Съобщение по чл. , ал на Наредбата за условията и реда за извършване на овосжүктеу 9.81 Kb.
Дата03.04.2019
өлшемі9.81 Kb.

  • Съобщение за инвестиционно предложение за разширение на съществуваща козеферма с местоположение имот с номер 042103, в землището на с. Вокил, общ. Дулово и достигане на общ капацитет 1000 бр. места за животни

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя ЗП Ю. Галиб инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща козеферма с местоположение имот с номер 042103, в землището на с. Вокил, общ. Дулово и достигане на общ капацитет 1000 бр. места за животни” попада в обхвата на т. 1, буква “д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС – Интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение № 1) и на основание чл.93, ал.1, т.2 от Закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 5048/10.11.2016 г.Копие на писмото е изпратено в Община Дулово, Кметство село Вокил и ОДБХ-Силистра.
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014
YIP 2014 -> "Туризъм и отдих"
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 2553/11. 08. 2017 г
YIP 2014 -> „селско, горско и воднос топанство
YIP 2014 -> За инвестиционно предложение за „
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 2480/18. 05. 2015 г
YIP 2014 -> Съобщение по чл. , ал на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Заседание на комисията по Наредба №22/10. 02. 2006 г., както следва: Имот с номер 000059 в землището на с. Чудомир, общ. Лозница, с начин на трайно ползване
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао ао-3816-1/21. 08. 2018г
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 4172/13. 08. 2015 г


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет