Руководителю соц


Коронарлық жеткіліксіздікбет7/16
Дата19.09.2017
өлшемі1.34 Mb.
#1265
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Коронарлық жеткіліксіздікНағыз салыстырмалы

(коронарлық қанайналымының ↓) (миокардтың оттегіге мұқтаждығы ↑)

 артериялардың тарылуы  тахикардия

 артериялардың тромбозы  ауыр физикалық жүктеме

 Коронароспазм миокардтың систолалық зорығуының ↑Миокард ишемиясы (жүректің ишемиялық ауруы ЖИА)

Көрнекті материал:

1. Мультимедиялық дәрістің электрондық нұсқасы (студент кафедрадан алады),

2. Курс лекций: Патофизиология в схемах и таблицах: – Алматы: Кітап, 2004. – ҚазҰМУ кітапханасында, электрондық нұсқасы кафедрада

Әдебиеттер:

Негізгі:


 1. Ә.Нұрмұхамбетұлы. Клиникалық патофизиология. – Алматы; РПО «Эверо», 2010. –Б. 418-458.

 1. Ә.Нұрмұхамбетұлы. Патофизиология. – Алматы; РПО «Кітап», 2007. – С. 424-445.

 2. Патофизиология: Учебник для мед.вузов под/ред В.В. Новицкого и Е.Д. Гольдберга О.И. Уразовой- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2010, том 2, с. 179-246

 3. Патологическая физиология: Учебник п/р Н.Н.Зайко и Ю.В.Быця. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2004. – С. 388-418

 4. Патофизиология в схемах и таблицах: Курс лекций: Учебное пособие. Под ред. А.Н.Нурмухамбетова. – Алматы: Кітап, 2004. – С. 142-154.

Қосымша

 1. Патофизиология: Учебник под/ред Литвицкого П.Ф.– в дух томах.М.: Гэотар-Медия. -2004.- т. 2С. – С. 106-121, 140-158

 2. Патофизиология: Учебник для мед.вузов под/ред В.В. Новицкого и Е.Д. Гольдберга.-Томск: Том.ун-та, 2001, С. 466-490.

Бақылау сұрақтары (кері байланыс)

 1. Жүрек жеткіліксіздігінің түрлері

 2. Ф.З. Меерсон бойынша жүректің дерттік гиперфункциясы мен гипертрофиясының сатыларын көрсетіңіз

 3. Жүрек жеткіліксіздігінің клиникалық көріністері

13 тақырып. АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯЛАР. АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПОТЕНЗИЯЛАРМақсаты: Эссенциальды гипертензияның этиологиясы және патогенезі бойынша сұрақтарды меңгеру.

Дәрістің жоспары:

 1. Артериялық гипертензия, анықтамасы, түрлері

 2. Тәжирбеде артериялық гипертензияның патогенезін оқу. Екіншілік (әйгелінімдік) гипертензиялар, түсінігі.

 3. Біріншілік гипертензияның пайда болуына әкелетін ететін қауіп-қатер ықпалдары

 4. Біріншщілік артериялық гипертензияның патогенезі

Дәрістің тезисі

Артериялық гипертензия- артериялық қысымның 140/80 мм.с.б.б жоғары тұрақты көтерілуі.

Артериялық гипертензия (АГ)


Біріншілік немесе Екіншілік,

Эссенциалық әйгілінімдік (бүйректік, жүйкелік,

(90-95%) эндокринді және т.б.)

(5-10%)

АҚ= ҚМК х ЖТШК

Жүректік шығарылымның ұлғаюы (ҚМК) болады: • Симпатикалық жүйке жүйесінің тонусы жоғарлауы жүрекке оң хроно және инотропты әсер көрсететін нейромедиаторлар.

 • Айналымдағы қанның көлемі ұлғайғанда (АЖҚК)

- бүйректің шығару қызыметі бұзылғанда;

 • гипернатриемияда;

 • нағыз гиперволемияда;

 • минералокортикоидтардың шығарылымы жоғарлағанда.

Жалпы тамырлардың шеткі кедергісінің жоғарлауына (ТЖШК) әкеледі:

 • артериялық тамырлардың альфа-адренорецепторларының катехоламиндермен тітіркенуі;

 • тамырлардың жиырылуын туындататын ренин және ангиотензин-айналдырушы ферменттің (ААФ) көп мөлшерде түзілуі;

 • тамыр қабырғасының миоциттерінің гиперплазиясы және гипертрофиясы;

 • тамырлардың тонусын эндотели тәуелді өзін-өзі реттеу тетігінің бұзылуы. Тамыр тарылтатын эндотелиндердің өндірілуінің артуы және тамырды кеңейтетін ықпал-нитроксидтің (NO) өндірілуінің азаюы.

Артериялық гипертензияның тәжирбелік түрлері

(әйгіленімдік артериялық гипертензия)

1. Орталық-ишемиялық гипертензия

Миды қоректендіретін артерияны байлау ( омыртқалық, ұйқы) немесе жануарлардың миынның үлкен цистернасына каолин енгізеді және ликвордың ағуы бұзылады ®мидың ишемиясы ® тамыр межеқуатының бұзылуы ® АҚ ­2.Невроздың үлгісі

Жоғары дамыған жануарларларда неврозды мый қыртысында қозу мен тежелу үрдістерін қағыстыру арқылы тәжірибе жүзінде алады. 1. Рефлекстік гипертензия «тежелуден шығу гипертониясы»

Иттер мен қояндарда екі жақтан Цион және Людвиг депрессорлық жүйкелерін және Геринг синокаротидті жүйкесін кесу (Гейманса1931-1937; Н.Н.Горев,1939 үлгілері) ® кардиовазомоторлық прессорлық орталыққа афферентті серпіннің депрессорлық жүйкелермен түспеуі ® кардиовазомоторлық прессорлық орталықтың тұрақты қозуы ® АҚ тұрақты жоғарылауы.

 1. Бүйректік артериялық гипертензиялар

 • Бүйректік-қан тамырлық (реноваскулярлы) Тәжирбелік .үлгісін Гольдблат, 1934г. алған: екі бүйрек артериясына тар сақинамен тарылтқан

Бүйректің ишемиясы
Ренина өндірілуінің артуы

ангиотензиноген ангиотензин I ангиотензин II ангиотензин III

альдестерон

Тамырлардың тарылуыяяБүйрек өзекш е натридің кері сіңірілуінің

АДГ өндірілуі

тамыр тарылтқыш

заттарға тамырлардың

сезімталдығын бүйрек өзекшелерінде судың

кері сіңірілуінің

тамырлардың шеткі қарсылығы
Айналымдағы

Қан көлемінің
Артериялық Жүрек шығарылымыныңқысым

 • Бүйрек ұлпалық АГ (лат.ren-бүйрек, privo- азаю)бүйректің ұлпасында құрылымдық өзгерістер блуынан дамиды. Тәжирбелік үлгісі Грольмана, 1949 ( екі бүйректі бірдей сылып алып тастап , жасанды бүйрек аспабына қосу « жасанды бүйрек»)

Бүйрек ұлпасының кішірейуі


Тамыр кеңіткіш заттардың өндірілуінің Nа+ және судың ұсталынуы

(простагландиндер А, Е, кининдер,

рениннің ингибторлары )
вазопрессорлық әсерлердің басым болуы ЖАҚКАҚ-ның көтерілуіЭндокриндік АГ

Тәжирбелік үлгісі: жануарларға минералокортикоидтармен + натрий хлорид ертіндісін енгізу

Эндокриндік артериялық гипертензиялар глюкокортикоидтардың артық өндірілуінен

( Иценко-Кушинг ауруы және синдромы), альдостеронның ( Конн синдромы, екіншілік альдостеронизм), СТГ (акромегалия, алыптылық), (адреналина омоцитома), тироксин (Базедов ауруы, тиреотоксикоз), вазопрессин (АДГ-ның сәйкессіз өндірілу синдромы)Эссенциялық гипертензияның этиологиясы және патогенезі (ЭГ)

Эссенциялық гипертензия – Жүйелер мен ағзалардың біріншілік органикалық зақымдалуына байланысты емес артериялық қысымның көтерілуімен сипатталатын ауру. Бұл аурудың негізінде тамырдың межеқуатының жүйкелік -сұйықтық реттелудің бұзылуы жатады.

Эссенциялық гипертензия – негізінде тамыр тонусын реттеуге қатысатын гендердің мутациясы жататын полигенді ауру. Сыртқы орта ықпалдарының әсерінен дамитын тұқым қуалаушылық жатады.

Қауіп-қатерлі ықпалдар:


 • Тұқымқуалаушылық ықпалдары (тұқымқуалаушылықпен берілетін бейімділік)

 • Бір жұмыртқалы егіздердегі қатты ұқсастық

 • Ата-анасының біреуі АГмен ауыратын болса АГ-ның даму қауыптілігі жоғары ( 6 есе)

 • Жастық шағыңда АГ-ның даму қауіптілігі

 • Создание линейных крыс, предрасположенных к АГ (SHR – spontaneously hypertensive rats)

 • Мембарана арқылы иондардың тасымалдануының ақаулары (Са++)

↑Са++ в миоцитах резистивных сосудов → стойкое сокращение мышц

 • Дефекты трансмембранного переноса ионов в почечных канальцах → задержка натрия и воды

 • Эндогенді тамыр кеңейткіштердің еТамырлардың қарсылық межеқуатын реттейтін эндотелий-тәелді тетігінің зақымдалуы, ук уге Нарушения эндотелий-зависимых механизмов регуляции тонуса сосудов сопротивления, приводящие к снижению образования эндотелиоцитами эндогенных вазодилятаторов (нитроксида, простациклина и т.д.)

 • Ангиотензиногеннің генінің түзілу ерекшеліктері

 • Альдостеронның алмасуына қатысатын ферменттердің ақауы

 • Ұзақ уақытқа соқылған жан-дүниелік күйзелістер

 • Адамдарда эмоциялық ауыртпалықтардан кейін АГ жиі дамиды

 • Кәсібі жан-дүниелік күйзелістермен байланысты адамдарда АГ жиі дамиды

 • Ас тқзын шамадан тыс артық қабылдағанда (күніне 5 г артық)

 • Шылым шегу, ішімдік ішу, аз қозғалу, шу, вибрация, түнде жұмыс жасау

 • Семіру, тамырлардың атросклерозы,, эндокриндік аурулар

Патогенез

1. Жүйкелік тетік

Қауіп-қатер ықпалы → АҚ-ды реттейтін орталықтың бұзылысы → Қыртысты үрдістердің динамикасының бұзылыстары (қозу және тежелу) →Бас мыйында тежелудің жетіспеушіліг → Формирование в нейронах СДЦ генератора патологически усиленного возбуждения (ГПУВ) и формирование патологической системы →Дербес жүйке жүйесінің симпатикалық бөлімінің тұрақты белсенденуі →Жүрек жиырылу күші мен жиілігінің жоғарлауы, спазм резистивных сосудов → ҚМК және ЖТШҚ↑2. Гормоналды тетік

Гипоталамо-гипофизарлыо-бүйрекүстілік жүйенің белсенділігінің жоғарлауы→ Глюкокортикоидтардың және т.б стресс гормондарыың өндірілуі артады 1. Бүйректік тетік .

 • Ренин-ангиотензин-әлдестерон (РАӘЖ) жүйесінің және өзекшілік эпителийлерінің тұқымқуалаушылықпен берілген ақаулар

 • Бүйрек ишемиясы нәтижесінде РАӘЖ-нің әсерленуі

Артериялық гипертензияның көріністері

I саты (Транзиторлық АГ)— Жүрек-қан тамыр жүйесінде органикалық өзгеріссіз дамитын АҚ-ның 160/95 мм рт.с.б.б көтерілуі. АҚ-ның мезгіл-мезгіл көтерілуі симпатикалық жүйке жүйесінің межеқуатының көтерілуімен байланысты.

II саты (Тұрақты АГ)— Нысана –мүшелердің қызыметінің бқзылысынсыз (жүрек, бүйрек, бас мыйы, көз түбінің тамырлары) өгерістерімен жүретін, АҚ-ның 160/95 мм с.б.б көтерілуі.АҚ-ның тұоақты жоғарлауын рефлексогенді, эндокринді, қандық тетіктер қамтамасыз етеді.

Рефлексогенді (барорецепторлық). Заключается в нарастающем снижении (или даже прекращении) афферентной депрессорной импульсации от барорецепторов дуги аорты, синокаротидной и других зон в адрес сосудодвигательного (прессорного) центра.

Эндокринді ықпал. Гипертензиялық әсері бар гормондардың түзілуін және қанға түсуін ынталандырумен сипатталады.

Метаболизмдік (гипоксиялық, ағзалық ишемиялық). Бүйректік гипертензиялық және ағзалық-ишемиялық тетіктер қосылады. Олар гипертензиялық әсері бар ББЗ-дың жоғарлауымен , гипотензивті әсері бар ББЗ-дың азаюымен байланысты көрінеді.

Қандық. Гипоксияға байланысты полицитемиға (негізінен айқын эритроцитозға байланысты) және қан тұтқырлығының (полицитемияға және диспротеинемияға байланысты) дамиды.

III саты Ағзалардың дистрофиялық өзгерістер сатысы — нысана ағзалардың (жүрек, бүйрек, бас мыйы, көз түбі) зақымдануымен және олардың қызыметінің бұзылыстарымен жүретін артериялық гипертензия


АГ-ның асқынулары:

Милық:

 • Ишемия

 • Ісіну

 • Тромбоз

 • Қан құйылу

 • Энцефалопатиялар

Жүректік:

 • Сол қарыншаның гипертрофиясы

 • Іркілулік жүрек жетіспеушіліг

 • Миокардтың ишемиясы және инфаркты

 • Өкпенің ісінуі
Бүйректік:

 • Нефросклероз

 • СБЖ

Қан-тамырлық:

 • сыдырылатын аневризма

 • қолқаның жыртылуы


Әдебиеттер:

Негізгі:

 1. Ә.Нұрмұхамбетұлы. Клиникалық патофизиология. – Алматы; РПО «Эверо», 2010. –Б. 471-482

 2. Ә.Нұрмұхамбетұлы. Патофизиология. – Алматы; РПО «Кітап», 2007. – С. 460 - 471.

 3. Патофизиология: Учебник для мед.вузов под/ред В.В. Новицкого и Е.Д. Гольдберга О.И. Уразовой- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2010, том. 2., с. 148-178

 4. Патологическая физиология: Учебник п/р Н.Н.Зайко и Ю.В.Быця. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2004. – С. 430-447

 5. Патофизиология в схемах и таблицах: Курс лекций: Учебное пособие. Под ред. А.Н.Нурмухамбетова. – Алматы: Кітап, 2004. – С. 162-169.

Қосымша

 1. Патофизиология: Учебник под/ред Литвицкого П.Ф.–М.: Гэотар-Медия. -2008.-С. 362-370

 2. Патофизиология: Учебник под/ред Литвицкого П.Ф.– в дух томах.М.: Гэотар-Медия. -2004.- т. 2С. 159-190

 3. Патофизиология: Учебник для мед.вузов под/ред В.В. Новицкого и Е.Д. Гольдберга.-Томск: Том.ун-та, 2001, С. 452-466

Бақылау сұрақтары (кері байланыс)

 1. артериялық гипертензиялардың түрлері

 2. алғашқы артериялық гипертензиялардың қауіп-қатер жайттары

 3. артериялық гипертензиялардың тәжірибелік үлгілері

14 тақырып. «Асқазан мен ауыз қуысындағы асқорыту патофизиологиясы»Мақсаты: ауыз қуысындағы асқорыту бұзылыстарының этиологиясы мен патогенезін меңгеру

Дәріс жоспары:

 1. асқорыту жүйесі қызметі бұзылыстарының этиологиясы, патогенезі

 2. ауыз қуысындағы асқорыту бұзылыстары көріністерінің патогенезі

 3. асқазанның ойық жара ауруының этиологиясы мен патогенезі

Дәріс тезистері

Асқорыту жүйесі қызметі бұзылыстарының жалпы этиологиясы

Асқорыту жеткіліксіздігі бұзылыстарының себептері

Көп тараған дерттік жайттар мен дерттік үрдістер

 1. тамақтану бұзылыстарының жайттары.
Сапасыз, сапалы және сандық құнарсыз тамақтану ж.б.

 1. биологиялық сипаттағы жайттар (оның ішінде жұқпалы).

Асқазан-ішектің жұқпалы аурулары және уытты жұқпалар ж.б.

 1. физикалық және химиялық жайттар.

Жарақат, әлкөгол ж.б.

 1. асқорытудың жүйкелік реттелуінің бұзылыстарын тудыратын жайттар

Невроздар ж.б.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Распоряжение
2012 -> № исх: 1399 от: 30. 11. 2011 Қазақстан Республикасы
2012 -> «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
2012 -> № қаулысымен
2012 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2012 -> Универсиадалардың жүлдегерлерiн және оларға қатысушыларды және Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командаларының мүшелерiн халықаралық жарыстардағы жоғары нәтижелерi үшiн көтермелеу мөлшерлерiн бекiту туралы
2012 -> Стратегиялыќ жјне баєдарламалыќ
2012 -> Кредо қОҒамдық бірлестігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет