Сабақ түрлері бойынша пән мазмұны және сағаттардың бөлінуіДата20.04.2019
өлшемі143 Kb.
#106630
түріСабақҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМК құжаты


ПОӘК


ПОӘК 042-18-16.1.81/02-2014

«Кәсіби-бағдарланған шет тілі» пәнінің студентке арналған ОӘК

11.09.2014ж. №1 басылым

«КӘСІБИ – БАҒДАРЛАНҒАН ШЕТ ТІЛІ» ПӘНІ БОЙЫНША

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

(5В050300 «Психология» мамандықтарына )


СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей

2014Алғы сөз

1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “ Психология” кафедрасының оқытушысы М.Тезекбаева

___________ “_05_” _09_ 2014 ж.

2 ҚАРАЛДЫ


  1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “Психология” кафедрасының отырысында

«_05_»_09_ 2014 жыл, №1 басылым.
Кафедра меңгерушісі ____________ Ш.Сатиева
2.2 ЭҚжГҒФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды

«_09_»_09_ 2014 жыл, №1 басылым.


ОӘБ төрағасы_________ С.Тойкин

3 БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

«_11_»_09_ 2014 жыл, №1 басылым.


ОӘК төрайымы_________ Г. Искакова


 1. 11.09.2014ж. №1 басылымМазмұны 1. Жалпы ережелер

 2. Сабақ түрлері бойынша пән мазмұны және сағаттардың бөлінуі

 3. Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар

 4. Курс форматы

 5. Курс саясаты

 6. Бағаны қою саясаты

 7. Әдебиеттер 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
  1. Пән және оқытушы туралы жалпы мәлімет

Тезекбаева Мадина Жумабековна – психология ғылымының магистрі

«Психология» кафедрасы

Байланыс ақпараты – тел. 35-93-89, №1 бас ғимарат, № 1212 ауд.

Сабақтың өткізілу орны –№ 1202 аудитория

Пән бойынша кредит саны – 2


1.2 Пән мазмұнына қысқаша сипаттама:

Осы типтік оқу бағдарламасы "Қазақстан Республикасы Жоғары білім берудің мемлекеттік стандартының" күрамдас белігі ретінде 5В050300-«Психология» мамандығы бойынша бакалавр мамандығы біліктілігі дипломы бар мамандарды даярлауды қамтамасыз етуге арналған.

Осы бағдарламада шетел тіліндегі білім, білім беруді халықаралық стандарт талаптарына жақындастыру мақсатында, базалық тілге оқытудың тұжырымдылық қағидаларын, үлттық білім берудің ережелерін барынша ескере отырып, болашақ аудармашыны шетелдік, кәсіби-тереңдетілген жағдайда дайындаудың мақсаттары, міндеттері мен мазмүны анықталған.

Жалпы және арнайы шетел тілдеріне оқыту окудың студенттердің коммуникативтік-мәдениетаралық компетенциясын дамыту және кәсіби аудармашылық компетенциясын қалыптастыру болып табылады. Шетел тіліне арнайы мақсатта оқытуда студенттердің мамандық срекшеліктеріне сөйкес оқытылып отырған тілге деген қажеттілігі есксріледі.

Осыдан оның базалық негізгі шетел тіліне оқытудан айырмашылығын көруге болады.

Коммуникативтік-мәдениетаралық компетенция әрі қарай коммуникативтік іскерліктерді қалыптастырумен, сондай-ақ басқа социомәдениет әлем суретін түсінумен, мағыналық бағдарламаларын танумен, қарым-қатынастағы екі мәдениет ұқсастыктары мен .іиі.ірмашылықтарын кере білумен және оларды мәдениетаралық қарым-қатынас контекстінде қолданумен байланысты. Осы білім беру кезеңінде тілдік материал студенттер тілінің идиомалылығы жоғарылауы арқылы, түркі білімдері мен мамандық метатілі тереңдеуі арқылы, және де студенттердің жалпы кәсіби мәденитанушылық, елтанушылық ой-өрісінің кеңеюі арқылы, дамытылады, мүның бәрі оқыту мазмұнының жалпы мәдени және кәсіби бағдарлы бөлігі және коммуникативтік іскерліктер аясында іске асырылып отыр.

1.3 Пәнді оқытудың мақсаты – мамандық бойынша диалогтік сөйлеу түріне оқытудың басты мақсаты идиоматикалық айтылымдарды дүрыс қолдана отырып, болашақ мамандық контексінде пікірталас, интервью, әңгіме жүргізуге қажетті дәлелдік-сөз жарыс іскерліктерін әрі қарай қалыптастыру.

1.4 Пәнді оқытудағы негізгі мәселер:

- психологиялық, педагогикалық және әлеуметтік дисциплиналардағы түсініктер мен терминологиялар жүйесін қамту;

- тілдік деңгейдің прагматикалық бірлігіне ие болу;

- мамандық бойынша энциклопедиялық және интеллектуалды-мәдени ақпараттармен білімін толықтыру;

- мамандық бойынша оқу - ғылыми жұмыстарын жазуды және қорғауды дамыту;

- студенттердің іскерлік және оқу - ғылыми тілінің диалогиялық/монологиялық, ауызша/ жазбаша формаларын дамыту;

1.5. Оқыту нәтижелері:

Студент пәнді оқу нәтижесінде келесілерді білуі қажет:

- қатысушылардың тілдік коммуникацияның сферасы, қарым-қатынас жағдайлары, әлеуметтік және мәртебелік рөлдері;

- тілдік жүйе және лексико-грамматикалық деңгейдегі стилистикалық қайнар көздер;

- іскерлік қатынастағы тілдік ерекшелік (ресми түрде қарым - қатынасқа түсу, өтініш, қарсылық, келісім/келіспеушілік, алғыс, құттықтау кезіндегі ережелер және этикет формалары).

Білу керек:

- қажет коммуникативті интенция мен тапсырмаларды анықтау:

- дұрыс коммуникацияға түсу мақсатында стратегия құра білу;

- кәсіби әрекетке байланысты ғылыми, іскерлік, публицистика тақырыбындағы мәтіндер мен ескертпеулерді дұрыс өңдей білу;

- ресми және жартылай ресми кәсіби сұхбаттар жүргізу/ келіссөздер шетел тілінің этикалық ережелеріне сай болуы тиіс.

- ғылыми - зерттеу жұмыстарын көрсетілген стандарттарға сәйкес дұрыс ұйымдастыра білу/ кәсіби және іскерлік іс - қағаздар.

1.6 Курс пререквизиты:

1.6.1 Базалық шет тілі / А1,А2, В1,В2, С1 /

1.7 Курс постреквизиты:

-


 1. ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛІ)

Кесте №1

Модуль атауы

Тақырып атауы

Мазмұны

Әдебиет

1

2

3

8

First module

Psychology as a science


Psychology is the scientific study of behaviour and mental processes in humans and animals. The goals of psychology are to describe, predict, explain and control behaviour

Английский язык для психологов: Учеб.пособие для студ. ВУЗ – М.: Изд-во Владос-пресс, 2003

What do psychologists do?

Who is a psychologist? A psychologist is a person who deals with psychology. Psychology is present in different branches of our life, knowing about psychology may not give all the answers but it helps to ask the right questions. A psychologist studies the mind and behaviour to learn more about it. He or she may also work with the people to help solve problems.

Английский язык для психологов: Учеб.пособие для студ. ВУЗ – М.: Изд-во Владос-пресс, 2003

The nervous system


All parts of the nervous system are interrelated. The nervous system can be separated into the following divisions and subdivisions. The central nervous system includes all the nerves in the brain and spinal cord, and it contains the majority of the body’s neurons. Some of the very simplest stimulus-response reflexes are carried out within the spinal cord. The peripheral nervous system consists of the nerves leading from the brain and spinal cord to the other parts of the body. The peripheral nervous system is subdivided into the somatic system and the autonomic system

Английский язык для психологов: Учеб.пособие для студ. ВУЗ – М.: Изд-во Владос-пресс, 2003

The brain

The brain works by receiving and sending signals at fast speed. Let’s take a simple example. You’re visiting a friend and you pick up a cup of tea. What happens? Well, first the receptor cells in your hand collect information about how big/ heavy/ hot the cup is.

Английский язык для психологов: Учеб.пособие для студ. ВУЗ – М.: Изд-во Владос-пресс, 2003

Stress and anger

Every day you read in newspapers, books and magazines that it is important to avoid stress. Stress can kill, they say. Stay calm. Be relaxed. Slow down. Don’t work so hard. Unfortunately, this is difficult. There are always money problems and family problems. Our cities are full of traffic and noise. Stressful situations seem to be everywhere.

Английский язык для психологов: Учеб.пособие для студ. ВУЗ – М.: Изд-во Владос-пресс, 2003

Hypnosis

Hypnosis comes from the Greek word Hypnos, the Greek god of sleep.

Hypnosis is a state of consciousness characterized by increased suggestibility and associated with changes in thinking, perception and behaviour. There are no physiological changes: breathing, pulse, reflexes remain the same. Approximately 10% of people have very high hypnotic capacity. Children are good hypnotic subjects while older adults (60+) are poor subjects.Английский язык для психологов: Учеб.пособие для студ. ВУЗ – М.: Изд-во Владос-пресс, 2003

Second module

Sleep and dreams

On the average sleep takes one-third of our lives. When you first fall asleep, you enter the phase of quiet sleep. The brain is inactive. This is the deepest sleep of the night. Then comes delta sleep, during which you switch from deep to light sleep. During this phase muscles get more blood and the body repairs any damage that is done during the day. The body fights infections, improves the immune system.

Английский язык для психологов: Учеб.пособие для студ. ВУЗ – М.: Изд-во Владос-пресс, 2003

Drugs


Every human society knows some drugs that change people’s state of consciousness. Drugs can be everything from cigarettes and alcohol to heroin, opium, LSD and amphetamines. Drugs which can influence our state of consciousness are psychoactive drugs. All those drugs influence the nervous system and modify perception. Users of drugs may develop tolerance, psychological dependence, addiction

Английский язык для психологов: Учеб.пособие для студ. ВУЗ – М.: Изд-во Владос-пресс, 2003

Personality

Personality is the pattern of behaviour, thinking and feeling that characterize the individual and the way he adapts to the world.

Personality psychologists are interested in describing and explaining human differences. There are different theories that have tried to explain personality and its development. Some theories say that biological and genetic factors are responsible for our personality, the others say that life experiences are more importantАнглийский язык для психологов: Учеб.пособие для студ. ВУЗ – М.: Изд-во Владос-пресс, 2003

Behavioral approach

Behaviorism is a theory that studies only observable behaviour. Behaviorists are not interested in mental processes that can not be observed. This approach only analyses behaviour that can be seen – stimuli and responses (S – R)

Английский язык для психологов: Учеб.пособие для студ. ВУЗ – М.: Изд-во Владос-пресс, 2003

Humanistic approach

It is an optimistic response to the pessimism of psychodynamic theory. This approach stresses that each person has the capacity for personal growth, positive growth, free will and freedom to choose one’s destiny. It also stresses self-actualization (realization of the human potential). Representatives of this approach are Carl Rogers and Abraham Maslow

Английский язык для психологов: Учеб.пособие для студ. ВУЗ – М.: Изд-во Владос-пресс, 2003

Intelligence

Intelligence is based on verbal ability, problem-solving skills, and the ability to learn from and adapt to the experiences of everyday life. A major question related to intelligence is “does intelligence consists of a single core factor or does it consist of many separate, unrelated abilities?”

Английский язык для психологов: Учеб.пособие для студ. ВУЗ – М.: Изд-во Владос-пресс, 2003

Which kind of clever is your child?

Parents have always known that IQ scores don’t tell the whole story. How can a written test show that Susan plays the piano like a dream, or that Paul can take two broken radios and make a new one that works? But because IQ scores are often too serious, some children suffer.

Английский язык для психологов: Учеб.пособие для студ. ВУЗ – М.: Изд-во Владос-пресс, 2003

What makes one person more intelligent than the other?

What makes one person a genius, like Albert Einstein, and another person a fool? Are people born intelligent or stupid, or is intelligence the result of where and how you live? These are very old questions and the answers to them are still not clear.

Английский язык для психологов: Учеб.пособие для студ. ВУЗ – М.: Изд-во Владос-пресс, 2003


3 Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар

«Кәсіби – бағдарланған шетел тілі» пәні бойынша 30 сағат практикалық сабақтар жоспарланған. Пән мазмұны болашақ психологтарды таңдаған мамандықтарының қыр-сырларымен, кәсіби іс-әрекеті бағыттарымен кәсіби-бағдарланған шетел тілінде таныстырады. «Кәсіби – бағдарланған шетел тілі»» курсы өзінің зерттеу обьектісі ретінде шетел тіліндегі ауызша және жазбаша ғылыми сөйлемдер, сонымен қатар грамматика, фонетика, мамандыққа қатысты текстерді оқу жатады.

Семинар сабақтарында студенттер конспектілеу жұмысымен айналысып, негізгі ойлар мен термин сөздерді жазып отырады. Соңынан оны талдау жұмысымен айналысады.

СӨЖ, СОӨЖ жұмыстары шығармашылық тапсырмалар ретінде түрлі формаларда орындалуы мүмкін. Солардың ішінде кең түрде кездесетіні-реферат.4 КУРС ФОРМАТЫ

Берілген тақырыпты конспектілеу, талдау

Негізгі талаптар:


 1. Жазып отырған тақырыптан алшақтамай, оның мазмұнын нақты ашуға талпыну;

 2. Әр тақырып бойынша 5-7 негізгі түсініктерді білу.

 3. Артық баяндау, қажетсіз дәлелдемелер мен көп сөзділікке жол бермеу;

 4. СӨЖ, СОӨЖ жұмыстарын жазуда міндетті түрде жоспар болуы және тақырып мазмұнын жоспарға сай рет-ретімен жүйелі баяндауы қажет;

 5. Жұмыс түсінікті, мағыналы, орамды тілмен жазылуы тиіс;

 6. Барлық айтылған ойды жинақтап, тұжырымдап, тиісті қорытынды жасау.


5 курс саясаты


Сабаққа қатысу міндетті. Егер оқушы белглі бір себептермен сабақты босататын болса, онда ол қарастырылмаған тақырып бойынша барлық жауапкершілікті өз мойнына алады. Тәртіпті бұзғандығы үшін аудиториядан шығарылады немесе курс үшін «қанағаттанарлықсыз» деген баға алады.

Бақылау тапсырмалары міндетті және бекітілген уақытта тапсырылуы қажет. Белгіленген уақыттан кеш тапсырылған жұмыстардың бағасы автоматтық түрде төмендетіледі.

Аралық аттестация нәтижесі сабаққа қатысумен, бақылау жұмыстарын орындауымен, сабақта жауап беруімен, студеттің өздік жұмыстарымен бірге есептелінеді.

Әр түрлі көшірулер немесе плагиат (өзге студенттің дайын тапсырмаларын көшіріп,қолдану) аудиториядан шығарылу немес «қанағаттанарлықсыз» деген бағамен жазаланады.

Ұялы телефондарды сабақ уақытында өшіру.

6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ


Бақылаулар түріне қарай және апталар бойынша баллдардың бөлінуі 3 кестеде көрсетілген.

«Кәсіби – бағдарланған шетел тілі» пәні бойынша баллдардың бөлінуі

Кесте 3


Апта

Бақылау түрі

Барлық ұпай

Ескертпе

1

2

3

4

1

1 – 7 –ші аптаға дейін барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

30
2

Практикалық сабақ

0
3

Практикалық сабақ

30
4

Практикалық сабақ + СӨЖ

20+40
5

Практикалық сабақ

30
6

Практикалық сабақ +СӨЖ

20+40
7

1-ші межелік бақылау

90
1-7-ші аптадағы оқудың нәтижесі бойынша ұпайлар қорытындысы

300
8

8 – 15 –ші аптаға дейін барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

30
9

Практикалық сабақ

20
10

Практикалық сабақ +СӨЖ

15+40
11

Практикалық сабақ

15
12

Практикалық сабақ

20
13

Практикалық сабақ

15+40
14

Практикалық сабақ

15
15

2-ші межелік бақылау

90
8-15-ші аптадағы оқудың нәтижесі бойынша ұпайлар қорытындысы

300
Емтиханға берілетін ұпай

400
Академиялық кезеңге берілетін ұпай

1000
7 ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиет және қорлар

7.1.1 Выборова Г.Е.,Махмурян К.С.,Мельчина О.П. «Easy English»: Базовый курс:Учебник для учащихся средней школы и студентов неязыковых вузов.-М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА,2005.

7.1.2 Выборова Г.Е.,Махмурян К.С.Сборник упражнений по английской грамматике. Учебное пособие для учащихся средней школы и студентов неязыковых вузов к базовому курсу «Easy English».-М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2000.

7.1.3 Португалов В.П. «Учебник по английскому языку» Economics М.АСТ: Москва,2008.

7.1.4 Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т. – М.: Харвест, 2004.

7.1.5 Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо


7.2 Қосымша әдебиет және қорлар

7.2.1 Выборова Г.Е.,Махмурян К.С., Мельчина О.П.Проверь себя: Тесты по английскому языку.-М.:АСТ-ПРЕСС,2000.

7.2.2 Грамматика современного английского языка / под ред. А.В.Зеленщикова, Е.С.Петровой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2003.

7.2.3 Макнамара Т. Языковое тестирование. – М.: RELOD, 2005.

7.2.4 Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб., 2001.

7.2.5 Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка. – Страсбург: Департамент по языковой политике; МГЛУ, 2003.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет