Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарды бөлу



Дата08.04.2019
өлшемі144 Kb.
#88366
түріСабақ


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты



ПОӘК

УМКД 042-18-2.1.001/02-2014




«Менеджмент» пәнінің бағдарламасы



Басылым № _____

____________________




МАГИСТРАНТТАР ҮШІН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


Барлық мамандықтар магистранттары үшін

«Менеджмент» пәні бойынша
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Семей- 2014

Құрастырушы __________ «__28__ »_08__ 2014ж., э.ғ.к. Толымғожинова М.К. «Менеджмент және маркетинг» кафедрасы


ТАЛҚЫЛАҒАН

2.1. «Менеджмент және маркетинг» кафедрасының отырысында.

«__28__ »__08____ 2014ж. №_1___Хаттама

Кафедра меңгерушісі ___________ Г. Орынбекова


2.2. Қаржы-экономикалық факультетінің Оқу- әдістемелік Бюросының отырысында.
«__09__ »____09____ 2014ж. № _1_ Хаттама

ОӘБ төрағасы____________________ С. Тойкин

БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу- әдістемелік Кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған және ұсынылған.


«__11__ »__09_ 2014ж. № _1_ Хаттама

ОӘК төрағасы _________________Г.Искакова


Мазмұны



  1. Жалпы ереже

  2. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарды бөлу

  3. Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар

  4. Курс форматы

  5. Курс саясаты

  6. Бағалау саясаты

  7. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

1.Жалпы ереже




    1. Пән және оқытушы туралы жалпы мәліметтер

Толымғожинова М.К. – экономика ғылымы кандидаты

«Менеджмент және маркетинг» кафедрасы

Байланыс телефоны: 530229, 8-ғимарат, 305- кабинет

Сабақ жүргізу орыны- дәрісхана

Пән бойынша несие саны- 1
1.1«Менеджмент» нарықтық экономикаға көшу басқару жүйесін жаңаша қалыптастыруды қажет етеді, өйткені кәсіпорнының тиімді қызмет етуі, көп жағдайда басқару шараларына байланысты. Ол үшін жоғары білікті мамандарды менеджерлерді даярлау қажет. Олар нақты жағдайды бағалап, аңғара біледі, әрі дер кезінде басқару шешімдерін қабыладап, оның іс жүзінде жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді, әр ұжымға қазіргі талап деңгейінде басшылық етуді жүзеге асыра алады. Бүл пән тек теориялық білім берумен гана шектелмей, сондай-ақ магистранттарды өз іс-әрекеттерімен жоспарлап, өз қызметіндегі басты бағыттарды дұрыс таңдауға, күрделі экономикалық маселелерді шешімін дұрыс, әрі тез, жан-жакты табуға үйретеді.

1.2 Мамандыққа қоладануына байланысты курстың міндеттері:

• менеджменттің маңызын оқу

• менеджметтің даму кезеңдерін қарастыру

• менеджменттің мақсаттарын, қызетгерін және қағидаларын оқу

• ұйымдастырушылық формаларды жене ұйымды баскару құрылымдарын зерттеу

• менеджменттің негізгі әдістерді қарастыру

• басқару құрлмы және еңбек процесттерін оқу

- басқару шешімдер теориясын қарастыру

• басқару психологиясын меңгеру

1.3 Курстың мазмұны:

1.4Магистрант білу тиіс: менеджменттің мәні және мазмұны туралы негізгі түсініктерді, жүйелік қағидаларын, қалыптастыру процестерін, негізгі атқаратын қызметтерін, басқару шешімдерінің мәнін, басқару шешімдерін әзірлеу технологиясын, шешім қабылдау және жүзеге асыру мәселелерін

1.5 Магистрант игеру керек: топқа және жеке адамдарға басшылық ету, өзара қарым- катынас жасау, дау-дамай мәселелерін шеше білу. ұйымдастыру, жоспарлау, бақылау, шешім қабылдау және оны жүзеге асыру. іскерлік мәжілісті ұйымдастыру және өткізу, келіссөздерді жүргізуді тәжірибеде іске асыруы тиіс

Бүл қасиеттер Магистрантгерге болашақта, жұмыста және жеке өмірінде қабылдайтын шешімдеріне сын көзбен, жан-жақты қарауға мүмкіндік береді, көмектеседі. Олардың белсенді өмір көз қарасынын пайда болуына әсерін тигізеді.



1.6 Пәннің басты деректемелері: жоқ

1.7 Пәннің деректемелері:
2. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарды бөлу


Тақырып аттары

Дәріс

Практикалық сабақ

МӨЖ

Әдебиеттер

Модуль 1 Менеджменттің теориялық-әдістемелік негіздері

1.Менеджмент туралы түсінік, оның мазмұны, даму эволюциясы


2




1


1. Ахметов Қ.Ғ. Менеджменттің негіздері (Оқу құралы), Ақтөбе Орал . 2005

2. Рахимбаев А.О,Сабатаева Б.О, Менеджмент, Алматы. 2006

3. А.К. Бельгебаев, А.Б Рахимбаев, Менеджмент, Алматы. 2006

4. Бердалиев К. Менджмент, Алматы. 2005

5. Рахметов Б.А. Персоналды басқару, Алматы. 2005


2. Ұйым туралы түсінік және оның түрлері



2




1

1. Ахметов Қ.Ғ. Менеджменттің негіздері (Оқу құралы), Ақтөбе Орал . 2005

2. Рахимбаев А.О,Сабатаева Б.О, Менеджмент, Алматы. 2006

3. А.К. Бельгебаев, А.Б Рахимбаев, Менеджмент, Алматы. 2006

4. Бердалиев К. Менджмент, Алматы. 2005

5. Рахметов Б.А. Персоналды басқару, Алматы. 2005


Модуль 2 Менеджменттің қызметтері және олардың ерекшеліктері

3.Менеджменттің жоспарлау қызметі


1




1

1. Ахметов Қ.Ғ. Менеджменттің негіздері (Оқу құралы), Ақтөбе Орал . 2005

2. Рахимбаев А.О,Сабатаева Б.О, Менеджмент, Алматы. 2006

3. А.К. Бельгебаев, А.Б Рахимбаев, Менеджмент, Алматы. 2006

4. Бердалиев К. Менджмент, Алматы. 2005

5. Рахметов Б.А. Персоналды басқару, Алматы. 2005


4. Қарым-қатынасты ұйымдастыру жіне өкілеттіліктер


1




1


1. Ахметов Қ.Ғ. Менеджменттің негіздері (Оқу құралы), Ақтөбе Орал . 2005

2. Рахимбаев А.О,Сабатаева Б.О, Менеджмент, Алматы. 2006

3. А.К. Бельгебаев, А.Б Рахимбаев, Менеджмент, Алматы. 2006

4. Бердалиев К. Менджмент, Алматы. 2005

5. Рахметов Б.А. Персоналды басқару, Алматы. 2005


5.Менеджменттің ұйымдастыру құрылымы


1




1

1. Ахметов Қ.Ғ. Менеджменттің негіздері (Оқу құралы), Ақтөбе Орал . 2005

2. Рахимбаев А.О,Сабатаева Б.О, Менеджмент, Алматы. 2006

3. А.К. Бельгебаев, А.Б Рахимбаев, Менеджмент, Алматы. 2006

4. Бердалиев К. Менджмент, Алматы. 2005

5. Рахметов Б.А. Персоналды басқару, Алматы. 2005


6. Менеджменттің ынталандыру қызметі



1




1

1. Ахметов Қ.Ғ. Менеджменттің негіздері (Оқу құралы), Ақтөбе Орал . 2005

2. Рахимбаев А.О,Сабатаева Б.О, Менеджмент, Алматы. 2006

3. А.К. Бельгебаев, А.Б Рахимбаев, Менеджмент, Алматы. 2006

4. Бердалиев К. Менджмент, Алматы. 2005

5. Рахметов Б.А. Персоналды басқару, Алматы. 2005


7. Менеджменттің бақылау қызметі


1




1

1. Ахметов Қ.Ғ. Менеджменттің негіздері (Оқу құралы), Ақтөбе Орал . 2005

2. Рахимбаев А.О,Сабатаева Б.О, Менеджмент, Алматы. 2006

3. А.К. Бельгебаев, А.Б Рахимбаев, Менеджмент, Алматы. 2006

4. Бердалиев К. Менджмент, Алматы. 2005

5. Рахметов Б.А. Персоналды басқару, Алматы. 2005


Модуль 3 Топтарды басқару және олардың өзара байланысы

8. Басқаруды ақпаратпен қамтамасыз ету

1




1

1. Ахметов Қ.Ғ. Менеджменттің негіздері (Оқу құралы), Ақтөбе Орал . 2005

2. Рахимбаев А.О,Сабатаева Б.О, Менеджмент, Алматы. 2006

3. А.К. Бельгебаев, А.Б Рахимбаев, Менеджмент, Алматы. 2006

4. Бердалиев К. Менджмент, Алматы. 2005

5. Рахметов Б.А. Персоналды басқару, Алматы. 2005


9.Менеджменттегі коммуникация


1




1

1. Ахметов Қ.Ғ. Менеджменттің негіздері (Оқу құралы), Ақтөбе Орал . 2005

2. Рахимбаев А.О,Сабатаева Б.О, Менеджмент, Алматы. 2006

3. А.К. Бельгебаев, А.Б Рахимбаев, Менеджмент, Алматы. 2006

4. Бердалиев К. Менджмент, Алматы. 2005

5. Рахметов Б.А. Персоналды басқару, Алматы. 2005


10. Басқару шешімдерін құрастыру


1




1

1. Ахметов Қ.Ғ. Менеджменттің негіздері (Оқу құралы), Ақтөбе Орал . 2005

2. Рахимбаев А.О,Сабатаева Б.О, Менеджмент, Алматы. 2006

3. А.К. Бельгебаев, А.Б Рахимбаев, Менеджмент, Алматы. 2006

4. Бердалиев К. Менджмент, Алматы. 2005

5. Рахметов Б.А. Персоналды басқару, Алматы. 2005


11.Менеджметтегі келіспеушілік


1




1

1. Ахметов Қ.Ғ. Менеджменттің негіздері (Оқу құралы), Ақтөбе Орал . 2005

2. Рахимбаев А.О,Сабатаева Б.О, Менеджмент, Алматы. 2006

3. А.К. Бельгебаев, А.Б Рахимбаев, Менеджмент, Алматы. 2006

4. Бердалиев К. Менджмент, Алматы. 2005

5. Рахметов Б.А. Персоналды басқару, Алматы. 2005


12. Менеджменттегі билік, ықпал ету және лидерлік


2




1

1. Ахметов Қ.Ғ. Менеджменттің негіздері (Оқу құралы), Ақтөбе Орал . 2005

2. Рахимбаев А.О,Сабатаева Б.О, Менеджмент, Алматы. 2006

3. А.К. Бельгебаев, А.Б Рахимбаев, Менеджмент, Алматы. 2006

4. Бердалиев К. Менджмент, Алматы. 2005

5. Рахметов Б.А. Персоналды басқару, Алматы. 2005



3. Магистранттарға арналған «Менеджмент» пәнін оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар.

Курс барысы: 12тақырып «Менеджмент» курсының барлық мазмұнын қамтиды.

Оқу жоспары бойынша пәнді оқытуға 15 аудиториялық сағат, соның ішінде 15 сағат дәріс қарастырылған.

Аудиториялық дәріс курсы студент білімін жүйелендіретін негізгі және маңызды көзі болып табылады.

Дәріс – берілген пәннің теориялық сұрақтарын қарастыру мақсаты болып табылатын оқу сабағының нысаны.

Дәрістің негізгі бағыты барлық оқу сабақтарының, сонымен қатар Магистранттардың өздік жұмыстарының негізгі мазмұны мен сипатын, негізгі бағыттарын анықтай отырып, білім негізін салу.

Берілген пәнді тиімді оқыту шарты болып практикалық (семинарлық) сабақтарды жүргізу табылады.

МӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар: МӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар: «Менеджмент» курсы бойынша кредиттік технология студенттерімен МӨЖ эссе және жағдайлық тапсырма түрінде орындалады. МӨЖ орындауға кіріскенде студенттер берілген тапсырманың тақырыбын зерттеуі керек. Сонымен қатар ұсынылған әдебиеттер мен инструктивтік материалдарды қолдануға болады. Жұмыс А4 стандартты парақтың бір жағына жазылады. Магистранттарға өздік жұмысты дәптерге жазуға рұқсат етіледі. Жұмысты орындау барысында келесідей өлшемдерді сақтау қажет: сол жағынан - 25-30 мм, оң жағынан – 10 мм, жоғарғы және төменгі жағынан – 20 мм. Қызыл жол бес белгіге немесе 15-17 мм-ге тең.

Жұмыс тақырыбын қолжазба түрінде немесе компьютермен жазуға болады. Қолжазба әдісімен мәтін қара немесе көк түсті сиямен, анық жазумен жазылуы тиіс. Бір жұмыста түрлі түсті сия қолдануға болмайды (графиктерді, диаграммаларды, суреттерді, кестелерді орындағанда түрлі түсті сия қолдануға болмайды.)

Жұмыс қолмен жазылғанда мәтіннің әрбір беті 28-30 жолдан тұруы қажет, әрбір жол ортасы 60-65 белгіден болуы керек, мұндағы әрбір сөздер арасындағы пробел бір белгі болып есептеледі. Қолжазбалық мәтінге №3 трафареті қолданылады. Жұмыстың қолжазбалық нұсқадағы жалпы көлемі қосымшаларды есептемегенде 5 беттен кем болмауы тиіс. Жұмыс беттерінде еш қателіктер жіберілмеуі тиіс – жолдарды және сөздерді сызу, жоларалық қосымша жазулар және т.б.рұқсат етілтейді. Сонымен қатар, жалпы қабылданбағандардан басқа сөздерді және сөз тіркестерін қысқартуға болмайды.

Жұмыстың әрбір тарауы жаңа беттен басталады, ал бөлімдер жолдың ортасынан мәтіннен бір жол қалдырғаннан кейін жазыла береді.

Екінші жағдайда жұмыс мәтіні компьютерде Microsoft Word мәтіндік редакторінде, Timеs New Roman шрифімен, 14 мөлшермен, жартылай жоларалық интервалмен басылады. Жұмыстың жалпы көлемі 5 беттен кем болмауы тиіс.

Магистранттардың оқытушылармен өздік жұмысы сұхбаттасу, жазбаша бақылау жұмысы, рөлдік ойындар түрінде өтеді. Магистранттың белсенді қатысуына қарай білімі бағаланады.


4. Курс форматы

Аудиториялық уақытқа кіретіндер: дәрістер, практикалық сабақтар, студенттің оқытушымен өздік жұмысы. Мұнда оқылған материалдарды пікір алмасу, әртүрлі материалдарды және кейстерді талдау. Әрбір сабаққа студенттер жоспардағы негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес дайындалуы тиіс (негізгі бөлімдер мен тараулар әрбір сабаққа анықталып отырады). Әрбір сабақтын бас кезінде шағын бақылау жұмысы жүргізіледі, ол өткен дәрісте қарастырылған негізгі ұғымдарға қатысты ашық сұрақтан не болмаса дұрыс/ дұрыс емес типтес сұрақтардан тұрады. Бақылау жұмысқа қатыспаған және кешіккен студент ешқандай балл алмайды.

Негізгі ұғымдар әрбір дәріс барысында түсіндіріледі. Сабақтарға қатысу және негізгі ұғымдарды, анықтамаларымен, түсініктерімен жазу Магистранттардың міндеті. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыспаса, онда кафедрада бекітілген қосымша сабақтың графигі бойынша қосымша сабаққа қатысады.
5. Курс саясаты

Әрбір сабақта магистрант қаралатын материалдарды талқылауға белсенділікпен қатысуы керек. Оның белсенділігі жауап беру сапасы негізінде бағаланады. Жеке жауап беру мен топ құрамында сөз сөйлей қарастырылады.

Магистрантка әрбір аптаға студенттің өз бетімен дайындалуына өздік жұмысы беріледі. Ол эссе немесе реферат түрінде ұсынылады. Сонымен қатар магистранттың оқытушымен бірге жүргізілетін өздік жұмысы беріледі. Онда ол бақылау формасы түрінде немесе сұрақ жауап түрінде жүргізіледі. Магистранттың әрбір аптадағы орындаған жұмыстары пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік сызбасында (4 бөлім Бағалау саясаты) көрсетілген баллдар бойынша бағаланады.

Магистранттарға жазбаша жұмыстарды орындау барысында Шәкәрім университетінің компьтерлерді пайдалануға рұқсат беріледі.

Магистранттар Шәкәрім университетінің кітапханасында жұмыс істеп, кітапхана ережесіне сәйкес кітаптарды үйге алуына болады.

.

6. Бағалау саясаты



Әртүрлі жұмыстар түрлерін бағалау шкаласы және критерийлері

Магистранттардың білімін бағалау шкаласы

Бағаның әріпті эквиваленті

Баға

Балл

Пайыз (%)

A

Өте жақсы

4,00

95-100

A-

Өте жақсы

3,67

90.94

B+

Жақсы

3,33

85-89

B

Жақсы

3,00

80-84

B-

Жақсы

2,67

75-79

C+

Қанағаттандырылған

2,33

70-74

C

Қанағаттандырылған

2,00

65-69

C-

Қанағаттандырылған

1,67

60-64

D+

Өту баллы

1,33

55-59

D

Ең төмен өту баллы

1,00

50-54

F

Ең төмен

0,00

0-49

I

Аяқталмаған

NA




W

Оқудан шығарылған

NA




AW

Әкімшілік үкім бойынша оқудан шығарылған

NA




P

Өтті (қарытынды тестке ған)

NA

0



Бақылау түрлері және апта бойынша баллдарды бөлу

«Менеджмент» пәні бойынша баллдарды бөлу

Апта

Бақылау түрлері

Барлық балл

Ескерту

1

2

3

4

1

Дәріс сабағына қатысуы

4




2

Дәріс сабағына қатысуы

4




3

Дәріс сабағына қатысуы

4







МӨЖ

45

МӨЖ № 1

4

Дәріс сабағына қатысуы

4







МӨЖ

45

МӨЖ №2

5

Дәріс сабағына қатысуы

4







МӨЖ

45

МӨЖ№3

6

Дәріс сабағына қатысуы

4







МӨЖ

45

МӨЖ№4

7

Дәріс сабағына қатысуы

4







МӨЖ

-







Рубежді бақылау

90

Тест

8

Дәріс сабағына қатысуы

4







МӨЖ

45

МӨЖ№5

9

Дәріс сабағына қатысуы

4




10

Дәріс сабағына қатысуы

4







МӨЖ

45

МӨЖ№6

11

Дәріс сабағына қатысуы

4




12

Дәріс сабағына қатысуы

4







МӨЖ

45

МӨЖ№7

13

Дәріс сабағына қатысуы

4




14

Дәріс сабағына қатысуы

4







МӨЖ

45

МӨЖ№8

15

Дәріс сабағына қатысуы

4







МӨЖ

-







Рубежді бақылау

90

Тест




Емтихан

400

Кесте бойынша




Барлығы:

1000







Дәріс сабағына қатысуы

60

Сабаққа қатысу




МӨЖ

360

Эссе. Баяндама




Рубежді бақылау

180

Тест




Емтихан

400

Билет

Әрбір дәріс сабағына қатысқаны үшін 4 баллдан қойылады. Жалпы дәріске қатысқаны үшін 15 аптаға 60 балл берілген. Магистранттардың оқытушылармен өздік жұмысы (МӨЖ) мұнда лектор әрбір дәріс сабағынан кейін студенттерге дәріс тақырыбы бойынша тапсырма береді. Ол талқылау, тапсырма түрінде өтеді. Сол тапсырмаларға 45 балл аралығында қойылады. 7 аптада және 15 аптада Рубежді бақылау жүргізіледі. Онда студенттерден өткен тақырыптар бойынша коллоквиум түрінде алынады, оған 90 баллдан беріледі. Емтиханға 400 балл берілген. Жалпы студент бір семестр бойынша 1000 балл жинау керек.

Берілген тапсырмаларға магистрант уақытында, дұрыс жауап беру қажет.
7.Әдебиеттер

Негізгі

1 Рахимбаев А. Б.и др. Менеджмент : оқу құралы.. – Алматы : Заң әдебиеті, 2006. – 150 б.

2 Сатыбалдыұлы С. Маркетинг және менеджмент негіздері. – Астана : Фолиат, 2007. – 319 б

3 Жакенова Б.и др. Менеджмент негіздері. – Астана : Фолиат, 2007. – 258 б

4 Экономика : 10 томдық. Таймас баспа ұйi. – (Экономика. Әлемдiк классика). Мемлекеттiк сектор, халықаралық бәсеке және менеджмент теориясы. – Алматы, 2006. – Т. 9. – 471 б.

5 Бердалиев К. Менеджмент: лекциялар курсы / К. Бердалиев. – Алматы : Экономика, 2006. – 238 б.



Қосымша

6 Жәкенова Б. Менеджмент негiздерi : (тест тапсыр.жин.) : оқу құралы / Б. Жәкенова, Э. Тәмпiшева, Ж. Слатова. – Астана : Фолиант, 2008. – 92 б.

7 Жәкенова Б. Менеджмент негiздерi:оқулы• [кәсiптiк бастауыш және орта бiлiм беру үйымдарына ұсынылған] / Б. Жәкенова, Э. Тәмпiшева, Л. Мақсатова. – Астана : Фолиант, 2007. – 258 б.

8 Мамыров Н. К. Менеджмент және нарық, 2006. – 134 б.

9 Ахметов К. Е. Менеджмент негiздерi : оқулы. – Актобе-Орал : А-Полиграфия,2006. – 519 б.

10 Рахымбаев А. Б. Менеджмент : оқу құралы /А. Б. Рахымбаев, Б. ОСабатаева, А. Ә. Белгiбаев. – Алматы : Заң әдебиетi, 2006. – 150 б.




Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:




©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет