Рішення №41 «16» лютого 2011 р. Яворів Про Програму соціально економічного


Демографічний розвиток, підтримка сімей та молодіжүктеу 1.02 Mb.
бет2/6
Дата15.02.2019
өлшемі1.02 Mb.
түріРішення
1   2   3   4   5   6

1. Демографічний розвиток, підтримка сімей та молоді

Збереження життєвого та трудового потенціалу населення Яворівщини на основі формування та реалізації заходів ефективної демографічної політики – є найважливішим ресурсом для забезпечення економічного зростання району.

У 2010 році демографічна ситуація Яворівщини, як і у попередні роки, характеризується переважанням народжуваності над смертністю, станом на 1.01.2011 року народилося 1691 осіб, померло 1323 осіб.
Чисельність населення

(тис.осіб)


Чисельність

2010р.


Чисельність

2011р. (прогноз)наявне населення

наявне населення

Яворівський

123,1

123,2

міські поселення

56,7

56,8

сільська місцевість

66,3

66,3


Загальний приріст (скорочення) чисельності населення

(осіб)

2010р.

2011р.(прогноз)

Яворівський

368

400


Головні цілі на 2011 рік

Створення умов для збільшення загального приросту населення, стимулювання народжуваності та зростання середньої тривалості життя.

Поліпшення здоров'я населення, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, попередження соціального сирітства, сприяння зайнятості молоді, підтримка її підприємницьких ініціатив.

Основні завдання та заходи на 2011 рік


 • покращення репродуктивного здоров'я населення, поліпшення якості та рівня медичного забезпечення материнства і дитинства;

 • створення безпечних і здорових умов праці, зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань;

 • розширення лікувально-оздоровчих послуг людям літнього віку;

 • підтримка добробуту малозабезпечених сімей та сімей з дітьми через посилення адресного характеру надання соціальної підтримки;

 • оздоровлення та відпочинок дітей з метою підвищення рівня безпеки та якості надання оздоровчих послуг:

- вжиття заходів щодо належного рівня оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги. Забезпечення оздоровчими та відпочинковими послугами не менше 70% дітей шкільного віку;

- розвиток співпраці з міжнародними благодійними організаціями, які займаються оздоровленням та відпочинком дітей за кордоном;

- організація проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які розташовані на території району;


 • запровадження механізму запобігання насильства у сім'ї, проведення районної та міських кампаній "Стоп насильству":

- налагодження дієвої співпраці структур, які відповідають за попередження насильства в сім'ї;

- проведення семінарів та нарад для працівників, які працюють із жертвами та особами, які вчиняють насильство у сім'ї;

- забезпечення максимального виявлення випадків насильства та координація роботи всіх задіяних структур;


 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків шляхом впровадження системи оперативного реагування на звернення громадян про випадки дискримінації за ознакою статі:

- проведення навчально-методичних, освітніх заходів, круглих столів для учнівської та студентської молоді, молодіжних та жіночих громадських організацій, представників влади, засобів масової інформації;

- розробка ґендерного портрету району та створення районного ґендерного ресурсного центру;
 • попередження соціального сирітства шляхом введення системи раннього виявлення сімей з дітьми, які опинилися у складних сімейних обставинах;

 • сприяння зайнятості молоді, підтримка її підприємницьких ініціатив шляхом забезпечення спільно із відділом освіти надання квот у громадських радах при органах державної влади для студентів:

- організація роботи молодіжного центру праці для надання послуг із працевлаштування, навчання та перенавчання безробітної молоді, профорієнтації та індивідуального консультування;

- проведення конкурсів проектів програм та бізнес планів для фінансової підтримки підприємницьких ініціатив молоді;

- забезпечення зайнятості молоді у вільний від навчання час, розвиток руху молодіжних трудових загонів;

- залучення студентів до роботи у дорадчих органах та громадських радах;

- заохочення роботодавців до надання молоді першого робочого місця;
Впровадження основних заходів сприятиме: запобіганню насильства у сім’ях та сирітства; охопленню соціальною підтримкою громадян, які цього потребують; підтримці сімей з дітьми, що дасть можливість забезпечити дотримання державних гарантій та конституційних прав дітей, збільшить кількість дітей, повернутих у біологічну родину та усиновлених громадянами України, посилить відповідальність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей.

Передбачається, що у 2011 році, завдяки проведенню передбачених заходів, продовжиться збільшення загального приросту населення району. Згідно з прогнозними розрахунками, чисельність населення становитиме 123,3 тис. осіб або 100,1% до показника 2010 року.

Зменшення чисельності населення відбуватиметься за рахунок природного скорочення. Та, при незначному зменшенні кількості померлих, одночасно зростатиме число народжених, спостерігатиметься міграційний приріст населення. Проте, досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізація відтворення населення – це тривалий і складний процес.
2. Зайнятість населення та ринок праці
Стан розвитку ринку праці безпосередньо залежить від стану соціально-економічного розвитку району.

Кінець 2010 року характеризується поступовим зниженням роботи підприємств, збільшенням темпів вивільнення працівників та відповідно збільшенням обсягів звернень громадян до служби зайнятості.

До Новояворівського міського центру зайнятості підприємства подали інформацію про планове вивільнення працівників – 950 осіб, фактично вивільнено 236 осіб. Найбільше вивільнення працівників відбулось на наступних підприємствах:


 • В/ч А-4150 – 35 осіб

 • ДП СКЛЦ «Шкло» - 33 особи

 • НДП «Екотрансенерго» - 22 особи

 • ТзОВ «Пропет» - 66 осіб

 • ТзОВ «Перфект» - 71 особа

 • та інші

Яворівським районним центром зайнятості у 2010 році прийнято на облік від підприємств, установ та організацій – 32 особи. У 2011 році планується вивільнення працівників – 52 особи.

Але, поряд з цим, у 2010 році в районі створено 2670 нових робочих місць.Новояворівський міський центр зайнятості:

Рівень безробіття 1,41%. Чисельність незайнятих громадян, яким надавалися соціальні послуги упродовж 2010 року у порівнянні з 2009 роком зменшилася на 325 осіб (з 2476 осіб до 2151 особа). Кількість поданих вакансій збільшилася на 85 вакансій і становила 648 одиниць (149% до 2009 року). Чисельність осіб, котрі претендували на одне вільне робоче місце зменшилась з 43 осіб до 24 осіб. На громадські роботи скеровано 347 осіб, використано 208 тис.грн. Для започаткування підприємницької діяльності одноразову допомогу отримали 10 осіб у сумі 83,9 тис.грн.


Яворівський районний центр зайнятості

Рівень безробіття 1,2%. Чисельність незайнятих громадян, яким надавалися соціальні послуги упродовж 2010 року у порівнянні з 2009 роком зменшилася на 1500 осіб (з 3800 осіб до 2300 особа). Кількість поданих вакансій збільшилася на 119 вакансій і становила 1024 одиниць (112% до 2009 року). Чисельність осіб, котрі претендували на одне вільне робоче місце зменшилась з 30 осіб до 27 осіб. На громадські роботи скеровано 379 осіб, використано 102,2 тис.грн. Для започаткування підприємницької діяльності одноразову допомогу отримали 14 осіб у сумі 122,9 тис.грн.Розрахунок кількості зайнятого населення

у віці 15-70 років за видами економічної діяльності

тис. осіб

Показник

2009p.

звіт

2010p. очікуване

2011p. пpоект

2011p. до 2010p.,%

 • Зайняте населення у віці 15-70 років

18,3

18,5

18,7

101,1

у тому числі наймані працівники підпpиємств, установ, оpганізацій

21,3

21,4

21,6

100,9

 • Безробітне населення у віці 15-70 років, визначене за методологією МОП (у середньому за рік)

-

-

-

-

Розподіл зайнятого населення у віці 15-70 років за видами економічної діяльності

18,3

18,5

18,7

101,1

Пpомисловість

5,7

5,8

5,8

100,0

Будівництво

0,7

0,8

0,9

112,5

Сільське, лісове, рибне господаpство та мисливство

1,0

0,9

0,9

100,0

Тpанспоpт і зв’язок

1,1

1,0

1,0

100,0

Оптова і роздрібна тоpгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту; готелі та ресторани

1,1

1,2

1,2

100,0

Освіта

3,8

3,8

3,8

100,0

Охоpона здоpов’я та соціальна допомога

2,6

2,6

2,6

100,0

Фінансова діяльність

0,2

0,2

0,2

100,0

Деpжавне упpавління

0,8

0,8

0,8

100,0

Інші галузі

1,3

1,4

1,5

107,1Головні цілі на 2011 рік

Спрямування зусиль на продовження антикризового менеджменту та вжиття заходів по захисту регіонального ринку праці. Ефективне виконання плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення.


Основні завдання та заходи на 2011 рік

збільшення обсягів працевлаштування через:

- залучення безробітних до зайняття підприємницькою діяльністю шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю;

- надання дотацій роботодавцям на працевлаштування безробітних на додаткові робочі місця, передусім із числа соціально незахищених категорій громадян;

- здійснення професійного навчання безробітних під потребу ринку праці, на замовлення роботодавців та під конкретне робоче місце;

- розширення видів оплачуваних громадських робіт, залучення до участі у них безробітних громадян;

- покращення якості та результативності профорієнтаційних заходів із незайнятим та зайнятим населенням, збільшення кількості різноманітних тематичних семінарів з цільовими групами осіб, організації та проведення масових заходів: Ярмарок вакансій та професій, Днів кар’єри, Днів відкритих дверей, заходів для учнівської молоді "Крок у реальне життя", впровадження інноваційних підходів;

- підвищення поінформованості суспільства про діяльність та послуги служби зайнятості активізувавши співпрацю із засобами масової інформації;

- забезпечення адресної направленості соціальних послуг з метою адаптації роботодавців та економічно активного населення до кон'юнктури ринку праці;

- сприяння збереженню та створенню нових робочих місць, розвитку малого підприємництва та самостійній зайнятості населення;

- подолання тіньової зайнятості, насамперед, у сфері малого бізнесу;

- сприяння популяризації робітничих професій та продуктивному працевлаштуванню молоді на перше робоче місце;

- бронювання необхідної кількості робочих місць для працевлаштування соціально-незахищених верст населення.
Прогнозується, що у 2011 році, при позитивних змінах у соціально-економічному розвитку регіону, стабілізації роботи підприємств, збільшенні попиту на робочу силу, чисельність звернень незайнятого населення до служби зайнятості зменшиться на 3,8% і складе майже 4330 осіб.

Протягом 2011 року за сприяння служби зайнятості передбачається працевлаштувати 2 тис. незайнятих та безробітних громадян, у тому числі: на вільні та новостворені робочі місця – майже 1,8 тис. осіб, шляхом надання дотацій роботодавцям – 0,1 тис. осіб, за рахунок виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю – 0,1 осіб. Залучити до професійного навчання планується 550 безробітних, що на 50 осіб, більше, ніж у 2010 році.

У 2011 році службами зайнятості Яворівщини передбачається спрямувати кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, перш за все, на:

- забезпечення надання соціальних послуг незайнятому та безробітному населенню;

- здійснення матеріальних виплат безробітним, визначених законодавством;

- задоволення потреб роботодавців у робочій силі;

- розширення форм та методів профінформаційної та профорієнтаційної роботи з різними верствами населення, особливо з учнями загальноосвітніх закладів;

- інформування населення та роботодавців, з використанням засобів масової інформації, щодо послуг служби зайнятості;

- створення належних умов прийому громадян та матеріально-технічного забезпечення надання соціальних послуг.
3. Грошові доходи населення
Найбільш актуальне питання, якому постійно приділяється увага в районі, є створення належних умов для підвищення життєвого рівня жителів Яворівщини, недопущення зниження грошових доходів населення від трудової діяльності, збільшення яких значною мірою залежить від зростання заробітної плати.

Наявні доходи населення району у 2010 році становили майже на рівні 689,6 млн.грн., що у порівнянні з 2009 роком більше на 14 відсотів. За рахунок підвищення рівня оплати праці та зростання державних соціальних гарантій рівень грошових доходів у розрахунку на одну особу зріс на 14,2% та становив 5,6 тис. гривень/особа.

У 2010 році середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника району, у порівнянні з 2009 роком, зросла на 14,7% і становила 1638 гривень.

Грошові доходи населення

Тис.грн.


Показник

2009p.

звіт

2010p.

очікув.

2011p. пpоект

Грошові доходи населення

Грошові доходи населення (тис.грн.)

593345,4

689616,5

802636,3

Грошові доходи населення (грн/на душу населення)

4855,5

5643,3

6568,2

Фонд оплати праці штатних працівників (робітників і службовців, працівників сільського господарства) великих та середніх підприємств - тис.грн.

в т.ч.:


270294,5

310838,68

341922,5

 • освіта

62584,6

65505,8

72056,38

 • охорона здоров’я

33919,7

35615,685

39177,25

 • виробнича сфера

158097

27905,4

30695,94

 • невиробнича сфера

15693

181811,8

199993

Середньомісячна з/п (грн./місяць)

в т.ч.


1363,31

1638

1800

 • у промисловості

1694,28

2050,0

2400,0

 • у сільському господарстві

563,32

680,0

740,0

 • у бюджетній сфері

1375

1556

1700

 • у малому підприємництві

900,0

1000,0

1100

Головна ціль на 2011 рік

Недопущення зниження доходів населення від трудової діяльності, сприяння підвищенню всіма суб’єктами господарювання тарифних ставок і посадових окладів на основі нових мінімальних розмірів заробітної плати, посилення контролю за додержанням відповідних державних гарантій оплати праці, прискорення погашення заборгованості з виплати заробітної плати, недопущення виникнення нової заборгованості.


Основні завдання та заходи на 2011 рік

- забезпечення контролю за своєчасністю виплати поточної заробітної плати на економічно активних підприємствах та вжиття невідкладних заходів щодо ліквідації заборгованості;

- активізація роботи комісії Яворівської райдержадміністрації з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, щодо розгляду стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати та внесків до Пенсійного фонду;

- зменшення диференціації в оплаті праці за видами економічної діяльності та формами власності;

- дотримання умов колективних договорів у частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати;

- проведення моніторингу виконання графіків погашення заборгованості з виплати заробітної плати та вжиття заходів відповідного реагування до порушників;

- здійснення перевірки підприємств, установ, організацій на предмет додержання трудового законодавства, у першу чергу на підприємствах, де спостерігається вивільнення працівників та несвоєчасна виплата заробітної плати;

- легалізація трудових відносин у сфері зайнятості населення та виплати заробітної плати;

- посилення адресності усіх видів соціальної підтримки населення та підвищення ефективності надання соціальної допомоги.
Завдяки впровадженню вказаного комплексу заходів, у 2011 році передбачається збільшення розміру середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника району на 11,1%, наявних доходів на одну особу – на 14,1 відсотка.
4. Пенсійне забезпечення

Програмою економічних реформ України на 2010-2014 роки передбачається посилити соціальний захист осіб, які втратили працездатність, забезпечення гідного рівня їх життя в результаті стійкого розвитку пенсійної системи.

На кінець 2010 року чисельність пенсіонерів району склала 28,4 тис.осіб.

У 2010 році виплата пенсій в районі органами Пенсійного фонду України здійснювалася вчасно та в повному обсязі.

На кінець 2010 року середній розмір по трудових пенсіях становив 932,01 грн., у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року пенсія виросла на 119,6%.

Проте, район є дотаційним і на сьогодні виплата пенсій забезпечується власними коштами лише на 43,5%, решта фінансується за рахунок бюджету та перерозподілу коштів з Пенсійного фонду України.


Головна ціль на 2011 рік

Забезпечення своєчасної виплати призначених пенсій у повному обсязі та прийняття рішень про призначення (перерахунок) пенсій у встановлені терміни і відповідно до чинного законодавства, забезпечення подальшої диференціації розмірів пенсій в залежності від наявного страхового стажу та отримуваної заробітної плати, шляхом проведення перерахунків.


Основні завдання та заходи на 2011 рік:

- продовження роботи щодо виконання на рівні району заходів по реформуванню системи пенсійного страхування;

- своєчасне проведення перерахунків пенсій відповідно до змін у законодавстві та за зверненнями пенсіонерів;

- проведення роботи з ліквідації та недопущенню подальшого виникнення заборгованості по платежах до Пенсійного фонду;

- забезпечення наповнення дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України за рахунок легалізації заробітної плати, підвищення платіжної дисципліни страхувальників та погашення існуючої заборгованості зі сплати страхових внесків;

- забезпечення ведення належного обліку платежів єдиного соціального внеску та дієвого контролю за повнотою та своєчасністю його сплати відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";

- подальше вдосконалення роботи органів Пенсійного фонду України на базі новітніх технологій та програм;

- проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи серед населення області щодо діючого пенсійного законодавства, у т.ч. по добровільному пенсійному страхуванню.


Прогнозується, що у 2011 році реалізація вищевказаних заходів забезпечить надходження власних коштів до Пенсійного фонду України у сумі 320 млн.грн., що на 20 млн.грн. більше від ніж очікується у 2010 році.

Середній розмір пенсій прогнозується на рівні 1004,3 грн.


5. Соціальний захист населення
В умовах реформування системи соціальної підтримки населення значна увага приділяється посиленню захисту соціально-вразливих верств населення шляхом надання різних видів держаної соціальної допомоги.

У 2010 році, за рахунок субвенції з Державного бюджету, виплачено державних допомог у сумі 96,2 млн.грн., що на 29,5 млн.грн. більше, ніж у 2009 році (в 2009 році виплачено 66,7 млн.грн.). Виплати допомоги при народженні дитини, по вагітності і пологах та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку збільшилася на 8,3 млн.грн. у порівнянні з 2009 роком (в 2010р. виплачено 37,2 млн.грн., в 2009р. – 28,9 млн.грн.), що свідчить про покращення демографічної ситуації в районі.

У Яворівському районі налічується 142 особи з обмеженими фізичними можливостями. З метою створення умов для пересування інвалідів-візочників, а також осіб з ураженням органів зору та слуху, встановлено 8 пандусів.

В районі працює автотранспортне підприємство ПП «Шенгофер», яке налічує 2 автобуси для перевезення інвалідів з обмеженими фізичними можливостями.


Головна ціль на 2011 рік

Забезпечення соціальною підтримкою найбільш вразливих та незаможних верств населення шляхом поглиблення адресності при наданні державних соціальних допомог, підвищення рівня фінансового забезпечення соціальних програм та стимулювання ефективного використання бюджетних коштів.


Основні завдання та заходи на 2011 рік

- продовження роботи щодо створення безбар’єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп;

- посилення контролю за своєчасністю нарахування та виплатою усіх видів допомог;

- створення спеціальних закладів соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

- удосконалення електронного обміну інформацією щодо нарахування та використання пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги між підприємствами, які надають послуги і органами праці та соціального захисту населення.
У 2011 році за рахунок субвенції з Державного бюджету прогнозується здійснити виплатити державних допомог у сумі 120,9 млн.грн., що на 11% більше, ніж очікується у 2010 році. За прогнозними розрахунками, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, передбачається надання пільг і компенсацій постраждалим мешканцям області у сумі 330 тис. гривень.
6. Житлове будівництво
У 2010 році, за умови відновлення іпотечного кредитування та законодавчого врегулювання питання щодо придбання житла на умовах лізингу, очікується стабілізації ситуації у сфері житлового будівництва.

В 2010 році : • здано в експлуатацію 9-ти поверховий 87 квартирний житловий будинок з офісними приміщеннями по вул. Вербицького в м.Новояворівську, загальною площею 4800,0 м.кв., будівельний номер 12.

 • здано в експлуатацію 100 квартирний житловий будинок по вул.Шевченка, 13 загальною площею 5798,6 м.кв., і збудованими офісними приміщеннями площею 977,0 м.кв.

 • розпочато будівництво 9-ти поверхового 90 квартирного житлового будинку по вул. Вербицького в м.Новояворівську площею 4800,0 м.кв., будівельний номер 12 «а». Обсяг інвестицій на 2010 рік - 7,5 млн.грн. Здача в червні 2011 року.

 • розпочато будівництво 5-ти поверхового 48 квартирного офісно-житлового будинку вул. Шевченка,13 загальною площею 3772,0 м.кв. в м.Новояворівську, який заплановано до здачі в І-му півріччі 2011 року.

 • розпочато будівництво 4-х поверхового 40 квартирного житлового будинку в смт. Шкло по провулку Новому загальною площею 2746,0 м.кв.. Здача якого запланована на І-ше півріччя 2011 року.

 • в смт.Ів.-Франкове розпочато будівництво 40 квартирного житлового будинку загальною площею 3800 м.кв. та 24 квартирного житлового будинку загальною площею 1700 м.кв.


Головна ціль на 2011 рік

Забезпечення населення доступним, високоякісним і комфортним житлом. Подальше нарощення обсягів житлового будівництва.


Основні завдання та заходи на 2011 рік

- скорочення обсягів незавершеного житлового будівництва;

- створення сприятливих умов для залучення коштів населення на будівництво власних квартир;

- забезпечення житлом соціально-незахищених верств населення, у тому числі пільгових категорій громадян, шляхом виконання Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки;


У 2011 році прогнозується ввести в експлуатацію за рахунок усіх джерел фінансування 11,3 тис.кв.м житла, що на 7% більше, ніж у 2010 році.
Введення в експлуатацію житла

Усього

У тому числі

у міських поселеннях

у сільській місцевості

м2

загальної

площі


у % до

2009р.


м2

загальної

площі


у % до

2009р.


м2

загальної

площі


у % до

2009р.


Яворівський

33919

Зб у 3,5р.

14809

Зб у 2,4р.

19110

Зб у 5,9р.


7. Житлово-комунальне господарство
У 2010 році в районі значна увага приділяється розвитку сфери житлово-комунального господарства. Вживаються заходи, спрямовані на створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, забезпечення беззбиткового функціонування підприємств, які їх надають, здійснюється технічне переоснащення об'єктів вказаної галузі.
7.1 Про стан водопостачання населених пунктів Яворівського району

В Яворівському районі розміщені:

- 7 комунальних водозаборів, а саме: м. Яворова, м. Новояворівська, смт. Івано-Франкове, №1 «Ялинка» смт. Немирів, №2 смт. Немирів, Свидницької сільської ради, «Енергія Старичі»;

- 6 відомчих водозаборів: санаторію «Немирів», ЗАТ Концерн «Богдан» в с. Бірки, санаторію «Шкло», заводу «Ритм» в смт. Краковець, с.Середкевичі, с. Висіч;

- 4 каптажні споруди: с. Старичі, с. Смолин, с. Прилбичі, с. Мужиловичі;

Комунальні підприємства КП «Яворіввода», МКП «Новояворівськводоканал», КП «Комфорт-Янів», ТзОВ «Енергія Старичі» надають послуги з водопостачання 17609 абонентам в населених пунктах: м.Яворів, Новояворівськ, смт. Івано-Франкове, Шкло, с. Старичі, В.Стрицька, Стадники, Когути, Стені, Терновиця, Бердихів, Підлуби.

В населені пункти (2793двори із 3620, що становить 77%): с. В.Поле, Поріччя, Ямельня, Страдч, Мальчиці, Добростани, В.Добростанська, Кам’янобрід, Домажир, Рясно-Руська, Підрясне послуги з водопостачання надає ЛКП «Львівводоканал».

Із каптажних споруд с. Смолин, с. Прилбичі, с. Мужиловичі централізоване водопостачання мають 540 дворів, що становить 40 %.

Із свердловини в с. Свидниця вода подається в 4 будинки (100кв) військового містечка та на митницю і 10 дворів с. Краковець.

Із 136 населених пунктів централізоване водопостачання мають 26, що становить 19%.


Проблемні питання:

1. Каптажні споруди в с. Смолин - Водозабірні споруди знаходяться в статусі «безгосподарного». Відсутня технічна документація на водозабірні споруди. Не проводиться знезараження питної води, не ведеться відомчий лабораторний контроль за якістю води, відсутній обслуговуючий персонал.

Централізоване водопостачання населення та об’єктів ФГ «Обрій».

2. Комунальний водозабір м. Яворова (потужність 3,5 тис. м3/добу) - Потребує заміни знезаражуюча установка (в даний час використовується ручний спосіб знезараження за системою «3-бочок»). На підприємстві КП «Яворіввода» відсутня відомча лабораторія по контролю за якістю води, яка подається населенню.Інформація

щодо розміщення водозабірних споруд на території району


Назва водозабору

Потужність

Примітка

1

2

3

Комунальний водозабір

м. Яворова3,5 тис. м3/добу

Потребує заміни знезаражуюча установка (в даний час використовується ручний спосіб знезараження за системою «3-бочок»). На підприємстві КП «Яворіввода» відсутня відомча лабораторія по контролю за якістю води, яка подається населенню

Комунальний водозабір

м. Новояворівська8,5 тис.м3/добу

Водозабір знаходиться в задовільному санітарно-технічному стані

Комунальний водозабір

смт. Івано-Франкове270 м3/добу

На водозаборі відсутня знезаражуюча установка. Не організована відомча лабораторія по контролю за якістю води, що подається населенню. Потребує ремонту насосна станція 2-го підйому

Комунальний водозабір № 1 «Ялинка» смт. Немирів

300 м3/добу

Зона суворого режиму водозабору в розмірі 30 м не впорядкована, не огороджена. На водозаборі відсутня знезаражуюча установка. Не організована відомча лабораторія по контролю за якістю води.

Комунальний водозабір № 2 смт. Немирів

350 м3/добу

Зона суворого режиму водозабору не впорядкована, підтоплюється поверхневими водами, не огороджена.

Комунальний водозабір Свидницької сільської ради

15 м3/добу

Не вирішене питання знезараження питної води на водозаборі

Комунальний водозабір «Енергія Старичі»

1,8 тис.м3/добу

Насосна станція 2-го підйому на водозаборі потребує проведення ремонту. Не проводиться знезараження питної води, відсутня лабораторія по контролю за якістю води.

Відомчий водозабір санаторію «Немирів»

150 м3/добу

На водозаборі відсутня знезаражуюча установка.

Відомчий водозабір ЗАТ Концерн «Богдан» в с. Бірки

300 м3/добу

Не витримується зона суворого режиму водозабору.

Відомчий водозабір санаторію «Шкло»

12 м3/добу

Водозабірні споруди знаходяться в задовільному стані.

Відомчий водозабір заводу «Ритм» в смт. Краковець

24 м3/добу

Зона суворого режиму водозабору в розмірі 30 м не огороджена, не проводиться знезараження питної води.

Каптажні споруди в с. Старичі
Централізоване водопостачання населення села. Каптажні споруди потребують проведення ремонту. Не проводиться знезараження питної води та відсутня відомча лабораторія по контролю за якістю води

Каптажні споруди в

с. Смолин


Централізоване водопостачання населення та об’єктів ФГ «Обрій». Не проводиться знезараження питної води, не ведеться відомчий лабораторний контроль за якістю води, відсутній обслуговуючий персонал. Водозабірні споруди знаходяться я в статусі «безгосподарного». Відсутня технічна документація на водозабірні споруди.

Каптажні споруди в

с. Прилбичі


Централізоване водопостачання населення та об’єктів. Відсутня технічна документація на водозабірні споруди. Не має знезаражуючої установки на спорудах, якість питної води в 90% випадків не відповідає вимогам ДСАНТИН «Вода питна»

Каптажні споруди в

с. Мужиловичі


Централізоване водопостачання населення та об’єктів. Відсутня технічна документація на водозабірні споруди. Не має знезаражуючої установки на спорудах.

Водозабів с. Середкевичі та с. Висіч
Відсутня технічна документація на водозабірні споруди. Не має знезаражуючої установки на спорудах. Немає обслуговуючого персоналу. Зона суворого режиму водозаборів не огороджена.7.2 Про стан поводження з твердими побутовими відходами

На даний час збиранням і вивезенням побутових відходів охоплені мешканці міст Яворова (80%) та Новояворівська (100%), селищ міського типу Івано-Франкове (35%), Краковець (90%), Немирів (70%), Шкло (30%), сіл Старичі (70%), Бірки(100%), Домажир(90%), Р.Руська(90%). Охоплено централізованим вивозом ТПВ 39 тис.жителів району, що складає 35,4% до населення району, а також 378 підприємств та організацій, що складає 48,8% до усіх організацій Яворівського району.

Збиранням відходів з місць їх нагромадження, вивезенням і захороненням у Яворівському районі займаються: КП Яворівської міської ради „Яворів”, КП «Новояворівськжитло», ПП „Чікель” та ТзОВ «Санком-Львів».

На території району встановлено 911 контейнерів, як сміттєві накопичувачі місткістю 0,75м3, пластмасові контейнери місткістю 0,25м3, стандартні німецькі контейнери та одноразові мішки.

На даний час розроблений проект полігону ТПВ для м.Новояворівська з проектною вартістю 11.5 млн.грн. Проект пройшов громадське обговорення і поданий на розгляд в комплексну спеціалізовану державну експертизу «Львівдержбудекспертиза».

На даний час у районні вивчається питання будівництва біодинамічного підприємства по переробці ТПВ на відпрацьованих територіях ЯДГХП «Сірка».

Сутність проекту: Даний проект являє собою будівництво нового підприємства по переробці твердих побутових відходів на території колишнього технологічного комплексу Яворівського ДГХП „Сірка”, що вирішує проблеми екології і охорони довкілля у Яворівському районі.

Розробник: Біодинамічне експериментальне мале приватне підприємство „СаШик”.

Розташування: Під будівництво об’єкту виділена земельна ділянка площею 12,866 Га на основі договору оренди від 2008 року між Яворівською районною державною адміністрацією та Дочірнім інноваційним біодинамічним підприємством „Аратх-Явір”. Вартість будівництва: 45 млн. Євро.
7.3 Централізоване теплопостачання

Послуги з централізованого теплопостачання у Яворівському районі надають чотири підприємстваз/п

Назва району / міста

Загальна кількість споживачів, що підключені до мереж централізованого теплопостачання

1

м. Новояворівськ,

ТзОВ НВП „Енергія -Новояворівськ”Всього споживачів: 12529 в т.ч.

Населення (квартири) – 12397

Бюджет (установи) - 23

Інші - 1092

с. Старичі,

ТзОВ «Енергія Старичі»Всього споживачів: 462 в т.ч.

Населення (квартири) – 454

Бюджет (установи) - 3

Інші - 5


3

м. Яворів, Будинкоуправління №1 при Яворівській КЕЧ р-ну

Населення (квартири) - 597

4

м. Новояворівськ ТзОВ «Балмікс»

Населення (квартири) - 256

Головна ціль на 2011 рік

Забезпечення умов для продовження реформування житлово-комунального господарства з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення району, підвищення якості житлово-комунальних послуг та поліпшення фінансового стану підприємств галузі.


Основні завдання та заходи на 2011 рік

- сприяння прискоренню погашення підприємствами житлово-комунального господарства заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію;

- сприяння зменшенню заборгованості споживачів усіх рівнів за житлово-комунальні послуги шляхом активізації претензійно-позовної роботи з боржниками;
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет