Рішення апу №182/10 від 27. 09. 2007 року аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми щодобет3/6
Дата14.03.2018
өлшемі491.83 Kb.
#20845
түріРішення
1   2   3   4   5   6

2.1. Якість кредитного портфеля

В структурі загальних активів кредитні операції з клієнтами займають значну частку і становлять 548 469 тис. грн., або 66,18%.Структура кредитного портфеля банку приведена в Таблиці 2.1.1:
Таблиця 2.1.1 Структура кредитного портфеля.

Рядок

Найменування статті

на 31.12.2010 (кінець дня)

на 31.12.2009 (кінець дня)

Відхилення

Сума

питома вага, %

Сума

питома вага, %

(р.3-р.5)

(р.9/р.5)*100%

1

2

3

4

5

8

9

10

1

Кредити юридичним особам

133 975,00

19,48

285 090,00

28,88

-151 115,00

-53,01

2

Кредити фізичним особам-підприємцям

136,00

0,02

0,00

0,00

136,00

100,00

3

Кредити фізичних осіб

553 521,00

80,50

702 057,00

71,12

-148 536,00

-21,16

3.1.

Іпотечні кредити фізичним особам

266 857,00

48,21

296 254,00

42,20

-29 397,00

-9,92

3.2.

Споживчі кредити фізичним особам

237 559,00

42,92

387 246,00

55,16

-149 687,00

-38,65

3.3.

Інші кредити фізичним особам

49 105,00

8,87

18 557,00

1,88

30 548,00

164,62

4

Усього кредитів

687 632,00

100,00

987 147,00

100,00

-299 515,00

25,84

5

Резерв під знецінення кредитів

-139 163,00

20,24

-136 624,00

13,84

2 539,00

1,86

6

Усього кредитів за мінусом резервів

548 469,00

79,76

850 523,00

86,16

-302 054,00

-35,51

За звітний рік обсяг кредитів клієнтам (без урахування сформованого резерву) зменшився на 299 515 тис. грн., або на 25,84%. Сформований резерв за звітний період збільшився на 2 539 тис.грн. і питома вага його в загальній сумі кредитів збільшилася з 13,84% до 20,24%. За 2010 рік відбулися зміни в структурі кредитів. Сума заборгованості суб’єктів господарювання зменшилася на 151 115 тис.грн. та складає 19,48% від загального обсягу кредитів проти 28,88% на початок звітного періоду. Сума заборгованості фізичних осіб зменшилася на 148 536 тис.грн. та складає 80,5% від загального обсягу кредитів проти 71,12% на початок звітного періоду.

На звітну дату за даними Банку, за ступенем ризику кредити клієнтам (без нарахованих доходів і позабалансових зобов’язань) поділяються наступним чином:


Назва показника

Стандартні

нестандартні

Разом

пiд контролем

субстан-дартнi

сумнiвнi

безнадiйнi

Кредити,що надані су-б"єктам господарювання

13085

35635

55211

2065

12863

118 859

Кредити надані фіз.особам

194070

106627

177717

10824

15138

504 376

Разом

207 155

142 262

232 928

12 889

28 001

623 235

Питома вага, % від загальної суми

33,24

22,83

37,37

2,07

4,49

100

Питома вага, % від регулятивного капіталу

125,74

86,35

141,39

7,82

17,00

 

Фактично сформований резерв за кредитними операціями (без позабалансових зобовязань)

2 187

6 226

56 026

8 154

28 001

100 594

За станом на кінець дня 31.12.2010 року питома вага нестандартних кредитів в класифікованих кредитах складає 66,76%, негативно класифікованих - 6,56% класифікованих кредитів та 24,82% регулятивного капіталу Банку.

Сума простроченої заборгованості за кредитними операціями з клієнтами складає 39590 тис.грн., або 6,35% від суми кредитів. На звітну дату сума нарахованих неотриманих доходів становить 64 398 тис.грн., а 42 371 тис.грн. (або 65,80%) з них являються простроченими. За звітний період списана заборгованість за безнадійними кредитами за основним боргом у сумі 26 149 грн. та за нарахованими доходами у сумі 3165 грн.

Для розрахунку резервів за кредитними операціями заборгованість зменшена на забезпечення в сумі 223 183 тис.грн, а його структура наступна:

Забезпечення (застава)

Сума забезпечення

% від загальної суми забезпечення

Сума кредитів

Майнові права на грошові депозити

15 353

6,88

561

Рухоме майно

25 234

11,31

159961

Нерухоме майно

172 225

77,17

336781

Інші майнові права

10 371

4,65

6 745

Разом забезпечені заставою

223 183

100

504 048

Незабезпечені кредити

 

 

183 584

Середньозважене покриття кредитів заставою складає 32,46%, а рівень незабезпечених кредитів - 26,70% від загальної суми кредитної заборгованості клієнтів (з нарахованими доходами). Інформація стосовно забезпечення кредитів за звітний та попередній роки приведена у Таблицях 6.5, 6.6 річного звіту Банку.

Отримане в якості застави нерухоме майно обліковується Банком за вартістю, встановленою на дату отримання застави. Для розрахунку чистого кредитного ризику вартість рухомого майна переоцінюється.

Кредитному портфелю Банку притаманні значні концентрації. Заборгованість за одним контрагентом – 19,23% регулятивного капіталу Банку, сумарна заборгованість п’яти найбільших позичальників становить 55,72% регулятивного капіталу Банку .


Таким чином:

а) аналіз наведеної інформації адекватно відображає структуру кредитного портфеля банку;

б) якість кредитного портфеля недостатньо задовільна.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет