«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы №202-v заңыбет8/11
Дата07.03.2018
өлшемі2.26 Mb.
#20119
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

59.

Кәсіби аудиторлық ұйымды аккредиттеу

Кәсіби аудиторлық ұйымды аккредиттеу туралы куәлік

 

60.

Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою

Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушінің тіркеу карточкасы

 

61.

Заңды тұлғаларды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаттау

Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында сараптама жүргізу құқығына аттестат

 

62.

Заңды тұлғаларды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаттау

Жарылыс жұмыстары саласында сараптама жүргізу құқығына аттестат

 

63.

Заңды тұлғаларды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаттау

Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау құқығына аттестат

 

64.

Заңды тұлғаларды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаттау

Қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу құқығына аттестат

 

65.

Заңды тұлғаларды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаттау

Техникалық диагностика жасау, техникалық қызмет көрсету, газ тұтынушы құрал-жабдықты және газбен жабдықтау жүйелерін техникалық куәландыру жүргізу құқығына аттестат

 

66.

Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерді өрттердің алдын алу және оларды сөндіру, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ұйымдарда, елді мекендерде және объектілерде авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу жөніндегі жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаттау

Өрттердің алдын алу және оларды сөндіру, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ұйымдарда, елді мекендерде және объектілерде авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу жөніндегі жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаттау

 

67.

Мүлікті (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғаны аккредиттеу

Мүлікті (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғаны аккредиттеу туралы куәлік

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімін қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды68.

Банк ашуға рұқсат беру

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының банк ашуға рұқсат беру туралы қаулысы

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды69.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру туралы қаулысы

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды70.

Тұқым сапасын сараптау жөніндегі зертханаларды аттестаттау

Тұқым сапасын сараптау жөніндегі зертханаларды аттестаттау туралы куәлік

 

71.

Бірегей тұқым өндірушілерді аттестаттау

Бірегей тұқым өндірушілерді аттестаттау туралы куәлік

 

72.

Бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілерді аттестаттау

Бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілерді аттестаттау туралы куәлік

 

73.

Элиталық тұқым өндірушілерді аттестаттау

Элиталық тұқым өндірушілерді аттестаттау туралы куәлік

 

74.

Жарылғыш материалдарды сақтауға рұқсаттар беру

Жарылғыш материалдарды сақтауға рұқсат

Конкурс рәсімін қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды75.

Қауіпті жүктерді тасымалдау маршруттарын келісу

Қауіпті жүктерді тасымалдау маршрутына қол және мөр қою

 

76.

Жолдарда бұқаралық және спорттық іс-шараларды жүргізу

Хат және қозғалысты ұйымдастыру схемасы

 

77.

Техникалық байқаудың халықаралық сертификатын беру

Техникалық байқаудың халықаралық сертификаты

 

78.

Азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды сақтауға рұқсаттар беру

Азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды сақтауға рұқсат

Рұқсаттың қолданылу мерзімі 3 жыл;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының

күші қолданылмайды


79.

Заңды тұлғаларға азаматтық және қызметтік қаруды және оған патрондарды тасымалдауға рұқсат беру

Заңды тұлғаларға азаматтық және қызметтік қаруды және оған патрондарды тасымалдауға рұқсат

Тасымалдауға рұқсаттың қолданылу мерзімі белгіленген орынға қаруды және оған патрондарды жеткізуге нақты жұмсалатын уақытты ескере отырып, бір уақыттағы тасымалдарды ескере отырып белгіленеді, бірақ бір айдан аспайды;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының

күші қолданылмайды

80.

Жеке тұлғаларға азаматтық қаруды және оған патрондарды тасымалдауға рұқсат беру

 


Жеке тұлғаларға азаматтық қаруды және оған патрондарды тасымалдауға рұқсат

 

  

 

 Тасымалдауға рұқсаттың қолданылуы мерзімін қаруды және оған патрондарды арналған жеріне жеткізу үшін қажетті нақты уақытты есептей отырып, бір уақыттағы тасымалдауларды ескере отырып, бірақ бір айдан аспайтын мерзім белгіленеді; рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

81.

Заңды тұлғаларға қызметтік қаруды және оған патрондарды сақтауға рұқсат беру

 


Қызметтік қаруды және оған патрондарды сақтауға рұқсат

Рұқсаттың қолданылу мерзімі 5 жыл;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды82.

Жеке тұлғаларға азаматтық қаруды және оған патрондарды сақтауға, сақтауға және өзімен алып жүруге рұқсат беру

 


Жеке тұлғаларға азаматтық қаруды және оған патрондарды сақтауға, сақтауға және өзімен алып жүруге рұқсат

Рұқсаттың қолданылу мерзімі 5 жыл;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды83.

Атыс тирін (атыс орны) және стендтерді ашуға және олардың жұмыс істеуіне рұқсат беру

Атыс тирін (атыс орны) және стендтерді ашуға және олардың жұмыс істеуіне рұқсат

Рұқсаттың қолданылу мерзімі 5 жыл;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды84.

Мұнаймен ластанудан болатын залал үшiн

азаматтық жауапкершілiктi сақтандыру немесе өзге де қаржымен қамтамасыз ету туралы куәлiк беруМұнаймен ластанудан болатын залал үшiн

азаматтық жауапкершілiктi сақтандыру немесе

өзге де қаржымен қамтамасыз ету туралы

куәлiк


 

85.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

86.

Бала асырап алу жөніндегі халықаралық агенттіктерді аккредиттеу

Бала асырап алу жөніндегі халықаралық агенттіктерді аккредиттеу туралы шешім

Рұқсаттың қолданылу мерзімі 1 жыл.

87.

Ұйымдарды бөгеттердің қауіпсіздігі саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаттау

Ұйымдардың бөгеттердің қауіпсіздігі саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаты

 

87-1.

Жолаушыларды, багажды, жүктер мен пошта жөнелтілімдерін тасымалдау бойынша қызметтер көрсету үшін субсидияланатын авиамаршруттарға куәліктер беру

Жолаушыларды, багажды, жүктер мен пошта жөнелтілімдерін тасымалдау бойынша қызметтер көрсету үшін субсидияланатын авиамаршруттарға куәліктер

Иеліктен шығарылмайтын

 


87-2.

Жолаушыларды, багажды, жүктер мен пошта жөнелтілімдерін тасымалдау бойынша қызметтер көрсету үшін халықаралық авиамаршруттарға куәліктер беру

Халықаралық авиамаршрутқа куәлік

Иеліктен шығарылмайтын

87-3.

Авиакомпанияларға тұрақты ішкі коммерциялық әуе тасымалдарын орындауға рұқсат ету

Пайдаланушы сертификатының арнайы ережесінің «В» бөлігіндегі белгі

Иеліктен шығарылмай-тын

87-4.

Ядролық, радиациялық, ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүргізу құқығына ұйымдарды аккредиттеу

Ядролық, радиациялық, ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүргізу құқығына ұйымды аккредиттеу туралы куәлік

Қолданылу мерзімі - 3 жыл

87-5.

Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит бойынша сараптама ұйымдарын аккредиттеу

Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит бойынша аккредиттеу аттестаты

 

2-сынып - «объектілерге берілетін рұқсаттар»

88.

Табиғат пайдаланушы ретінде мемлекеттік тіркеуге қою

Табиғат пайдаланушы ретінде мемлекеттік тіркеуге қою туралы куәлік және лacтaу көзі паспортының көшірмесі

 

89.

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілеріне ветеринариялық-санитариялық қорытынды беру

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілеріне ветеринариялық-санитариялық қорытынды

 

90.

Энергия өндіруші ұйымдар инвестициялық міндеттемелерді орындау туралы жылдық есепті тапсырған жағдайда олардың жабдығының техникалық күйі туралы қорытынды беру

Энергия өндіруші ұйымдар инвестициялық міндеттемелерді орындау туралы жылдық есепті тапсырған жағдайда олардың жабдығының техникалық күйі туралы қорытынды

 

91.

Заңды тұлғалар жұмыскерлеріне қызметтік қару және оған патрондарды сақтауға және тасымалдауға рұқсат беру

Заңды тұлғалар жұмыскерлеріне қызметтік қару және оған патрондарды сақтауға және тасымалдауға рұқсат

Рұқсаттың қолданылу мерзімі - 5 жыл;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды92.

Мемлекеттік экологиялық сараптама

Мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы

 

93.

Қалалық рельстік көліктің көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру

Қалалық рельстік көліктің көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

 

94.

Жануарға ветеринарлық паспорт беру

Жануарға ветеринарлық паспорт

 

95.

2015.05.05. № 312-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

96.

Жер қойнауын пайдаланушының жасанды аралдарды, бөгеттерді, құрылыстар мен қондырғыларды, сондай-ақ мұнай операцияларына байланысты өзге де объектілерді пайдалану процесінде өртке қарсы қорғауды қамтамасыз ету тәртібін мемлекеттік бақылау жөніндегі органдармен келісуі

Жасанды аралдарды, бөгеттерді, құрылыстар мен қондырғыларды, сондай-ақ мұнай операцияларына байланысты өзге де объектілерді пайдалану процесінде өртке қарсы қорғауды қамтамасыз ету тәртібін келісу-хат

 

97.

Ормандардың жай-күйіне және оларды молықтыруға ықпал ететін объектілерді салу орындарын келісу

Ормандардың жай-күйіне және оларды молықтыруға ықпал ететін объектілерді салу орындарын келісу

 

98.

Судың жай-күйiне әсер ететін кәсіпорындар мен құрылыстарды орналастыруға және салуға жобалық құжаттаманы келісу

Судың жай-күйiне әсер ететін кәсіпорындар мен құрылыстарды орналастыруға және салуға жобалық құжаттаманы келісу

 

99.

Құрылысы аяқталған объектілерді мемлекеттік қабылдау комиссияларының актілеріне қол қою

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі

 

100.

Құрылысы аяқталған объектілерді қабылдау комиссияларының актілеріне қол қою

Құрылысы аяқталған объектілерді қабылдау комиссияларының актісі

 

101.

Судың жай-күйiне әсер ететін кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды орналастыруды және пайдалануға беруді, сондай-ақ су объектiлерiнде, су қорғау аймақтары мен белдеулерiнде құрылыс және басқа да жұмыстар жүргiзу шарттарын келісу

Судың жай-күйiне әсер ететін кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды орналастыру және пайдалануға беруді, сондай-ақ су объектiлерiнде, су қорғау аймақтары мен белдеулерiнде құрылыс және басқа да жұмыстар жүргiзу шарттарын келісу

 

102.

Жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік нөмірлер беру

Жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік нөмірлер беру туралы растау

 

103.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

104.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қауіпті өндірістік объектілерді салу, кеңейту, қайта құру, жаңғырту, консервациялау, жою жобаларын келісу

Келісу-хат

 

105.

Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, техникалық құрылғыларды, материалдарды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсаттар беру

Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, техникалық құрылғыларды, материалдарды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсат

 

106.

Халықаралық тасымалдау көлік құралының тауарларды кеден пломбаларымен және мөрлерімен тасымалдауына рұқсат беру

Халықаралық тасымалдау көлік құралының тауарларды кеден пломбаларымен және мөрлерімен тасымалдауына рұқсат беру туралы куәлiк

 

107.

Көлік құралына жүктерді кеден мөрлерімен және пломбаларымен тасымалдауға рұқсат беру (Халықаралық жол тасымалы рәсімі кезінде)

Жол көлік құралына жүктерді кеден мөрлерімен және пломбаларымен тасымалдауға рұқсат беру туралы куәлiк

 

108.

Азаматтық және қызметтік қарудың және оған патрондардың криминалистік талаптарға сәйкестігіне қорытынды беру

Азаматтық және қызметтік қарудың және оған патрондардың криминалистік талаптарға сәйкестігіне қорытынды

Рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

109.

Жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету бөлігінде жолдарды жобалауға, салуға, жөндеуге, күтіп-ұстауға және басқаруға жобалық және техникалық құжаттаманың жобалау-сметалық құжаттамасын келісу

Келісуден бас тартылған жағдайда жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету бөлігінде ұсыныстар мен ескертпелер көрсетілетін жазбаша жауап жіберіледі

 

110.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

111.

2014.29.12. № 269-V ҚРДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет