Ръководствобет9/9
Дата04.03.2018
өлшемі1.08 Mb.
#19319
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ


EC: Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries. Август 2006г. Документът е достъпен на адрес: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/wt.html

EC: Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration. Август 2006г. Документът е достъпен на адрес: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/wi.html

EC: Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector. Февруари 2003г. Документът е достъпен на адрес: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/cww.html

EC-JRC: Proceedings to the workshop on problems around sludge. 18-19 Ноември 1999г. в Стреса, Италия. Документът е достъпен на адрес: http://ec.europa.eu/environment/waste/sludge/pdf/workshoppart1.pdf

EC-JRC: Technology and innovative options related to sludge management. 3-та сесия на Семинара за проблемите, свързани с утайките. Документът е достъпен на адрес: http://ec.europa.eu/environment/waste/sludge/pdf/workshoppart4.pdf

Федерална агенция по околната среда: Klärschlammentsorgung in der Bundesrepublik Deutschland. Бон 2012г.. Документът е достъпен на адрес: http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/4280.pdf

Bayerisches Landesamt für Umwelt: Klärschlammentsorgung in Bayern. Planungshilfe für Kommunen. Augsburg 2011г. Документът е достъпен на адрес: http://www.lfu.bayern.de/abfall/abfallgruppen/index.htm

DWA-Arbeitsbericht Leitfaden zur Klärschlammentsorgung. März 2010г.

Umweltbundesamt GmbH: Dezentrale Klärschlammverbrennung. Докладът е подготвен от I. Kügler, A. Öhlinger, B. Walter. Виена, 2004г.

Peter H. Hanitsch: Der Pumpenfachingenieur - Kapitel: Planung, verschiedene Anwendungsgebiete - Abwasser - Abschnitt C: Grundbegriffe und Techniken der Klärschlammbehandlung und der Klärschlammverwertung/-entsorgung. Ausgabe Stand 12/2008


ДОКУМЕНТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИНТЕРЕС


Биологично стабилизиране на утайките [заглавието на немски е:’ Biologische Stabilisierung von Klärschlamm’ ATV-DVWK-M 368 от Немската асоциация за водите, отпадъчните води и отпадъците DWA]

Оползотворяване на фосфора от ПСОВ. [заглавието на немски е: Rückgewinnung von Phosphor aus der Abwassereinigung. Eine Bestandesaufnahme.] Издател Bundesamt für Umwelt BAFU, Берн, 2009г. Документът е достъпен на адрес: http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01517/index.html

Напредък при използването на утайки за почвообразуване. [заглавието на немски е: Klärschlammvererdung auf dem Vormarsch. Статията е подготвена от T. Stumm, S. Wickert, K. Siekmann, G. Wust] Публикувано в wlb 10/2007, стр. 2-3. Документът е достъпен, свободно или срещу заплащане на адрес: http://www.siekmann-ingenieure.de/uploads/open/07-09-03_bericht_wlb_ksva.pdf

Почвообразуване. [заглавието на немски е: Klärschlammvererdung. Abschlussbericht zur Klärschlammvererdung mit Schilf in der Steiermark.] Издател Amt der Steiermärkischen Landesregierung Abteilung 19 – Wasserwirtschaft und Abfallwirtschaft. Документът е достъпен на адрес: http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/dokumente/10127264_4334719/67a66bee/011.pdf

Механично обезводняване на утайки. [заглавието на немски е:’Maschinelle Schlammentwässerung’ ATV-DVWK-M 366 от Немската асоциация за водите, отпадъчните води и отпадъците DWA] Най-новите документи могат да бъдат намерени на адрес: http://en.dwa.de/Сушене на утайки. [заглавието на немски е:’ Klärschlammtrocknung’ ATV-DVWK-M 379 от Немската асоциация за водите, отпадъчните води и отпадъците DWA]

Икономично сушене на утайки. [заглавието на немски е: Ökonomische Klärschlamm-Trocknung. Автор F. Schmid] Публикувано в gwa 3/2006, стр. 195-201. Документът е достъпен на адрес: http://www.bfe.admin.ch/infrastrukturanlagen/01076/01139/index.html?lang=de&dossier_id=01687

Компостиране на утайки. Статия на P. Kosobucki, A. Chmarzyński, B. Buszewski в полския журнал Екология Том. 9, No. 4 (2000), 243-248;


Документът е достъпен на адрес: http://www.pjoes.com/pdf/9.4/243-248.pdf

Информация за разграждането на вредните вещества по време на компостирането на утайки. [заглавието на немски е: Informationsschrift: Klärschlammkompost -Abbauverhalten von Schadstoffen während der Kompostierung.]


Документът е достъпен на адрес: http://www.vorarlberg.at/pdf/klaerschlammkompost.pdf]

Самостоятелно изгаряне на утайки. [заглавието на немски е:’Thermische Behandlung von Klärschlämmen - Monoverbrennung’ DWA-M 386 от Немската асоциация за водите, отпадъчните води и отпадъците DWA] Най-новите документи могат да бъдат намерени на адрес: http://en.dwa.de/

Децентрализирано термично оползотворяване на утайките. [заглавието на немски е: Dezentrale thermische Klärschlammverwertung. Автори: R. Bogner, M. Faulstich, M. Mocker, P. Quicker], Документът е достъпен на адрес: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=sludge2energy_klaerschlammverwertung_hkv_DE.pdf

Утайките – Възобновим източник на енергия. [заглавието на немски е: Klärschlamm – ein erneuerbarer Energieträger. Автор E. Kind] Публикувано в gwa 6/2009, стр. 461-467. Документът е достъпен на адрес: http://www.bfe.admin.ch/infrastrukturanlagen/01076/01139/index.html?lang=de&dossier_id=01687

Газифициране на утайките. [заглавието на немски е: Stoffliche und energetische Verwertung von Klärschlamm durch Vergasung. Автори: R. Rölle] Документът е достъпен на адрес: http://www.goetzelmann-partner.de/deutsch/unternehmen/texte/41.pdf

Изследване върху газифицирането на утайките. Статия на H. Takahashi. Документът е достъпен на адрес: http://www.gesui.metro.tokyo.jp/english/tec_papers/technical/tp0702.pdfРекултивация на депо в мина за калий с компост от битови отпадъци. Автори: S. Bernsdorf; F. Liemen, R. Meissner] Публикувано на 19ия Световен конгрес по Почвознание, Почвата в един променящ се свят – решения, август 2010г, Брисбейн.


Документът е достъпен на адрес: http://www.iuss.org/19th%20WCSS/Symposium/pdf/0623.pdf
и на немски на http://eprints.dbges.de/341/1/DBG_Bernsdorf.pdf

Рециклиране на фосфора чрез утаяване с магнезиево амониев фосфат. [заглавието на немски е: Phosphorrecycling durch MAP-Fällung im kommunalen Faulschlamm. Автор: D.Stumpf]. Издател Немската федерална агенция за околната среда, 2007г. Документът е достъпен на адрес: http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3471.pdf
Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Press
file -> Самогипноз
file -> Решение №233/07. 02. 2005 г на Обс-костинброд, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04. 07. 2008 година, прие
file -> Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, както следва: в точка Продажба по реда на чл. 35 от зос чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
file -> Информационная карта программы
file -> Қазақтың ұлттық ойыны – «Тәуекел» Бауржанов Азамат Бауржанулы «Рыков атындағы орта мектебі»
file -> Учебное пособие для самостоятельной работы иностранных студентов международного факультета по специальности 12020101
file -> Повишаване на обществената информираност за новото Рамсарско място в България „Карстов комплекс Драгоманско блато”
Press -> Въз основа на заповед на министъра на околната среда и водите №рд-696/16
Press -> Приети сигнали по “зеления телефон” и електронната поща в мосв за месец април 2012 година


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет