Регионална стратегия за развитие на човешките ресурси в общините Борово и Две могили, област Русежүктеу 1.42 Mb.
бет6/6
Дата16.09.2018
өлшемі1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6

Системата за мониторинг и оценка на Регионалната стратегия за развитие на човешките ресурси се базира на индикаторите на всяка от дейностите по предложените мерки, които ще бъдат детайлно разписани и ще се разработват на ниво задачи/операции в годишните планове. Годишните планове за изпълнение на Регионалната стратегия за развитие на човешките ресурси включват предвидените за годината дейности и задачи, както и индикаторите за измерване и отчитане на изпълнението, сроковете и отговорните страни. Изпълнението ще се оценява както предварително, така по време на изпълнението и на финала на плановия период, за да се осигури по-ефективно управление на процеса на изпълнение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Изводите , които могат да се направят по отношение на прилагането на стратегическите решения за развитие на човешките ресурси с фокус върху заетостта в региона Борово-Две могили са няколко. Създаването на капацитет за формулиране и прилагане на местни стратегии за устойчиво развитие ще бъде нелека задача за местните общности, поради няколко основни причини:

  • Липса на достатъчен капацитет в региона Борово-Две могили, адекватен на сложността на тази дейност. Осъзнаването и приемането на този извод би следвало да мотивира не само отговорните за формирането на този капацитет /държавни и регионални власти/, но и самите местни общности, тъй като възможностите за обучение, консултиране и външна експертна помощ съществуват и не са малко. Нужна е обаче мотивация, осъзната и заявена потребност.

  • Наличие на множество стратегически документи, свързани с една и съща област, които невинаги са ясно разграничени, с различен планов хоризонт, писани по различно време, а някои случаи - несъгласувани; Непопулярност на механизмите за финансиране на бъдещите местни стратегии. Аналитичният преглед на основните стратегически документи, свързани с възможностите за устойчивото развитие на човешките ресурси водят до извода, че местните общности, които ще формулират и прилагат стратегии, би следвало да търсят външна консултантска и експертна помощ, за да се ориентират и използват максимално възможностите за финансиране, предвидени от тези документи.

  • В масовото съзнание на местните общности стратегиите продължават да битуват като „документ, който някой отгоре иска, неизвестно с каква цел”, а не като незаменимото условие за създаване на програми и проекти за привличане на средства от структурните фондове за осигуряване на устойчиво развитие. Обучението на местните общности, обменът на добри практики са единствената възможност за компенсиране на този дефицит и тук е ролята на държавната, регионалната и местните администрации, които трябва да прилагат адекватни комуникационни стратегии за популяризиране значението на стратегическото планиране за устойчивото развитие на регионите и за ролята на местните общности в него.

  • Извън общинските администрации процесът на стратегическото планиране като цел и необходимост е още по-непознат. Бъдещите членове на местни инициативни групи не са информирани за това, което предстои, нито за сериозната роля, която им е отредена в процеса на социално-икономическото развитие на регионите. Процесът на децентрализация на правомощия и отговорности все още не е осмислен. Компенсирането на това изоставане на „третия сектор” е от голяма важност, защото принципът на партньорство, основополагащ за стратегическото планиране, изисква съизмеримо ниво на компетентност и подготовка на всички субекти на планирането и прилагането на местни стратегии.

Бенефициент на разработените стратегически решения са местните общности в региона Борово-Две могили по отношение на тяхната роля за устойчивото развитие на човешките ресурси с акцент върху заетостта. В този смисъл, освен стратегическите цели, приоритети и мерки, е необходимо да бъдат дадени и няколко препоръки, ако те вземат решение за прилагането им.

6.1. Актуализацията за общинските планове не е съвет към работещите с тези основни документи за развитието на региона, защото е задължение на администрациите. Но от него има смисъл само, ако не се прави формално, а наред с отчитането на индикаторите по изпълнението, се актуализира и съдържанието, което се счита за остаряло. В днешното динамично време това е особено наложително, още повече, че областните и общинските планове за развитие изпревариха създаването на ключови стратегически документи, които имат най-пряко отношение към тях. В този смисъл, ако местните администрации на Борово и Две могили приемат Регионалната стратегия за развитие на човешките ресурси, те са трябва да ревизират тази част от плановете, която е свързана най-вече със заетостта и развитието на професионалното образование и обучение на работната сила.

6.2. Приемане на Регионална стратегия за развитие на човешките ресурси от общинските съвети на Борово и Две могили.

Приемането на предложените стратегически решения за развитие на човешките ресурси от общинските съвети на общините Борово и Две могили е първият акт за тяхното обществено легитимиране, както и за намерението местните общности да работят по изпълнение на местна стратегия за устойчиво развитие. За целта е необходимо общинските ръководства и общинските съветници да бъдат убедени в необходимостта от този документ като основа за всички бъдещи действия по посока повишаване конкурентноспособността на местните икономики. Известната сложност на материята предполага процес на експертно разясняване и консултации, за да се схване органичната цялост на тази местна стратегия с националната политика за устойчиво развитие и растеж на България като член на Общността. За постигането на положителен резултат е необходимо да бъде предвиден период за осигуряване на публичност и дебат, привличането и участието на експерти по заетостта.6.3. Доразвиване на стратегическия документ

Стратегическите решения за развитие на човешките ресурси с акцент върху заетостта за региона Борово-Две могили са разработени до ниво „мерки”. Работа на местните общности е да доразработят и операционализират документа - така, че той да започне да се изпълнява. Създаването на ежегодни планове е начинът, по който стратегията ще се изпълнява и отчита по определени индикатори. За целта могат да бъдат привлечени експерти от ДРСЗ, ДБТ и други териториални структури на компетентните институции, тъй като тяхното включване ще бъде от максимална полза, за да компенсира съществуващия дефицит от местни експерти по развитие на човешките ресурси.

6.4.. Разпространяване на Регионалната стратегия за развитие на човешките ресурси сред ключовите общности.

Първата стъпка след приемане на стратегията, а и преди това дори, е разпространението й сред представители на ключовите местни общности – бизнессредите, гражданските организации, социалните партньори. Запознаването им с документа ще ги подготви за участие в процеса за структуриране на МИГ и за активно включване в дейностите по планиране и прилагане на местни стратегии, насочени към устойчиво развитие на региона. Част от тях в процеса на подготовка на стратегията са дали своя принос - участвали са в анкетно проучване и това до известна степен ще улесни задачата. Добре е разпространяването на документа да се прави на публични срещи, където има условия за дискусия.

6.5.. Информиране на ключовите министерства и агенции за наличието на Стратегията като основа за привличане на средства за структурна политика /МТСП, МРРБ, МДААР, МИЕ, АЗ, АХУ, НАПОО/

Прилагането на тази препоръка би имало голям ефект. Много са редки случаите, когато изостаналите селски райони разполагат с местни стратегии. Това при всички случаи ще впечатли ключовите институции, които в крайна сметка участват в преразпределението на средствата за структурната политика. От тази гледна точка, е добре те да бъдат информирани, да бъдат поканени на работни срещи, дискусии. В този смисъл, когато местните общности кандидатстват по проекти за развитие на човешките ресурси, задължително следва да подчертаят в проектната документация, че съществува такава местна стратегия като работен документ и, че проектната идея се включва в нейната рамка - това би увеличило шансовете им за успех, защото е доказателство за местен капацитет.6.6. Информационно осигуряване на Стратегията с актуалните възможности финансиране на различните мерки

В случай, че Регионалната стратегия за развитие на човешките ресурси в региона Борово-Две могили бъде приета, едно от първите действия по прилагането й, следва да бъде осигуряването с необходимата информация за стартиращи програми, проекти, мерки по стратегическата рамка. Тези възможности веднага трябва да се свързват с определените в стратегията мерки и дейности, които ще подпомогнат и нейната реализация.

Каталог: download
download -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
download -> Бағдарламасы «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер»
download -> Бақылау күндері: 3-28 қазан – жоо-ның үздік оқытушысы – 2016 байқауының факультетішілік кезеңін өткізу. 31 қазан
download -> Қазақстанның ежелгі тарихы
download -> Конкурсқа 23-31 шілдеге дейін; Студенттер қатарына 28 тамызға дейін
download -> Хайдаров есқайрат ерболатұлы XX ғасырдың басындағы қазақ ұлттық-демократиялық жастар қозғалысы: тарих және тағылым
download -> Баға ұсыныстарын сұрату тәсілі арқылы «ҚазАгроҚаржы» АҚ Атырау облысы бойынша филиалына арналған
download -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты АҚпараттық хат павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
download -> Хабарландыру


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет