Рішення 28 вересня 2017 р. Мукачево №779жүктеу 75.56 Kb.
Дата04.03.2018
өлшемі75.56 Kb.
түріРішенняУКРАЇНА

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

31 сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ

28 вересня 2017 р. Мукачево №779Про надання згоди на виконання делегованих державних повноважень по забезпеченню гарантованих послуг з вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги комунальним закладом охорони здоров’я Мукачівської міської ради Мукачівською центральною районною лікарнею населенню Мукачівського району
Розглянувши лист начальника відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Мукачівської міської ради Мандзич Л.І. від “04” вересня 2017 № 1481/01-15 та заслухавши відповідну інформацію щодо надання згоди на виконання делегованих державних повноважень по забезпеченню гарантованих послуг з спеціалізованої медичної допомоги комунальним закладом охорони здоров’я Мукачівської міської ради «Мукачівською ЦРЛ» населенню Мукачівського району, з метою забезпечення надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Мукачівського району в комунальному закладі охорони здоров'я Мукачівської міської ради у 2018 році, на підставі п.2 ч.1 ст. 86, ч. 5 ст. 93 Бюджетного кодексу України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ст.ст. 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та екології (протокол №22 від 25.09.2017 р.),

Мукачівська міська рада вирішила:
1. Надати згоду на виконання делегованих державних повноважень по забезпеченню гарантованих послуг з вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги комунальним закладом охорони здоров'я Мукачівської міської ради “Мукачівською центральною районною лікарнею” населенню Мукачівського району при умові передачі в бюджет м. Мукачева на 2018 рік коштів у обсязі медичної субвенції, яка буде спрямована з державного бюджету до бюджету Мукачівського району на забезпечення гарантованих послуг з вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Мукачівського району на 2018 рік та визначатиметься Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

2. Затвердити текст договору в редакції, що додається між Мукачівською районною радою та Мукачівською міською радою: «Про передачу коштів у вигляді субвенції з районного бюджету Мукачівського району до міського бюджету м. Мукачева для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Мукачівського району в 2018 році», та уповноважити Мукачівського міського голову Балогу А.В. на підписання його в установленому порядку.

3. Направити дане рішення Мукачівської міської ради на адресу Мукачівської районної ради.

4. Організаційне виконання рішення покласти на відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Мукачівської міської ради (Мандзич Л. І).

5. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та екології.

Міський голова А.Балога

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 31 сесії

Мукачівської міської ради

від 28.09.2017 №779
Договір

про передачу коштів у вигляді субвенції з районного бюджету Мукачівського району до міського бюджету м. Мукачева для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Мукачівського району в 2018 році
м. Мукачево «_____» ___________ 2017 р.
Мукачівська районна рада в особі голови районної ради Михайла Івана Петровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», (далі - Сторона 1), з однієї сторони, та Мукачівська міська рада в особі Мукачівського міського голови Балога Андрія Вікторовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Сторона 2), з іншої сторони, керуючись ст. 93 Бюджетного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:


  1. Предмет Договору

Надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в повному обсязі населенню Мукачівського району комунальним закладом охорони здоров'я (далі – КЗОЗ) Мукачівської міської ради «Мукачівською центральною районною лікарнею» згідно переліку медичних послуг, зазначених в статуті КЗОЗ «Мукачівської центральної районної лікарні» та в межах наявності фінансового ресурсу, який надає Мукачівська районна рада.
2. Обов'язки сторін

  1. Сторона 1 та Сторона 2 зобов'язуються:

2.1.1. При організації і наданні вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Мукачівського району в межах своїх повноважень, передбачених законодавством, дотримуватись вимог Конституції України, Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Порядку організації медичного обслуговування та направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, затвердженого наказом МОЗ України від 05.10.2011 № 646, та інших нормативно-правових актів, що регламентують порядок надання вторинної медичної допомоги, в тому числі в частині вимоги надання консультативної вторинної медичної допомоги лише за направленням на консультацію, виданим лікарем (самостійно пацієнт може звернутися без направлення лише за умови необхідності надання стоматологічної, гінекологічної, екстренної медичної допомоги при добровільному ВІЛ-консультуванні).

2.1.2. При виконанні цього Договору підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх співпраці.


2.2. Сторона 1 зобов'язується:

2.2.1. При затвердженні районного бюджету Мукачівського району на 2018 рік у відповідності до ст. 93 Бюджетного кодексу України передбачити передачу коштів у вигляді субвенції (за рахунок медичної субвенції з державного бюджету) з районного бюджету Мукачівського району до міського бюджету м. Мукачева у обсязі медичної субвенції, що визначатиметься Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» як субвенція з державного бюджету до бюджету Мукачівського району на забезпечення гарантованих послуг з вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Мукачівського району на 2018 рік для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в повному обсязі населенню Мукачівського району КЗОЗ «Мукачівською центральною районною лікарнею».

2.2.2. Здійснювати перерахування коштів до міського бюджету м. Мукачева відповідно до помісячного розпису видатків районного бюджету Мукачівського району на підставі актів виконаних робіт, наданих відділом охорони здоров’я виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

2.2.3 Забезпечити направлення хворих мешканців Мукачівського району на консультації, обстеження та стаціонарне лікування у КЗОЗ «Мукачівська центральна районна лікарня», що надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу у порядку, передбаченому чинним законодавством України.


2.3. Сторона 2 зобов'язується:

2.3.1. Організувати і забезпечити надання населенню Мукачівського району вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги по всіх напрямках роботи КЗОЗ «Мукачівська центральна районна лікарня» (стоматологічна, поліклінічна, стаціонарна, лабораторна з переліком обстежень, в тому числі цитологічне, бактеріологічне обстеження, визначення Rh-фактору і групи крові, та додаткові методи обстежень: ФГ ОГК, УЗО, тощо) в межах передбаченого фінансового ресурсу.

2.3.2. Використовувати зазначені цим Договором трансферти в повному обсязі тільки за цільовим призначенням.

2.3.3. Щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним, надавати Стороні 1 акти виконаних робіт за надані медичні послуги.

2.3.4. На виконання Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і доручень органів вищого рівня, відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09.12.2002 №463 «Про затвердження Положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни», з метою проведення профілактичних оглядів та медичної реабілітації ветеранів війни Мукачівського району, у разі обґрунтованої потреби, забезпечити участь у виїзних прийомах ветеранів війни в амбулаторіях вузьких фахівців, яких немає в штатному розписі лікувальних закладів вторинного рівня Мукачівського району, за умови забезпечення їх транспортування.
3. Особливі умови

3.1. За умови використання в повному обсязі доведеної субвенції з районного бюджету Мукачівського району, згідно п.2.1.1. даного Договору, КЗОЗ «Мукачівська центральна районна лікарня» здійснює надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Мукачівського району згідно переліку платних послуг лікувального закладу (окрім надання ургентної допомоги).

3.2. У разі надходження додаткового фінансування з районного бюджету Мукачівського району надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Мукачівського району КЗОЗ «Мукачівська центральна районна лікарня» буде продовжено в межах отриманого фінансування.
4. Термін дії даного Договору

4.1. Термін дії Договору складає 12 місяців з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, а в частині фінансових розрахунків до повного їх виконання.


5. Порядок розв'язання суперечок

5.1. Усі суперечки та розбіжності за цим Договором, що можуть виникнути між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів вони вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Зважаючи на предмет Договору, Сторони докладають усі можливі зусилля для своєчасного вирішення можливих суперечок в межах чинного законодавства.

5.3. Спірні питання щодо фактично проведеного лікування або консультування хворого, за якими Сторони не досягли згоди, розв'язуються спільною комісією, яка створюється у разі потреби із уповноважених представників Сторін.


6. Порядок внесення змін до Договору

6.1. Зміна умов Договору може бути здійснена за спільною згодою Сторін шляхом оформлення та підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних змін до Договору.

6.2. Одностороннє розірвання чи зміна умов Договору не допускається.  1. Інші умови

7.1. Цей Договір укладений і підписаний у 6-ох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

7.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
  1. Юридичні адреси і підписи сторін

СТОРОНА 1 СТОРОНА 2

Мукачівська районна рада Мукачівська міська рада

м. Мукачево, вул. Штефана м. Мукачево, площа Духновича Августина, 21 Олександра, 2

тел.(03131) 5-50-46 тел. (03131) 5-41-50


Голова Мукачівської Мукачівський міський голова

районної ради
___________________ І.П. Михайло _______________ А.В. Балога


Секретар міської ради І.Маняк


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет