Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион боровожүктеу 21.5 Kb.
Дата16.09.2018
өлшемі21.5 Kb.

РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО (БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ)
7100 гр.Бяла, пл.”Екз.Йосиф I”№1, тел.0817/72015

ДО

Г-Н ВАЛЕНТИН ВЕЛИКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО
Г-Н Божидар Борисов

КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Г-Н ПЕТЪР ПЕТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
Г-Н ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Г-Н ЛЮТФИ РЮСТЕМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ

ПЛ. „СВОБОДА” №6

ГР. РУСЕ 7000
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПЛ. „ЦЕНТЪР” №2

П.К.443

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА” №2

ГР. ТЪРГОВИЩЕ 7700
КОПИЕ ДО

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БУЛ. „МАРИЯ ЛУЙЗА” №22

ГР. СОФИЯ 1000

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕЗА РЕГИОН БОРОВО (БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ)”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 14, ал. 1 от Вътрешните правила, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) се свиква Общо Събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе)”,

което ще се проведе на 08.11.2016 г. от 13.30 часа в гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1 в Заседателна зала на ОА - Бяла при следния дневен ред:
1. Кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), за отпускане на безлихвен заем за финансиране доизграждането на подобект: „Площадка за сепарираща и компостираща инсталации”.

2. Обсъждане на необходимите промени в Програмите за управление на отпадъците, приетите от общините в регион Борово (Бяла, област Русе), във връзка с изменената технология на изграждане на Площадка за сепарираща и компостираща инсталации.3. Разни.

С уважение,

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Председател на Регионално сдружение

за управление на отпадъците

за регион Борово (Бяла, област Русе)


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет