Съобщение по чл. , ал на Наредбата за условията и реда за извършване на овосжүктеу 10.28 Kb.
Дата14.04.2019
өлшемі10.28 Kb.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Реконструкция на част от ВЕЛ 20 kV „Голеш” – електропроводно отклонение за ТП „Голеш 1”, чрез кабелна линия от стълб № 345 до ТП 20/0,4 kV „Голеш 1“

СЪОБЩЕНИЕ


по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителите Община Кайнарджа и „Електроразпредение север“ АД инвестиционно предложение за „Реконструкция на част от ВЕЛ 20 kV „Голеш” – електропроводно отклонение за ТП „Голеш 1”, чрез кабелна линия от стълб № 345 до ТП 20/0,4 kV „Голеш 1“, попада в обхвата на т. 3. Енергийно стопанство, буква „б” – промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1) от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО-3062-(10/03.07.2018 г.Копие на писмото е изпратено в Кметство село Голеш.
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014
YIP 2014 -> "Туризъм и отдих"
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 2553/11. 08. 2017 г
YIP 2014 -> „селско, горско и воднос топанство
YIP 2014 -> За инвестиционно предложение за „
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 2480/18. 05. 2015 г
YIP 2014 -> Съобщение по чл. , ал на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Заседание на комисията по Наредба №22/10. 02. 2006 г., както следва: Имот с номер 000059 в землището на с. Чудомир, общ. Лозница, с начин на трайно ползване
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао ао-3816-1/21. 08. 2018г
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 4172/13. 08. 2015 г


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет