Рішення про оновлення рейтингів пат кб «приватбанк» (код єдрпоу 14360570) за національною шкалоюДата14.03.2018
өлшемі151.58 Kb.
#20848
түріРішення


ТОВ „Стандарт-Рейтинг” (Україна)

04071, Україна, м. Київ,

вул. Введенська 4,

тел. +38 /044/ 383-59-64

факс +38 /044/ 383-27-50


http://www.standard-rating.com/

Standard-Rating (Ukraine) LLC

04071, Ukraine, Kyiv,

Vvedenska St. 4,

tel. +38 /044/ 383-59-64

fax +38 /044/ 383-27-50


http://www.standard-rating.com/
05/07/2017

Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «ПРИВАТБАНК» підтверджено на рівні uaAA
30 червня 2017 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) за національною шкалою:


  • Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» за національною шкалою на рівні uaAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

  • Рейтинг депозитів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

Рішення про оновлення рейтингів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 2016 рік, які підтверджено незалежним аудитором Банку, та попередніми результатами роботи Банку за перший квартал 2017 року, які опубліковані НБУ, а також даними статистичної звітності Банку за січень-квітень 2017 року, яка надана Банком за окремим запитом Агентства.


Балансові показники

Процес націоналізації Банку та ревізії його звітності відобразився на ключових балансових показниках Банку наступним чином:


1. На 31.12.2016 р. Банк мав від’ємний власний капітал у сумі -882 млн. грн. Агентство вважає цей показник технічним через наявність значної підтримки від акціонера Банку – Держави Україна, але від’ємний власний капітал Банку вказує на те, в якому стані він знаходився під час націоналізації;

Таблиця 1Основні балансові показники ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %, п.п.

Показники

31.12.2016

31.12.2015

Темп приросту

млн. грн.

%

млн. грн.

%

Заборгованість перед НБУ

18047

8,80%

27079

10,47%

-33,35%

Заборгованість перед банками та фінансовими організаціями

2667

1,30%

4628

1,79%

-42,37%

Кошти клієнтів

181133

88,28%

177974

68,82%

1,77%

Зобов'язання всього:

206065

100,43%

231101

89,36%

-10,83%

Акціонерний капітал банку

50695

24,71%

21257

8,22%

138,49%

Власний капітал банку:

(882)

-0,43%

27510

10,64%

-103,21%

Готівкові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви

30159

14,70%

29184

11,28%

3,34%

Заборгованість банків

2410

1,17%

3365

1,30%

-28,38%

Кредити та аванси клієнтів

43583

21,24%

189314

73,20%

-76,98%

Вбудовані похідні фінансові активи

27044

13,18%

30673

11,86%

-11,83%

Інвестиційні цінні папери у портфелі банку на продаж

64409

31,39%

1734

0,67%

3614,48%

Інвестиційні цінні папери у портфелі банку на погашення

0

0,00%

216

0,08%

-

Приміщення, вдосконалення орендованого майна, обладнання та нематеріальні активи

3956

1,93%

2857

1,10%

38,47%

Інші фінансові активи

229

0,11%

238

0,09%

-3,78%

Інші активи

9585

4,67%

300

0,12%

3095,00%

Майно що перейшло до банку як заставодержателя

21836

10,64%

6

0,00%

-

Активи всього:

205183

100,00%

258611

100,00%

-20,66%

Джерело: Окрема фінансова звітність та звіт незалежного аудиторам ПАТ КБ «ПриватБанк»

2. Кредити та аванси клієнтів Банку за 2016 рік впали на 76,98% до 43,583 млрд. грн., що пов’язане зі значним доформуванням Банком резервів. Значна частина негативно класифікованих кредитів була заміщена цінними паперами у портфелі Банку на продаж у сумі 64,409 млрд. грн. Станом на 31.12.2016 р. 100% зазначених цінних паперів відносились до державних цінних паперів зі строком обігу до листопада 2031 року. На портфель державних цінних паперів Банку приходилось 31,39% активів банку, що, на думку Агентства, значно покращило якість активів Банку і повинно позитивно відображатись на рівні його ліквідності.


3. У балансі Банку після націоналізації з’явились нові статті, а саме – майно, що перейшло до банку як утримувача застави. Станом на 31.12.2016 його вартість на балансі була оцінена у розмірі 21,836 млрд. грн., що складало 10,64% від розміру активів Банку.
Додатково слід враховувати, що за попередніми даними, які було опубліковано НБУ, станом за 31.03.2017 активи Банку складали 237,252 млрд. грн., кредити та заборгованість клієнтів 57,175 млрд. грн., а власний капітал мав позитивне значення і складав 23,14 млрд. грн.

Нормативи

Норматив регулятивного капіталу ПАТ «ПРИВАТБАНК» станом на 04.01.2017р. склав 3,136 млрд. грн. при граничному значенні, встановленому НБУ у розмірі 120 млн. грн. Станом на 01.04.2017р. Н1 Банку склав 8,419 млрд. грн. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтримував значний обсяг запасу по нормативу Н1. Поточний розмір Н1 Банку вказує на той факт, що ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» повністю виконує нові вимоги НБУ до Н1, які вступають в силу у липні 2017 року.


Станом на 01.01.2017р. норматив адекватності регулятивного капіталу Банку складав 2,10%, але згодом Банк було докапіталізовано і на 01.03.2017 року Н2 Банку складав вже 10,43%. Станом на 01.04.2017 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «ПРИВАТБАНК» становив 7,29%. Незначне відхилення Н2 від граничного значення, на думку Агентства, є тимчасовим явищем і на фоні наявної і вже анонсованої зовнішньої підтримки від акціонера в особі Держави Україна не несе суттєвого негативного впливу на довгостроковий кредитний рейтинг Банку за національною шкалою.
Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.04.2017

01.01.2017

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>120 млн.

99 029,8

8 419,3

109 654

3 135,8

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

13,72%

7,29%

12,69%

2,10%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

61,93%

65,98%

60,79%

63,52%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

115,54%

176,11%

102,14%

147,43%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

95,76%

84,85%

92,09%

73,83%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

22,31%

37,52%

21,48%

142,17%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

284,08%

119,35%

308,27%

1251,39%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день у звітному місяці

Джерело: данні НБУ та статистичної звітності Банку
Нормативи ліквідності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2017 по 01.04.2017 продемонстрували зростаючу динаміку:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) збільшився з 63,52% до 65,98%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) збільшився з 147,43% до 176,11%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) збільшився з 73,83% до 84,85%.

Таким чином, Банк підтримував хороший запас нормативів ліквідності. Нормативи Н4 та Н5 Банку перевищували не тільки граничні значення, встановлені НБУ, але й середні значення цих нормативів по банківській системі України. У травень 2017 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» увійшов із нормативами Н4 - 67,98%, Н5 - 166,15%, Н6 – 85,48%, та Н2 – 5,56%. Згодом, у червні 2017 року, акціонер Банку анонсував докапіталізацію ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на 38,5 млрд. грн., що безумовно позитивно відобразиться на нормативах ліквідності та адекватності капіталу Банку.Доходи та видатки
Данні за 2016 рік вказують, що ключовою подією, яка спричинила збиткову роботу Банку, стало нарахування резерву на знецінення кредитів та авансів клієнтам. Так, якщо за 2016 рік чистий процентний дохід Банку складав 3,891 млрд. грн., то після вирахування резерву на знецінення кредитів та авансів клієнтам він склав -150,726 млрд. грн., при цьому чистий збиток Банку за 2016 рік склав 176,238 млн. грн. Підсилення негативного результату за 2016 рік відбулось через збиткові операції із вбудованим деривативами та переоцінку іноземної валюти. Втім, оцінюючи роботу Банку у 2016 році, також слід враховувати і позитивні тенденції: ЧПД банку зріс на 40,01%, чистий комісійний дохід Банку збільшився на 62,55% (табл. 3).

Таблиця 3Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %

Показник

2016

2015

Зміна

Темп приросту

Процентні доходи

33255

30640

2615

8,53%

Процентні видатки

(29364)

(27861)

-1503

5,39%

Чистий процентний дохід

3891

2779

1112

40,01%

Чистий процентний дохід після вирахування резерву на знецінення кредитів та авансів клієнтам

(150726)

(912)

-149814

-

Доходи за виплатами та комісійними

10365

6660

3705

55,63%

Видатки за виплатами та комісійними

(2205)

(1640)

-565

34,45%

Чистий комісійний дохід

8160

5020

3140

62,55%

Результат від вбудованих похідних фінансових інструментів

(23955)

6517

-30472

-467,58%

Результат від переоцінки іноземної валюти

(4266)

(634)

-3632

572,87%

Інші операційні доходи

1474

247

1227

496,76%

Прибуток від вибуття або припинення інвестицій у дочірні компанії

630

187

443

236,90%

Прибуток від реалізації інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу

1981

0

1981

-

Адміністративні та інші операційні витрати

(9906)

(8420)

-1486

17,65%

Чистий прибуток (збиток) за рік

(176238)

238

-176476

-

Джерело: Окрема фінансова звітність та звіт незалежного аудитора ПАТ КБ «ПриватБанк»
Додатково слід враховувати, що за перший квартал 2017 року за попередніми даними, які опублікував НБУ, процентні доходи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» склали 5,72 млрд. грн., ЧПД Банку склав 0,584 млрд. грн., комісійні доходи становили 3,025 млрд. грн., а чистий прибуток склав 1,108 млрд. грн.
Інші фактори

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через масштаби своєї діяльності продовжує залишатись стратегічним інтересом Держави Україна. Агентство звертає увагу, що у першому кварталі 2017 року з'явилось відразу кілька концептуальних засад, що можуть визначати подальшу стратегію Держави по відношенню до банків, які контролює уряд України. Деякі з них передбачають лише часткову продаж ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Наразі обговорення триває, а поки що участь держави у капіталі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» забезпечує основу для стабільного функціонування банківської системи. Стратегічну роль ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для держави підтверджують факти докапіталізації Банку на 107 млрд. грн. у грудні 2016 року та на 9,8 млрд. грн. у лютому 2017 року. Також анонсована докапіталізація, що підтверджена Мінфіном, влітку 2017 року на 38,5 млрд. грн.


Аналіз судових спорів, які тривають навколо процедури націоналізації ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», показав, що у більшості випадків основні претензії позивачів стосуються процедури націоналізації та визнання кола пов'язаних осіб. Агентство допускає, що частина судових спорів може створити додаткове навантаження на зобов'язання Банку, але Банк має достатньо ліквідних коштів та гарантовану підтверджену підтримку від акціонера для того, щоб вказані ризики не впливали на його довгостроковий кредитний рейтинг.
Додатково Агентство нагадує, що довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою було присвоєно 29 грудня 2016 року, вже після націоналізації. Агентство вважає, що процес націоналізації пройшов із мінімумом втрат його клієнтів. Агентство допускає наявність судових спорів з боку тих кредиторів Банку, які потрапили під нормативне визначення "пов'язанні особи", але факт наявності таких спорів не несе прямого впливу на кредитний ризик Банку.
Таким чином, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, мав високий рівень зовнішньої підтримки від акціонера в особі Держави, його діяльність у першому кварталі 2017 року була, за попередніми даними, прибутковою, менеджмент Банку добився значного зниження процентних витрат і перевищення процентних доходів над витратами.
Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)


Каталог: data -> upload
upload -> 2013 в каждом человеке заключается целый ряд способностей и наклонностей, которые стоит лишь пробудить и развить, чтобы они, при приложении к делу, произвели самые превосходные результаты. Лишь тогда человек становится настоящим человеком
upload -> Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2005 год Международным
upload -> Календар знаменних та пам'ятних дат
upload -> Знаменательных и памятных дат
upload -> Рішення про оновлення рейтингів пат кб «приватбанк» (код єдрпоу 14360570) за національною шкалою
upload -> Про надання дозволу Баран Світлані Євгенівні на укладання договору від імені її малолітньої дочки Баран Оксани Іванівни, 17. 062014 р н., щодо дарування на ім‘я малолітньої Оксани Іванівни нерухомого майна


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет