Шымкент 2010 Құрметті студенттер!жүктеу 1.81 Mb.
бет9/12
Дата24.09.2017
өлшемі1.81 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Пәннің аталуы

Кәсіби педагогика

Қысқартылған атауы

КП

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Камалов Ю.Н.

Доцент / оқытушы:

П.ғ.к., доцент

Жұмыс тілі

қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

ПД

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, практикалық–15,ОСӨЖ–30,СӨЖ–30.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Жалпы педагогика, Мамндыққа кіріспе, Жалпы психология.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Болашақ еңбек технологиясы және кәсіпке баулу мұғалімдерін оқушыларды еңбек пен кәсіпке дайындау бойынша оқыту мен тәрбиелеуді тиімді ұйымдастыруға қажетті теориялық негіздер мен және практикалық ептіліктермен қаруландыру.

Мазмұны

Дәріс сабақтары:

 1. Кәсіби педагогиканың ғылыми теориялық негіздері

 2. Кәсіптік білім беру педагогикасының философиялық әдіснамалық негіздері

 3. Ғылыми – зерттеулерді басқару, кәсіби педагогикадағы зерттеу әдістері

 4. Кәсіптік білім беру жүйесін дамытудың негізгі бағыттары.

 5. Кәсіпке баулу мазмұны

 6. Кәсіптік білім берудің мемлекеттік стандарттары

 7. Кәсіпке баулу формалары мен әдістері

 8. Оқушылардың мазмұны мен мақсатына байланысты оқыту формалары мен әдістерін таңдау.

 9. Кәсіпке баулуды ұйымдастырудың формалары мен әдістерін оңтайландыру.

 10. Оқушылардың білімі мен ептілігі мен дағдысын бақылаудың ерекшеліктері

 11. Кәсіпке баулудың қағидалары мен жүйелері

 12. Педагогикалық процестердің маңызы, құрылымы, мен жобалануы.Кәсіптік білім берудегі инновациялық технологиялар

 13. Педагогикалық технологияны жобаланудың технологиясы

 14. Кәсіптік білім берудегі педагогикалық менеджмент

 15. Кәсіптік білім беру оқу орындарындағы тәрбие жұмыстарының теориясы мен практикасы

 16. Еңбек технологиясы және кәсіпке баулу мұғалімдерін даярлау және қайта даярлау

Практикалық сабақтар.

 1. Кәсіби мектептерге арналған білім беру мазмұнын қалыптастыру қағидалары

 2. Оқушылардың іскерліктерін, дағдыларын, байқауға арналған кәсіби педагогикадағы зерттеу әдістері.

 3. Жастарды кәсіпке баулу үрдісінің негізгі құраушылары

 4. Кәсіпке баулуға арналған оқыту бағдарламасын түзудің ғылыми теориялық негізі.

 5. Жастарды кәсіпке оқытудың қағидалары мен жүйелері

 6. қазіргі заманғы педагогикалық оқыту технологиялары және олардың сипаттамасы.

 7. кәсіби мектептерде оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудың инновациялық әдістері

 8. Жастарға кәсіптік білім беру аймағындағы педагогикалық менеджмент

 9. Кәсіби мектептерде тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруға қойылатын инновациялық талаптар.

 10. Теория мен практиканың байланысы негізінде оқушы жастардың танымдық және шығармашылық белсенділігін арттыру.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Бағдарлама бойынша теориялық практикалық және лабораториялық сабақтар қарастырылған. Дәріс беру барысында студенттерге кіріспе сабақтардан бастап пәннің даму тарихы мен атақты ғалымдар туралы айтылып отырылуы қажет.
Пәннің аталуы

Этнопедагогика

Қысқартылған атауы
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:
Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент / оқытушы:
Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер, таңдау бағытындағы компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, практикалық–30,ОСӨЖ–45,СӨЖ–45.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3-кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары
Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі
МазмұныОқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлеріПәннің аталуы

Кәсіби психология

Қысқартылған атауы

КП

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

4

Оқытушының Т.А.Ә.

Изтилеуова А.Ш.

Доцент / оқытушы:

п.ғ.к., аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер, таңдау бағытындағы компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, практикалық–30,ОСӨЖ–45,СӨЖ–45.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3-кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: 050120 – Кәсіптік оқыту мамандығының жұмыс оқу жоспарына сәйкес студент Жалпы психология, «Педагогика», «Психология», «Жас ерекшеліктер физиологиясы»

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Студенттерге психология аймағындағы қажетті білімдер жүйесі мен еңбекті басқарудың және оны ұйымдастырудың жалпы негізін үретеді; сонымен қатар оқушыларды еңбекке оқытумен тәрбиелеудің негізгі психологиялық заңдылықтарын меңгеруге баулу

Мазмұны

Лекция: Кәсіби психологияның әдіснамалық негіздері

1 лекция. «Кәсіби психология» пәнін оқыту мақсаты және міндеттері, мамандарды дайындауда атқаратын ролі және маңызы.

Психологиялық пәндерге жалпы шолу және оның басқа ғылымдармен байланысы.

Пәннің мазмұны, оның кәсіби оқыту мұғалімдерін дайындаудағы маңызы. Кәсіби психология пәнінің педагогика, жас ерекшеліктер педагогикалық психологиясы пәндерімен байланыстылығы.

Еңбек психофизиологиясының әдіснамалық негізі. Кәсіби психологияның даму тарихы. Кәсіби психологияның Қазақстанда және шетелдердегі даму тарихы.2 лекция. Кәсіптік әрекет процесі. Бөлімнің мақсаты мен міндеттері. Кәсіптік әрекет процесі басқару жүйесі ретінде. Кәсіптік әрекет процесіне психологиялық талдау. Кәсіпкер маман қызметіне теориялық талдау жасау. Еңбек әрекеті моделін тұрғызу әдістері. Басқару еңбегінің психологиялық ерекшеліктері. Басқару мәдениеті. Ақыл-ой еңбегінің психологиялық ерекшеліктері. Иммитациялық, ақпараттық және ақпараттық-процессуалдық модельдер.

3 лекция. Кәсіби қызмет процессінде адамды кешенді зеттеу. Адам жүйелі зерттеу объектісі ретінде. Адам – еңбекті басқару жүйесінде. Адам және басқару жүйесі. Адамның басқарушылық қызметін жетілдіру. «Адам-машина» жүйесіндегі адамның атқаратын функциясы. Еңбекті автоматтандыру жағдайында адамның мінезіне психологиялық талдау. ҒТП және адам. Еңбек және демалыс кестесінің еңбек өнімділігіне әсері. Адамның еңбек қызметінің психологиялық ерекшелігі.

4, 5 лекция. Кәсіптік білім беру психологиясының әдістері. Кәсіптік білім беру психологиясының теориялық әдістері. Қарапайым теориялық объектілер. Логикалық генерациялау, вербальды аралас әдістер.

Интерпретация, номологизация анықтау әдістері. Қарапайым теориялық объектілерді тұрғызу әдістерінің өзара байланысы. Күрделі теориялық объектілер. Индуктивті, дедуктивті және синтаксистік аралас әдістер.

Верификация, дәлелдеу, хабарлау әдістері. Күрделі теориялық объектілерді тұрғызу әдістерінің өзара байланысы.

Эмпирикалық танымдық және конструктивті әдістер. Бақылау тірек ретінде. Әңгімелесу және анамнез әдістері. Сұрау әдістері. Сараптық бағалау әдістері. Еңбек өнімдерін талдау әдістері. Кәсіптік білім беру психологиясының инновациялық әдістері.6 лекция. Жеке түлғаның дамуындағы жас ерекшеліктері

Еңбек процесіндегі жеке тұлғаның дамуының психологиялық сипаттамасы. Кәсіптік техникалық мектеп оқушыларының психологиялық ерекшеліктері. Еңбек қызметі процесінде кажеттіліктер мен түрткілер. Мамандық таңдауда жеке тұлғаның қызығушылығын дамыту. Жеке тұлғаның дүниетанымына еңбек қызметінің әсері. Жастардың еңбегін қоргау.

Жастардың кәсіби дайындығын ұйымдастырудың психологиялық заңдылықтары.

7 лекция. Еңбек іс-әрекетін құрылымдық-психологиялық талдау

Іс-әрекеттің негізгі түрлері. Еңбек іс-әрекетінің құрылымдануы және реттелуі. Жастараға кәсіби багдар беру. Адам-оператор қызметінің тиімділігіне әсер етуші факторлардың топтастырылуы. Еңбек қызметін реттеу. Мамандық бойынша кәсіби қызмет. Негізгі еңбек қызметіне сай кәсіп типтері. Кәсіптік білім беру түрлерінің қажеттілігі. Профессиограмма. Оқушылардың еңбек қызметін жүйелі зерттеу. Қателік және тәжірибе. Психологиялық практикалық іс-тәжірибе.8 лекция. Оқушылардың еңбек қызметін ұйымдастырудың психологиялық ерекшеліктері

Еңбек процесін басқаруға және ұйымдастыруға қойылатын жалпы талаптар. Адам-машина» жүйесін жобалау принциптері, жобалаудың әр түрлі этаптарында адам факторын есепке алу.

Басқару органдарын жобалау. Басқару жүйесін бағалау. Күрделі жүйелерді эксплуатациялаудың психологиялық аспектілері. Адамның еңбекке жарамдылығының негізгі компоненттері. Эргономикалық жүйелер ұғымы. Эргономикалық функцияның еңбекті ұйымдастырудағы маңызы.

9,10 лекция. Кәсіптік қызметке даярлауды жоспарлаудың психологиялық-педагогикалық жүйесі

Еңбек қызметін психологиялық-педагогикалық жоспарлаудың мақсаты мен рөлі. Еңбек процесін басқаруды ұйымдастыруда еріктік іс-әрекетінің маңызы. Мақсатты еңбек қызметін жобалау. Кәсіби бағдарлаудың психологиялық ерекшеліктері. Кәсіптік білім психологиясының мәдениеті. Мамандыққа қойылатын арнайы талаптар.11 лекция. Оқушылардың еңбек және кәсіптік іс-әрекетін басқарудың әлеуметтік-психологиялық аспектілері және психологиялық сипаттамасы

Еңбек ұжымы басқару объектісі ретінде. Еңбек ұжымының қүрылымы. Еңбек ұжымындағы қарым-қатынас ерекшеліктері.

Кіші еңбек тобының ерекшеліктері. Еңбек тобындағы лидер. Лидер типінің моделін тұжырымдау.

Басқару жүйесіндегі еңбек ұжымының рөлі. ¥жымның дамуының негізгі көрсеткіштері. Ұжым шешімі басқару жүйесінің негізгі шешуші күші. Кәсіби техникалық мектептегі еңбек ұжымын ұйымдастырудың әлеуметтік- психологиялық аспектісі. Мектеп еңбек ұжымының элементтері.

Оқушылардың қоғамдық-пайдалы қызметін басқарудың әлеуметтік- психологиялық ерекшеліктері. Қоғамдық пайдалы қызметті басқарудың өзіндік ерекшеліктері.

12 лекция. Оқушыларды еңбекке тәрбиелеудің психологиялық ерешеліктері

Еңбекке тәрбиелеу психологиясы пәнінің міндеттері, әдістері.

Еңбек тәрбиесі оқушылардың жеке тұлғасын қалыптастыру күралы ретінде. Оқушыларды еңбекке тәрбиелеуге қажетсіну түрткілері және бағыттылығы.

Оқушыларды еңбекке тәрбиелеу процесінде мектеп жұмыскерлерінің қызметіне қойылатын талаптар. Еңбекке тәрбиелеуде оқушылардың психологиялық ерекшеліктерін есепке алу. Мінез типтері.13, лекция. Кәсіптік оқыту окытушысын даярлау ерекшеліктері

Кадрларды дайындау мақсаты мен міндеттері. Мұғалімнің жеке тұлғасына қойылатын негізгі психологиялық талаптар. Педагогикалық бағыттылық мұғалімнің негізгі сапасы. Педагогикалық мамандыққа қарама-қайшылықтар.14,15 лекция. Кәсіптік оқыту оқытушысының оқу-тәрбие іс-әре-кетінің психологиялық ерекшеліктері

Кәсіптік оқыту оқытушысының оқу-тәрбие іс-әрекетіндегі психологиялық ерекшеліктерді есепке алуы. Оқытушының оқу-тәрбие қызметінің басқа тәрбие процесіне қатысты заңдылықтары мен өзара байланысы.

Мұғалімнің қызметін жоспарлау этапы. Жеке және кәсіптік оқыту ерекшеліктері. Педагогикалық жүйелер, үрдістер және жағдаяттарды жобалау. Оқушы және кәсіптік оқыту оқытушысының қарым-қатынас ерекшеліктері. Оқушыларды еңбекке баулу және тәрбиелеу процесінде педагогикалық этика мен такттың психологиялық негіздері. Кәсіпкерлік мұғалімінің әлеуметтік баскару.

Практикалық жұмыс: Кәсіби психологияның әдіснамалық негіздері

І тақырып. Кәсіптік білім беру психологиясының даму тарихы.

Кәсіби іс-әрекет процесі басқару жүйесі ретінде.

ІІ тақырып. Басқару жүйесінің негізгі ұғымдары.

Еңбек процесі басқару объектісі ретінде.

Еңбекті басқаруды ғылыми негізде ұйымдастыру.

ІІІ тақырып. Адам еңбекті басқару жүйесінде.

Еңбек іс-әрекетіндегі адамның психологиялық сипаты.

Еңбек өнімділігін арттыру жолдары.

ІV тақырып. Кәсіптік білім беру психологиясының теориялық әдістері.

Кәсіптік білім беру психологиясының эмпирикалық-танымдық және конструктивті әдістері.

V тақырып.Еңбек іс-әрекеті процесінде адамның құндылық бағдарын дамыту.

Еңбек іс-әрекетінде ескерілетін жас ерекшеліктеріне сипаттама.

Жас жеткіншектердің еңбегін жақсарту мүмкіндіктері.

Жастардың кәсіби дайындығын ұйымдастырудың психологиялық заңдылықтары.

VІ тақырып. Еңбек - іс-әрекет түрі ретінде.

Еңбек іс-әрекетін реттеу.

Еңбекті ұйымдастырудың эргономикалық жүйесі.

VІІ тақырып. Оқушылардың еңбек іс-әрекетін жүйелі зерттеу.

Оқушылардың еңбекке психологиялық дайындығы. 3 сағат

VІІІ тақырып. Техниканы басқарудың инженерлік – психологиялық проблемалары. Жүйелердіқ инженерлік – психологиялық функциялары

Күрделі жүйелерді эксплуатациялаудың психологиялық аспектілері

ІX тақырып. Кәсіптік техникалық мектеп оқушыларының еңбегін жобалауға қойылатын психологиялық талаптар. Кәсіби іріктеудің психологиялық ерекшеліктері.

X тақырып. Еңбек психологиясында іскерлік пен дағдыларға оқыту жүйесіне түсінік. ҒТП жағдайында адамды еңбекке кәсіби дайындауды басқару.

Кәсіби бағыттылық пен шеберліктің психологиялық аспектісі.


Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлеріПәннің аталуы

«Кәсіби білім беру жүйесіндегі педагогикалық менеджмент»

Қысқартылған атауы

КББЖПМ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

7

Оқытушының Т.А.Ә.

Изтилеуова Азиза Шамекқызы

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Каз.

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Профильдік пән

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Лекция -15 сағат, Практикалық жұмыс -15 сағат, СРСП -30 сағат,

СРС- 30сағатЕңбек сыйымдылығы

Барлығы:90-сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2-кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиті: 050120 – Кәсіптік оқыту мамандығының жұмыс оқу жоспарына сәйкес студент: ««Кәсіби педагогика», «Кәсіби психология», т.б.оқып үйренді.


Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Кәсіби білім беру жүйесіндегі педагогикалық менеджмент» пәнінің мақсаты – кәсіптік оқытудың болашақ ұстаздарында педагогикалық менеджмент жүйесінде жұмысқа дайындығын қалыптастыру.


Мазмұны

Лекция: КІРІСПЕ

«Кәсіби білім беру жүйесіндегі педагогикалық менеджмент» курсының мақсаты мен міндеттері. Адам өмір сүруіне менеджменттің керектігі туралы тарихи шолу Менеджменттің маңызы, оның кәсіби білім беру жүйесіндегі рөлі мен орыны. Менеджменттің ғылыми ретінде пайда болуы, дамуы және тарихи, оның кәсіби білім беру жүйесіндегі түрленуі. Ғылыми менеджмент мектептер. Пәннің ұғымдық ақпараты. «Менеджмент» ұғымына берілген анықтама түрлері. Менеджмент кәсіби білім беру жүйесіндегі интеграциялау үрдісі ретінде. Кәсіби білім беру мекемелеріндегі басқаруға жүйелі көзқарастар Әлеуметтік – педагогикалық жүйелер, ұғымдар және түрлері. Жүйелердің табиғаты және маңызы, олардың түрлері және даму заңдылықтары педагогикалық жүйенің түрі ретінде, оның атқарушы құрамдастары: мақсаты, мазмұнды, қызметті, талдау – нәтижесі. Педагогикалық үрдіс динамикалық жүйе ретінде, педагогикалық үрдістің қозғаушы күштері. Жүйе және басқару

Білім беру жүйелерін басқару. Басқару қызметі ұғымы және маңызы. Басқарудың негізгі мақсаты және міндеттері. Басқару үрдісінің циклді сипаты. Білім беру мекемелерін басқару қағидалары. Білім беру мекемелерін басқару функциялары (мақсаттылығы және жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және реттеу, мекеменің жұмысын есепке алу, жұмысты бақылау және тадау жасау). Басқару әдістері: психологиялық-педагогикалық, ұйымдастыру-ұйғарымдық, экономикалық.. Білім беру мекемелерін басқарудың құрылымы. Басқару құрылымын моделдеу. Білім беру мекемелерін басқару құрылымын анықтайтын факторлар. Нарықтық экономика жағдайындағы оқу орындарының даму стратегиясы. Білім беру мекемелері қфзметінің басымдық бағыттарын таңдау. Білім беру мекемелерінің стратегиялық дамуына сыртқы ортаның әсері. Білім беру мекемелерінің стратегиялық даму жоспарын айқындаудағы маркетингті зерттеулердің рөлі.. Педагогикалық менеджментте білім беру сапасын басқару Білім беру мекемелерін басқарудың ғылыми-теориялық негіздері және басқарудың әдіснамасы. Сапа менеджменті жүйесі (СМЖ), оны білім беруді және білім беру үрдісін жоспарлауға, басқаруға, білім беру нәтижелерінің сапасын бағалауға ендіру.Педагогикалық кадрларды аттестациялау. Ұстаз еңбегін бағалауға қойылатын жалпы талаптар. Ұстаз еңбегін бағалаудың дараландырылған көрсеткіштері. Педагогикалық кадрларды біліктілігін арттыру және өздігінен білімін жетілдіру. Педагогикалық менеджментті ақппараттық қамтамасыз ету Ақпарат ұғымы, оның педагогикалық менеджменттегі рөлі мен маңызы. Атқарушылық ақпарат. Білім беру саласы басқарушыларының ақпараттық қажеттілігі. Ақпараттық қажеттілікті қалыптастыруға әсер ететін объективті және субъективті факторлар. Менеджментті ақпараттық қамтамасыз етудің қажеттілігі. Жаңа ақпараттық технологиялар, олардың басқару қызметін ақпараттандыру үрдісінде қолдану. Педагогикалық ұжымдағы тұлға аралық қатынастар Педагогикалық ұжымдағы әлеуметтік –психологиялық климат. Білім беру мекемелеріндегі педагогикалық ұжым, оның қызыметіндегі ерекшеліктер. «Тұлғалық қатынастар» ұғымы. Тұлғалараралық қатынастардың оқытушылар қызметіне, оқу –тәрбие үрдісіне әсері. Тұлғалараралық қатынастар ұжымдағы әлеуметтік –психологиялық реңкті қалыптастыру негізі ретінде, оның функциялары. Педагогикалық ұжымдағы түсініспеушіліктер және оларды шешу.

Практикалық жұмыс:

Білім беру мекемелерінің имиджі. Педагогикалық ұжым басқару нысаны ретінде. Инженер- педагог кадрлардың кәсіби қызметінің сапасы мен нәтижесін болжамдау. Білім беру үрдісін басқаруды құжаттармен қамтамасыз ету .Ақпараттар мен құжаттар ағынының әдіснамасын зерттеу. Менеджмент және ақпараттық технологияларды интеграциялау. Нарықтық экономика жағдайында білім беру мекемелерін материалдық –техникалық қамтамасыз ету. Педагогикалық ұжымдағы пікіралмасулар мен түсініспеушіліктер
Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Пәннің теориялық сұрақтарын меңгеру студенттер бойында педагогикалық менеджмент саласында төмендегі икемділіктерді қалыптастыруға көмектеседі: білім беру мекемелерінің жұмысын жоспарлауға, ұйымдастыруға және оның орындалу сапасын талдау жасауға, басқару шешімдерін тиімді қабылдауға, жаңа ақпараттық технологияларды, кәсіби ілім беру жүйесі қызметкерлерінің озық педагогикалық, ғылыми, ұйымдастыру және және басқару тәжірибелерін жинақтауға және ендіруге бағдарлайды./нәтижесінде емтихан тасырады
Пәннің аталуы

Оқушыларды кәсіпке дайындау жүйесіндегі ЖОТ

Қысқартылған атауы
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

7

Оқытушының Т.А.Ә.

Жолдасбекова С.А.

Доцент / оқытушы:

П.ғ.д., профессор

Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер, таңдау бағытындағы компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, практикалық–30,ОСӨЖ–45,СӨЖ–45.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3-кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары
Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Студенттерді болашақ педагогикалық қызметке дайындаудың негізгін қалау. Жалпы білім беретін мектептерде оқушы жастарармен кәсіптік білім мен еңбек технологиясының бағдарламаларының әртүрлі параметрлерімен жемісті жұмыстар жүргізу, мектеп оқушыларының білім және ептілігін қалыптастыру.

Мазмұны

Кәсіптік оқыту сабақтарының түрлері және құрылымы, Сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар. Сабақтың мақсаттары. Лабораториялық сабақтар, мектеп практикумы, оқу топсеруені (саяхаты). Кәсіптік оқытудың оқу-материалдық базасы.

Мектептегі «Еңбек технологиясы» шеберханалары. Оқу бөлмелеріне, оларды жабдықтауға және безендіруге, оқушылардың жұмыс орындарына қойылатын эргономикалық және психологиялық-педагогикалық талаптар. Мектеп шеберхана-ларының жұмыс тәртібі. Мұғалімнің және оқушылардың жұмыс орындары. Кәсіптік оқытудағы сыныптан тыс жұмыстар. Сыныптан тыс сабақтарды ұйымдастыру-дың міндеттері және олардың педагогикалық ерекшеліктері. Оқушылардың шығар-машылық іс - әрекеттері бойынша сыныптан тыс жұмыстары ұйымдастыру-дың формалары (топтық жұмыстар, үйірме, жалпылама форма). Автоісі пәніндегі қозғалтқыш тарауын оқыту әдістемесі .Автомобильдің электр жабдықтары тарауын оқыту әдістемесі. Трансмиссия және жүріс бөлігі тарауын оқыту әдістемесі. Автокөлікті басқару жүйесі тарауын оқыту әдістемесі. Автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының негіздерін оқыту әдістемесі.Практикалық сабақ: Технология» интегративті білім саласы бағдарлама-ларына жалпы талдау жасау. Сабақтың құрылымы: лабораториялық, практикалық, аралас, интеграциялық, оқу практикумы, оқу топсеруені т.б. сабақтарға күнделікті сабақ жоспарын әзірлеу. Кәсіптік оқыту сабақтарының түрлері және құрылымына тақырыптық күнтізбелік жоспар құру. Лабораториялық сабақтарды ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктері. Оқу бөлмелеріне, оларды жабдықтауға және безендіруге, оқушылардың жұмыс орын-дарына қойыла-тын талаптар. Дидактикалық материалдар әзірлеу. Практикалық әдістер негізінде сабақты ұйымдастыру. Үйірме жұмыстарының мазмұнына талдау жасау. Кәсіпке баулу сабақтарына әдістемелік талдау жасау

Іштен жану қозғалтқышы таруын оқыту әдістемесі. Автомобильдің электр жабдықтары тарауын оқыту әдістемесі. Трансмиссия, жүріс бөлігі және автокөлікті басқару жүйесі тарауын оқыту әдістемесі. Автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының негіздері тарауын оқыту әдістемесі.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлеріПәннің аталуы

Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеу негіздері

Қысқартылған атауы

КПҒЗН

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.

Дүйсенбаев К.А

Битемирова Ш.АДоцент / оқытушы:

П.ғ.д., профессор

Магистр оқытушыЖұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық міндетті пән

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, практикалық–15,ОСӨЖ–30,СӨЖ–30.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеу негіздері» пәні бойынша ұсынылып отырған курс «Педагогика», «Этнопедагогика», «Жалпы техникалық және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі» және т.б. пәндерден алған білімі.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі
Мазмұны

Лекция: Кәсіби педагогикада ғылыми педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру.

Ғылыми проблема. Педагогикалық зерттеу бағыты мен объектілерін таңдау. Кәсіби педагогикалық зерттеу жүйелері. Педагогикалық зерттеу нәтижелерін өлшеу Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеулердің өзіндік ерекшеліктері. Ғылыми зерттеу кезеңдері Кәсіби педагогикадағы зерттеу әдістері.

Ғылыми зерттеу әдістерінің жіктелуі Педагогикалық құбылыстарды теориялық тұрғыда талдау және синтездеу. Педагогикалық бақылау. Тәжірибелі эксперимент жұмыстары және оларды ұйымдастыру. Кәсіби педагогиканың нақты мәселерін зерттеуде қолданылатын әдістер. Мамандықтарды талдау. Оқу материалының құрылымын зерттеу. Үлгерім көрсеткіш анықтайтын тест. Кәсіби білім беретін оқу орындары студенттері мен оқушылардың білімі, іскерлігі мен дағдысын бақылау әдістері. Каталогпен жұмыс жасау, кеспе қағаздрын жүргізу, әдебиеттермен тиімді жұмыс атқару, ақпараттық кітапханаларда жұмыс жасау. Интернет арқылы зерттеу мәселелері бойынша материалдар жинақтау. Ақпараттарды өңдеу, талдау.

Практика:


 1. Қағида мен практика арасындағы қарама-қайшылықты анықтау.

 2. Зерттеу жоспарларын түзу.

 3. Зерттеу логикасы (анықталған тақырып бойынша).

 4. Зерттеу аппаратын түзу (өз жұмысының негізінде).

 5. Аннотация, пікір жазу.

 6. Әдебиеттермен жұмыс жасау.

 7. Педагогикалық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу.

 8. Педагогикалық зерттеудің анкеталарын түзу және қолдану әдістері.

 9. Статистикалық әдістерін қолдану.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

ғылыми проблеманың пайда болуын; жаңа білімнің қажеттілігін; проблеманың шешілуі мәселелері жөніндегі бағыт-бағдарын; ғылым әдіснамасы жөнінде түсінігі; теория мен практиканың диалектикалық бірлігін; педагогикалық эксперименттердің түзілімін; зерттеу аппаратын және зерттеу әдістемесін анықтауда; социологиялық зерттеу негіздерін пайдалануды; материалдарды өңдеудің математикалық тәсілдерін игереді; әдебиеттермен жұмыс істей біледі; зерттеу мазмұнының жазылу тәсілдерін меңгереді.

Қортынды бақылау: Жазбаша емтихан

Пәннің аталуы

Жалпы техникалық және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі

Қысқартылған атауы

ЖТжәнеАПОӘ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лабораториялық сабақ , ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 6

Оқытушының Т.А.Ә.

Шевшенко Л.И.

Доцент / оқытушы:

Оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша; орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер, таңдау бағытындағы компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Лабораториялық –15 , ОСӨЖ–30 , СӨЖ–.30 .


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Педагогикалық , Кәсіби педагогика, Мектептегі жобалау, Кәсіби дайындау әдістемес және арнайы технология, материалдарды өңдеу технологиясы.


Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Студенттерді болашақ педагогикалық қызметке дайындаудың негізгін қалау. Жалпы білім беретін мектептерде оқушы жастарармен кәсіптік білім мен еңбек технологиясының бағдарламаларының әртүрлі параметрлерімен жемісті жұмыстар жүргізу, мектеп оқушыларының білім және ептілігін қалыптастыру.

Мазмұны

Дәрістер: Кәсіптік оқыту сабақтарының түрлері және құрылымы, Сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар. Сабақтың мақсаттары. Лабораториялық сабақтар, мектеп практикумы, оқу топсеруені (саяхаты). Кәсіптік оқытудың оқу-материалдық базасы.

Мектептегі «Еңбек технологиясы» шеберханалары. Оқу бөлмелеріне, оларды жабдықтауға және безендіруге, оқушылардың жұмыс орындарына қойылатын эргономикалық және психологиялық-педагогикалық талаптар. Мектеп шеберхана-ларының жұмыс тәртібі. Мұғалімнің және оқушылардың жұмыс орындары. Кәсіптік оқытудағы сыныптан тыс жұмыстар. Сыныптан тыс сабақтарды ұйымдастыру-дың міндеттері және олардың педагогикалық ерекшеліктері. Оқушылардың шығар-машылық іс - әрекеттері бойынша сыныптан тыс жұмыстары ұйымдастыру-дың формалары (топтық жұмыстар, үйірме, жалпылама форма). Автоісі пәніндегі қозғалтқыш тарауын оқыту әдістемесі .Автомобильдің электр жабдықтары тарауын оқыту әдістемесі. Трансмиссия және жүріс бөлігі тарауын оқыту әдістемесі. Автокөлікті басқару жүйесі тарауын оқыту әдістемесі. Автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының негіздерін оқыту әдістемесі.Практикалық сабақ: Технология» интегративті білім саласы бағдарлама-ларына жалпы талдау жасау. Сабақтың құрылымы: лабораториялық, практикалық, аралас, интеграциялық, оқу практикумы, оқу топсеруені т.б. сабақтарға күнделікті сабақ жоспарын әзірлеу. Кәсіптік оқыту сабақтарының түрлері және құрылымына тақырыптық күнтізбелік жоспар құру. Лабораториялық сабақтарды ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктері. Оқу бөлмелеріне, оларды жабдықтауға және безендіруге, оқушылардың жұмыс орын-дарына қойыла-тын талаптар. Дидактикалық материалдар әзірлеу. Практикалық әдістер негізінде сабақты ұйымдастыру. Үйірме жұмыстарының мазмұнына талдау жасау. Кәсіпке баулу сабақтарына әдістемелік талдау жасау

Іштен жану қозғалтқышы таруын оқыту әдістемесі. Автомобильдің электр жабдықтары тарауын оқыту әдістемесі. Трансмиссия, жүріс бөлігі және автокөлікті басқару жүйесі тарауын оқыту әдістемесі. Автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының негіздері тарауын оқыту әдістемесі.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттерді болашақ педагогикалық қызметке дайындаудың әдістемелік негізін қалау, күнтізбелік тақырыптық және күнделікті сабақ жоспарын әзірлеуді үйрену.
Пәннің аталуы

Тәрбие жұмысының әдістемесі мен технологиясы

Қысқартылған атауы
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:
Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент / оқытушы:
Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер, таңдау бағытындағы компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, практикалық–30,ОСӨЖ–45,СӨЖ–45.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3-кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары
Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі
МазмұныОқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлеріПәннің аталуы

Білім беру мекемелеріндегі кәсіпкерлік қызмет

Қысқартылған атауы
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, лабораториялық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.

Байбатшаева Айдай

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс

Оқу жоспарымен сәйкестігі
Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, лабораториялық–15,ОСӨЖ–30,СӨЖ–30.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары
Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Кәсіби білім беру жүйесінде студенттердің кәсіпкерлік қызметке даярлығын қамтамассыз ету.

Мазмұны

Лекция: Білім беру мекемелері қызметін-дегі кәсіпкерліктің рөлі. . Кәсіпкерлік қызмет негіздері. Кәсіпкерлік: түсінік және мәні. Кәсіпкерлік қызметтің экономи-калық, әлеуметтік және құқықтық жағдайлары. Кәсіпкерлік қызметтің түрлері. Кәсіпкерлік қызметтің формалары. Маркетинг білім беру мекемелерінің философиясы ретінде. Білім беру қызметтеріндегі маркетингтің әлеуметтік негіздері. Білім беру кызмет-теріндегі маркетинг аймағы. Білім беруін рыногын зерделеу. Білім беру мекемелерінің имиджі. Нарықтық экономика жағдайындағы тауарлар мен кызметтер сапасы. Білім беру қызметінің сапасына маркетингтік түсінік. Тауарларды және қызметтерді сату. Қазақстандағы заңдар, жарлықтар, қаулылар бұйрықтар түрінде бірқатар нормативтік — құқықтық құжаттар. Маркетингті жағдаяттарды талдау құрылымы.

Практикалық: Кәсіпкерлік қызметті міндеттеріне қарай жіктелу. Инновациялық, ақпараттық, ғылыми-техникалық, тауар өндірісі, қызмет көрсету. Коммерциялық кәсіпкерлік мазмұнынақарай бөлу. Білім беру мекемелеріне тән кәсіпкерлік қызмет түрлеріне бөлу. Имидж құрылымы. Бизнесмен ұғымы.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студент білім беру мекемелерінде кәсіпкерлік қызметтің түрлерін, формалары мен әдістерін үйренеді. Білім беру мекемелерінде кәсіпкерліктің жүзеге асырылу және оны үйымдастыру, нарықтық экономиканың ерекшеліктерін үйрену.

Бақылау түрі - емтихан


Пәннің аталуы

РЭА конструкциялау негіздері

Қысқартылған атауы
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 4,5

Оқытушының Т.А.Ә.

Дүйсенбаев К.А.

Доцент / оқытушы:

П.ғ.д., профессор

Жұмыс тілі

қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі
Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–30, практикалық–15,ОСӨЖ–45,СӨЖ–45.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Математика 1», «Математика 2 пәндері.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі
Мазмұны

РЭА аппараттарының конструкциясын анықтаушы негізгі фактор. РЭА-на қолдану материалдары және олардың жіктелуі, қолдану аймағы. РЭА-н талдау кезінде ескерілетін техникалық терминдердің талаптары.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлеріПәннің аталуы

Тігін бұйымдарының технологиясы

Қысқартылған атауы

ТБТ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 5,6

Оқытушының Т.А.Ә.

Бакирова Г.А.

Доцент / оқытушы:
Жұмыс тілі
Оқу жоспарымен сәйкестігі
Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–30, практикалық–30,ОСӨЖ–60,СӨЖ–60.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 180 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

4

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Материалдарды өңдеу технологиясы», «Костюм тарихы» пәндері.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Болашақ кәсіптік оқыту мұғалімдерінің тұрмысқа, жалпы өндіріске қажетті киім түрлерін қазіргі заман талабына сай өңделу технологиясын меңгертуге даярлау. Жеке тапсырыс жұмыстарында мода ағымына байланысты киімдерді өз бетінше орындай алуға үйрету болып табылады

Мазмұны

Дәріс сабақтары:

1 лекция Сырт киім туралы жалпы мәліметтер. Бұйымдар өлшемі мен бой шамаларының жіктелуі. Сырт киім әзірлеуге қойылатын талаптар. Қолмен және машинамен атқарылатын жұмыстар. Дымқылдық жылулық жұмыстар. Пішінді бөліктері. Пішінді бөлшектерінің аттары. Пішінді сызықтары мен кесінді бөлшектерінің аттары. Пішуге қажетті техникалық шарттар. Негізгі матаның бөлшектері. Астар бөлшектері. Астараралық бөлшектері.

2 лекция.Сырт киімнің ұсақ бөлшектерін өңдеуден өткізу. Қалта қақпақтары. Белдікшелер мен белдіктер. Қалталарды өңдеу және жинастыру. Қақпақты тілме қалтаны өңдеу. Рамкалы тілме қалтаны өңдеу. Тік рамкалы тілме қалта. Рамкасы әшекейлі тілме қалта. Қақпақты әрі рамкаланған тілме қалта. Жапрақшалы тілме қалтаны өңдеу. Шеті қайырылып тігілген жапрақшалы тілме қалталар. Ұштары қайылған жапрақшалы қалта. Жапсар тігісіндегі қалталарды өңдеу. Жапсырма қалтаны өңдеу. Астардағы ішкі қалтаны өңдеу.

3 лекция. Пальто модельдері. Пішінді бөлшектерін тігуге дайындау. Пішінді бөлшектерін тексеру. Пішінді бөлшектерін номерлеу. Сызықты бір бөлшектен екіншісіне көшіру.

4 лекция. Өңірлерді өңдеу. Бүкпе тігісінің атқаратын қызметі. Кеудедегі бүкпелерді өңдеу. Мықын сызығындағы бүкпелерді өңдеу. Кесінді бүйірлік бөліктері бар өңірлерді өңдеу. Жапсар тігістерін өңдеу. Қаттамаларды өңдеу. Иіндерді өңдеу және оларды өңірлермен біріктіру. Өңірлерді дымқылдық-жылулық өңдеуден өткізу.

5 лекция. Жотаны өңдеу. Ортасында тігісі бар жотаны өңдеу. Етек айрығы бар жотаны өңдеу. Бүкпелері бар жотаны өңдеу.

6 лекция. Өңірлерді жотамен біріктіру. Бүйірлік кесінділерді қайып тігу. Бұйымдардың кесінділері мен етегін тегістеп қырқу.

7 лекция. Бұйымның өңірлері мен етегін өңдеу. Түймеліктерді өңдеу. Жиектеме жүргізу. Өңірастылықты өңдеу. Өңірастылықтарды өңірмен біріктіру. Бұйымдардың өңірлері мен етегін соңғы өңдеуден өткізу. Бұйымның етегін өңдеу.

8 лекция. Жағаларды өңдеу. Жағалардың сипаттамасы. Астыңғы жағаларды өңдеу. Үстіңгі жағаны астыңғы мен біріктіру.

9 лекция. Иықтық тігістерді өңдеу және жағаларды мойын оймасымен біріктіру. Иықтық тігістерді өңдеу. Жағаны мойын оймасымен біріктіру. Әртүрлі жағаларды өңдеудің ерекшеліктері және оларды бұйымдармен біріктіру.

10 лекция. Жеңдерді өңдеу. Алдыңғы және шынтақ тігістері бар екі тігісті жеңдер. Сыңар тігісті жеңдер. Үстіңгі және астыңғы тігісі бар қос тігісті жеңдер. Айрықты жеңдер. Манжетті жеңдер.

11 лекция. Жеңдерді бұйымға біріктіріп тігу. Жеңдерді қайып тігу. Жеңдерді қайып тігу. Бұйымдардың жең оймасын өңдеу. Астарды өңдеу және оны бұйыммен біріктіріп тігу. Астарды өңдеуге қойылатын техникалық талаптар. Пальто мен жакетті соңғы өңдеуден өткізу.

Лекция 12. Жеңдері түрліше пішілген пальтоны өңдеудің ерекшеліктері. Жеңдері реглан болып пішілгін пальтолар. Жеңдері тұтас пішілген пальтоларды өңдеу тәсілдері.

Лекция 13. Қысқы пальтоны өңдеудің ерекшеліктері. Қысқы пальтоның модельдері. Жылулық астараралықты өңдеу. Жеңдерді өңдеу. Мехтан жасалған манжеттерді өңдеу және жеңдермен біріктіру. Мехтан жасалған жағаларды өңдеу және оларды төменгі жағалармен біріктіру. Түймеленетін жылы астары бар бұйымды өңдеу ерекшеліктері.

Лекция 14. Өнім сапасын стандарттау және бақылау. Мемлекеттік стандарттау жүйесі. Өнім сапасы.

Лекция 15 Дайын тігін бұйымдарының сапасын бақылау. Киім кемшіліктерінің түрлері.Практикалық сабақтар:

Практикалық жұмыс №1. Жакетті өңдеу технологиясы  1. Жакетті пішу.

  2. Жакеттің сәндік бөлшектері мен ұсақ бөлшектерін өңдеу.

  3. Жакеттің негізгі бөлшектерін біріктіру.

  4. Жакеттің өңірін өңдеу.

  5. Жакеттің жеңін өңдеу

  6. Жакетті астар мен қосып өңдеу

  7. Жакетті соңғы өңдеу

Практикалық жұмыс №2. Пальтоны өңдеу технологиясы

  1. Пальтоны пішу.

  2. Пальтоның кейбір бөлшектерін қатырмалармен өңдеу.

  3. Палтоның негізгі бөлшектерін өңдеу.

  4. Пальтоның жеңін қондыру.

  5. Пальтоны астармен қосып өңдеу.

  6. Пальтоны соңғы өңдеу жұмыстары

Практикалық жұмыс №3. Тігін бұйымдарында кездесетін ақауларды түзету жолдары.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

текстиль материалдарынан әзірленетін тігін бұйымдарымен танысады;

киімдерді сәндеп өңдеу технологиясын меңгереді;жеке тапсырыс бойынша бұйымдарды әзірлеу технологиясын меңгереді;Пәннің аталуы

Киімді конструкциялау және модельдеу

Қысқартылған атауы
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 4,5

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент / оқытушы:
Жұмыс тілі
Оқу жоспарымен сәйкестігі
Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–30, практикалық–15,ОСӨЖ–45,СӨЖ–45.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Математика 1», «Математика 2 пәндері.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі
МазмұныОқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет