„селско, горско и воднос топанствожүктеу 16.58 Kb.
Дата16.06.2018
өлшемі16.58 Kb.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане от повърхностни води на река Янтра за напояване на трайни насаждения в земеделски земи в землището на с. Белцов, с. Новград, общ. Ценово и землището на гр. Бяла “

СЪОБЩЕНИЕ


по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя „СИП-2000” ООД инвестиционно предложение за „Водовземане от повърхностни води на река Янтра за напояване на трайни насаждения в земеделски земи в землището на с. Белцов, с. Новград, общ. Ценово и землището на гр. Бяла“ е свързано с осигуряване на вода за напояване на съществуващи трайни насажения, в следните имоти:

- лешникови насаждения с обща площ 78,182 дка в поземлен имот с № 000852 в землището на гр. Бяла;

- лешникови насаждения с обща площ 100 дка в поземлен имот с № 000301 в землището на с. Новград, общ. Ценово;

- лешникови насаждения с обща площ 10 дка в поземлен имот с № 092004 в землището на с. Белцов, общ. Ценово;

- лешникови насаждения с обща площ 14 дка в поземлен имот с № 086017 в землището на с. Белцов, общ. Ценово;

- лешникови насаждения с обща площ 2 дка в поземлен имот с № 092012 в землището на с. Белцов, общ. Ценово;

- лешникови насаждения с обща площ 2 дка в поземлен имот с № 092013 в землището на с. Белцов, общ. Ценово.

Водовземането ще се извършва чрез водоноски, сезонно, от три броя точки за повърхностно водовземане от река Янтра.

Заявеното инвестиционно предложение самостоятелно попада в обхвата на Приложение 2, т. 1 „селско, горско и воднос топанство”, буква „в” – „мелиоративни дейности в селското стопанстов, включително напояване и пресушаване на земи” към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 2840/11.08.2017 г.Копие на писмото е изпратено в БДДР, Община Бяла, Община Ценово, Кметство с. Белцов и Кметство с. Новград
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014
YIP 2014 -> "Туризъм и отдих"
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 2553/11. 08. 2017 г
YIP 2014 -> За инвестиционно предложение за „
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 2480/18. 05. 2015 г
YIP 2014 -> Съобщение по чл. , ал на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. , ал на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Заседание на комисията по Наредба №22/10. 02. 2006 г., както следва: Имот с номер 000059 в землището на с. Чудомир, общ. Лозница, с начин на трайно ползване
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао ао-3816-1/21. 08. 2018г
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 4172/13. 08. 2015 г


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет