Съобщени е на основание чл. 2а, ал от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива на Земеделски производител Теодора Петрова Петкова, за водовземане от тръбен кладенец тк-1 „Теодора Петкова Горскажүктеу 25.08 Kb.
Дата16.04.2019
өлшемі25.08 Kb.
түріЗакон

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на Земеделски производител Теодора Петрова Петкова, за водовземане от тръбен кладенец ТК-1 „Теодора Петкова - Горска поляна“, предвиден за изграждане в имот ПИ № 050030, землище на с. Горска поляна, местност „Киров герен“, ЕКАТТЕ 17097, общ. Болярово, обл. Ямбол, собственост Петър Пенчев Петков:

1. Цел на заявеното използване на водите:

За напояване на земеделски култури (капково напояване на масив от сливи)

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонт

BG2G000PtPz043

Пукнатинни води в палеозой - протерозой пукнатинна зона

3. Водовземни съоръжения
ЕКАТТЕ

тръбен кладенец ТК-1 „Теодора Петкова - Горска поляна“, предвиден за изграждане в ПИ № 050030, землището на с. Горска поляна, местност „Киров герен“, ЕКАТТЕ 17097, общ. Болярово, обл. Ямбол, собственост Петър Пенчев Петков

ЕКАТТЕ 17097

4. Място на използване на водите, населено място

87 дка земеделски култури (масив от сливи), в имоти ПИ № 050030; ПИ № 050029, ПИ № 050031; 060017; 060052; 060087; 060090, намиращи се в землището на село Горска поляна, местност „Киров герен“, ЕКАТТЕ 17097, общ. Болярово, обл. Ямбол.

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво

Средноденонощен дебит: 0, 1 л/сек

Максимално водно количество: 0,26 л/сек
Максимално експлоатационно понижение:

S макс.експ. пониж. ТК – 1 = 1,90 м

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция „Черноморски район“,

гр. Варна, ул.”Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

Директор Дирекция „ПР”: инж. Св. Пенчева .................................

Н - к отдел ,,Р”: инж. Р. Несторова.................................................

Изготвил: гл.експерт отдел „Р“ Т. Костова.....................................
Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org
Каталог: UserFiles -> File -> 2015 -> Obqvleniq
File -> Бағдарламасы астана қаласы 015 жылғы қараша сағ. 15. 30 15. 00-15. 30
File -> Вильгельм Райх
Obqvleniq -> Съобщени е на основание чл. 2а, ал от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива на „Тракийски бадем България“ еоод – Бургас за водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение
2015 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район варна
Obqvleniq -> Съобщени е на основание чл. 2а, ал от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет