Съобщение по чл. , ал на Наредбата за условията и реда за извършване на овосДата14.04.2019
өлшемі25.5 Kb.
#98744

СЪОБЩЕНИЕ


по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя ЕТ „Рикота-4-Силвия Симеонова” инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета и експлоатация на 4 броя халета за интензивно отглеждане на бройлери и дотигане на общ капацитет до 74 900 места за птици” е с местоположение имот с №050012 в землището на с. Голям Извор, общ. Самуил, съгласно скица № К01242/16.19.2013 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Исперих. За експлоатацията на животновъдния обект, с капацитет до 35000 броя бройлери е издадено съгласувателно Решение № РУ-5-ПР/2010 г. на Директора на РИОСВ-Русе.

Предвид горното, настоящото инвестиционно предложение представлява разширение на дейност, попадаща в обхвата на приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/11.09.2007 г., посл. изм. и доп. бр. 94/2012г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Заявеното увеличение на капацитета на фермата за интензивно отглеждане на бройлери достига критериите, разписани т. 6.6, буква „а” от Приложение № 4 на ЗООС. Съгласно чл. 117, ал. 1 от Закона, експлоатацията на инсталации за категориите промишлени дейности по приложението се разрешава след издаването на комплексно разрешително (КР).

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 5298/07.10.2013 г.Копие на писмото е изпратено в Изпълнителна агенция по околна среда – ИАОС, Община Самуил и Кметство с. Голям Извор.
Каталог: docs -> reshenia eo -> K2 PR OVOS EO OS 2013 -> K2 YIP 2013
docs -> Егемен Қазақстан. – 2014. №176. – 10 қыркүйек Біржан С. Елім менің – Қазақстан
docs -> Республиканский форум «Технологические инновации библиотек для информационного общества», Усть-Каменогорск, 10-11 октября 2012 г
docs -> Әож 373. 016;821. 512. 122 Қолжазба құқығында
docs -> «Азаматтарға арналған үкіметте» бірыңғай ұйымдастырушылық құрылым енгізілді «Азаматтарға арналған үкімет»
docs -> Қазақстан республикасы қызылорда облысының Әкімдігі
K2 YIP 2013 -> Съобщение по чл. , ал на Наредбата за условията и реда за извършване на овос


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет