Рішення апу №182/10 від 27. 09. 2007 року аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми щодо


Адекватність системи управління ризиками банкубет5/6
Дата14.03.2018
өлшемі491.83 Kb.
#20845
түріРішення
1   2   3   4   5   6

Адекватність системи управління ризиками банку.

Управління ризиками – моніторинг і контроль рівня і концентрації ризиків, що виникають у зв'язку з діяльністю Банку. Основні категорії ризику, що властиві бізнесу Банку: кредитний ризик, ринковий ризик, географічний ризик, ризик ліквідності, операційний ризик, юридичний ризик.

Політика управління ризиками, моніторинг і контроль здійснюються Кредитним Комітетом та Комітетом з управління активами та пасивами під спостереженням Наглядової Ради, як найвищого наглядового органу Банку.

При цьому використовують наступні механізми:  • щотижневі розрахунки рівня кредитних ризиків в розрізі співробітників, бізнесів, продуктів, кредитних програм, точок продажів, регіонів;

  • розрахунки рівня проблемності кредитних карт;

  • централізоване блокування операцій співробітників і точок продажів на основі перевищення заданого прийнятного рівня ризику;

  • централізована передача активів у виробництво колекторних агентств;4.1. Операційно-технологічний ризик


Операційний ризик – ризик фінансових втрат, пов'язаних з управлінськими помилками, шахрайством, неефективністю наданих послуг, неможливістю своєчасного вживання Банком заходів по усуненню загроз інтересам Банку, зокрема, з боку його співробітників, що зловживають своїми повноваженнями або тих, хто веде свою діяльність з порушенням етичних норм і невиправдано високими ризиками, які призводять до послаблення позицій Банку на ринку.

На основі класифікатора і підходів до кількісної оцінки була розроблена карта операційних ризиків Банку.  Цей вид ризику неухильно зростає разом із операціями роздрiбного i карткового  кредитування.
Сукупний операційно-технологічний ризик на звітну дату помірний.


4.2. Юридичний ризик

Юридичний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання банком вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх тлумачення. Банківські установи наражаються на юридичний ризик через те, що мають відносини з великою кількістю зацікавлених сторін, наприклад, клієнтами, контрагентами, посередниками тощо, органами нагляду, податковими та іншими уповноваженими органами. Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень, необхідності грошового відшкодування збитків, погіршення репутації, погіршення позицій банку на ринку, звуження можливостей для розвитку і зменшення можливостей правового забезпечення виконання угод.

Зниження ризику досягається удосконаленням кваліфікації співробітників з метою недопущення помилкових трактувань законів та нормативних актів.
Сукупний юридичний ризик на звітну дату незначний.

4.3. Ринковий ризик

Ринковий ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів і курси іноземних валют за тими інструментами, які є в торговому портфелі. Ринковий ризик виникає через несприятливі коливання вартості портфелів фінансових інструментів.

Станом на звітну дату портфель цінних паперів відсутній.

Враховуючи те, що частка активів (61,72%) та зобов”язань (78,77%) в іноземній валюті є досить значною, вплив змін валютних курсів на надходження та капітал може бути суттєвим.

Групу ризиків, визначених як ринкові ризики, Банк класифікує таким чином: валютний і процентний ризики.

4.4. Валютний ризик

Позиції банку у валютах станом на звітну дату приведені у Примітці 25, Таблиця 25.1 річного звіту Банку.

Станом на кінець дня 31.12.2010 року Банк мав довгу відкриту позицію в доларах США 9 431 тис.грн., в інших валютах 129 тис.грн. та коротку відкриту позицію в євро (6 977 тис.грн).

З метою виконання вимог Національного банку України банк проводить моніторинг відкритої валютної позиції банку та контроль за дотриманням нормативів валютного ризику.

За звітний рік нормативи змінилися наступним чином:


Найменування нормативу

Фактичне значення

На 31.12.2010 (кінець дня)

На 31.12.2009 (кінець дня)

Норматив загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1), %. Нормативне значення: не більше 20,0%

6,5679

(4,1172)


14,4 (14,0298)

Норматив загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2), %. Нормативне значення: не більше 10,0%

4,2351

(4,4265)


0,0 (0,0)


У дужках приведене середньозважене значення нормативів за грудень місяць звітного року. Розрахунок нормативів відкритої валютної позиції приведений за даними файлу 01.
Сукупний валютний ризик банку є помірний.


4.5. Процентний ризик

Банк наражається на ціновий процентний ризик, переважно, в результаті надання позик та авансів клієнтам та іншим банкам за фіксованими процентними ставками в сумах та за періоди, які відрізняються від сум та періодів строкових депозитів та інших позикових коштів за фіксованими процентними ставками.

Процентна політика затверджується та, при необхідності, переглядається рішеннями Кредитного комітету.

Головним органом, що забезпечує реалізацію процентної політики банку, є Кредитний комітет Банку як найбільш оперативний колегіальний орган.

При оцінці процентного ризику в якості допоміжного інструменту Банком використовується метод і модель „ГЕПу” (розриву), як спрощений індикатор процентного ризику. Банк намагається звести значення розриву (ГЕПу) до мінімуму, щоб нейтралізувати вплив зміни процентних ставок на свою доходність. Однак, він розуміє, що повністю нейтралізувати процентний ризик неможливо.

Загальний аналіз відсоткового ризику за звітний рік за основними валютами для монетарних фінансових інструментів приведені банком у Примітці 25, Таблиця 25.4 річного звіту Банку.

Аналіз коефіцієнтів співвідношення чутливих до зміни процентної ставки активів та пасивів у різних періодах свідчить про незахищеність банку від коливань процентних ставок за пасивами в періодах «Від 1 до 6 міс.» та «Від 6 міс.до 12 міс.». При цьому кумулятивний розрив за процентними ставками на кінець дня 31 грудня звітного року позитивний та становить 184 292 тис.грн.

При зростанні процентних ставок на ринку (одночасно збільшуються на одну і ту же величину) може призвести до того, що витрати Банку по виплаті відсотків зростуть швидше, ніж процентний дохід по активах.


Процентний ризик для банку помірний.

4.6. Кредитний ризик

З метою обмеження кредитного ризику, що приймає на себе Банк, при проведенні активних операцій Банк використовує систему лімітування. Ліміти повноважень встановлюються централізовані відповідно до ієрархії системи. Повноваження встановлюються конкретному співробітнику і являються іменними.

У разі перевищення ліміту повноважень керівника регіонального підрозділу дозвіл на видачу кредиту видається Головним Офісом, згідно діючим процедурам Банку.
В той же час, вплив кредитного ризику є підвищеним внаслідок того, що:


  • несвоєчасно здійснюється оцінка фінансового стану позичальників-фізичних осіб;

  • кредитні договори з позичальниками- юридичними особами передбачають погашення кредитної заборгованості в кінці строку, що підвищує ризик у разі різкої негативної зміни фінансового стану позичальника;

  • існує практика неодноразової пролонгації термінів сплати відсотків позичальниками- юридичними особами;

  • наявність в кредитному портфелі Банку високого рівня бланкових кредитів;

  • в наявності концентрація кредитних вкладень за обмеженою групою позичальників.

За звітний рік показники нормативів змінилися наступним чином:Найменування нормативу

Фактичне значення

На 31.12.2010 (кінець дня)

На 31.12.2009 (кінець дня)

Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7),%. Нормативне значення: не більше 25%

24,81

8,49

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

Нормативне значення: не має перевищувати 8- кратний розмір регулятивного капіталу

88,07

0,0

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), %. Нормативне значення: не більше 5,00%

4,12

0,06

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), %. Нормативне значення: не більше 30,00%

4,28

0,06

Розрахунок нормативів кредитного ризику приведений за даними файлу 01.
Таким чином, на нашу думку, вплив кредитного ризику є підвищеним для капіталу Банку.Таким чином:

а) аудитор підтверджує наявність незначного ризику за операціями банку: юридичний ризик;

б) аудитор підтверджує наявність помірного ризику за операціями банку:

операційно-технологічний ризик, валютний ризик, процентний ризик;

в) аудитор підтверджує наявність підвищеного ризику за операціями банку: кредитний ризик;

г) система оцінювання та управління ризиками в банку охоплює всі процедури та всі ризики притаманні банку, але потребує вдосконалення.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет