Ръководствобет1/9
Дата04.03.2018
өлшемі1.08 Mb.
#19319
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ПРОЕКТ!

Техническо ръководство
за третиране на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води


най-добри налични техники (НДНТ)
Дата на предаване: юли 2013г. Данни, актуални към: януари 2012г

СЪДЪРЖАНИЕ


СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 3

ВЪВЕДЕНИЕ 5

СТАБИЛИЗИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ 8

Анаеробно стабилизиране 9

Аеробно стабилизиране 12

Запръстяване


(Изсушителни полета) 14

ОБЕЗВОДНЯВАНЕ 16

Утаителни центрофуги 17

Филтър-преси 18

Шнекови преси 20СУШЕНЕ 24

Конвекционно сушене 26

Контактно сушене 29

Сушене със слънчева енергия 30ПРЕОБРАЗУВАНЕ 33

ТЕРМИЧНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ 34

Самостоятелно изгаряне 40

Съвместно изгаряне 47

Пиролиза 48

Мобилно изгаряне / съоръжения за пиролиза 50

Газифициране 51

Съвместно изгаряне на отпадъци 52

Пречистване на отпадъчен/пещен газ 55Биологично преобразуване 57

Съвместно разграждане 59

Компостиране 60

Внедряване в Механично-биологичното третиране на отпадъци 63КРАЙНИ ПРОДУКТИ (Основни начини за оползотворяване на утайките по време на тяхното преобразуване или след предварителната им обработка) 65

Оползотворяване на фосфора 65

Вторично гориво 69

Получаване на енергия 70

Оползотворяване чрез възстановяване на нарушени терени 72

Оползотворяване в земеделието 72Обезвреждане чрез депониране 73

ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ 74

ДОКУМЕНТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИНТЕРЕС 74

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ


°C

Градус Целзий

µg

Микрограм

BREF

Технически ръководства за най- добрите налични техники

BREF TCI

Техническо ръководство за най-добрите налични техники за третиране на отпадъчни води и свързаните с тях емисии / системи за управление в химическия сектор

BREF WI

Техническо ръководство за най-добрите налични техники за изгаряне на отпадъците

BREF WT

Техническо ръководство за най-добрите налични техники за третиране на отпадъците

DAS

Двуамониев сулфатЕвропейски съюз

g

Грам

H20

Дихидроген монооксид или вода (молекулна формула)

kg

Килограм

kJ

Килоджаул

kWhtherm

Киловатчас топлинна енергия

l

Литър

m

МетърКвадратен метърКубичен метър

МАР

Магнезиево амониев фосфат

mg

Милиграм

MJ

Мега джаул

N

Азот

NH4OH

Амониев хидроксид

NOX

Азотни оксиди

O2

Двуатомен кислород

P

Фосфор

PFOS

Перфлуороктан сулфонат

ppm

Части на милион

SNCR

Селективна некаталитична редукция

t

Тон

TTC

Трифенил-тетразолиев хлорид

W

Ват

Wh

Ватчас

АВОВО

Асоциация за водите, отпадъчните води и отпадъците на Германия

БПК

Биохимично потребен кислород

год.

Годишно

д.

Ден

Е.ж.

Еквивалентни жители

МОСВ

Министерство на околната среда и водите на Република България

НДНТ

Най-добрите налични техники

НСПУУ

Национален стратегически план за управление на утайките в България през 2013-2020г.

ООВ

Общ органичен въглерод

O.с.в.

Органично сухо вещество

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

с.в.

Сухо вещество

ТБО

Твърди битови отпадъци

ТРГ

Техническа работна група за определяне на най-добрата налична техника

ХПК

Химически потребен кислород

ч.

час
Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Press
file -> Самогипноз
file -> Решение №233/07. 02. 2005 г на Обс-костинброд, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04. 07. 2008 година, прие
file -> Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, както следва: в точка Продажба по реда на чл. 35 от зос чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
file -> Информационная карта программы
file -> Қазақтың ұлттық ойыны – «Тәуекел» Бауржанов Азамат Бауржанулы «Рыков атындағы орта мектебі»
file -> Учебное пособие для самостоятельной работы иностранных студентов международного факультета по специальности 12020101
file -> Повишаване на обществената информираност за новото Рамсарско място в България „Карстов комплекс Драгоманско блато”
Press -> Въз основа на заповед на министъра на околната среда и водите №рд-696/16
Press -> Приети сигнали по “зеления телефон” и електронната поща в мосв за месец април 2012 година


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет