Республикасы


Өндірістегі жұмысшы санын есептеубет8/18
Дата21.06.2022
өлшемі2.38 Mb.
#174685
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
Байланысты:
Шыназ Бактыбай (1)

Өндірістегі жұмысшы санын есептеу


АКК-нің өндірістегі жұмысшы санына тікелей көшпелі құрамға ТҚ көрсетіп, оны АЖ-дан өткізетін жəне кəсіпорынның өзіне-өзі қызмет көрсету жұмысымен айналысатын жұмысшы кіреді.


Жұмысшы санын есептегенде оны технологиялық қажеттіктен туатын (жұмыс қажет ететін) жұмысшы саны Жт жəне штаттағы жұмысшы саны Жш деп ажыратады.
Технология талап ететін жұмысшы саны:
т
Ж = Тжыл
= 1620, 01 = 0,78 адам (37)

ФЖО 2070

мұндағы Тжыл – ТҚ-АЖ аймақтары немесе учаскелер бойынша жылдық жұмыс көлемі, адам.сағ;


Фжо – жұмыс орнының жылдық уақыт қоры, сағат;
Фжо= 2070 сағ деп нормалды еңбек жағдайы бойынша қабылдаймыз; Фжо=1830 сағ зиянды еңбек жағдайы үшін қабылдаймыз.
Өндірістегі жұмысшының штат (тізім) бойынша саны:
Ш
Ж = Тжыл
= 1620, 01 = 0,57 адам , (38)

ФШ 1820

мұндағы Жш – штаттағы жұмысшының жылдық уақыт қоры, сағ;


ФШ = 1820сағ деп нормалды еңбек жағдайы бойынша, ФШ = 1610 сағ зиянды еңбек жағдайы үшін қабылдаймыз.
Өйткені АЖ жұмысының бекеттер санының жұмысы зиянды еңбек жағдайына кіретін болғандықтан, технологиялық қажет жұмысшыға ФТ жылдық уақыт қорын АЖ бекеттерінде келесі формуламен есептеуге болады:
Т.АЖ n m
Ф = ФТкал × (а1 + а2... + ап ) + ФТзиян × (b1 + b2... + bm ) ,
a + b
1 1
(39)

мұндағы ФТқал – еңбектің қалыпты жағдайда технологиялық қажет жұмысшының жылдық уақыт қоры 2070 сағ қабылданады;


ФТзиян – еңбектің зиянды жағдайда технологиялық қажет жұмысшының жылдық уақыт қоры 1830 сағ қабылданады;а – қалыпты еңбек жағдайында осы түрдегі жұмыс көрсеткіші, %;
n – қалыпты еңбек жағдайында осы түрдегі жұмыс саны;
b – зиянды еңбек жағдайында осы түрдегі жұмыс көрсеткіші,
%;
m - қалыпты еңбек жағдайында осы түрдегі жұмыс саны.

АЖ бекеттеріндегі штатты жұмысшылардың Фш жылдық уақыт қорын формула бойынша есептеуге болады:
Ш.АЖ n m
Ф = ФШкал × (а1 + а2... + ап ) + ФШзиян × (b1 + b2... + bm ) ,
a + b
1 1
(40)

мұндағы ФШқал – қалыпты еңбек жағдайындағы штатты жұмысшылардың жылдық уақыт қоры, 1820 сағ деп қабылдаймыз;


ФШзиян – зиянды еңбек жағдайындағы штатты жұмысшылардың жылдық уақыт қоры, 1610 сағ деп қабылдаймыз;
а – қалыпты еңбек жағдайындағы осы жұмыс түрінің

көрсеткіші, %;
көрсеткіші,%;

n – қалыпты еңбек жағдайындағы осы жұмыс түрінің саны;


b – зиянды еңбек жағдайындағы осы жұмыс түрінің

m - зиянды еңбек жағдайындағы осы жұмыс түрінің саны.Технологиялық қажет жұмысшының жылдық уақыт қорын есептеу:


Ф = 2070 × (1 +1 + 35 + 3) +1830 × (4 + 6) = 2022саг

(41)

Т.АЖ 50

Штатты жұмысшының жылдық уақыт қорын есептеу:
Ф = 1820 × (1 +1 + 35 + 4 + 3) +1610 × (4 + 6) = 1778саг

(42)


Ш.АЖ 50

  1. кесте – МАЗ-5551 автокөлігі үшін КТҚ, ТҚ, АЖ бекеттерінде өндірістік жұмысшылар санын есептеу
Техникалық əсерлер мен жұмыстардың түрлері

Жылдық жұмыс көлемі Т,
чел-ч

ФТ=2070сағ
жұмысшылардың келу күні

ФШ=1820сағ
штатты жұмысшылар саны

КТҚ

Жинау

592,50

0,29

0,33

Жуу (соның ішінде кептіру-
сүрту )

921,66

0,45

0,51

Жанармай құятын

921,66

0,45

0,51

Бақылау-
диагноздау

1053,33

0,51

0,58

Жөндеу (майда ақаулықтарын
жою)

3094,16

1,49

1,70

Барлығы:

6583,32

3,18

3,62

Жинау

89,10

0,04

0,05

Кестенің жалғасы 4

Жуу (соның ішінде кептіру-
сүрту )

133,65

0,06

0,07

Барлығы:

222,74

0,11

0,12

ТҚ-1

Нығайтқыш, реттеуіш, майлау,
т.б.

2585,60

1,25

1,42

Барлығы:

2585,60

1,25

1,42

ТҚ-2

Нығайтқыш, реттеуіш, майлау,
т.б.

1785,06

0,86

0,98

Барлығы:

1785,06

0,86

0,98

Д-1

ТҚ-1 бойынша диагноз қою

287,29

0,14

0,16

АЖ бойынша диагноз қою

194,73

0,09

0,11

Барлығы:

287,29

0,23

0,26

Д-2

ТҚ-2 бойынша диагноз қою

198,34

0,10

0,11

АЖ бойынша диагноз қою

194,73

0,09

0,11

Барлығы:

393,07

0,19

0,22

АЖ бекеттік жұмыстар( Фт=2022сағ(2027)*сағ Фш=1778сағ(1782*сағ))

Реттеуіш, бөлшектеу-жинақтау
жұмыстары

6815,41

3,37

3,83

Дəнекерлеу жұмыстары

778,90

0,39

0,44

Қаңылтыр жұмыстары

584,18

0,29

0,33

Окрасочные работы

1168,36

0,58

0,66

Всего по постам ТР:

9346,85

4,62

5,26

АЖ учаскелік жұмыстар( ФТ=2008сағ, ФШ=1765сағ)

Агрегат жұмыстары

3505,07

1,75

1,99

Слесарлы-механикалық
жұмыстар

1947,26

0,97

1,10

Электротехникалық жұмыстар

973,63

0,48

0,55

Аккумулятор жұмыстары

389,45

0,19

0,22

Қоректену жүйесінің
аспаптарын жөндеу жұмыстары

778,90


0,39


0,44


Шиномонтаждау жұмыстар

194,73

0,10

0,11

Вулкандау жұмыстары

194,73

0,10

0,11

Ағаш ұста-рессорлы жұмыстар

584,18

0,29

0,33

Мыс жұмыстары

389,45

0,19

0,22

Пісіру жұмыстары

194,73

0,10

0,11

Қаңылтыр жұмыстары

194,73

0,10

0,11

Арматуралы жұмыстар

194,73

0,10

0,11

Обойлы жұмыстар

194,73

0,10

0,11

АЖ учаскесі бойынша
барлығы:

9736,31

4,85

5,52

АЖ бойынша барлығы:

19472,61

9,70

10,77

Барлығы өндірістік
жұмысшылар:
15,51

17,64
    1. Инженер-техникалық жұмысшылар, жүргізушілер, қызметкерлер санын анықтау

Келу (штатты) жүргізушілер санын формуламен анықталады:


P = L × ДЖ.Ж. × АТЗ × αт ,

(43)

T(Ш)
ФТ(Ш)

мұндағы Lж – тəулік ішінде автокөліктің желіде жұмыс ұзақтылығы, сағ; Дж.ж – бір жылдағы жұмыс күні, күн;


Атіз – козғалмалы құрамның тізім саны; αт–техникалық дайындық коэффициенті;
ФТ.- келетін жұмысшының жылдық уақыт қоры, сағ; ФШ.- штатты жұмысшының жылдық уақыт қоры, сағ.
МАЗ-5331 автокөлігі үшін жүргізушілер саны:


Ртжур = 10,5 × 302 × 45 × 0,913 = 62,94 адам (44)
2070

63 адам деп қабылдаймыз.
Ршжур = 10,5 × 302 × 45 × 0,913 = 71,58 адам (45)
1820

72 адам деп қабылдаймыз.


Кəсіпорынның басқару персонал санын анықтаймыз (эксплуатациялық жəне өндірістік-техникалық қызметтен басқа), сонымен МОП жəне өрт - күзеттiгi қорғау АКК қуатына жəне ПС түріне. Нəтижелерді 5–кесте енгіземіз.  1. кесте – Эксплуатациялық басқару қызметінің функциясы бойынша персоналдарды орналастыру
Эксплуатациялық қызметті басқару
функциясының аталуы

Персоналдың орташа
саны , %

Персонал саны, чел.

Эксплуатация бөлімі

17-21

1

Диспетчерлік

39-43

2

Гаражды қызмет (+ОБД)

34-38

1

Қозғалыс қауіпсіздік бөлімі

3-5

1 (гар. қызм.)

Барлығы:

100

5

Эксплуатациялық қызмет персоналының саны кəсіпорындағы автокөлік санына байланысты жəне желіге автокөлікті шығару коэффициенті, сонымен Au = 180 ед, ал αтжоғары 0,8, сонда эксплуатациялық қызмет персоналының санын кəсіпорындағы автокөліктің тізімдік санынан 3,6 % деп қабылдаймыз.Pэкспл = 4,9%×100 = 4,9адам (46)
4 адам деп қабылдаймыз.
Өндірістік техникалық қызмет персоналының саны кəсіпорындағы автокөлікке сəйкес жəне өндірістік жұмысшылар санын 2,6 % өлшемде кəсіпорынның қозғалмалы құрамның тізімдік санына сəйкес қабылдау керек.Pондр-тех
= 2, 6% ×180 = 4, 68адам (47)

4 адам деп қабылдаймыз.


Өндірістік – техникалық басқару қызметінің функциясы бойынша персоналдарды орналастыру.  1. кесте – Өндірістік – техникалық басқару қызметінің функциясы бойынша персоналдарды орналастыру
Өндірістік эксплуатациялық қызметті басқару функциясының аталуыПерсоналдың орташа саны, %Персонал саны, адам.Техникалық бөлім

26-30

1

Техникалық бақылау бөлімі

18-22

1

Бас механик бөлімі

10-12

1

Өндірісті басқару бөлімі

17-19

1

Өндірістік қызмет

21-25

1

Барлығы:

100

5

Персонал санын басқару аппаратына қатыспайтынына сəйкес келесідей қабылдаймыз:


Инженер қозғалыс қауіпсіздігі бойынша – 1 адам. Механик КПП – 2 адам.
Кəсіпорында жалпы жұмысшылар санын анықтаймыз:Ржалпы = РШнег + РШкос + РШжур + РУ,МОП,П + Рэкспл + РПТС + Рбс
(48)

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет