Шымкент 2010 Құрметті студенттер!жүктеу 1.81 Mb.
бет11/12
Дата24.09.2017
өлшемі1.81 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Модульдың атауы:

«Автотракторларда пайдалану материалдары»

Модульдың қысқаша атауы


АТПМ

Тақырыпша

-

Оқу шаралары / оқу пәндерінің курстары

Дәрістер, зертханалық сабақтары,СӨЖ, ОСӨЖ

Семестр:

7 семестр

Модульға жауапты:

Жұманов А.

Доцент/оқытушы

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша

Оқу жоспарымен келістіру
Оқу түрі /академиалық сағаттар саны

Дәрістер–15 сағат

Зертхана сабақтары-30 сағат

ОСӨЖ-45 сағат., СӨЖ-45 сағат


Еңбек сиымдылығы

Барлығы -135 сағат,

Кредиты/сынақ бірліктері

3 ЕСТS

Модуль шегінде оқуға қабылдау шарттары

Курстың пререквизиті: «Автомобильдер мен тракторлар», «Машина пайдалану», «Іштен жану қозғалтқыштары»

Білім беру мақсаты /біліктілік

Берілген пәнді оқытудың мақсаты қазіргі заманғы пайдалану материалдары (отын, майлау материалдары, арнайы сұйықтар, металл емес материалдар) сапасына қойылатын пайдалану-техникалық талаптарының күрделі кешенін, олардың іштен жану қозғалтқыштарының, трансмиссия агрегаттары мен басқа құрылымдық бөлшектердің сенімділігі мен ұзақмерзімділігіне, сондай-ақ пайдалану материалдарын қолданып техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыруға әсерін ескере отырып еркін меңгеру үшін студенттерде білім мен дағдыны қалыптастыру болып табылады.

Мазмұны

Дәрістің мазмұны:

Бензин

Бензин сапасына қойылатын талаптар. Отын багінен қоспа жасау жүйесіне беріліге және қоспа жасауға әсер ететін бензин қасиеттері. Детонациялық тұрақтылық. Бензинныі детонациялық тұрақтылығын бағалау әдістері.

Бензинге қоспалар, детонацияға қарсы қоспалар және олардың әсер ету механизмі. Бензиннің тұрақтылығы, бензиндердің коррозиялық агрессивтілігі. Бензиндер арналған отандық және халықаралық стандарттар.

Дизель отындары

Дизель отындарының сапасына қойылатын талаптар. Үзіліссіз беруді қамтамасыз ететін қасиеттері. Дизель отындарының төменгі температуралық қасиеттері. Қысқы уақытта дизельдерді қосуды жеңілдететін сұйықтар мен құрылғылар көмегімен қозғалтқыштарды қосу. Дизель отындарының өздігінен тұтануы. Өздігінен тұтануды бағалау әдістері. Цетан санының дизель жұмыс үрдісіне әсері. Отынның химиялық тұрақтылығы. Дизель отындарының коррозиялылығы. Сақтау және тасымалдау кезінде отын сапасының өзгеруі. Дизель отындарына қосылатын қоспалар.Газтәрізді отындар

Көлікте газ тәрізді отындардың қолданылуы. Газ тәрізді отындардың жіктелуі. Қозғалтқыштар үшін арналған газ тәрізді отындарға қойылатын талаптар. Сұйылтылған және сығымдалған газдардың қасиеттері.Мотор майлары

Мотор майларына қойылатын талаптар. Май сапасының негізгі физикалық-химиялық көрсеткіштері. Майлардың ескіруінің теориялық негіздері. Майлардың күйе қабатының, лактың және тұнбаның түзілуіне бейімділігі. Майлардың химиялық тұрақтылығы және жуу қасиеттері. Мотор майларының сапсын арттыратын қоспалар. Мотор майларының жіктелуі және түрлері. Мотор майларын қолдану бойынша ұсыныстар.Трансмиссия агрегаттарына арналған майлар

Трансмиссия агрегаттарында майлардың жұмыс істеу ерекшеліктері. Трансмиссия майларына қойылатын талаптар. Майлардың қасиеттері. Трансмиссия майларыны қоспалар және олардың әсер ету механизмі. Трансмиссия майларының жіктелуі және маркалары.Пластикалық майлар

Пластикалық майлардың атқаратын функциялары. Оларға қойылатын талаптар. Пластикалық майларды алу әдістері. Қолданылатын қоюландырғыш түріне байланысты майларды жіктеу. Майлардың негізгі пайдалану қасиеттері және оларды бағалау әдістері. Пластикалық майлардың белгіленуі және оларды қолдану бойынша ұсыныстар.Салқындату сұйықтары

Салқындату сұйықтарына қойылатын талаптар және олардың егізгі физикалық-химиялық қасиеттері. Салқындату сұйықтарының түрлері. Су салқындату сұйығы ретінде. Судың қаттылығы туралы түсінік. Төмен температурада қататын салқындату сұйықтары, негізгі қасиеттері, белгіленуі, қолдану, ауыстыру бойынша ұсыныстар.Тежеу жүйесіне арналған сұйықтар

Тежеу жүйесінің гидравликалық жетегіне арналған сұйықтар, оларға қойылатын талаптар және пайдалану қасиеттері. Тежеу жүйесі сұықтарының белгіленуі және түрлері.Консервациялық материалдар

Мақсаттары мен қолданылуы. Түрлері және қолдануға ұсыныстар.Пластикалық материалдар (пластмассалар)

Пластмассалардың жіктелуі және құрамы. Термопластикалық және термореактивтік пластмассалар. Негізгі физикалық-химиялық қасиеттері.Бояу материалдары

Бояу материалдарының мақсаттары, негізгі қасиеттері. Құрамы және мақсаты бойынша жіктелуі және белгіленуі.Желімдеу материалдары

Желімдіу материалдары туралы түсінік. Желімдер түрлері. Көлік құралдарында желімдеу материалдарын қолдану ерекшеліктерә және олардың белгіленуі.Резиналар, қаптау, нығыздау және тұйықтау материалдары

Шина жасауға арналған резиналардың сапасына қойылатын талаптар мен сапасының негізгі көрсеткіштері. Көлікте қолданылатын қаптау, нығыздау және тұйықтау материалдары.

Зертханалаық сабақтар:

Бензиндерді және дизель жанар майларын сыртқы белгісі бойынша бағалау және сілтілер мөлшерін талдау;

Бензиннің және дизель жанар майының тығыздықтарын анықтау;

Бензиннің және дизель жанар майының кинематикалық тұтқырлығын анықтау;

Жанар майдың фракциялық құрамын анықтау;

Дизель жанар майының күңгірттену және қату температураларын анықтау;

Жабық ыдыста дизель жанар майының ұштану температурасын анықтау;

Мотор майының тұтқырлығын анықтау;

Майлау майының тамшы таму температурасын анықтау;

Ашық ыдыста майдың ұштану температурасын анықтау;Оқу қызметінің нәтижесі / қорытынды бақылау түрі

Пәнді оқыту нәтижелері ағымдағы бақылаулар, қорытынды бақылау - емтихан кезінде анықталады.

Оқытудың техникалық және электрондық құралдары

Пайдалану материалдарын алу және жіктеу бойынша плакаттар жиыны, сынақ жұмыстарын жүргізуге арналған пайдалану материалдарының үлгілері

Әдебиеттер

 1. Дауренбек Н.М. Отындар мен жағар материалдардың пайдалану қасиеттері. Оқу құралы. – Шымкент, ОҚМУ. 2007.

 2. Н.Б. Кириченко. Автомобильные эксплуатационные материалы. – Москва, ИЦ «Академия», 2007.

 3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы. Учебник для ВУЗов. – М.:Транспорт, 1986г. – 279 с.

 4. Терентьев Г.А., Тюков В.М., Симальф Ф.В. Моторные топлива из альтернативных сырьевых ресурсов. – М.:Химия, 1989г.
Пәннің аталуы

Радиоэлектроника практикумы

Қысқартылған атауы
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.

Дүйсенбаев К.А.

Доцент / оқытушы:

П.ғ.д., профессор

Жұмыс тілі

қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

ПД

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, практикалық–30,ОСӨЖ–45,СӨЖ–45.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Математика 1», «Математика 2 пәндері.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі
Мазмұны

Лабораториялық жағдайда радиотехникалық эксперимент жүргізу әдістемесі және оны ұйымдастыру. Эксперимент нәтижесінде алынған шамаларды өңдеу. Жартылай өткізгіштерді зерделеу.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері


Пәннің аталуы

Киімді көркемдеп сәндеу

Қысқартылған атауы
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 4,5

Оқытушының Т.А.Ә.

Жолдасбекова С.А.

Доцент / оқытушы:

П.ғ.д., профессор

Жұмыс тілі

Қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

ПД

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, практикалық–30,ОСӨЖ–45,СӨЖ–45.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Математика 1», «Математика 2 пәндері.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі
Мазмұны

Қазіргі заман талабына сай, тұтынушылардың сұранысын қанағаттандыру мақсатында киім үлгілерін әзірлеу, киімді көркемдеп сәндеу негізімен, құралдарымен, қасиетімен, ережелері және заңдылықтарымен таныстыру.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттерді тұтынушылардың сұранысын қанағаттандыру мақсатында киім үлгілерін әзірлеу, киімді көркемдеп сәндеу негізімен, құралдарымен, қасиетімен таныстыру, емтихан тапсыру
Пәннің аталуы

САПР технология

Қысқартылған атауы
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.

Узахова А.С.

Доцент / оқытушы:
Жұмыс тілі
Оқу жоспарымен сәйкестігі
Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, лаборатроия–30,ОСӨЖ–45,СӨЖ–45.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Кимімді АЖЖ, Тігін бұйымдарының технологиясы,

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

АЖЖ – көбіне өндіріс орындарында бұйымдарда топтап шығару барысында тиімді келеді. Мұғалім оқушылардың өзін-өзі тану мүмкіндігін кәсіпкер әлемін оқып үйренуін, кәсіптік бейімділіктерін айқындау үшін тәжірибе элементтерін қалыптастыруды қамтамасыз ету, еңбек объектілерін, сәндік қолданбалы өнер негіздерін жаңа дизайн талаптарына сай әсемдей білуге үйрету. Жоба жұмыстарын жасауды ңтехникалық-технологиялық талаптарын толық меңгеру.

Мазмұны

Лекция сабақтары:

1-модуль. Тігін өндірісінің автоматты жобалау жүйесіне жалпы сипаттама.

1. Кіріспе. Тігін бұйымдарын автоматтау жобалау жүйесін құру негіздері.

2. Тігін бұйымдарын автоматты жобалау жүйесінде ақпараттық технологиялық құралдарын қолдану ерекшелігі.

3. Антропометриялық сәйкестіктерді эргономикалық көрсеткіштер арқылы бағалау және бақылау. Динамикалық сәйкестік.

4. Киімді автоматты жобалау жүйесі арқылы әзірлеу.

5. графикалық символдық бейнелер. Символдық бейнелерге тігін бұйымдарын технологиялық жүйелілікпен өңделуін граф арқылы талдау жасау.

6. Киімнің импрессивті тәсілін АЖЖ арқылы бейнелеу.

2-модуль. Ақпараттық негізде басқарылатын тігін машиналары.

8.9. Эскизді ЭЕМ көмегімен жобалау. Компьютердің технологқа көмегі.

10.11. Киімдерді автоматты жобалау жүйесінің негізінің әдістері.

12.13. Автоматты басқарылатын тігін машиналары. Микропроцессордың тігін машинасын басқаруы. Тігіншінің автоматтандырылған жұмыс орнының құрылымы.


Лабораториялық сабақ:

  1. Чебышев торы бойынша киім бөлшектерін конструкциялау және антропометриялық сәйкестіктерді бақылау.

  2. Иықты бұйым бөлшектерінің конструктивті сызықтарының атаулары.

  3. тігін бұйымдарын конструкциялаудың қарапайым тәсілі (В.П. Филимонова әдісі)

  4. Реглан жеңді бұйымның негізгі үлгісінің сызбасын Филимонова әдісі бойынша тұрғызу.

  5. Қалпақты бұйымның негізгі үлгісінің сызбасын Филимонова әдісі бойынша тұрғызу.

  6. Тігін бұйымдарын өңдеу жүйелілігінің құрылымдық логикалық моделін түзу.

  7. Киімнің импрессивті тәсілін символикалық бейнелер арқылы тігін бұйымдарын технологиялық жүйелілікпен өңделу графын жасау.

  8. Тігін бұйымдарын өңдеу жүйелілігінің құрылымдық логикалық моделін түзу

  9. Corel DRAW бағдарламасындағы саймандар тақтасында ою-өрнектерді салу . Бизье бұрышы бойынша компьютерде ою салу.

  10. Corel DRAW бағдарламасында түстер палитрасымен жұмыс жасау.

  11. Ақпараттық бағдарламалы тігін машиналарында жұмыс жасау BERNINA bernette – 180 с.

  12. Ақпаратты негіздебасқарылатын BERNINA bernette – 180 с. Тігін шиналарының іске қосылуы. Сәндік тігістер.
Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Тігін бұйымдарын автоматты жобалау жүйесін құру негіздерін менгереді, АЖЖ мақсаттары мен міндеттері объектіні жобалаудың маршрутын анықтайды. Жобалау процедурасын; Автоматты ережелерін; Диалогтық ( интерактивті( ереже. АЖЖ құрылымын; АЖЖ қамтамасыз ету түрлерін; Corel DRAW бағдарламасында Бизье бұрышына ою-өрнек элементтерінің сигменттерін салуды үйренеді.

Емтихан

Пән атауы

Автомобильдердегі және тракторлардағы электроника жүйесі

Қысқартылған атауы

АТЭ

Оқу шаралары

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

7 семестр

Оқытушының аты, жөні

Пошаев Д.Қ.

Доцент

П.ғ.к., доцент

Жұмысшы тілі

қазақша

Оқу жопарына қатынасы

Базалық пәндер

Оқыту түрі/акад.с ағ.саны

Күндізгі. Лекция-15, практикалық -30, ОСӨЖ -15, СӨЖ-15

Еңбек сиымдылығы

75 сағат

Кредиттер

3

Модуль мөлшеріндегі оқытуға қабылдау шарты

Пререквизиттер: физика, математика, технология , электротехника, электроника және автоматика негіздері

Білім беру мақсаты/

құзырлылығыПәндерді оқып үйренуде, автомобиль ісі бойынша: Электр жабдықтары, электротехникалық ток көздері олардың жүмысы; электр тізбектері, олардың орындалуы, электролиз заңдары электромагнитизм зандары; айнымалы ток, электрмашиналары, генератор, двигателъ жұмыс принципі; электролиз, реакция жүру процесі; диод, оның жұмысы, схеманың орындалуы; Транзисторлар, олардың жалғану схемалары, радио қабылдағыштар; электрондық кілттер жөнінде лекция сабақтары барысында ақпарат беріледі, практикалық жұмыстар негізінде оларды меңгеру жүзеге асырылады.


Мазмұны

Автомобиль генераторларының жұмысы Кернеу реттегіштер. Кернеуді реттегіш реленің қызметі. Кернеу реттегіштеріндегі жөне транзисторлы реле-лердің типтері мен қүрылысы.

Реттегіш релелердегі кездесетін ақаулар. Қозғалтқыш жүргізу жүйесі. Стартерлердің қүрылысы және олар-дың сипаттамалары . Жарықтандыру жөне жарықпен сигнал-дау жүйесі. Жарық беру және жарықпен сигнал-дау приборлары.

Оталдыру жүйесі Түйіспелі оталдыру жүйесіндегі аппарат-тардың құрылымы және жүмыс істеу принципі. Түйіспелі — транзисторлы және түйіспесіз — транзисторлы оталдыру жүйелері. Оталдыру жүйелерінің жүмыс сипаттамалары. Оталдыру жүйесінің негізгі ақаулары . Қосымша электро-техникалық және элек-трондық жабдықтар. Автомобильдердің эле-ктротехникалық және электрондық жабдық-тарын диагностикалау приборлары

Практикалық жұмыстар: 1. Электрмен жабдықталу жүйесін зерделеу. Аккумулятор. Генератор.Қондырғылар.

2.Стартерлер. 3.Айнымалы ток генераторы. 4.Реле-реттегіш.

5.Түйіспелі оталдыру жүйесін зерделеу. 6. Үзіп-таратқыш
7.Орталық қүлып жүйесі.8. Электрлік жүргізу және бақылау приборлары


Оқу әрекетінің нәтижесі

электрлік, электротехникалық құралдардың жұмысына негізделген заңдардың мазмұнын; электрлік, электротехникалық құралдардың жұмыс істеу принципін; приборлардың сиаптамаларын; схемаларда , приборларда кездесетін ақаулардың себеп-салдарларын және оларды

жою тәсілдерін меңгеруі тиіс.


Пәннің аталуы

Электроөлшеу және ӨҚ

Қысқартылған атауы
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 4,5

Оқытушының Т.А.Ә.

Дүйсенбаев К.А.

Доцент / оқытушы:

П.ғ.д., профессор

Жұмыс тілі

қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

ПД

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–30, практикалық–15,ОСӨЖ–45,СӨЖ–45.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Математика 1», «Математика 2 пәндері.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі
Мазмұны

Өлшеу әдістері. Жалпы мағлұматтар мен классификациясы. Магитті электрлі өлшеу механизмдері, Электродинамикалық приборлар. Сандық өлшеу приборларын тұрғызудағы негізгі принциптер.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлеріПәннің аталуы

«Кілем және гобелен тоқу негіздері»

Қысқартылған атауы

КжГТН

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

7

Оқытушының Т.А.Ә.

Изтилеуова Азиза Шамекқызы

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Каз.

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Профильдік пән

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Лекция -15 сағат, Практикалық жұмыс -30 сағат, СРСП -45 сағат, СРС- 45 сағат

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы:135-сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3-кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиті: «Кілем және гобелен тоқу негіздері» пәнін оқыу барысында студенттер «Сәндік қолданбалы өнер» пәнінен кілем және гобелен тоқуды, «Салалық материалтану» пәнінен полотналық айқаспа тоқудың түрлерін меңгерді.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Кілем және гобелен тоқу негіздері»

пәнін оқыту мақсаты: жоғары оқу орындарында болашақ кәсіптік оқыту мұғалімдерін кілем түрлері мен гобелен тоқу технологиясына үйрету, өнерге деген сүйіспеншілікке баулу, қолөнер туындыларын дайындауға алғашқы дағдысын қалыптастыру және одан әрі жетілдіру жолдарына бағыт бере отырып іс-әрекет барысында жүзеге асыру.Мазмұны

Лекция: КІРІСПЕ Кілем-үйжиһазы әрі жасауы. Кілем тоқу өндірісінің Қазақстанда және басқа республикаларда дамуы. Жүннен тоқылып жасалатын бұйымдар. Кілемдердің құрал-жабдықтары мен желі, арқау және түр жіптеріне мәлімет. Кілемдердің ою-өрнектерінің эскизін әзірлеу.

Түкті кілемнің құрылуы.Кілемнің алғашқы бастама жұмыстары.Түктің шалыну түрлері, түкті қырқу әдістері. Кілем тоқудағы ақаулар қателіктер және оны түзету жолдары.Түкті кілемнің шеттік өрнегін түсіру.Түкті кілемнің ортаңғы гүлін шығару және жалғастырып тоқу. кілемді тоқып аяқтау.Тақыр кілемдер түрлерінің тоқылу технологиясы.Тақыр кілемді құру және оны тоқу әдісі. Тақыр кілемнің шетін қолтықшаларын және ортаңғы гүлдерін тоқу.Тақыр кілемнің соңғы өңдеу жұмыстары. Гобелен тоқу технологиясы.Практикалық жұмыс: Кілемнің түр жіптерін иіру, келептеу,бояу желі, арқау жіптерін дайындау және ширату. Кілемнің құралдары мен жабдықтарын (тоқпақ, кесермен пышақ, қайшы белағаш, адарғы, қалыптар) дайындау. Кілем эскизін суы мен ортаңғы гүлінің шетіктерінің ою-өрнектерін түсіру. Кілемнің желі жібін жүргізіп орау, күзуді байлау шатыс түсіру. Желі жіптерге адарғы өткізу. Кілемнің арқау жіптерін сабақтап орау және оны желі жіптерінен өткізу жұмыстары. Кілемге шатыс қақпаларын жүргізу. Желі жіптерге түйіндер түю, алақұрт жүргізу. Бір жарым және екі түйінді шалу. Арқау өткізу және нықтау түрлерін меңгеру. Түктерді біркелкі биіктікте қырқуға жаттығу. Тақыр шеттікті орау. «Су»түсіру. Кілемнің шетігін бөліп, ортаңғы гүлді санап түсіру. Кілемнің шеттігі мен қақпасы, алақұртын аяқтау. Шашақ байлау және қырқу. Гобелен тоқитын станокқа желі жібін жүгіру. Гобеленнің құрал-жабдықтары. Түр жіптерінің өткізілу жолдарының реті. Жіптерді бір-біріне қосып сюжетті бейне шығару.Бұйымды тоқып аяқтау, тазалау.


Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Бұл курста студенттер түкті түксіз кілем және гобелен тоқудың тиімді жолдарын үйренеді нәтижесінде емтихан тасырады
Пәннің аталуы

Тігін өндірісінің автоматизация негіздері

Қысқартылған атауы
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 4,5

Оқытушының Т.А.Ә.

Ұзахова А.С.

Доцент / оқытушы:

П.ғ.к., аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

ПД

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–30, практикалық–15,ОСӨЖ–45,СӨЖ–45.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Математика 1», «Математика 2 пәндері.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі
Мазмұны

Тігін өнеркәсібі туралы жалпы мағлұмат. Тігін өнер-кәсібінің этаптары. Тігін машиналарының механикалан-дырған түрінен бастап соңғы автоматтандырылған техникалық жабдықтардың жұмыс істеу принциптері және ерекшелігі. Дымқылды жылулық процесстерінде қолдана-тын техникалық жабдықтар. Қазіргі заман талабына сай жаңа автоматты қондырғылар, компьютрлен-ген техникалық жабдықтар.Тігін бұйымдарын жаңа техникалық жабдықтармен өңдейтін қондырғылар.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Дымқылды жылулық процесстерінде қолдана-тын техникалық жабдықтар. Қазіргі заман талабына сай жаңа автоматты қондырғылар, компьютрлен-ген техникалық жабдықтармен жұмыс істеуге үйрету. Қортынды емтиханДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет