Републикабългари я областeн управител на област kюстендил съобщениежүктеу 16.17 Kb.
Дата02.04.2019
өлшемі16.17 Kb.
түріЗаконР е п у б л и к а б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ KЮСТЕНДИЛ
СЪОБЩЕНИЕ
Областният управител на Област Кюстендил съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл.148, ал.3, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издал Разрешение за строеж №2/05.04.2016г., с което на Министерство на земеделието и храните, в качеството на възложител, се разрешава да извърши строителство на обект: „Корекция на р.Джерман – неотложни ремонтно - възстановителни дейности за технически укрепителни мероприя-тия в участъци, близки до автомагистрала „Струма“, находящ се на територията на общините: Бобошево и Дупница - УЧАСТЪК 1: от Профил №214 /км 10+700/ до Профил №198 /км 9+900/ с L=800м, находящ се в землище на с.Джерман, общ.Дупница; УЧАСТЪК 2: от Профил №182 /км 9+100/ до Профил №175 /км 8+750/ с L=350м, находящ се в землище на с.Джерман, общ.Дупница; УЧАСТЪК 3: от Профил №155 /км 7+750/ до Профил №148 /км 7+400/ с L=350м, находящ се в землища на с.Блажиево, общ.Бобошево и на с.Джерман общ.Дупница; УЧАСТЪК 4: от Профил №63 /км 3+150/ до Профил №40 /км 2+000/ с L=1150м, находящ се в землища на с.Висока могила и с.Сопово, общ.Бобошево и на гр.Бобошево; УЧАСТЪК 5: от Профил №36 /км 1+800/ до Профил №29 /км 1+450/ с L=350м, находящ се в землище на с.Сопово, общ.Бобошево, съгласно влезлия в сила ПУП и одобрените на основание чл.145, ал.2, т.1 ЗУТ инвестиционни проекти.

Към документацията е приложено писмо изх.№04-00-4(13)/22.01.2016г. на РИОСВ –Перник, относно процедура по преценка на необходимостта от екологична оценка .Съгласно чл.155, ал.2 от ЗУТ оригиналът на разрешението за строеж се съхранява в Областна администрация Кюстендил, ведно с екземпляр от одобрения инвестиционен проект и приложенията към него.

Лице, отговорно за съхраняване на документацията: инж. Галя Георгиева – гл. експерт, дирекция АКРРДС, Областна администрация Кюстендил


Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44, тел. 078 55 06 50, факс 078 55 06 90, http://www.kn.government.bgДостарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет