Република българия министерство на земеделието и хранитеДата07.03.2018
өлшемі37.36 Kb.
#20265
түріЗакон

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните


Областна дирекция „Земеделие”- гр.Монтана


ЗАПОВЕД

235гр. Монтана, 03.10.2016 г.

На основание чл. 75а, ал.1, т.1, във вр. с чл. 72в, ал.2, предложение първо от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във вр. с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие” и Доклад вх.№3537/29.09.2016 г. на комисията, назначена със заповед № 157/04.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Монтана


ОДОБРЯВАМ :
Споразумение вх. № 5/20.09.2016г., по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.Балювица, ЕКАТТЕ 02542, общ.Берковица, обл.Монтана за стопанската 2016 – 2017 г. по ползватели, както следва:


  1. На “ЕКОТЕРРА” ЕООД е определено право на ползване на общо 160.347 дка, в т.ч.: 154.386 дка имоти с правни основания и 5.961 дка имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ представляващи имоти/части от имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с.Балювица, общ. Берковица, неразделна част от Заповедта.
  1. На „ВИЯД ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е определено право на ползване на общо 334.808 дка, в т.ч.: 218.070 дка имоти с правни основания и 116.738 дка имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с.Балювица, общ. Берковица, неразделна част от Заповедта.
  1. На „БЕАТУС 88” ЕООД е определено право на ползване на общо 423.030 дка, в т.ч.: 330.760 дка имоти с правни основания и 92.270 дка имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Балювица, общ. Берковица, неразделна част от Заповедта.
  1. На „ЗЕМЯ 2010” ООД е определено право на ползване на общо 3.85 дка, в т.ч.: 3.85 дка имот с правно основание, представляващ имот по КВС, подробно изброен съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с.Балювица, общ. Берковица, неразделна част от Заповедта.
  1. На „ГАРАНТАГРО ПП” ЕООД е определено право на ползване на общо 114.177 дка, в т.ч.: 91.509 дка имоти с правни основания и 22.668 дка имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с.Балювица, общ. Берковица, неразделна част от Заповедта.
  1. На ДАНИЕЛ МИТКОВ КОСТОВ е определено право на ползване на общо 294.168 дка, в т.ч.: 208.558 дка имоти с правни основания и 85.610 дка имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти/части от имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Балювица, общ. Берковица, неразделна част от Заповедта.
  1. На ЕТ”ПЕПИНКА ГЕРАСИМОВА–ГЪЛЪБ” е определено право на ползване на общо 494.722 дка, в т.ч.: 424.898 дка имоти с правни основания и 69.824 дка имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Балювица, общ. Берковица, неразделна част от Заповедта.
  1. На ГЪЛЪБ АСЕНОВ ГЕРАСИМОВ е определено право на ползване на общо 33.198 дка, в т.ч.: 26.248 дка имоти с правни основания и 6.950 дка имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с.Балювица, общ. Берковица, неразделна част от Заповедта.
  1. На РАДОСТИНА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА е определено право на ползване на общо 6.000 дка, в т.ч.: 6.000 дка имоти с правни основания, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с.Балювица, общ. Берковица, неразделна част от Заповедта.Съгласно чл. 72, ал. 1 ППЗСПЗЗ - Задълженията по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, за земите по чл.37в, ал. 3, т. 2, в размер на средното годишно рентно плащане за землището, се заплащат от ползвателите в срок до (3) три месеца от публикуването на настоящата заповед, по сметка на
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА
IBAN: ВG35 UBBS 8002 3300 2506 10

BIC: UBBSBGSF

БАНКА: ОББ – ГР. МОНТАНА
Въвод във владение в определените за ползване масиви или части от масиви се извършва при условията и по реда на чл.37в, ал.7 и ал.8 ЗСПЗЗ.

Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и карта на разпределението на ползването по масиви, да се обяви в сградата на кметство с.Балювица, общ.Берковица и в сградата на Общинска служба по земеделие – Берковица. Същата да се публикува на интернет-страниците на община Берковица и на Областна Дирекция „Земеделие” - гр.Монтана.


Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс – в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението и.
д-р виолета гергова /П/

Директор ОД „Земеделие”Монтана

АК/ГД”АР”3400 Монтана, ул.Ген.Столетов № 1, ет.1, пощ.кутия №389, тел. факс: 096/ 300728, 300718, 300738, 300031, web site: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Montana/bg/Home.aspx , e-mail: odzg@net-surf.net
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> География пәнінен облыстық олимпиада
2015 -> Сыздыкова Гульжанар Каримовна карабаева Самал Сериковна Исетова Венера Мухаметжановна Список граждан, допущенных к собеседованию на объявленный конкурс
2015 -> Ибраев Жомарт Омашұлы; Результат конкурса по осуществлению отбора кандидатов на занятие
2015 -> Географиядан теориялық тур сұрақтары ( 9 сынып) Аудандық олимпиада 2014 – 2015 оқу жылы
2015 -> Биографическая справка
2015 -> Bala Turkvizyon 2015» Түрік әлемі әндерінің Ұлттық іріктеу турының ережесі Байқауды ұйымдастырушылар: «Bala Turkvizyon 2015» Ұлттық Түрік әлемі әндері байқауының (ары қарай Байқау) ұйымдастырушылары «rimas televiziyon Radyo Produksyon A


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет