Рішення про оновлення рейтингів пат кб «приватбанк» (код єдрпоу 14360570) за національною шкалоюДата14.03.2018
өлшемі142.98 Kb.
#20847
түріРішення


ТОВ „Стандарт-Рейтинг” (Україна)

04071, Україна, м. Київ,

вул. Введенська 4,

тел. +38 /044/ 383-59-64

факс +38 /044/ 383-27-50


http://www.standard-rating.com/

Standard-Rating (Ukraine) LLC

04071, Ukraine, Kyiv,

Vvedenska St. 4,

tel. +38 /044/ 383-59-64

fax +38 /044/ 383-27-50


http://www.standard-rating.com/
11/10/2017

Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «ПРИВАТБАНК» підтверджено на рівні uaAA
11 жовтня 2017 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) за національною шкалою:


  • Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» за національною шкалою на рівні uaAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

  • Рейтинг депозитів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

Рішення про оновлення рейтингів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2017 року, а також даних статистичної звітності Банку за січень-серпень 2017 року, яка надана Банком за окремим запитом Агентства.


Балансові показники

Процес націоналізації Банку та ревізії його звітності відобразився на ключових балансових показниках Банку наступним чином:


1. На 31.12.2016 р. Банк мав від’ємний власний капітал у сумі -882 млн. грн. Агентство вважає цей показник технічним через наявність значної підтримки від акціонера Банку – Держави Україна, але від’ємний власний капітал Банку вказує на те, в якому стані він знаходився під час націоналізації. Станом на 30.06.2017 власний капітал Банку становив 10,726 млрд. грн. Збільшення власного капіталу заслуговує на позитивну оцінку;

Таблиця 1Основні балансові показники ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %, п.п.

Показники

30.06.2017

31.12.2016

Темп зростання, %

млн. грн.

%

млн. грн.

%

Заборгованість перед НБУ

12912

5,64%

18047

8,80%

-28,45%

Заборгованість перед банками та фінансовими організаціями

2344

1,02%

2667

1,30%

-12,11%

Кошти клієнтів

198952

86,92%

181133

88,28%

9,84%

Зобов'язання всього

218153

95,31%

206065

100,43%

5,87%

Акціонерний капітал банку

167495

73,18%

50695

24,71%

230,40%

Власний капітал банку

10726

4,69%

-882

-0,43%

-

Готівкові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви

38560

16,85%

30159

14,70%

27,86%

Заборгованість банків

1948

0,85%

2410

1,17%

-19,17%

Кредити та аванси клієнтів

44170

19,30%

43583

21,24%

1,35%

Вбудовані похідні фінансові активи

29847

13,04%

27044

13,18%

10,36%

Інвестиційні цінні папери у портфелі банку на продаж

67494

29,49%

64409

31,39%

4,79%

Інвестиційні цінні папери у портфелі банку на погашення

10207

4,46%

0

0,00%

-

Приміщення, вдосконалення орендованого майна, обладнання та нематеріальні активи

3766

1,65%

3956

1,93%

-4,80%

Інші фінансові активи

251

0,11%

229

0,11%

9,61%

Інші активи

9070

3,96%

9585

4,67%

-5,37%

Майно що перейшло до банку як заставодержателя

21635

9,45%

21836

10,64%

-0,92%

Активи всього

228879

100,00%

205183

100,00%

11,55%

Джерело: Окрема фінансова звітність та звіт незалежного аудитора ПАТ КБ «ПриватБанк»

2. Кредити та аванси клієнтів Банку за 2016 рік впали на 76,98% до 43,583 млрд. грн., що пов’язано зі значним доформуванням Банком резервів. Агентство нагадує, що значна частина негативно класифікованих кредитів була заміщена цінними паперами у портфелі Банку на продаж у сумі 64,409 млрд. грн. За перше півріччя 2017 року кредити та аванси клієнтів Банку зросли на 1,35% до 44,170 млрд. грн. Збільшення кредитної активності Банку також заслуговує на позитивну оцінку, оскільки у майбутньому може позитивно впливати на його доходи.


3. Заборгованість перед НБУ за перше півріччя знизилась на 28,45%, до 12,912 млрд. грн. Зі звітності Банку за 30 червня 2017 року, яка була опублікована на сайті НБУ, випливає, що Банк прострочив повернення рефінансування НБУ. На думку Агентства, цю інформацію слід класифікувати як технічні дії Банку, спрямовані на зменшення юридичних ризиків, оскільки за виданим НБУ рефінансуванням є гарантії (зобов’язання) щодо погашення від попередніх акціонерів Банку.

Нормативи

Норматив регулятивного капіталу ПАТ «ПРИВАТБАНК» станом на 29.08.2017р. склав 19,759 млрд. грн. при граничному значенні, встановленому НБУ, у розмірі 200 млн. грн. Поточний розмір Н1 Банку вказує на той факт, що ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» повністю виконує нові вимоги НБУ до Н1, та має дуже великий запас по цьому нормативу.


Станом на 01.01.2017р. норматив адекватності регулятивного капіталу Банку складав 2,10%, але згодом Банк було докапіталізовано і на 01.03.2017 року Н2 Банку складав вже 10,43%. В цілому, протягом періоду аналізу динаміка Н2 Банку була нестабільною і, як прогнозувалось, рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом залежав від зовнішньої підтримки акціонера Банку – держави Україна. Акціонер своєчасно надавав капітал ПАТ «ПРИВАТБАНК», не допускаючи дефіциту капіталу протягом тривалого часу. За перші 8 місяців 2017 року Н2 Банку коливався у межах, які дозволені НБУ, але нижче встановленого нормативу. На початок вересня 2017 року Н2 Банку перевищував 17%, що було на 8 п.п. вище граничного значення, встановленого НБУ, і більше ніж на 2,0 п.п. перевищувало середнє значення Н2 по банківській системі. Отже, на початок вересня 2017 року ПАТ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом.

Нормативи ліквідності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2017 по 01.07.2017 продемонстрували таку динаміку:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) зменшився з 63,52% до 59,25%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) збільшився з 146,13% до 161,32%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) збільшився з 76,07% до 90,65%.

Таблиця 2Основні нормативи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.07.2017

01.01.2017

по системі

банк

по системі

банк

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

12,42%

3,38%

12,69%

1,55%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

58,59%

59,25%

60,79%

63,52%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

106,61%

161,32%

102,14%

146,13%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

94,95%

90,65%

92,09%

76,07%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,64%

54,04%

21,48%

142,17%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

293,88%

479,18%

308,27%

1251,39%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день у звітному місяці

Джерело: данні НБУ та статистичної звітності Банку
Таким чином, Банк підтримував дуже хороший запас нормативів ліквідності. Нормативи Н4 та Н5 Банку на 01.07.2017 р. перевищували не тільки граничні значення, встановлені НБУ, але й середні значення цих нормативів по банківській системі України. У вересень 2017 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» увійшов із нормативами Н4 – 42,2%, Н5 – 168,79%, Н6 – 98,43%, при цьому, Н5 та Н6 Банку навіть перевищували середнє значення відповідних нормативів по банківській системі.

Доходи та видатки
За перше півріччя 2017 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» отримав збиток у сумі 2,908 млрд. грн. Збиткова робота Банку відноситься до негативного фактору, але розмір збитку був невисоким і не міг вплинути на стабільність роботи Банку за умови наявності підтримки від акціонеру.

До позитивних тенденцій слід віднести: збільшення нарахованого чистого процентного доходу Банку, зростання доходів за виплатами і комісійними, а також збільшення чистого комісійного доходу (табл. 3).Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %

Показник

І півріччя 2017 р.

І півріччя 2016 р.

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

12584

16468

-3884

-23,59%

Процентні видатки

(9871)

(15004)

-5133

-34,21%

Чистий процентний дохід

2713

1464

1249

85,31%

Чистий процентний дохід після вирахування резерву на знецінення кредитів та авансів клієнтам

(3805)

2180

-5985

-

Доходи за виплатами та комісійними

5690

4394

1296

29,49%

Видатки за виплатами та комісійними

(1347)

(1000)

-347

34,70%

Чистий комісійний дохід

4343

3394

949

27,96%

Результат від вбудованих похідних фінансових інструментів

(1086)

(986)

-100

-

Результат від операцій із іноземною валютою

1254

7

1247

-

Результат від переоцінки іноземної валюти

1370

(417)

1787

-

Інші операційні доходи

141

803

-662

-82,44%

Адміністративні та інші операційні витрати

(5107)

(4375)

-732

-

Чистий прибуток (збиток) за рік

(2908)

531

-3439

-647,65%

Джерело: Окрема фінансова звітність ПАТ КБ «ПриватБанк»
Додатково слід враховувати, що збиткова діяльність Банку є прогнозованою, а збиток вдавалось частково зменшувати за рахунок переоцінки ОВДП на балансі Банку. Втім, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» закінчив перше півріччя 2017 року краще ніж очікувало Агентство, а розмір отриманого збитку не є суттєвим.
Інші фактори

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через масштаби своєї діяльності продовжує залишатись стратегічним інтересом Держави Україна. Участь держави у капіталі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» забезпечує основу для стабільного функціонування банківської системи. Стратегічну роль ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для держави підтверджують факти докапіталізації Банку на 107 млрд. грн. у грудні 2016 року, на 9,8 млрд. грн. - у лютому 2017 року і на 22,5 млрд. грн. - влітку 2017 року. Після націоналізації ключовий акціонер Банку довів свою спроможність докапіталізовувати Банк у необхідних обсягах на практиці, чим підтвердив свій високий рівень зовнішньої підтримки.


Аналіз судових спорів, які тривають навколо процедури націоналізації ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», показав, що у більшості випадків основні претензії позивачів стосуються процедури націоналізації та визнання кола пов'язаних осіб. Як і раніше, Агентство допускає, що частина судових спорів може створити додаткове навантаження на зобов'язання Банку, але Банк має достатньо ліквідних коштів та гарантовану підтверджену на практиці підтримку від акціонера для того, щоб вказані ризики не впливали на його довгостроковий кредитний рейтинг.
Додатково Агентство нагадує, що довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою було присвоєно 29 грудня 2016 року, вже після націоналізації. Агентство вважає, що процес націоналізації пройшов із мінімумом втрат для його клієнтів. Агентство допускає наявність судових спорів з боку тих кредиторів Банку, які потрапили під нормативне визначення "пов'язанні особи", але факт наявності таких спорів не несе прямого впливу на кредитний ризик Банку.
Таким чином, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» дуже добре забезпечений ліквідністю, мав високий рівень зовнішньої підтримки від акціонера в особі Держави. Також ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» дуже добре забезпечений регулятивним капіталом.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)


Каталог: data -> upload
upload -> 2013 в каждом человеке заключается целый ряд способностей и наклонностей, которые стоит лишь пробудить и развить, чтобы они, при приложении к делу, произвели самые превосходные результаты. Лишь тогда человек становится настоящим человеком
upload -> Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2005 год Международным
upload -> Календар знаменних та пам'ятних дат
upload -> Знаменательных и памятных дат
upload -> Рішення про оновлення рейтингів пат кб «приватбанк» (код єдрпоу 14360570) за національною шкалою
upload -> Про надання дозволу Баран Світлані Євгенівні на укладання договору від імені її малолітньої дочки Баран Оксани Іванівни, 17. 062014 р н., щодо дарування на ім‘я малолітньої Оксани Іванівни нерухомого майна


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет