Шымкент 2010 Құрметті студенттер!бет3/12
Дата24.09.2017
өлшемі1.81 Mb.
#1659
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Пәннің аталуы

Жаратылыстану ғылыми пәндер негізі

Қысқартылған атауы

ЖҒПН

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 2

Оқытушының Т.А.Ә.

Аширбаев К

Доцент / оқытушы:

Ф-м.ғ.к., доцент

Жұмыс тілі

қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі
Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–30, практикалық–15,ОСӨЖ–45,СӨЖ–45.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

1

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Физика, Жоғарғы математика, Жалпы физика курсы.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Жалпы физика курсын оқытудың негізгі мақсаты физикалық теорияны ғылымның қазіргі кезіндегі жетілуінің, әр түрлі бақылаулар мен тәжірибелер мен және орындаған эксперименттердің нтижелерінің қорытындысы ретінде көрсету. Болашақ маманның негізі физикалық құбылыстарда заңдар мен үрдістерді айқын түсінуі физиканың негізгі заңдарын теориялық және практикалық лектерді шығаруда пайдалануды меңгереді.

Мазмұны

Дәріс сабақтары:

 1. Сызықтық алгебра

 2. Аналитикалық геометрия.

 3. Функция ұғымы

 4. Жай дифференциялдық теңдеулер.

 5. Қатарлар.

 6. Еселі, қисық сызықтар және беттік интегралдар.

Практикалық тақырыптар.

 1. Екінші, үшінші ретті анықтауыштар қасиеттері.

 2. Алгебралық толықтауыштар мен миморлар. Матрица ұғымы. Матрицаға амалдар орындау, кері матрица. Матрицаның рангі.

 3. Сызықтық теңдеулер жүйесі, Жүйені крамер және кері матрица әдісімен шешу. Вектор және оларға қолданылатын сызықтық операторлар.

 4. Сызықтық тәуелділік және тәуелсіздік, Тұғыр (базис) және векторлардың координаттары.

 5. Екі вектордың скаляр көбейтіндісі және оның қасиеттері. Вектордың модулі.

 6. Векторлық көбейтінді және аралас көбейтінді, Жазықтықтағы түзулер. Түзудің параметрлік, канондық және жалпы теңдеулері,

 7. Түзудің паралелдік және перпендикуляр шарттары.

 8. Кеңістіктегі жазықтықтың теңдеулері, Нүктеден жазықтыққа дейінгі қашықтық.

 9. Екінші ретті қисықтар: шеңбер, эллипс, гипербола және парабола.

 10. Функция ұғымы, Функцияның берілу тәсілдері. Функцияның анықталу және өзгеру облыстары, Функцияның нүктедегі шегі.

 11. Біржақты шектер.

 12. Шектерге қатысты теоремалар.

 13. Функцияның нүктедегі туындысы.

 14. Туынды табу ережелері.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

«Жалпы физика» курсы мектеп көлемінде өтілеін элементтер фиизикасының логикалық жалғасы болып табылады және Университеттермен педагогикалық ЖОО – ның студенттеріне міндетті түрде оқылатын пән болып саналады. Сонымен қатар, бұл курсқа аталмыш мамандықтың болашақ ғылыми педагогикалық кадрлары мен (магистр) орта мектеп оқушыларын (бакалавр) дайындауға жетекші орын беріледі.
Пәннің аталуы

Материалдарды өңдеу технологиясы

Қысқартылған атауы

МӨТ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 1,2,3,4

Оқытушының Т.А.Ә.

Камалов М.Ю.

Доцент / оқытушы:
Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі
Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

практикалық–120,ОСӨЖ–120,СӨЖ–120.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 360 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

8

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Тігін бұйымдарының технологиясы, Салалық материалтану, КМТ, Матамен жұмыс.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Бағдарламаның оқу материалы құрылымы еңбекке дайындаудағы операциялық заттық жүйе негізінде жүргізілген. Сондықтан студенттердің білім ептілік және дағдыларды қалыптастыру нәтижесі, бірінші кезекте дайындайтын қоғамдық пайдалы еңбек бұйымдарын іріктеуге байланысты. Жұмыс операцияларын зерделеу реттілігі бұйымды пайдаланудың технологиялық процесімен анықталады.

Мазмұны

Дәріс сабақтары:

 1. Ағашта қол аспаптарымен өңдеу.

 2. Ағашты қол аспаптары мен өңдеудегі еңбекті ұйымдастыру мен қорғау.

 3. Ағаш – конструкциялау материалдары

 4. Ағаштан жасалатын бұйымдарды конструкциялау және жоспарлау процесі.

 5. Тік бұрышты қосылмайтын бұйымдарды дайындау.

 6. Қисық пішіндегі қосылмайтын бұйымдарды дайындау.

 7. Ағаш қосылыстарын шегемен, бұранда шегемен (шұрыппен) және желімен біріктіру.

 8. Ағаш бұйымдарын біріктіруді орындау.

 9. Ағашты механикалық өңдеу.

 10. Ағашты механикалық өңдеу барысында жұмысты ұйымдастыру мен еңбекті қорғау.

 11. ағашты механикалық өңдеудің негізі.

 12. Ағаш дайындамаларын дөңгелек және ленталы ара станоктарында өңдеу.

 13. Ағаш дайындамаларын фуговальды, рейсмус және фрезер станргында өңдеу.

 14. Токарь станогында бөлшектерді өңдеу.

 15. Металды қол аспаптарымен өңдеу

 16. Оқу шеберханаларының жабдықтарымен және металды қол аспаптарымен өңдеуші темір ұстасының жұмыс орнының ұйымдастырылуы.

 17. Металдан жасалатын бұйымдарды конструкциялау және дайындауды жоспарлау.

 18. Бақылау өлшеу құралдары және өлшеу тәсілдері

 19. Жұқа қаңылтырдан бұйым дайындау.

 20. Жұқа қаңылтыр мен сым темірді пайдаланатын бұйымдар дайындау.

 21. Қаңылтырдан бұйымды дайындау.

 22. Сортты металдардан бұйымдар дайындау.

 23. Күюмен, қақтаумен және штамптаумен алынған дайындамалардан бұйымдар дайындау.

 24. Металдарды механикалық өңдеу.

 25. Металды кесу процесінің мәні

 26. Металл кесетін станоктар және технологиялық процестер туралы жалпы мағлұматтар.

 27. Бұранда кесу токарь станогінің құрылысы.

 28. Станокты басқару және және оны ретке келтіру.

 29. «Тегіс білік»және «Сатылы білік» типтік бұйымдарды дайындау.

 30. Конусты беті бар бұйымдарды дайындау.

 31. Бұрандасы (резбасы) бар бұйымдар дайындау.

 32. Фасонды бетті бұйымды дайындау

 33. Горизонталь – фрезер станогінің құрылысы. Станокты басқару және оны ретке келтіру (наладка)

 34. Сыртқы және ішкі жазық беттері бар бұйымдар дайындау.

 35. Бөлгіш головканы қолданумен бұйымдар дайындау фасонды беттерді фрезерлеу.

 36. Металды кешенді (комплексті)өңдеу.

 37. Қол аспаптарымен кешенді операцияларды орындау мен бұйымдар дайындау.

 38. Қол аспаптары және механикаландырылған құрал-жабдықтармен өңдеу операцияларын қолданумен бұйымдар дайындау.

 39. Қол аспаптарымен өңдеу және пісіру (кесу) жұмыс түрлерімен бұйымдар дайындау.

 40. Тісірі туралы жалпы мағлұмғттар.

 41. Электр мен пісіру жабдықтары мен аппараттарының құрылысы және жұмыс жасау принціптері.

 42. Электродтар .

 43. Қолмен электродоғалық пісіру режимдері және тәсілдері.

 44. Кешенді технологиялық процестерді қолдану мен бұйымдар дайындау.
Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Оқу материалын студенттердің белсенді түрде игеруі мен өз бетінше зерделеу жұмыстарын жүргіуге сондай-ақ материалдардың қасиеттері, құрамы т.б. бойынша білімдердің, еңбек ептіліктері мен дағдылардың студенттерде дұрыс қалыптпастырылуы үшін бағдарламадағы тапсырма мазмұнына сәйкес, оқытушының лабораториялық жұмыстарды түзіп, қосымша жұмыс ретінде беруі мүмкін.
Пәннің аталуы

Материалдарды өңдеу технологиясы

Қысқартылған атауы

МӨТ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 1,2,3,4

Оқытушының Т.А.Ә.

Бакирова Г.А.

Доцент / оқытушы:
Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі
Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

практикалық–120,ОСӨЖ–120,СӨЖ–120.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 360 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

8

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Тігін бұйымдарының технологиясы, Салалық материалтану, КМТ, Матамен жұмыс.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Болашақ мамандарды күнделікті тұрмыстағытұтыну бұйымдарын, киім топтарын дайындау және оларды көркемдеп-сәндеу барысындақолданылатын тігін машиналарының түрлерін толық меңгеріп, тігін ісіне орынды пайдалану, қол және машина тігістерін,машина кестелерін дымқылды жылумен өңдеу жұмыстарының түрлерін киімнің негізгі және сән беруші бөліктерін өңдеу барысындақолдануға үйркту арқылы шығармашылық қабілеттерін дамыту.

Мазмұны

Дәріс сабақтары:

1.Тігін машиналарының конструктивті еркеліктері мен негізгі құрылысы.

2. Қайып тігетін тігін машиналарына техникалық сипаттама.

3. Тігін машиналарына техникалық күтім.

4. Торлап және торлап-қайып тігетін тігін машиналары.

5. Ирек тігісті тігін машиналары.

5. Дымқылды-жылу мен өңдеу және үтіктеу жабдықтары.

6. Қол және машина тігістерінің технологиясы.

7. Қол тігістерінің технологиясы.

8.Машина тігістерінің технологиясы.

9. Қол кестесі.

10. Тігін бұйымдарының бөлшектерін өңдеу.

11. Белдікті киімдердің белін өңдеу.

12. Иықты киімдердің жең ұштарын өңдеу.

13. Жеңіл киімдердің мойын және қолтық ойындыларын өңдеу.

14. Киімдегі жағалар түрлерін өңдеу.

15. Киімнің қадамыштарын өңдеу.

16. Киімде қолданылатын қалта түрлерін өңдеу.

17. Жеңіл киімдердің түрлері.

18. Машинамен кестелеу.

19. Тігін машинасын кестелеуге дайындау және жаттығу жұмыстары.

20. Еркін кестелеу.

21. Санап кестелеу.

22. Мережкалар.

23. Аппликациялар.

24. Көркем кестелер.Практикалық жұмыстар

1.Тігін машинасын іске қосу. Машинаны сабақтау.Сырт құрылысы мен бөлшектерін оқып үйрену.

2. Қайы тігетін тігін машиналарының ине және шөрнек механизмдерін оқып үйрену.

3. Қайып тігетін тігін машиналарының мата жылжытқыш, жіп тарту және басу табан механизмдерін оқып үйрену.

4. Қайіп тігетін тігін машиналарының кіші механизация құрылғыларын пайдалануды үйрену.

5. Торлап және торлап-қайып тігетін тігін машиналарының сабақталуын оқып үйрену.

6. Торлап және торлап-қайып тігетін тігін машиналарының механизмдерін оқып үйрену.

7. Жартылай автоматты тігін машиналарының жұмыс істеу принціптерін оқып үйреу.

8. Автоматты тігін машиналарының жұмыс істеу принціптерін оқып үйрену.

9. Қол тгістерінің технологиясы.10. Машина тігістерінің технологиясы.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқыту барысында, тігін ісінде атқарылатын жұмыстар жайлы алатын білімі, ептілігі мен дағдысы ескеріледі. Атап айтқанда: тігін машиналарының шығу тарихы, тігін өндірісінде жұмысшы органдары, жаңа типтегі тігін машиналарының іске қосылуы т. Б. әр түрлі операциялар орындау тәсілін үйретеді.Пәннің аталуы

Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау.

Қысқартылған атауы

Е және ҚОҚ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Сатаев М.

Доцент / оқытушы:
Жұмыс тілі

қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі
Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15,ОСӨЖ–15,СӨЖ–15.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

1

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Құқық.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау» пәні жұмыс орындарында еңбектің қауіпсіздік жағдайын құру.Еңбек қорғау экология және өндіріс обьектілері мен техникалық құралдардың тұрақты қызмет етінің қазіргі заман талаптарына сәйкес жаңа техника мен технологиялық процестерді және бөлмелерді жобалауға қажетті теориялық және тәжірибелік дағдыларды алу.

Мазмұны

Дәріс сабақтары:

 1. Еңбекті қорғауды қамтамасыз ететін іс – шаралар.

 2. Еңбектің қауіпсіз жағдайлары.
Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Пәнді зерделеу студенттерге еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және жұмысшының қорғанушының талаптарымен бірге кәсіби қызмет бірлігі туралы түсінік қалыптасуы жеткізіледі.

Каталог: sites -> default -> files
files -> «келісемін» Қазақстан Республикасының Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі Министрі
files -> 016 жылдың тоқсанында Солтүстік Қазақстан облысы Әділет департаментімен тіркелген жергілікті өкілді және атқарушы органдарының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі
files -> 016 жылдың және 31 қаңтар аралығында бсұ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған, хабарлама тізімі
files -> Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќўпияларын ќорєаудыѕ
files -> Заң жобаның ғылыми құқықтық сараптаманың
files -> Беткі сулардың сапасын талдау: НҰра өзені алабының мысалында
files -> Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 2012 жылдың қаңтарда тіркелген
files -> Этносаралық Үйлесімділік жүйесіндегі саяси-мәдени механизмдердің орны әлеуметтік ғылым магистрі, аға оқытушы Сыздықова С. М


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет