Република българия министерство на земеделието, храните и горитеДата07.03.2018
өлшемі34.63 Kb.
#20266
түріЗакон

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите


Областна дирекция „Земеделие”- гр.Монтана


ЗАПОВЕД

349гр. Монтана, 29.09.2017 г.
На основание чл. 75а, ал.1, т.1, във вр. с чл. 72в, ал.2, предложение първо от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във вр. с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие” и Доклад вх.№ 3774/29.09.2017г. на комисията, назначена със заповед 260/02.08.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Монтана

ОДОБРЯВАМ :
Споразумение вх. № 6/20.09.2017г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Балювица, ЕКАТТЕ 02542, общ. Берковица, обл. Монтана за стопанската 2017 – 2018г. по ползватели, както следва:


  1. На „ЕКОТЕРРА” ЕООД е определено право на ползване на общо 147.196 дка, в т.ч.: 129.246 дка имоти с правни основания и 17.950 дка имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Балювица, общ. Берковица - неразделна част от Заповедта.
  1. На „ВИЯД ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е определено право на ползване на общо 266.574 дка, в т. ч.: 181.223 дка имоти с правни основания и 85.351 дка имоти по чл.37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Балювица, общ. Берковица - неразделна част от Заповедта.
  1. На „БЕАТУС 88” ЕООД е определено право на ползване на общо 216.726 дка, в т.ч.: 149.109 дка имоти с правни основания и 67.617 дка имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Балювица, общ. Берковица - неразделна част от Заповедта.
  1. На „ЗЕМЯ 2010“ ООД е определено право на ползване на 3.850 дка имоти с правни основания, представляващи имоти/части от имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 - Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Балювица, общ. Берковица - неразделна част от Заповедта.  1. На „РОДИМА АГРО“ ООД е определено право на ползване на 7.000 дка имоти с правни основания, представляващи имоти/части от имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 - Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Балювица, общ. Берковица - неразделна част от Заповедта.
  1. На „ГАРАНТАГРО ПП“ ЕООД е определено право на общо 72.352 дка, в т.ч.: 48.518 дка имоти с правни основания и 23.834 дка имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Балювица, общ. Берковица - неразделна част от Заповедта.
  1. На ЕМИЛ АНГЕЛОВ ПАВЛОВ е определено право на ползване на 10.280 дка имоти с правни основания, представляващи имоти/части от имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Балювица, общ. Берковица - неразделна част от Заповедта.
  1. На РАДОСТИНА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА е определено право на общо 19.600 дка, в т.ч.: 16.600 дка имоти с правни основания и 3.000 дка имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Балювица, общ. Берковица - неразделна част от Заповедта.Съгласно чл. 72, ал. 1 ППЗСПЗЗ - Задълженията по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, за земите по чл.37в, ал. 3, т. 2, в размер на средното годишно рентно плащане за землището, се заплащат от ползвателите в срок до (3) три месеца от публикуването на настоящата заповед, по сметка на
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА

IBAN: ВG35 UBBS 8002 3300 2506 10

BIC: UBBSBGSF

БАНКА: ОББ – ГР. МОНТАНА
Въвод във владение в определените за ползване масиви или части от масиви се извършва при условията и по реда на чл.37в, ал.7 и ал.8 ЗСПЗЗ.

Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и карта на разпределението на ползването по масиви, да се обяви в сградата на кметство с. Балювица, общ. Берковица и в сградата на Общинска служба по земеделие – Берковица. Същата да се публикува на интернет-страниците на община Берковица и на Областна Дирекция „Земеделие” гр. Монтана.Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс – в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението и.

д-р виолета гергова /п/

Директор ОД „Земеделие”Монтана
АК/ ГД „АР“
3400 Монтана, ул.Ген.Столетов № 1, ет.1, пощ.кутия №389, тел. факс: 096/ 300728, 300718, 300738, 300031, web site: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Montana/bg/Home.aspx , e-mail: odzg@net-surf.net


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> География пәнінен облыстық олимпиада
2015 -> Сыздыкова Гульжанар Каримовна карабаева Самал Сериковна Исетова Венера Мухаметжановна Список граждан, допущенных к собеседованию на объявленный конкурс
2015 -> Ибраев Жомарт Омашұлы; Результат конкурса по осуществлению отбора кандидатов на занятие
2015 -> Географиядан теориялық тур сұрақтары ( 9 сынып) Аудандық олимпиада 2014 – 2015 оқу жылы
2015 -> Биографическая справка
2015 -> Bala Turkvizyon 2015» Түрік әлемі әндерінің Ұлттық іріктеу турының ережесі Байқауды ұйымдастырушылар: «Bala Turkvizyon 2015» Ұлттық Түрік әлемі әндері байқауының (ары қарай Байқау) ұйымдастырушылары «rimas televiziyon Radyo Produksyon A


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет