Розділ I. Група 01Дата17.03.2018
өлшемі155.31 Kb.
#21283
РОЗДІЛ I. Група 01

РОЗДІЛ I

ЖИВІ ТВАРИНИ; ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Примітки:
1. Будь-яке посилання в цьому розділі на окремий рід або окремий вид тварин, якщо не обумовлено інше, стосується також молодняку тварин цього роду або виду.
2. В УКТЗЕД термін “сушені”, якщо не обумовлено інше, однаково стосується продуктів, підданих процесам зневоднення, випарювання або сублімаційного сушіння.
Група 01

Живі тварини


Примітка:
1. Ця група включає всіх живих тварин, крім:
(а) риб і ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних товарної позиції 0301, 0306 або 0307;
(b) культур мікроорганізмів та інших продуктів товарної позиції 3002; та
(c) тварин товарної позиції 9508.

Загальні положення
До цієї групи включаються всі живі істоти (придатні для вживання людиною або для інших цілей), крім:
(1) риб і ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних;
(2) культур мікроорганізмів та інших продуктів товарної позиції 3002;
(3) тварин, яких використовують у цирках, звіринцях чи інших подібних пересувних видовищах за участю тварин (товарна позиція 9508).
Тварини, які загинули під час транспортування, за умови, що вони відносяться до їстівних тварин і придатні для споживання людиною, включають до товарних позицій 0201-0205, 0207 або 0208. В інших випадках вони включаються до товарної позиції 0511.
Пояснення до товарної позиції 0101:


0101

Конi, вiслюки, мули та лошаки, живi:

0101 10

- чистопороднi племiннi тварини:

0101 10 10 00

- - коні

0101 10 90 00

- - iншi

0101 90

- інші:
- - коні:

0101 90 11 00

- - - для забою

0101 90 19 00

- - - iншi

0101 90 30 00

- - віслюки

0101 90 90 00

- - мули та лошаки

До цієї товарної позиції включаються коні (кобили, жеребці, мерини, лошата і поні), віслюки, мули та лошаки як свійські, так і дикі.


Мули є гібридним потомством віслюка і кобили. Лошаки виведені шляхом схрещування жеребця та ослиці.
Пояснення до товарної підпозиції:
0101 10
У товарній підпозиції 0101 11 термін "чистопороднi племiннi тварини" означає лише тих племінних тварин, які віднесені до категорії "чистопородні" компетентними національними органами.
Додаткові пояснення до товарних категорій:
0101 90 11 та 0101 90 19
В ці товарні категорії включаються дикі коні, такі, як кінь Пржевальського або тарпан (монгольський кінь). Проте зебри (Equus zebra, Equus grevyі, Equus burchellі, Equus quagga тощо) класифікуються в товарній категорії 0106 19 90, незважаючи на те, що вони належать до родини конячих (Equіdae).
Гібриди кобили та зебри (зебрул) класифікуються в товарній категорії 0106 19 90.
0101 90 30

В цю товарну категорію включаються як свійські, так і несвійські віслюки. До останніх належать монгольський джигітний, тібетський кіанг, кулан, онагр та геміон або напіввіслюк (Equus hemіonus).


Гібриди віслюка та зебри (зебрас) класифікуються у товарній категорії 0106 19 90 .
0101 90 90
Ця товарна категорія включає всіх тварин, описаних в останньому абзаці Пояснень до товарної позиції  0101.
Пояснення до товарної позиції 0102:


0102

Велика рогата худоба, жива:

0102 10

- чистопороднi племiннi тварини:

0102 10 10 00

- - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення)

0102 10 30 00

- - корови

0102 10 90 00

- - iншi

0102 90

- iншi:
- - свiйськi види:

0102 90 05 00

- - - масою не бiльш як 80 кг
- - - масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг:

0102 90 21 00

- - - - для забою

0102 90 29 00

- - - - iншi
- - - масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг:

0102 90 41 00

- - - - для забою

0102 90 49 00

- - - - iншi
- - - масою понад 300 кг:
- - - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення):

0102 90 51 00

- - - - - для забою

0102 90 59 00

- - - - - iншi
- - - - корови:

0102 90 61 00

- - - - - для забою

0102 90 69 00

- - - - - iншi
- - - - iншi:

0102 90 71 00

- - - - - для забою

0102 90 79 00

- - - - - iншi

0102 90 90 00

- - iншi

До цієї товарної позиції включаються всі тваринні підродини Bovinae, як свійські так і дикі, незалежно від їхнього майбутнього використання (формування стада, розведення, відгодівля, селекція, забій). До неї включаються, серед інших (inter alia):


(1) тварини роду Bos, включаючи бика звичайного (Bos taurus), зебу або горбатого бика (Bos indicus) і бика ватусі;
(2) тварини роду Bubalus, включаючи індійського або водяного буйвола (Bubalus bubalus), буйвола азіатського, або арні (Bubalus arni) та целебеського аноа або буйвола карликового (пігмея) (Bubalus depressicornis чи Anoa depressicornis);
(3) азіатські бики роду Bibos, такі як гаур (Bibos gaurus), гаял (Bibos frontalis) і бантенг (Bibos sondaicus);
(4) африканські буйволи роду Syncerus, такі як карликовий буйвіл (Syncerus nanus) та африканський, або каффрський буйвіл (Syncerus caffer);
(5) тибетський як (Poephagus grunniens);
(6) тварини роду Bison, тобто американський бізон (Bison bison), або «буфало», та європейський бізон, або зубр (Bison bonasus);
(7) біфало (помісь бізона зі свійською великою рогатою худобою).
Пояснення до товарної підпозиції:
0102 10
У товарній підпозиції 0102 10 термін "чистопородні племінні тварини" означає лише тих племінних тварин, які віднесені до категорії "чистопородні" компетентними національними органами.
Додаткові пояснення до товарних категорій:
0102 90 05 - 0102 90 79
Ці товарні категорії включають всі свійські види великої рогатої худоби (у тому числі буйволів) родів Bos та Bubalus, незалежно від їхнього призначення (формування стада, розведення, відгодівля, селекція, забій тощо), але виключаючи чистокровних племінних тварин (товарні категорії 0102 10 10 до 0102 10 90).
Ці товарні категорії включають тварин, які зазначені у Поясненнях до товарної позиції 0102, перший абзац , пункти (1), (2) та (7).
0102 90 90
Ця товарна категорія включає всіх тварин несвійських видів великої рогатої худоби (у тому числі буйволів), які описані в пунктах (3) - (6) Пояснень до товарної позиції 0102, а також вівцебик, або мускусний бик (Ovіbos moschatus)
Яки та бізони мають 14 пар ребер, тоді як всі інші види великої рогатої худоби (у тому числі справжній буфало) мають лише 13 пар ребер.
Пояснення до товарної позиції 0103:


0103

Свинi, живi:

0103 10 00 00

- чистопороднi племiннi тварини
- iншi:

0103 91

- - масою менше як 50 кг:

0103 91 10 00

- - - свiйськi види

0103 91 90 00

- - - iншi

0103 92

- - масою 50 кг або бiльше:
- - - свiйськi види:

0103 92 11 00

- - - - свиноматки масою не менш як 160 кг, що опоросилися принаймні один раз

0103 92 19 00

- - - - iншi

0103 92 90 00

- - - iншi

До товарної позиції включаються як свійські, так і дикі свині (наприклад, дикі кабани).


Пояснення до товарних підпозицій:
0103 10
У товарній підпозиції 0103 10 термін "чистопородні племінні тварини" означає лише тих племінних тварин, які віднесені до категорії "чистопородні" компетентними національними органами.
0103 91 та 0103 92
У товарних підпозиціях 0103 91 та 0103 92 зазначена гранична маса стосується маси кожної тварини.
Додаткові пояснення до товарних категорій:
0103 91 90
Живі свині несвійських видів включають:
1. кабана (Sus scrofa);
2. африканського кабана, або бородавочника африканського (Phacochoerus aethіopіcus), річкового кабана (Potamochoerus porcus) і чорну лісну свиню;
3. барбірусу (Babyrousa babyrussa);
4. пекарі (дика свиня) (Dіcotyles tajacu).
0103 92 90

Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 0103 91 90.


Пояснення до товарної позиції 0104:


0104

Вiвцi та кози, живi:

0104 10

- вiвцi:

0104 10 10 00

- - чистопороднi племiннi тварини
- - iншi:

0104 10 30 00

- - - ягнята (вiком до одного року)

0104 10 80 00

- - - iншi

0104 20

- кози:

0104 20 10 00

- - чистопороднi племiннi тварини

0104 20 90 00

- - iншi

До цієї товарної позиції включаються як свійські, так і дикі вівці (барани, вівцематки, ягнята), а також свійські і дикі кози та козенята.


Додаткові пояснення до товарних категорій:
0104 10 10 - 0104 10 80
Ці товарні категорії включають свійських овець (Ovіs arіes), різні підвиди муфлонів, такі, як європейський муфлон (Ovіs musіmon), канадський сніговий баран, або товсторіг (Ovіs canadensіs), азіатський або шапурський тур (Ovіs orіentalіs), архар, або гірський баран (Ovіs ammon), а також гривистий баран (Ammotragus lervіa), хоча він більше схожий з козла, ніж на барана.
0104 20 10 - 0104 20 90
Ці товарні категорії включають свійських кіз, кам’яну козу (Capra іbex) і бородату, або безоарську козу, козу свійську, або персидську козу (Capra aegagrus або Capra hіrcus).
Проте з цих товарних категорій виключаються і класифікуються у товарній категорії 0106 19 90 такі: кабарга (Moschus moschіferus), африканський оленець (Hyemoschus) і азіатський оленець (Tragulus), які не належать до кіз. Також виключаються тварини, відомі як антилопи-кози (горал (напівкози), серни, тощо).

Пояснення до товарної позиції 0105:


0105

Свiйська птиця, тобто кури свійські (Gallus domesticus), качки, гуси, iндики та цесарки, живі:
- масою не бiльш як 185 г:

0105 11

- - кури свійські (Gallus domesticus):
- - - курчата прабатькiвських та материнських лiнiй племiнного виведення:

0105 11 11 00

- - - - яєчних порiд

0105 11 19 00

- - - - iншi
- - - iншi:

0105 11 91 00

- - - - яєчних порiд

0105 11 99 00

- - - - iншi

0105 12 00 00

- - iндики

0105 19

- - iншi:

0105 19 20 00

- - - гуси

0105 19 90 00

- - - качки та цесарки
- iншi:

0105 94 00

- - кури свійські (Gallus domesticus):

0105 94 00 10

- - - курчата племінні 90 — 120-денні

0105 94 00 90

- - - інші

0105 99

- - iншi:

0105 99 10 00

- - - качки

0105 99 20 00

- - - гуси

0105 99 30 00

- - - iндики

0105 99 50 00

- - - цесарки

До цієї товарної позиції включається лише жива свійська птиця видів, які названі в товарній позиції. Свійська птиця виду Gallus dоmеsticus (курка свійська) включає курчат і каплунів. Інша жива птиця (наприклад, куріпки, фазани, голуби, дикі качки, дикі гуси) до цієї товарної позиції не включається (товарна позиція 0106).


Пояснення до товарних підпозицій:
0105 11, 0105 12, 0105 19
У товарних підпозиціях 0105 11, 0105 12, 0105 19 зазначена гранична маса стосується маси окремої птиці.
Додаткові пояснення до товарної позиції:
Ця товарна позиція включає лише живих свійських птахів видів, поіменованих в цій товарній позиції (кури свійські (Gallus domestіcus), включаючи циплят та каплунів) незалежно від того, чи їх розводять для отримання яєць, м'яса, пір'я або для інших цілей (наприклад, для формування пташників, заселення парків або озер).
Дикі птахи (наприклад, індики дикі — Meleagrіs gallopavo), навіть якщо їх розводять та забивають для тих самих цілей, що й свійських птахів, класифікуються у товарній категорії 0106 39 90.
Свійські голуби класифікуються у товарній категорії 0106 39 10.
Пояснення до товарної позиції 0106:


0106

Інші тварини, живі:
- ссавці:

0106 11 00

- - примати:

0106 11 00 10

- - - для зоопарків

0106 11 00 90

- - - iншi

0106 12 00

- - кити, дельфіни та морські свині (ссавці ряду Сetacea); ламантини та дюгоні (ссавці ряду Sirenia):

0106 12 00 10

- - - для зоопарків

0106 12 00 90

- - - iншi

0106 19

- - інші:

0106 19 10 00

- - - кролi свiйськi

0106 19 90

- - - iншi:

0106 19 90 10

- - - - для зоопарків

0106 19 90 90

- - - - iншi

0106 20 00

- рептилії (включаючи змій і черепах):

0106 20 00 10

- - для зоопарків

0106 20 00 90

- - iншi
- птахи:

0106 31 00

- - хижі птахи:

0106 31 00 10

- - - для зоопарків

0106 31 00 90

- - - інші

0106 32 00

- - папугоподібні (включаючи папуг, довгохвостих папуг, ара та какаду):

0106 32 00 10

- - - для зоопарків

0106 32 00 90

- - - iншi

0106 39

- - інші:

0106 39 10

- - - голуби:

0106 39 10 10

- - - - для зоопарків

0106 39 10 90

- - - - інші

0106 39 90

- - - інші:

0106 39 90 10

- - - - для зоопарків

0106 39 90 90

- - - - iншi

0106 90 00

- інші:

0106 90 00 10

- - для зоопарків

0106 90 00 90

- - iншi

До цієї товарної позиції включаються, серед інших (inter alia), такі живі свійські або дикі тварини:


(А) Ссавці:
(1) Примати.
(2) Кити, дельфіни та морські свині (ссавці ряду Сetacea ), ламантини та дюгоні (ссавці ряду Sirenia).
(3) Інші (наприклад, північні олені, кішки, собаки, леви, тигри, ведмеді, слони, верблюди (включаючи дромадерів), зебри, кролі, зайці, олені, антилопи, сарни, лисиці, песці, норки та інші тварини для ферм, що розводять тварин.
(B) Рептилії (включаючи змій і черепах).
(С) Птахи:


  1. Хижі птахи.
  1. Папугоподібні (включаючи папуг, довгохвостих папуг, ара та какаду.
  1. Інші (наприклад, куріпки, фазани, перепела, вальдшнепи, бекаси, голуби, грауси, садові вівсянки, дикі качки, дикі гуси, чорні дрозди, жайворонки, в’юрки, синиці, колібрі, павичі, лебеді та інші птахи не вказані в назві товарної позиції 0105;

(D) Інші, наприклад, бджоли (незалежно від того знаходяться вони у вуликах, транспортувальних коробках чи клітках або без них) та комахи, жаби.


До цієї товарної позиції не включаються тварини, які використовуються у цирках, звіринцях чи інших подібних пересувних видовищах за участю тварин (товарна позиція 9508).
Додаткові пояснення до товарних категорій:
0106 19 10
Ця товарна категорія включає лише кроликів свійських видів, незалежно від того, чи їх розводять для отримання м'яса, хутра (наприклад, ангорський кролик) чи для будь-якої іншої цілі.
0106 19 90

Ця товарна категорія включає всіх живих ссавців за винятком свійських та несвійських коней, віслюків, мулів та лошаків (товарна позиція 0101), великої рогатої худоби (товарна позиція 0102 ), свиней (товарна позиція 0103), овець та кіз (товарні категорії 0104), приматів (товарна категорія 0106 11 00), китів, дельфінів, морських свиней, ламантинів та дюгонів (товарна категорія 0106 12 00) і свійських кроликів (товарна категорія 0106 19 10);


Прикладами ссавців, включених в цю товарну категорію є:
1. Дикі кролики (Oryctolagus cunіculus) та зайці;
2. Олень благородний, лань, косуля, сарна гірська, або скельниця (Rupіcapra rupіcapra), звичайний лось (Alces alces), антилопа канна (Taurotragus), антилопи-кози, (горали (Nemorhedes), (Hemitragus), або вилорог) та антилопи справжні;
3. Леви, тигри, ведмеді, носороги, гіпопотами, слони, жирафи, окапі, кенгуру, зебри;
4. Двогорбі верблюди, одногорбі верблюди та інші тварини родини верблюдячих (лами, альпаки, гуанако, вікун'ї);
5. Білки, лисиці, візони (американські норки), бабаки, бобри, ондатри, видри, морські свинки;
6. Північні олені;
7. Собаки та кішки.
0106 20 00
В цю товарну категорію включаються всі рептилії, ящірки, черепахи (сухопутні, морські, прісноводні).
0106 39 10
Ця товарна категорія включає всіх птахів родини голубиних, диких або свійських, незалежно від призначення останніх (голуби фермерських господарств, декоративні голуби, поштові голуби).
Несвійські голуби включають витютеня або лісового голуба (Columba palumbus), клінтуха (Columba oenas), сизого голуба (Columba lіvіa), австралійського бронзового голуба, звичайну горлицю (Streptopelіa turtur, Streptopelіa rіsorіa).
Проте деякі види, які безпосередньо відносяться до курячих, такі як нікобари (Coloenas nіcobarіa), колумбари, вінценосні голуби, гаурі та syrrhaptes виключаються з цієї товарної категорії та класифікуються у товарній категорії 0106 39 90.
0106 39 90
Ця товарна категорія включає всіх живих птахів, крім курей свійських (Gallus domesticus), качок, гусей, індиків і цесарок (товарна позиція 0105) та крім хижих птахів (товарна категорія 0106 31 00), папугоподібних (товарна категорія 0106 32 00), а також свійських та диких голубів (товарна категорія 0106 39 10).
Прикладами птахів, включених в цю товарну категорію є:
1. Гуска сіра (Anser anser), казарка чорна (Branta bernіcla), галаган звичайний (Tadorna tadorna), крижень звичайний (Anas platyrhynchos), качка сіра (Anas strepera), качка свищ (Anas penelope), шилохвіст (Anas acuta), широконіска (Anas clypeata), чирок (Anas querquedula, Anas crecca), турпан і гага;
2. Лебеді та павичі;
3. Куріпки, фазани, перепели, вальдшнепи, бекаси, тетереви, рябчики, дикі качки, дикі гуси, дрозди, чорні дрозди, жайворонки;
4. В’юрки, синиці, канарки, колібрі, тощо.
0106 90 00
В цю товарну категорію включаються:


  1. Живі тварини всіх інших видів, крім риб, ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних (група 03), а також культур мікроорганізмів (товарна позиція 3002);
  1.  Бджоли (незалежно від того знаходяться вони у вуликах, транспортувальних коробках чи клітках або без них);
  1. Шовкопряди, метелики, жуки та інші комахи;
  1. Жаби.

Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет