Талдау кезінде қоғамға әкелетін зияны анықталды;

 • Кеден саласындағы лазымдық қылмыстардың жасалуына байланысты, оларды анықтап, жауапкершілікке тарту мәселелерінің ел үшін беретін нәтижелері анықталды;

 • Кеден саласындағы қылмыс санын азайту тенденциялары мен келешегі туралы болжамдар жасалып, ұсыныстар қарастырылды.

Кеден саласындағы лауазымдық қылмыстар жасау мәселелеріне қатысты ғалымдардың Алибеков С.Т., Абсиметов М.О., Даубасов Ш., Ұлжанов Е., Ағыбаев А.Н., Алауханов Е., және де кейбір Ресейлік авторлардың пікірлерімен және ұсыныстарымен келісе отырып, кеден саласындағы көкейкесті мәселелерді уақытылы және ешқандай кедергісіз шеше аламыз деген ойдамыз. Сонымен қатар осы айтылған ойлардың барлығы тек қана қағаз жүзінде емес, сәйкесінше іс жүзінде орындалғандығын қалаймыз.

Себебі, мемлекетіміз енді ғана аяғынан тік тұрып, алға қарай қадам – қадам бет алып келе жатқан кезде өзімізді өзіміз іштей құртуымыз ғажап емес.Алынған қорытындылар. Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 24 тамыздағы № 858 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасында кеден заңнамасына ерекше назар аударылды. Мемлекет норма түзушілік процесін жаңа сапалы деңгейге көтеруге мүмкіндік беретін, олардың қатарында: заң жобалары қызметін перспективті жоспарлау; нормативтік құқықтық актілер жобаларына ғылыми (құқықтық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы, криминологиялық және басқалар) сараптамалар енгізу, қабылданатын заңдарды толық қаржылық қамтамасыз ету процестері бар, шаралар қабылдады.

21-ғасырдың бірінші он жылдығы Қазақстанда конституциялық құрылыстың жаңа кезеңімен атап өтілді. 2007 жылғы 21 мамырда “Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” Заң қабылданып, онда ел үшін қағидаттық маңызды жаңалықтар жарияланды. Бұл ретте уақыт тезінен өткен мемлекеттік құрылыстың қазақстандық үлгісінің өлшемдері негізінен сақталды. 21-ғасырдың бірінші он жылдығы Қазақстанда конституциялық құрылыстың жаңа кезеңімен атап өтілді. 2007 жылғы 21 мамырда “Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” Заң қабылданып, онда ел үшін қағидаттық маңызды жаңалықтар жарияланды. Бұл ретте уақыт тезінен өткен мемлекеттік құрылыстың қазақстандық үлгісінің өлшемдері негізінен сақталды. Қазақстан Республикасы Конституциясының мемлекеттің заңнамалық, ұйымдастырушылық және басқа да шараларымен жүзеге асуы тиіс құқықтық идеялары мен принциптерін одан әрі іске асыру қажет.

Заңнаманы жетілдіру процесінде және құқық қолдану қызметі барысында Конституцияның үстемдік принциптерін және төменгі деңгейдегі актілердің жоғары деңгейдегі актілердің нормаларына сәйкестігін бұлжытпай сақтау қажет.

Қорыта кеелгенде атап кеткен құқықтық тұжырымдамада қандайда болмасын құқықтық қатынастар жүзеге асқан кезде барлығы да тек қана белгіленген нормативтік құқықтық актілер шеңберінде ғана болуы тиіс дегенді білдіреді. Дәл осындай ұзақ мерзімді тұжырымдамаларды бекіту арқылы мемлекетіміздің барлық салаларында құқықтық бағыныштық мәселелері реттеледі дегенді пайымдаймы.


Ғылыми жарияланымдар туралы мәлімет:

 1. Мейрамов С.А. Қазақстан Республикасындағы кеден ісіндегі лауазымдық қылмыстар мәселесі // «Заманауи әлемдегі ғылым және білім»: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Қарағанды «Болашақ-Баспа» 2012.- 151б-155б..-Том 1
 1. Мейрамов С.А. Кеден органдарындағы қылмыстық іс-әрекеттер// «Әлеуметтік экономикалық жаңару – ел дамуының негізгі бағыты»: 1 халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференцияның материалдар жинағы. Мәскеу, Мәскеу қаржылық – өндірістік университеті. 2012.- 421б-425б.


Мейрамов Серик Алпысович
Актуальные вопросы ответственности за должностные преступления в сфере таможенного дела.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из 80 страниц текста, куда входят введение, три части, заключение, список использованной литературы.

Перечень ключевых слов: Таможенный Комитет, таможенное дело, таможенный контроль, таможенное регулирование, должностные преступления, коррупция, взятка, принять взятку, дать взятку, административная ответственность, уголовная ответственность, дисциплинарная ответственность, нормативно – правовые акты, следственные органы.

Актуальность исследования. После распада Советского Союза на международной арене появилось самостоятельное, независимоегосударство – Казахстан. Как независимоегосударство Казахстан сразу вступил правовые отношения со странами зарубежья, был принят во множество международных организации. Для укрепления государственности было сделано многое: укреплена государственная граница, принята Конституция, введена национальная валюта, созданы основные органы власти. Органы власти, выполняя государственную работу, подготовили основнуюпрограмму развития. Конечно, с нехваткой опыта имели место и недостатки. Чтобы исправить эти недостатки, постоянно вводились новшества и изменения. На основе этих изменений были созданы таможенные органы РК.В обязанности таможенной службы входили контроль и надзор за ввозимыми через границу в РК и выходящими за пределы страны товарами. По своему географическому положению Казахстан на севере граничит с Россией, на востоке и юго-востоке – с Китаем, на юге и западе – со среднеазиатскими республиками. Сосоедство со странами третьего мира наложило большую ответственность на пограничную и таможенную службу. Казахстан является транзитным государством, соединяющим Европу и Азию. В связи с участивщимся провозом контрабанды через границу со среднеазиатскими республиками перевозка была запрещена. Стали появляться преступные группировки, в их составе были замечены и таможенники. В результате в нормативно – правовые акты стали вноситься изменения и дополнения, а работники таможенной службы привлекаться к ответственности.Количество преступлений совершенных таможенниками, не уменьшалось.

Независимости Республики 20 лет, а положение в таможенной границе остается прежним. Крупные преступления совершаются на крупных таможенных пограничных пунктах. Очень часто случается провоз запрещенных товаров через пограничные таможенные пункты. Замечены факты дачи и принятия взятки. В своем Послании народу Казахстана глава республики отметил, что случаи коррупции, организованной преступности должны сурово караться и в государственных органах должны служить преданные своему делу патриоты, т.к. в государственных органах не должно быть места коррупции.

Актуальность моей диссертационной работы: нарушение должностными лицами Кодекса чести и достоинства, невыполнение ими своих прямых обязанностей, злоупотребление своим должностным положением, противоправные действия работников таможенной службы за все эти преступные деяния.

Цель и задача исследования. Должностные преступления работников таможенной службы, особенности этих преступлений, профилактика, привлечение к ответственности виновных лиц, уменьшение количества таких преступлений. Для достижения поставленной цели были рассмотрены следующие проблемы:


 • причины совершения преступлений работниками таможенных органов;

 • понятие сущность преступлений, совершаемых работниками таможенных органов;

 • виды ответственности за совершенные преступления.

Соответственно теме были поставлены следующие задачи:

 • исследование понятия и сущности совершаемых в таможенных органах преступлений

 • организазия внутренней безопасности в таможенных органах;

 • проведение пропагандистской работы работы среди работников таможенной службы;

 • призыв к патриотизму работников таможенной службы.

Объект исследования. Сфера деятельности работников таможенной службы РК. Проблемы должностных преступлений работников таможенной службы.

Предмет исследования. Проблемы должностных преступлений работников таможенных служб. Противоправные отношения.

Теоретико - методологические основы исследовательской работы.

Конституция РК., Послание Президента страны народу Казахстана, законодательные, нормативно – правовые акты. Были исследованы научные труды отечественных ученых С.Т. Алибекова, М.О. Абсиметова, Ш. Даубасова, Е. Улжанова, А.Н. Агибаева, А. Алауханова. На основе этой литературы и документов была написана основная часть диссертации.Полученные результаты, их новизна, научная и практическая значимость.

Новизна диссертационной работы – определение путей решения проблем должностных преступлений,упорядочение предложений.При исследовании были получены основные научные и опытные результаты: • были определены виды преступлений виды преступлений, совершаемых в сфере таможеннной службы;

 • определен ущерб, наносимый обществу;

 • результатырешения проблем должностныхпреступлений в сфере таможенной службы, привлечение к ответственности;

 • прогнозы тенденции уменьшения количества преступлений в таможенной сфере, предложения.

Разделяя взгляды ученых относительно должностных преступлений в таможенной сфере (С.Т. Алибекова, М.О. Абсиметова, Ш. Даубасова,

Е. Улжанова, А.Н. Агибаева, А. Алауханова) и некоторых российских авторов, мы надеемся, что эти актуальные поблемы будут решены незамедлительно и безо всяких препятствий.Выводы. В Концепции правовой политики на 2010-2020 гг., утвержденной 24 августа 2009 года Указом №858 Президента РК особое внимание уделяется таможенному законодательству. Первое десятилетие XXI века было отмечено новым периодом конституционной структуры. 21 мая 2007 года был принят Закон «Об изменениях и дополнениях в Конституцию Республики Казахстан», тогда были объвлены важные для страны новшества. В процессе совершенствования законодательства и правоприменения должны соблюдаться приоритетные принципы Конституции. При осуществлении правовых отношений все должно быть в пределахнормативно – правовых актов. Мы уверены, что с утверждением долгосрочной концепции будут решены проблемы правовой подчиненности во всех сферах нашей страны.
Сведения о научных публикациях:

 1. Мейрамов С.А. Актуальные вопросы должностных преступлений в сфере таможенного дела в Республике Казахстан. // «Наука и образование в современном мире»: Материалы Международной научно-практической конференции. – Караганда «Болашак-Баспа» 2012.- 151-155стр..- 1 Том
 1. Мейрамов С.А. Преступные деяния в сфере таможенного дела.// Сборник материалов 1 международной научно-практической конференции «Социально-экономическая модернизация главная вектор развития страны». Москва 2012.- 421-425стр.Meiramov Serik Alpysovich
Important quetions for malfeasances in sphere of customs affairs

The structure and value of dissertation: The dissertation consists of 80 pages of the text where enter the introduction, three parts, the conclusion, the list of the used literature.

List of key words: The customs Committee, customs business, customs control, customs regulation, malfeasances, corruption, bribe to accept a bribe, to bribe, administrative responsibility, criminal liability, a disciplinary responsibility, is standard – legal acts, investigating authorities.

The urgency of research theme. After disintegration of the Soviet Union on the international scene there was independent, a nezavisimoyegosudarstvo – Kazakhstan. As the Kazakhstan nezavisimoyegosudarstvo at once entered legal relations with the abroad countries, it was accepted in a set international the organizations. For strengthening of statehood a lot of things was made: the frontier is strengthened, the Constitution is adopted, the national currency is entered, the main authorities are created. Authorities, performing the state work, prepared основнуюпрограмму developments. Certainly, with shortage of experience shortcomings took place also. To correct these shortcomings, innovations and changes were constantly entered. On the basis of these changes customs offices of RK.V of an obligation of customs service were created control and supervision for imported through border entered into RK and the goods falling outside the limits the country. On the geographical position Kazakhstan in the north borders on Russia, in the east and the southeast – with China, in the South and the West – with the Central Asian republics. Sosoyedstvo with Third World countries imposed big responsibility on border and customs service. Kazakhstan is the transit state connecting Europe and Asia. Due to the become frequent transportation of smuggling through border with the Central Asian republics transportation was forbidden. Criminal groups began to appear, in their structure customs officers were noticed also. As a result in standardly – legal acts began to be made changes and additions, and employees of customs service to be made answerable. The quantity of crimes made by customs officers, didn't decrease.

Independence of the Republic of 20 years, and situation in customs border remains the same. Major crimes are made on large customs border check-points. Very often there is a transportation of the forbidden goods through border customs check-points. The facts of giving and bribe acceptance are noticed. In the Message to the people of Kazakhstan the head of the republic noted that cases of corruption, organized crime should be punished severely and the patriots betrayed to the business since in state authorities there should not be a corruption place should serve in state authorities.

Urgency of my dissertational work: violation by officials of the Code of honor and advantage, default the of direct duties by them, abuse of the official capacity, illegal actions of employees of customs service for all these criminal actions.

The purpose and objective of the study. Malfeasances of employees of customs service, feature of these crimes, prevention, accountability of guilty persons, reduction of quantity of such crimes. For achievement of a goal the following problems were considered:

- reasons of commission of crimes employees of customs offices;

- concept essence of the crimes made by employees of customs offices;

- types of responsibility for perfect crimes.

According to a subject the following tasks were put:

- research of concept and essence of crimes made in customs offices

- An organizaziya of internal security in customs offices;

- carrying out propaganda activities of work among employees of customs service;

- an appeal to patriotism of employees of customs service.

The object of the study. Field of activity of employees of customs service of Republic of Kazakhstan. Problems of malfeasances of employees of customs service.

Purpose of the study. Problems of malfeasances of employees of customs services. Illegal relations.

Theoretical - methodological basis of research work. Republik of Kazakhstan Constitution, The message of the President of the country to the people of Kazakhstan, legislative, is standard – legal acts. Scientific works of domestic scientists of S.T. Alibekov, M. O. Absimetov, S.Daubasov, E.Ulzhanov, A.N.Agibayev, A.Alaukhanov were investigated. On the basis of this literature and documents the main part of the dissertation was written.

The results obtained, their novelty, scientific and practical importance. Novelty of dissertational work – definition of solutions of problems of malfeasances, streamlining of offers. At research the main scientific and skilled results were received:

- types of crimes types of the crimes made in the sphere of customs service were defined;

- the damage put to society is defined;

- a rezultatyresheniye of problems of dolzhnostnykhprestupleniye in the sphere of customs service, accountability;

- forecasts of a tendency of reduction of quantity of crimes in the customs sphere, offers.

Sharing views of scientists concerning malfeasances in the customs sphere (S.T.Alibekova, M. O. Absimetova, S.Daubasova, E.Ulzhanova, A.N.Agibayev, A.Alaukhanova) and some Russian authors, we hope that this actual problems will be immediately solved and without any obstacles.Conclusions. In the Concept of legal policy for 2010-2020, the President of RK confirmed on August 24, 2009 by the Decree No. 858 the special attention is given to the customs legislation. The first decade of the XXI century was celebrated by the new period of the constitutional structure. On May 21, 2007 the Law «Was passed about changes and additions in the Constitution of the Republic of Kazakhstan», then were объвлены important innovations for the country. In the course of improvement of the legislation and right application priority principles of the Constitution should be observed. At implementation of legal relations all should be in predelakhnormativno – legal acts. We are sure that problems of legal subordination will be solved with the approval of the long-term concept in all spheres of our country.

For information on publications:

1. Meiramov S.A. Topical issues of malfeasances in the sphere of customs business in the Republic of Kazakhstan./ / Materials of the international scientifically-practical conference "Science and Education in the Modern World". Karaganda "Bolashak Baspa," 2012 y.- 151-155 p. Volume 12. Meiramov S.A. Criminal actions in the sphere of customs business. / / Materials of the international scientifically-practical conference "Socio-economic modernization of the main vector of development of the country." Moscow 2012y. – 421 – 425 p.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет