Құрылыс материалдары өнеркәсібінде құрастырмалы темірбетон өндірісінің алатын орны қандай?Дата07.03.2018
өлшемі118.12 Kb.
#20315

Құрылыс материалдары өнеркәсібінде құрастырмалы темірбетон өндірісінің алатын орны қандай?

Темірбетон тетіктері мен конструкциялары өндірісінде қандай желілер қолданылады?

Әртүрлі арналудағы ғимарат пен құрылысты салу кезінде қандай табиғи материалдар кеңінен пайдаланылады?

Метаморфалық тау жыныстарына не жатады?

Метаморфалық тау жыныстарының қысылуға беріктік шегі қандай?

Тау жыныстарын қандай квалификациялық шкалаға бөледі?

Квалификациялық шкалада неше категория бар?

Беріктілік дәрежесін қай шкала бойынша анықтау өте ыңғайлы?

Моос шкаласы бойынша тау жынысы қаттылығының шамасы неге тең?

Моос шкаласы бойынша тау жынысы қаттылығының ең үлкен шамасы неге тең?

Моос шкаласы бойынша тау жынысы қаттылығының ең кіші шамасы неге тең?

Материалдардың майда ұсақталу қабілеттілігі неге байланысты?

Морттылық дегеніміз не?

Қаттылықты анықтау үшін не істейді?

Қажақтылық дегеніміз не?

Төмен қажақты материалдарға не жатады?

Қайта өңдеуге түсетін құрылыс материалдары нені құрайды?

Қайта өңдеу кезінде тау жыныс кесектерін не істейді?

Фракция бойынша материал (тау жыныстары немесе майда ұсату өнімдері) үлестіруі немен анықталады?

Тау жынысының немесе ұсату өнімдерінің кейбір кесектерінің ірілігі немен сипатталады?

Тау жынысының грануламетрлік құрамы не бойынша анықталады?

Темірбетон бұйымдары мен тұтас құйылған конструкцияларды жасап шығару үшін щебеннің қандай маркалары (беріктік шегі бойынша) қолданылады?

Темірбетон бұйымдарының жаппай мол өндірісінде көбінесе, щебеннің қандай фракциясы қолданылады?

Жалпы құрылыстық жұмыстарда, жол құрылысында және гидротехника-лық бетонда щебеннің қандай фракциясы қолданылады?

Материалдарды дробилкада ірілей ұсақтауды не деп атайды?

Материалдарды диірменде өңдеуді не деп атайды?

Алғашқы шикізатты сыртқы механикалық күш әсерінен түйіршік ірілігі 5 мм және одан да үлкен өнім алу не деп аталады?

Алғашқы шикізатты сыртқы механикалық күш әсерінен түйіршік ірілігі 5мм-ден кіші түйіршектерді алу қалай аталады?

Жақтық ұсатқыштар: арналуы, типтері, құрылысы және жұмыс істеу қағидасы қандай?

Жақтық ұсатқыштар, негізінен алғанда, қандай материалдарды өңдеуге арналады?

Жақтық ұсатқыштың неше типі кең таралған?

Қарапайым жақтық ұсатқыштың еркіндік дәрежесі нешеу?

Күрделі жақтық ұсатқыштың еркіндік дәрежесі нешеу?

Қарапайым және күрделі қозғалыстағы жақты ұсатқыштардың кинематикалық сұлбалары.

Жақтық ұсатқыштарда материалды ұсату ненің есебінен жүргізіледі?

Жақтық ұсатқыштарды есептеуге қажетті алғашқы мәліметтер.

Конустық ұсатқыштар не үшін қолданылады?

Ірілей ұсататын конустық ұсатқыштың кинематикалық сұлбасы.

Өрескел, майда ұсататын ұсатқыштар бір-бірінен не бойынша ажыратылады?

Орта және майда ұсататын конусты ұсатқыштардың кинематикалық сызбасын салу керек.

Конустық ұсатқышта әрекет етуші күштер қандай?

Конустық ұсатқыштардың негізгі параметрлерін есептеу әдістемесі.

Конустық ұсатқыштар қандай машиналар қатарына жатады?

Тетіктерімен ірге тасына (фундаментіне) жүктемелерді азайту үшін конустық ұсатқышты не істеу қажет?

Соңғы жылдары қандай ұсатқыштар көбірек қолданылып келеді?

Қай әрекеттегі ұсатқыштарда кесек бір жағынан жұмыстық органының соққысына ұшырайды?

Соққылы ұсатқыштар негізінен қандай материалдарды (әктас, бор, мергель және т.с.с.) майда ұсату үшін пайдаланылады?

Соққылы ұсатқыштардың қандай артықшылықтары бар?

Отандық іс -тә жірибеде соққылы әрекеттегі ұсатқыштардың неше типі қолданыс тапқан?

Соққылы ұсатқыштарды жұмыс органдарының конструкциясы бойынша қалай ажыратады?

Соққылы ұсатқыштардың қағидалы сұлбаларын сызып көрсетіңіздер.

Массивті роторды иемденетін роторлық ұсатқыштар жұмыс органының энергия запасы (қоры) қандай болады?

Массивті роторды иемденетін роторлық ұсатқыштар қандай тау жыныс-тарын ұсатуда пайдаланады?

Массивті роторды иемденетін роторлық ұсатқыштардың майда ұсату дәрежесі қандай?

Үш камералы роторлық ұсатқыш сызбасы қандай?

Балғалы ұсатқыш конструкциясы қандай?

Соққылы әрекеттегі ұсатқыштардың параметрлерін қалай есептейді?

Роторлық ұсатқыш өнімділігін қалай есептейді?

Қандай материалдарды ұсатуда біліктік ұсатқыштар кеңінен қолданылады?

Біліктік ұсатқыштарда майда ұсату үдерісі қалай жүреді?

Біліктік ұсатқыштар немен сипатталады?

Құрылыс материал өнеркәсібінде, негізінен алғанда, қандай ұсатқыштар пайдаланылады?

Біліктік ұсатқыштарды есептеуде нені ескереді?

Біліктік ұсатқыш элементтеріне әсер етуші жүктеме қандай күштерден туады?

Әртүрлі құрылыс материалдарын: цементтік клинкерді, әктасты, мергельді, гипсті, көмірді, қожды, кенді және т.б. үгіту үшін кеңінен не қолданылады?

Материалдарды диірменде ұнтақтау үрдісі қандай энергия сыйымдылығын қажет етеді?

Диірмендер шартты түрде қалай бөлінеді?

Барабанды диірмендер не үшін пайдаланылады?

Вибрациялық диірмендер нені майда ұсатуда пайдаланылады?

Орта жүрісті диірмендер (қысатын шарларымен, роликті, роликті-маятникті) қандай материалдарды үгіту үшін пайдаланылады?

Шахталық және аэробальді диірмендер нені үгіту үшін пайдаланады?

Ағыншаның энергиясымен өздігінен материалдарды майда ұсатуға арналған диірмендер қайда пайдаланылады?

Барабанды диірмен сұлбалары.

Диірмен барабанның айналуында үгіткіш денелер мен материал жылжуы неге байланысты?

Шарлық барабанды диірмен қандай режимде жұмыс

істейді?


Шарлық барабанды диірмендер қандай машиналар

қатарына жатады?

Диірменнің оңтайлы параметрлерін қалай таңдайды?

Шарлық барабанды диірменні ң каскадты жұмыс режимінде қуатын қандай шартында анықтайды?

Вибрациялық диірмендер қандай материалды аса майда үгітуге арналады?

Вибрациялық диірмендер қай мақсаттарда пайдаланылады?

Вибрациялық диірмендердің қандай типін ажыратады?

Вибродиірмендердің негізгі параметріне не жатады?

Вибродиірмендердің шартты белгілеуінде қай параметр көрсетіледі?

Вибродиірмен қандай құрастыру бірліктерінен тұрады?

Инерциялық диірмен неден тұрады?

Инерциялық вибродиірменнің сұлбасы.

Гирациялық (эксцентрикті) вибродиірмендер инерциялық вибродиірмендерден тек қана несімен ерекшеленеді?

Вибродиірмен жұмысы кезінде ненің әсерінен диірмен корпусы қызады?

Құрамы мен қасиеттеріне қойылатын белгілі бір

техникалық талаптарын қанағаттандыратын дайын өнімді алу

үшін құрылыс материалдарының көпшілігін қандай

операциядан өткізеді?

Материал бөлшектерін ірілігіне қарай фракцияға бөлуді

не деп айтады?

Сұрыптау дегеніміз не?

Сұрыптаудың түріне нелер жатады?

Ірілігі 5 мм-ден бастап, одан да үлкен болатын материалдарды бөліп алу үшін құрылыс материалының өнеркәсібінде нені ең көбірек пайдаланады?

Механикалық жіктеуіштер әдетте , материалды неге бөледі?

Механикалық жіктеуіште материалды сұрыптау сұлбасы.

Неліктен жіктеудің параллель сұлбасы жиірек пайдаланылады?

Механикалық жіктеуіштің неше түрі бар?

Гидравликалық классификация неге негізделген?

Фрациясы 5 мм-ден кіші материалды гидравликалық классификациялауға арналған машина мен аппаратураны не деп атайды?

Ластаушы қоспаларды: балшықтарды, тас шаңдарын бөліп алу үшін, щебеньді не істейді?

Сумен жуып шаю операциясы әдетте, ненің көмегімен атқарылады?

Құрылыс материалдарын сұрыптауға арналған ең әмбебапты және кеңірек қолданылатын машина түрі қандай?

Ең үлкен кесектер қандай жіктеуіште бөлініп алынады?

Орта фракцияларды бөлектеу үшін қандай жіктеуіштер пайдаланылады?

Әдетте жіктеуіш не ретінде қолданылады?

Тербелетін (баяу жүрісті) жіктеуіштер не үшін пайдаланылады?

Тербелетін (баяу жүрісті) жіктеуіш не ретінде қолданылады?

Тербелетін жіктеуіштердің елеуіш беттері қандай қозғалыс жасайды?

Вибрациялық тез жүрісті жіктеуіштер не үшін пайдаланылады?

Вибрациялық тез жүрісті жіктеуіштер қалай бөлінеді?

Тау массасын бастапқы сұрыптауда не пайдаланылады?

Механикалық жіктеуіш сұлбалары.

Вибрациялық жіктеуіштерде елеуіш беттерімен қорап әдетте неге орнықтырып қойылады да, еркін тербеле алады?

Вибрациялы инерциялық жетекті, жіктеуіштерде елеуіш беттері шеңберлік тербелістерді ненің айналуы салдарынан жасайды?

Өздігінен центрленетін, гирациялық жетекті жіктеуіштерде елеуіш беттері ненің көмегімен шеңберлік тербелістер жасайды?

Елеуіш беттерінің пішіні мен санына қарай жіктеуіштер қалай бөлінеді?

Елеуіш торкөздерін қалай жасайды?

Ұяшығы 5 мм-ден 90 мм-ге дейінгі елеуіштерді қалай жасайды?

Резиналы елеуіштерді қайда пайдаланады?

Резиналы елеуіштерді қалай жасайды?

Елеуіштер жіктелудің қандай тиімділігімен ерекшеленеді?

Елеуіштің жіктелу тиімділігі немен сипатталады?

Жіктеу кезінде елеуіш тесігінен қандай түйіршіктер өтуі керек?

Елеуіштен өтпеген материал қай класқа жатады?

Елеуіш арқылы өтетін материал қай класқа жатады?

Ірілігіне қарай жіктеуіш елеуішіндегі материалды бөлу дәрежесі не бойынша анықталуы мүмкін?

Құрылыс материалын жіктеуге қандай жіктеуіштер көбірек пайдаланылады?

Вибрациялық, инерциялық, бағытталған тербелістерімен жұмыс істеуші жіктеуіштерді не деп атайды?

Вибрациялық, инерциялық, бағытталған тербелістерімен жұмыс істеуші жіктеуіштерді қайда қолданады?

Вибрациялық, инерциялық, бағытталған тербелістерімен жұмыс істеуші, массасы үлкен емес, өнімділігі жоғары жіктеуішті қайда пайдалануға болады?

Вибрациялық ө здігінен балансты жіктеуіш неден тұрады?

Салмақ және инерция күштерінің әсерінен болатын материал бөлшек-терінің тепе-теңдік шарты.

Вибрациялық жіктеуіш қуаты қай күштерінің жұмысына байланысты болады?

Жууға жә не гидравликалық классификациялауға арналған машиналар мен жабдықтар.

Мөлшерлегіш типтері және оларды пайдалану аймағы.

Циклді көлемдік мөлшерлегіш.

Циклді әрекеттегі салмақтық мөлшерлегіш.

Үздіксіз әрекеттегі салмақтық мөлшерлегіш.

Белгілі бір үлестегі шикізат қоспаларын жасау үшін нені пайдаланады?

Материалдың үлесін белгілі бір дәлдікпен өлшеу операциясын не деп атайды?

Материал үлесінің берілген дәлдігінен ауытқуын не деп атайды?

Әрекет сипатына қарай мөлшерлегіштер неге бөлінеді?

Циклді мөлшерлегіште үлесті өлшеу қайда жүргізіледі?

Үздіксіз әрекеттегі мөлшерлегіштер қалай жұмыс істейді?

Әрекет қағидасына қарай, мөлшерлегіштер қалай бөлінеді?

Көлемдік мөлшерлегіш материалды несі бойынша өлшеп береді?

Массалық мөлшерлегіш материалды несі бойынша өлшеп береді?

Циклді көлемдік мөлшерлегіштер.

Турбиналық типтегі мөлшерлегіш.

Циклді әрекеттегі салмақтық мөлшерлегіш.

Толықтырғыштарға арналған периодты әрекеттегі мөлшерлегішті автоматты басқаруының сұлбасы.

Үздіксіз әрекетті салмақтық мөлшерлегіш.

Үздіксіз әрекетті мөлшерлегіш дегеніміз не?

Өнімділігі тұрақты етіп, автоматты түрде ұсталып тұратын қоректендіргіш түрі қандай?

Арысты, салмақтық, ленталы қоректендіргішімен бірге, материал массасын реттейтін, бір агрегатты мөлшерлегіш сұлбасы.

Үздіксіз әрекетті салмақтық мөлшерлегіштер неше типке бөлінеді?

Үздіксіз әрекетті автоматты салмақтық мөлшерлегіштер сұлбасы.

Үздіксіз әрекетті автоматты салмақтық мөлшерлегіштер артықшылығына не жатады?

Біртекті (гомогенді) бетондық және басқа құрылыс қоспаларын әртүрлі физика-механикалық қасиеттерімен әзірлеу үшін қандай машиналар қолданылады?

Жұмыс істеу қағидасы бойынша араластырғыш машиналар қалай бөлінеді?

Еріксіз араластырғыш машиналар қалай бөлінеді?

Араластырғыш сыйымдылығының пішініне қарай қалай бөлінеді?

Араластырғыш сұлбаларын пайдаланып, жұмыс істеу үдерісін түсіндіріңіз.

Араластырғыштың негізгі типтерін атаңыздар.

Гравитациялық қосконусты бетон араластырғыш.

Роторлы бетонараластырғыштардың түрлерін, пайдалану өңірлерін айтыңыздар.

Турбуленттік араластырғыштар қалай жұмыс жасайды?

Қалақты типтегі ерітінді араластырғыштардың жұмыс істеу үдерісі қандай?

Мобильділігі бойынша бетонараластырғыштар қалай бөлінеді?

Гравитациялық бетонараластырғыш конструкциясы.

Гравитациялық үздіксіз әрекеттегі бетон араластырғыш сызбасы.

Гравитациялық қос конусты бетон араластырғыштар жөніндегі қысқаша мәліметтер қандай?

Автобетонараластырғыш қайда орнықтырылады?

Гравитациялық араластырғыштың негізгі параметрін қалай есептейді?

Материалды араластыруға қажетті қуатты есептеу үшін нені анықтау керек?

Еріксіз араластыратын бетонараластырғыш неден тұрады?

Ерітінді араластырғыш қандай механизмнен тұрады?

Үздіксіз жұмыс істейтін араластырғыштың көлемдік өнімділігін қай формула көмегімен анықтайды?Қоспа ішінде тұрақты жылдамдықпен қозғалатын қалаққа қоспадан түсетін қысымды қандай формула арқылы анықтайды?
Каталог: ebook
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
ebook -> Тест сұРАҚтары мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең басты- сы?
ebook -> Ќазаќстан республикасы
ebook -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет