Решение Общински съвет гр. Стражица и Общинска администрация през мандат 2007/2011г., Общински съвет гр. Стражица р е ш иДата04.03.2018
өлшемі28.62 Kb.
#19392
түріРешение

Препис-извлечение от протокол № 20

От 16.03.2009 година на заседание на

Общински съвет – гр.Стражица по

Т.13 от дневния ред: „.Определяне на реда

и правилата за предоставяне и ползване на пасища,

мери общинска собственост и по.чл.19 от ЗСПЗЗ на

земеделски производители – животновъди на територията

на село Балканци, община Стражица, област Велико Търново.


Р Е Ш Е Н И Е

№ 264
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 48а, ал.2 от Закона за допитване до народа, §24, ал.2 от ПЗР от ЗСПЗЗ и чл.7, ал.2, т.7 и 22 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Стражица и Общинска администрация през мандат 2007/2011г., Общински съвет гр. Стражица

Р Е Ш И:


  1. Определя за безвъзмездно ползване от земеделски производители-животновъди от с. Балканци, Община Стражица, Област Велико Търново, общо 268.990 декара пасища, мери, общинска собственост и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, както следва:

1.На Милчо Йорданов Ангелов, ЕГН ……………, живущ в с. Балканци, притежава съгласно Удостоверение от 11.02.2008г. дребен рогат добитък /овце/-209 бр. се предоставят съгласно броя отглеждани от него животни 82.613дка /8.26ха/ пасища, мери представляващи имоти, както следва:

Имот №000032, физически блок 49/ПЗП/, местност Под Мешето, категория ІІІ /трета/, в размер на 2.900 декара;

Имот №051002, местност Гьо Чилик, категория ІІІ /трета/, в размер на 75.332 декара;

Имот №072104, физически блок 68/ДЗП/, местност Белилките, категория VІ /шеста/, в размер на 4.381 декара;

2.На Мариета Георгиева Ангелова, ЕГН…………………., живуща в с. Балканци, притежаваща съгласно Удостоверение от 11.02.2008г. дребен рогат добитък /овце/-310 бр. се предоставят съгласно броя отглеждани животни 91.377дка /9.13ха/ пасища, мери представляващи имоти, както следва:Имот №000246, физически блок №19/ДЗП/, местност Сърт Бостан, категория ІХ /девета/, в размер на 8.036 декара;

Имот №000307, местност Бекчията, категория ІІІ /трета/, в размер на 0.992 декара;

Имот №060001, физически блок №76/ПЗП/, местност Мерата, категория ІХ /девета/, в размер на 5.769 декара;

Имот №060002, физически блок №76/ПЗП/, местност Мерата, категория ІХ /девета/, в размер на 11.442 декара;

Имот №060018, физически блок №76/ПЗП/, местност Мерата, категория ІХ /девета/, в размер на 15.604 декара;

Имот №061001, физически блок №76/ПЗП/, местност Под селото, категория ІV /четвърта/, в размер на 23.711 декара;

Имот №063011, физически блок №41/ПЗП/, местност Вървището, категория ІІ /втора/, в размер на 12.470 декара;

Имот №072103, физически блок №68/ДЗП/, местност Белилките, категория VІ/шеста/, в размер на 13.353 декара;

3.На фирма „Центроленд” ЕООД, с адрес на управление с. Балканци, притежава съгласно Удостоверение от 09.03.2009г. дребен рогат добитък - 120 бр. се предоставят 48.000 дка /4,8 ха/ пасища, мери, представляващи част от имот №060017, физически блок №34/ПЗП/, местност Мерата, категория ІХ /девета/.

4.На Димитър Петков Иванов, ЕГН……………………, живущ в с.Балканци, притежава съгласно Удостоверение от 11.02.2008г. едър рогат добитък над 24 месеца – 12 бр.,ЕРД от 8 до 24 месеца – 3 бр. и ЕРД до 8м.-4 предоставят 47.000 дка /4,7ха/ пасища, мери, представляващи имоти, както следва:

Имот №015015, физически блок №32/ПЗП/, местност Корията, категория ІХ /девета/, в размер на 28.341 декара;

Част от имот №060017, физически блок №34/ПЗП/, местност Мерата, категория ІХ /девета/в размер на 19.128 декара.2. Животновъдите се задължават:

-Да поддържат предоставените им пасища, мери съгласно одобрените със заповед №РД 09-293/04.05.2007г. на Министерство на земеделието и продоволствието Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

-Да не заграждат пасищата и да не ограничават преминаването на други стада през тях.

-Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

-Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

-Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

-Агротехнически мероприятия като подсяване, торене на мерите и пасищата, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с кмета/км. наместник на населеното място.

- Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: / п /

/инж.К.Петрова/

ВЯРНО ПРИ ОбС:
Каталог: Obsh S -> Mandat 2007-2011 -> Resheniya07-11
Obsh S -> «Временные сооружения на строительной площадке»Consolidated Contracting Engineering & Procurement S. A. Lместорождение: Тенгиз, Жылыойский район
Obsh S -> Атырау облысы Құрманғазы ауданы Азғыр аймағы елді мекендерінің кентішілік газ құбырлары желісінің құрылысы Қошалақ а., Асан а
Obsh S -> 170-бап. Жалдамалылық
Obsh S -> Письмо на предприятие
Obsh S -> 2016 жыл ішіндегі құқық бұзушылықтың алдын алу жөнінде жүргізілген іс-шаралар туралы ақпарат
Resheniya07-11 -> Решение Общински съвет град Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация през мандат 2007 г. 2011 г. Общински съвет град Стражица реши
Resheniya07-11 -> Решение Общински съвет гр. Стражица и Общинска администрация през мандат 2007/2011г., Общински съвет гр. Стражица р е ш и
Resheniya07-11 -> Решение Общински съвет гр. Стражица и Общинска администрация през мандат 2007/2011г., Общински съвет гр. Стражица р е ш и


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет