«Самрўќ-Ќазына» ўлттыќ



жүктеу 0.5 Mb.
бет1/3
Дата07.10.2017
өлшемі0.5 Mb.
түріКодекс
  1   2   3


«Самұрық-Қазына» ұлттық

әл-ауқат қоры» АҚ-ның

20 11жылғы «12» 10

94-п бұйрығымен



БЕКІТІЛГЕН

«Павлодар әуежайы»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

1-бөлім.

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1. «Павлодар әуежайы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес әзірленді және оның атауын, мекенжайын, қалыптасу тәртібі мен органдардың құзыретін, қайта ұйымдастыру шарты мен оның қызметін тоқтату және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа ережелерді анықтайды.


  1. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Павлодар әуежайы» акционерлік қоғамы;

орыс тілінде: Акционерное общество «Аэропорт Павлодар»;

ағылшын тілінде: «Airport Pavlodar» Joint Stock Company.

Қоғамның қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «Павлодар әуежайы» АҚ

орыс тілінде: АО «Аэропорт Павлодар»;

ағылшын тілінде: «Airport Pavlodar» JSC.
3. Қоғамның (Қоғамның атқарушы органының) орналасқан жері: 140001, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Әуежай.
4. Қоғам қызметінің мерзімі шектелмейді.
2-бөлім.

ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ
5. Қоғам акционерлік қоғамның ұйымдастыру-құқықтық нысанында құрылған заңды тұлға болып табылады және өз қызметін осы Жарғыға, Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

Қоғам «Павлодар әуежайы» ашық акционерлік қоғамының құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мирасқоры болып табылады.

6. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелдерде филиалдар мен өкілдіктер аша алады, оларды меншік мүлкі есебінен негізгі және айналымдағы құжаттармен қамтамасыз етуге және олардың қызмет тәртібін белгілей алады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі Қоғам теңгерімінде есепте тұрады.

7. Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметіне басшылық етуді Қоғам Басқармасының төрағасы тағайындайтын тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдардың және өкілдіктердің басшылары Қоғам Басқармасының Төрағасы берген сенімхат негізінде әрекет жасайды.

8. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі мүліктік, экономикалық және қаржылық дербестілік негізінде жүзеге асырылады.

9. Қоғам өзінің Жалғыз акционерінің мүлкінен оқшауландырылған мүлікке ие және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сонымен бірдей Жалғыз акционерде Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның қызметіне байланысты оған тиесілі акциялар құны шегінде шығындар тәуекелін тартады.

Қоғам оған тиесілі мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауап береді.

10. Қоғамның дербес теңгерімі, мемлекеттік және орыс тілдерінде өз атауы көрсетілген мөрі бар.

11. Қоғам мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттер иеленеді және оларды өз атынан жүзеге асырады, соттарда талапкер және жауапкер бола алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа іс-әрекеттерді жүзеге асырады. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және оның шегінде орналасқан банктер мен басқа да қаржы ұйымдарында ұлттық немесе шетел валютасымен шот ашуға құқылы.

12. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелетін өзінің тауарлық белгісі және символикасы, сондай-ақ мемлекеттік, орыс және қажет болған жағдайда басқа тілдерде мөртабандары, фирмалық бланкілері және басқа көрнекілік сәйкестендіру құралдары бар.

13. Қоғам мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқығына ие болды.

14. Қоғам бағалы қағаздарды шығара алады және оларды орналастыра алады, бағалы қағаздарды сатып алады және де өзінің қаржылық тәуекелін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен туынды қаржылық жолдар арқылы сақтандыра алады.

15. Қоғам белгіленген тәртіппен уәкілетті мемлекеттік органдарға қаржылық, салықтық және статистикалық есептілікті ұсынады.

16. Қоғамның әрекеті нәтижесінде Қоғам қоршаған ортаны пайда болатын ластанулардан және басқа да зиянды әрекеттерден қорғауға жауапкершілік алады.

17. Қоғам қызметкерлердің еңбегін қорғауға және Қоғам нысандарының өртке қарсы қауіпсіздігіне жауапты болады.
3-бөлім.

ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛЫҚ ҚҰЖАТТАРЫ
18. Осы Жарғы Қоғамның құрылтайшылық құжаты болып табылады.

19. Барлық мүдделі тұлғалар Қоғамның Жарғысымен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен таныса алады.



4-бөлім.

ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ
20. Қоғам қызметінің мақсаттары:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен халықаралық стандарттарға сәйкес әуе кемелеріне, жолаушыларға, қол жүктерге, пошта мен жүктерге тұрақты, қауіпсіз және тиімді қызмет көрсетуді қамтамасыз ету;

2) табыс алу болып табылады.

21. Көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін Қоғам мынадай қызмет түрлерін:

1) инфрақұрылымды жоспарлы және кешенді дамыту;

2) құрылыстарды, құрылғылар мен техникалық құралдарды жұмыс істейтін күйде ұстау;

3) сыртқы экономикалық байланыстарды қамтамасыз ету;

4) азаматтық әуе кемелерін, жолаушыларды қабылдау, шығару және оларға қызмет көрсету, қол жүкті, поштаны өңдеу, оларды тексеріп қарау және бақылау;

5) әуеайлақ, әуежай, аэронавигация объектілерін ұстау, жөндеу және пайдалану;

6) әуежайдың авиациялық қауіпсіздік қамтамасыз ету, бақыланатын аймақта бақылау өткізу режимін қамтамасыз ету және оларды өртке қарсы қамтамасыз ету;

7) азаматтық әуе кемелерінің ұшуын жарық түсіру-техникалық қамтамасыз ету және әуежай, әуеайлақ және аэронавигация объектілерін энергиямен жабдықтау;

8) азаматтық әуе кемелерін, әуежай объектілері мен қызметтерін жанар-жағармай материалдарымен және арнайы сұйықтықпен қамтамасыз ету, олардың сапасын бақылау;

9) пайдаланушыларға азаматтық әуе кемелерін және басқа да тұтынушыларға арнайы автокөлік құралдарын беру;

10) әуежайларда және азаматтық әуе кемелерінде жолаушыларды, экипаждарды тағаммен қамтамасыз ету;

11) азаматтық авиация саласында қажетті деректермен жолаушыларға, экипаждарға, халыққа ақпараттық-анықтамалық қызмет көрсету;

12) мүлік пен қызметкерді, оның ішінде тасымалдау кезінде күзетпен қамтамасыз ету;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негізгі мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік беретін өзге қызмет.

22. Егер қызметтің қандай да бір түрін, оның ішінде жоғарыда атап өткендерді жүзеге асару үшін құзыретті органның рұқсаты (лицензия, сертификат) не тіркеу және/немесе халықаралық органдардың рұқсаты қажет болған жағдайда, Қоғам қызметтің осы түрін Заңнамада белгіленген тәртіппен тиісті рұқсат (лицензия, сертификат) алғаннан кейін жүзеге асырады.


5-бөлім.

ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ
23. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы Қоғамның жалғыз акционері болып табылады.

24. Қоғам мен Жалғыз акционер арасындағы мәмілелер мен қарым-қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберінде жай коммерциялық негізде жүзеге асырылады.


6-бөлім.

ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ

ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
25. Жалғыз акционердің:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен және талаптарда дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпараттар алуға, оның ішінде Қоғамның Жалғыз акционері анықтаған немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға, сондай-ақ аффилиирленген ұйымдар бөлінісінде Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты сұрауда белгіленген мерзімде немесе Қоғамға сұраныс түскен күннен бастап он күннен кешіктірмейтін мерзімде алуға;

Қоғамның режимді бөлімшелерінде мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерге қол жеткізу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

4) тіркеушіден немесе атаулы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын көшірмелерді алуға;

5) Қоғамның Директорлар кеңесін сайлауға;

6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;

7) Қоғамды таратқан кезде мүліктің бір бөлігін алуға;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен акцияларды немесе Қоғамның акциясына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алуға;

9) Қоғамның органдары Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Жарғының нормаларын бұзатын іс-қимылдар жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

10) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

11) Аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін өз есебінен жүргізуді талап етуге.

12) өз құқықтарын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтемақы алуға;

13) Қоғамның өкілеттерімен Жалғыз акционердің негізгі құқықтарын және корпоративтік басқару саясатын талқылауға құқығы бар.

Осы тармақта көзделген Жалғыз акционердің құқықтары жеткілікті болып табылмайды. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес басқа да құқықтарды пайдалана алады.

26. Қоғамның Жалғыз акционері:

1) Қоғам акцияларын ұстаушыларының тізбесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы тіркеушіні және Жалғыз акционерге тиесілі акциялардың атаулы ұстаушыны 10 (он) күн ішінде хабардар етуге;

2) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияларын құрайтын қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;

3) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңнамасында көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

Қоғам мен тіркеуші осы Жарғының 28-тармағының 1) тармақшасында белгіленген талаптарды Жалғыз акционердің орындамауы салдарына жауапты болмайды.

Директорлар Кеңесі мен Басқарма Қоғамның қызметінде жоспарланған өзгерістерді негіздеуге және Жалғыз акционердің құқықтарын қорғау мен сақтаудың нақты саясатын ұсынуға міндетті.
7-бөлім.

АҚПАРАТ БЕРУ ЖӘНЕ

ҚҰЖАТТАРДЫ САҚТАУ ТӘРТІБІ
27. Қоғам Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты тиісті фактілер пайда болған сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Жалғыз акционердің назарына жеткізуге міндетті.

28. Мыналар:

1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекіту, қаржы нарығы және қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) Қоғамның ірі мәмілелері және жасау кезінде Қоғамның мүддесі болатын мәмілелерді жасасуы;

4) Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

5) қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның лицензия алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензияларының әрекетін тоқтата тұру немесе тоқтату;

6) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

7) Қоғамның мүлкіне тыйым салу;

8) нәтижесінде теңгерім құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

9) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапқа тартылуы;

10) Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғауы;

11) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

12) Тапсыру кепіл ( қайта кепілдену ) мүліктің қоғамдар соманы, құрастырушыны бес және көбірек пайыздардың активтердің қоғамдар

13) Қоғамның Жарғысына сәйкес Жалғыз акционердің мүддесін қозғайтын өзге де ақпарат Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесін қозғайтын ақпарат болып табылады.

Қоғамның қызметі туралы және Қоғамның өзге бұқаралық ақпараты Қоғамның интернет желісіндегі ресми корпоративтік веб-сайтында немесе Республикалық баспасөз басылымдарында жарияланады.

29. Қоғам Жалғыз акционерінің өзінің талабы бойынша Қоғам Жарғысының 28-тармағында көзделген құжаттардың көшірмелерін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде оған беруге міндетті.

Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат Жалғыз акционерге Қоғаммен азаматтық істің корпоративтік дауы бойынша сәйкес сот хабарламасын алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күн ішінде ұсынылуы тиіс.

30. Қоғам жалғыз акционерді шаруашылық-қаржылық қызметі туралы және оның нәтижесі туралы Қазақстан Республикасының заңамасы талаптарына сәйкес нақты мәліметпен қамтамасыз етеді. Акционерлік капитал (акциялар) саласындағы мәмілелер Жалғыз акционер үшін таза және негізделген болу керек. Жалғыз акционер Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраныс жүгінуге және сұраныста белгіленген мерзімде немесе 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей дәлелді жауап алуға құқылы.

31. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғалары бойынша осы тұлғалар ұсынылған мәлімет негізінде есеп жүргізеді.

32. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін бағалы қағаздар нарығының реттеуі мен қадағалауын жүргізетін мемлекеттік органға оның белгілеген тәртібімен ұсынады.

33. Жалғыз акционер мен Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті аффириирлік туу жағдайында 7 (жеті) күн аралығында ұсынады.

34. Егер бұрында Жалғыз акционермен немесе Қоғамның лауазымды тұлғасымен тұлға аффилиирленген ретінде белгіленіп қазіргі кезде ондай болмаса, онда Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы Қоғамды бес күн арасында хабардар етеді.

35. Аффилиирленген тұлғалар бойыша мәлімет Қоғамға бағалы қағаздар нарығының реттеуі мен қадағалауын жүргізетін мемлекеттік органмен сәйкес бекітілген нысаны бойынша ұсынылады.

36. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар, Қоғамның атқарушы органының орналасқан мекенжайы бойынша барлық қызмет мерзімінде Қоғамның сақталуына жатады. Сақталуға келесі құжаттар жатады:

1) Қоғамның Жарғысы, Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) Жалғыз құрылтайшының шешімі, жалғыз құрылтайшының шешіміне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

3) Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;

4) Қоғаммен қызметтің қандай да бір түрін немесе қандай да әрекет жасалуына лицензиялары;

5) Қоғамның теңгерімінде есепте тұрған мүліктің құқығын растайтын құжаттар;

6) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспекті;

7) Қоғамның бағалы қағаздары шығуын растайтын, бағалы қағаздардың күшін жою және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы құжаттар.

8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

9) оларға қатысты қоса берілген материалдары бар Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі;

10) директорлар Кеңесі отырысының хаттамалары (сырттай отырысының шешімі) директорлар кеңесінің күн тәртібі бойынша материалдар;

11) Басқарма отырысының хаттамалары;

12) корпоративтік басқару Кодексі.

37. Қоғам мүдделілігі бар мәмілені жасасуға ұмтылмайды. Егер ондай мәміле жасаса, Қоғам сәйкестік мәміле туралы және Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты ашады.


8-бөлім.

ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА

ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ
38. Қоғам жай акцияларды шығарады. Жай акциялар Жалғыз акционерге Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін шешімдерді қабылдауға құқық береді. Қоғамда таза кіріс болған кезде дивидендтер алуға және де Қоғам таратылған кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен жарты мүлігін алуға құқылы.

39. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

40. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізуді Қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол Қоғамның аффилиирленген тұлғасы және оның аффилиирленген тұлғалары болмауға тиіс.

Қоғамның сатып алған меншік акциялар туралы мәліметтер міндетті түрде бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізіліміне енгізілуге жатқызылады.

41. Акцияларды ұстаушылардың тізілімінен көшірмелер Жалғыз акционердің қол қойылған және толық төленген акцияларға құқығын растайтын құжаттар ретінде жүреді.

42. Қоғам өз орналастырған акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда ғана кепілге қабылдайды.

43. Қоғамның акцияларын кепілге салу құқығы осы Жарғының ережелерімен шектелмейді немесе жойылмайды.

44. Қоғам Жалғыз акционерге орналастырылатын бағалы қағаздарды сатып алу туралы жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарлайды.

45. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі бойынша Қоғам қызметі үшін қаражат тарту мақсатында облигациялар шығаруға құқылы. Облигация иеленушілердің Қоғамды басқаруға қатысу құқықтары жоқ.

46. Облигацияларды шығару тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасымен реттеледі.

47. Қазақстан Республикасының заңнамасында реттелмеген акциялар мен облигацияларды шығарудың, олардың қозғалысы мен есепке алудың басқа да мәселелері Қоғамның Жалғыз акционерлері немесе Қоғамның директорлар кеңесімен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды шығару туралы шешім қабылдаған кезде анықталады.
9-бөлім.

ҚОҒАМНЫҢ ТАЗА КІРІСІН БӨЛУ ТӘРТІБІ.

АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР
48. Қоғамның таза кірісі салықтарды және бюджетке басқа міндетті төлемдерді төлегеннен кейін Қоғамның билігінде қалады, оның бір бөлігі дивидендтерді төлеуге бағытталады, қалған бөлігі Қоғамның дамуына немесе Жалғыз акционердің шешімімен көзделген өзге мақсаттарға бағытталады.

Таза кірістің бөлінуі Жалғыз акционер мен Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітілгеннен кейін жүзеге асырылады.

Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу ақшамен, ал Жалғыз акционердің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам шығаратын бағалы қағаздармен жүргізіледі.

Жалғыз акционер шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешімді бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялай отырып, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

49. Дивидендтерді:

1) меншік капиталдың мөлшері теріс немесе егер Қоғамның меншік капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болған кезде;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетінің болмау немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не болмаса акциялар бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде Қоғамда көрсетілген белгілер пайда болса, есептеуге болмайды.

50. Қоғам дивидендтердің уақтылы төленуін Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамасына сәйкес жауапкершілік тартады.


10-бөлім.

ҚОҒАМНЫҢ АУДИТІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ
51. Қоғам жыл сайын уәкілетті орган белгілеген мерзімде ұластырылмаған жылдық қаржылық есепті және аудиторлық есепті бұқаралық ақпарат құралдарына жариялап отыруға міндетті.

Қоғам өзге де қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалады және оны Жалғыз акционерге берген күнге дейін отыз күннен кешіктірмей Қоғамның Директорлар кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады.

Басқарма талқылау және бекіту үшін аудит қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өткізілген аудит бойынша Жалғыз акционерге өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті тапсырады. Қаржылық есептіліктен басқа Басқарма Жалғыз акционерге аудитор ұсынымдарын (басшылыққа хат) қоса алғанда, аудиторлық есепті береді.

52. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүргізеді.

53. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің дұрыстығын, сондай-ақ ағымдағы іс жағдайын тексеру және растау үшін Қазақстан Республикасы заңнамасында және Жалғыз акционер шешімінде белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік және аудит халақаралық стандарттарына сәйкес Қоғам қаржы жылының қорытындысы бойынша оның аяқталуынан 90 күннен кешіктірілмейтін мерзімде жыл сайын аудит жүргізуге міндетті.

Қоғамға аудит Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте, Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Егер Қоғамның Басқармасы Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен белгіленуі мүмкін.

Қоғамда аз дегенде бес жылда бір аудиторлық ұйымның аустырылуы болады.

54. Аудит бойынша Комитет, ішкі аудит қызметімен бірге іс-шаралардың жүйесін талқылау керек. Сол арқылы қоғамның қызметкерлері қаржылық сұрақтардың немесе басқа да сұрақтардың сәйкес еместігіне қатысты мәселелерді талқылау.

Аудит бойынша Комитеттің мақсаты, ішкі аудит қызметімен бірге сондай сұрақтарды талқылау бойынша және сәйкестік іс-шаралар қолдану жүйесін құрастыру.

55. Басқарма ұсынылған қаржылық ақпараттың толықтығы мен нақтылығы үшін жауапты.


11-бөлім.

ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ
56. Қоғамның органдары:

жоғары органы – Жалғыз акционер;

басқару органы – Директорлар кеңесі;

атқарушы органы – Қоғам Басқармасының төрағасы басқаратын Басқарма;

Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау саласында бағалауды, тәукелдерді басқаруды, корпоративтік басқару саласында құжаттарды орындауды және қызметін жетілдіру мақсатында консультация беруді жүзеге асыратын органы – Ішкі аудит қызметі болып табылады.
12-бөлім.

ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗІРЕТІ
57. Қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасының Заңнамасымен және Осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер жеке қабылданады және жазбаша түрде ресімдеуге жатады.

58. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер кіреді:

1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) корпоративтік басқару Кодексін, сондай-ақ оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамның жариялаған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акциялар түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның дивидендтік саясатын бекіту;

5) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның Төрағасын, мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

7) Басқарма Төрағасы өкілеттігін тағайындау және мерзімнен бұрын тоқтату, осы шешімнің Қоғам директорлар кеңесінің қарастыруына шығару;

8) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау және аудиторлық ұйымның қызмет көрсетуіне төлеу мөлшерін айқындау;

9) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

10) Қоғамның есептік қаржылық жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту;

11) Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 22-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар болған кезде, Қоғамның жай және артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

12) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы басқа да заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

13) Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес сатып алған кезде олардың құнын анықтауын өзгерту әдістемесін бекіту;

14) Қоғамның лауазымды тұлғасының кінәсі бойынша Қоғамға келтірілген шығынды өтеу туралы Қоғамның сотқа арыз жазу туралы шешім қабылдауға;

15) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы мәліметті ұсыну тәртібін анықтау, сонымен бірге, егер Қоғам Жарғысымен ондай тәртіп реттелмесе бұқаралық ақпаратты анықтау;

16) «Алтын акция» енгізу мен жою;

17) Қоғамның жылдық есебін бекіту

18) Қоғамның бағалы қағаздарының айырбастау тәртібі мен шартын, сон дай-ақ олардың өзгерісін анықтау;

19) қызметтік жеңіл автомобильдердің тиістілік нормативтері мен әкімшілік аппаратын орналастыруға алаң нормасын анықтау;

20) Қоғамның іссапарларға жіберілетін қызметкерлерінің шығындарының орнын толтыру шарттары мен тәртібін анықтау;

21) ұялы байланысты пайдалану құқығын қызметкерлерге беру кезінде Қоғамның қаражаты есебінен өтелетін шығыстырдың лимиттерін, өкілдік шығыстардың лимиттерін анықтау және акционердің шешімі бойынша басқа да лимиттерді анықтау;

22) шешімдер қабылдауға «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында және Қоғамның Жарғысында Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер жатады.

59. Егер Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзіретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, Қоғамның лауазымды адамдарының және қызметкерлерінің құзіретіне беруге болмайды.

60. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.




Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет