Специальность: 051301 – «Общая медицина»Дата04.03.2018
өлшемі243.97 Kb.
#20006


С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

КЛИНИкалық АНАТОМИя және ОПЕРАТИВтік ХИРУРГИя КАФЕДРАсы

тәжірібиелік сабақтардың әдістемелік нұсқаулары
Мамандығы: 051301 – «Жалпы медицина»

Элективті курс: (акушерлік).Тәжірібиелік сабақтардың әдістемелік нұсқаулары

Курс – 5


Пән «акушерлік»

Құрастырған – аға оқытушы Ткаченко Н.Л.,оқытушы Ақжолова Н.А., оқытушы Сейфульдинова М.А.

2012 ж

1 - Сабақ

1. Тақырып: Жедел іш, оның себептері (жүктілік кезіндегі жедел аппендицит, жатырдан тыс жүктілк, анабездің кисталары және апоплексиясы). Жамбастың, іш қуысының жоғарғы және төменгі бөлігінің ревизиясы. Жүктілік кезіндегі аппендэктомияның ерекшклігі.

2. Мақсаты – . Жедел іштің жиі болу себебі-жатырдан тыс жүктілік. Сальпингоэктомияға жиі көрсеткіш түтіктегі жүктілік. Кей кезде біржақты гидросальпинкс болуы мүмкін бұрыңғы қабынудың салдарынан. Түтіктің истмиялық бөлігі және мезосальпинкс бұл аймақтар қан тамырға бай болып табылады. Сондықтанда зақым келетін болса көп қан кету болады.Аналық безі оралып кетуі мүмкін,егер қалыпты аналық без басқа бір түзілістермен байланыспаса, кейде ол киста болуы мүмкін. Аналық бездің эмбрионға қатысы, құрсақ арты түзілісі болып табылады,құрсақ қуысына жылжытатын,құрсақ арты қуыспен байланысты үзбейді.Көп жағдайда айналым орталыққа бағытталады. Оң жақ аналық без сағат тілінде айналады, ал сол жақ аналық без сағат тіліне қарсы айналады.Жедел аппендициттің клиникасы көрінген жағдайда оперативтік араласулпр жүргізіледі
3. Оқыту тапсырмасы:


 • Құрсақ қуысына жету жолдарына

 • Құрсақ қуысындағы ағзалардың топографиясын

 • Құрсақ қуысының төменгі бөлігіндегі және жамбастың жоғарғы қабатындағы кеңістіктердің орналсуын білу керек

 • Жедел іштің негізгі себептерін

 • Құрсақ қуысының және жамбастың қандануын,нервтенуін

 • Операцияның орындалу техникасын ( аппендектомия, жатырдан тыс жүктілік, кистаны алып тастау, аналық безін алып тастау немесе кесу)

 • Оперативтік араласулар кезіндегі қателіктер мен негіздер

 • Осы операцияларда қолданылатын инструменттер

Манипуляция жасаудағы кезеңдерді және олрдың техникасын негіздеуді білу.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 • Алдыңғы құрсақ қабырғасының қабаттық құрылымы

 • Құрсақ қуысының төменгі қабатының топографиясы, илеоцекальді бұрыш

 • Топография верхнего этажа полости таза

 • Ішектің, аналық бездің, фаллоивті түтіктің қандануы және нервтенуі

 • Аппендектомияның кезеңдері, аналық безді және кистаны кесу.

 • Жүктілік кезіндегі аппендоэктомияның орындалу техникасының ерекшеліктері

 • Осы оперативтік араласулардағы типтік асқынулар

  1. Сабақ беру және оқыту әдістері

Оқу препараттарынан алдыңғы құрсақ қабырғасының құрылысын оқып үйрену -

шағын топтарда жұмыс істеу. Құрсақтың алдыңғы қабырғасы туралы фильмдер көру, тесттер, презентациялар жасау, реферат жазу, жаттығу және симуляциондық оралықта тәжірибелік жұмысты орындау. Әртүрлі жағдайда лапаротомияның әр түрін қолдануды негіздеу. Материальді бекіту – жазбаша бақылау. Жағдайлық есептер мен тесттерге ойын түрінде жүргізу. Инновациялық әдіс – «ми шабуылы», «ағаш шешімі», «балық сүйегі». Құрсақ қуысының клиникалық анатомиясы, мықын тоқ ішек ұшбұрышы,топография варианттары .Жамбастың жоғарғы қабаты және құрсақ қуысының техникасын талдау. Аппендоэктомия жасаудың техникасы мен кезеңдері,құрт тәрізді өсіндінің ерекшеліктері және жүктілік кезінде орындау техникасы. «Эндоскопиялық аппендэктомия» туралы фильмдер көру.СӨЖ тақырыптар бойынша рефераттар жазу, презентациялар жасау, ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау, портфолио құрау.


Білім және тәжірибе алушылырды бағалау әдісі

Жауап толық, материалды терең білу, сырттан жауап беру -95-100 балл,

Жауап толық, материалды терең білу, сырттан жауап беру, кішігірім білмеушілікпен -90-94 балл.

Жауапбы дұрыс кішігірім сырттан жауап алу арқылы - 85-89 балл.

Жауапбы дұрыс, толық емес -80-84 балл.

Жауапбы дұрыс, бірақ тәжірібиелік шығуды білмейді- 75-79 балл.

Материалды нақты білмейді, кішігірім сырттан жауап алынды - 70-74 балл.

- 65-69 балл.

Материалды шатастырады, теорияны нақты білмейді -60-64 балл.

Материалды өте аз біледі- 55-59 балл.

Тәжірібиелік сабақ: теориялық және клиникалық материалдарды оқытушымен бірге талдау; ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау, аз топтарда; бағаға тәжірібиелік дағдыларды орындау, оқу фильмдерін көру

СӨЖ: ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау, СӨЖ дің тақырыптарына презентация дайындау, курсқа портфолио құру, тест құрастыру немесе жағдайлық есептер.

Презентация 20-25 слайдттерден, анық мазмұнымен,негігі жағдайымен, жақсы иллюстрациясымен, әртүрлі операция түрлерімен айырмашылығы, қорытынды және әдебиеттер тізімімен (6-8) өте жақсы болу керек, тақырыпты жақсы меңгерген -100- 95балл;18 слайд, иллюстрацияға жетпейді, 4-5 ақпарат көзі, жақсы жеткізді - 94-90 балл; 16 слайд, толық көрнекті құрал жетіспейді, әдебиеттер жаңартылмаған, 4-5 ақпарат көзі 89-85 балл; 15 слайд, статистикалар жоқ, әдебиеттер көзі 3-4 - 84-80 балл;14-15 слайд, көрнекті құралдары жоқ, ақпарат көзі-3, ақпарт толық жеткізілмеді -79-75 балл; 14 слайдтан кем емес, ескі ақпараттар, әлсіз жеткізілді,жиналған материалдарды толық меңгере алмайды - 74-70 балл; 12 слайдтан кем емес, ақпарат тек анықтамадан, дәлелсіз жеткізілді, бөліп бөліп айтты - 69-65 балл; 10-11 слайд, 2-3 ақпарат көзі, баяндаған кезде тақырыпты меңгере алмайды, оқыды - 64-60 балл; 10 слайдтан кем емес, формальді түрде жасалған, бөліп бөліп жеткізді - 59-55 балл; 10 слайдттан кем емес, формальді түрде жасалған, уақытынан кешіксе - 54-50 балл.Осы сабақта үш компитенцияда тең түрде құрылады және тексеріледі

Хронометраж:6. Әдебиеттер:

Негізгі:

 1. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. Под ред. акад. РАМН Ю.М.Лопухина Москва ГЭОТАР-Медиа 2007г. том 2. Стр 8-18, 57-70, 195-199.

 2. О.П.Большаков,Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Санкт-Петербург «ПИТЕР» 2004г. Стр 92-107,118-120, 135, 652, 700, 723, 760, 800, 834, 882.

 3. О.П.Большаков,Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Практикум. Санкт-Петербург «ПИТЕР» 2001г. Стр 608, 635-657. 662, 691-693.740. 827. 885.

Қосымша:

 1. Клиническая анатомия И.Д. Кирпатовский, Э.Д.Смирнова том 1. Москва МИА 2003г.Стр 200-210.260-265,345-346.

 2. Прикладная лапароскопическая анатомия - брюшная полость, малый таз. Гэри Дж.Винд. Москва, Мед. литература 1999г.

 3. Наглядные акушерство и гинекология. Норвитц Эррол Р., Шордж Джон О. Пер. с англ. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. — 144 с. — (Серия «Экзамен на отлично»)

 4. Атлас оперативной гинекологии. Уилисс К.Р. Учебное пособие М.: Медицина 2004 г.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, жағдайлық есептер т.б.)
2 - Сабақ

1. Тақырыбы: Жамбас кеңістігінің шелмай қабаты және шандыры. Қабыну ошақтарының таралуы, жамбас шелмайын дренаждау.

2. Мақсаты – Жамбас шандыры, жапырақшалары, жамбас қуысының шекаралары туралы түсінік болуы керек. Шелмай кеңістігінің орналасуы, олардың ара қатынасы, процестердің таралу жолдары туралы.Жамбастағы қабыну процестерінің таралу жолдары және олардың орналасуын негіздеу үшін алған білімді қолдана білу. Жамбас кеңістігінің шелмай қабатының шекарасы,байланыстары туралы түсінік.Шелмай кеңістігін дренаждауды үйрену.Жамбас клечаткасына операивті жетуіне анатомиялық негізер.

3. Оқыту тапсырмасы:

 • Жамбас қуысына жету

 • Жамбас ағзаларының топографиясы

 • Жамбас қабаттарында шелмай кеңістігінің орналасуы

 • Қабыну процестерінің негізгі таралу бағыты

 • Дренаждау операцияларын орындау техникасы

 • Оперативтік араласулар кезіндегі қателіктер негізі

 • Осы операциялар кезінде қолданылатын инструментер

 • Манипуляция жасаудағы кезеңдерді және олрдың техникасын негіздеуді білу.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 • Жамбас шандырының клиникалық анатомиясы.

 • Париетальді және висцеральді жапырақшаларының топографиясы

 • Висцеральді шелмай кеңістігінің орналасуы

 • Қабырғалық шелмай кеңістігінің басқа клечаткамен байланысуы.

 • Висцеральді кеңістіктіктің шектелуі, олардың қабырғалық кеңістікпен байланысуы.

 • Дренаждау түрлері

 • Дренаждау кезеңдері.

 • Техника ерекшеліктері

 • Осы оперативтік араласулардағы типтік асқынулар

5. Сабақ беру және оқыту әдістері

Оқу препараттарынан алдыңғы құрсақ қабырғасының құрылысын оқып үйрену -

шағын топтарда жұмыс істеу. Құрсақтың алдыңғы қабырғасы туралы фильмдер көру, тесттер, презентациялар жасау, реферат жазу, жаттығу және симуляциондық оралықта тәжірибелік жұмысты орындау. Әртүрлі жағдайда лапаротомияның әр түрін қолдануды негіздеу. Материальді бекіту – жазбаша бақылау. Жағдайлық есептер мен тесттерге ойын түрінде жүргізу. Инновациялық әдіс – «ми шабуылы», «ағаш шешімі», «балық сүйегі». Құрсақ қуысының клиникалық анатомиясы, мықын тоқ ішек ұшбұрышы,топография варианттары .Жамбастың жоғарғы қабаты және құрсақ қуысының техникасын талдау. Аппендоэктомия жасаудың техникасы мен кезеңдері,құрт тәрізді өсіндінің ерекшеліктері және жүктілік кезінде орындау техникасы. «Эндоскопиялық аппендэктомия» туралы фильмдер көру.СӨЖ тақырыптар бойынша рефераттар жазу, презентациялар жасау, ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау, портфолио құрау.
Білім және тәжірибе алушылырды бағалау әдісі

Жауап толық, материалды терең білу, сырттан жауап беру -95-100 балл,

Жауап толық, материалды терең білу, сырттан жауап беру, кішігірім білмеушілікпен -90-94 балл.

Жауапбы дұрыс кішігірім сырттан жауап алу арқылы - 85-89 балл.

Жауапбы дұрыс, толық емес -80-84 балл.

Жауапбы дұрыс, бірақ тәжірібиелік шығуды білмейді- 75-79 балл.

Материалды нақты білмейді, кішігірім сырттан жауап алынды - 70-74 балл.

- 65-69 балл.

Материалды шатастырады, теорияны нақты білмейді -60-64 балл.

Материалды өте аз біледі- 55-59 балл.

Тәжірібиелік сабақ: теориялық және клиникалық материалдарды оқытушымен бірге талдау; ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау, аз топтарда; бағаға тәжірібиелік дағдыларды орындау, оқу фильмдерін көру

СӨЖ: ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау, СӨЖ дің тақырыптарына презентация дайындау, курсқа портфолио құру, тест құрастыру немесе жағдайлық есептер.

Презентация 20-25 слайдттерден, анық мазмұнымен,негігі жағдайымен, жақсы иллюстрациясымен, әртүрлі операция түрлерімен айырмашылығы, қорытынды және әдебиеттер тізімімен (6-8) өте жақсы болу керек, тақырыпты жақсы меңгерген -100- 95балл;18 слайд, иллюстрацияға жетпейді, 4-5 ақпарат көзі, жақсы жеткізді - 94-90 балл; 16 слайд, толық көрнекті құрал жетіспейді, әдебиеттер жаңартылмаған, 4-5 ақпарат көзі 89-85 балл; 15 слайд, статистикалар жоқ, әдебиеттер көзі 3-4 - 84-80 балл;14-15 слайд, көрнекті құралдары жоқ, ақпарат көзі-3, ақпарт толық жеткізілмеді -79-75 балл; 14 слайдтан кем емес, ескі ақпараттар, әлсіз жеткізілді,жиналған материалдарды толық меңгере алмайды - 74-70 балл; 12 слайдтан кем емес, ақпарат тек анықтамадан, дәлелсіз жеткізілді, бөліп бөліп айтты - 69-65 балл; 10-11 слайд, 2-3 ақпарат көзі, баяндаған кезде тақырыпты меңгере алмайды, оқыды - 64-60 балл; 10 слайдтан кем емес, формальді түрде жасалған, бөліп бөліп жеткізді - 59-55 балл; 10 слайдттан кем емес, формальді түрде жасалған, уақытынан кешіксе - 54-50 балл.Осы сабақта үш компитенцияда тең түрде құрылады және тексеріледі

Хронометраж:6. Әдебиеттер:

Негізгі:

 1. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. Под ред. акад. РАМН Ю.М.Лопухина Москва ГЭОТАР-Медиа 2007г. том 2. Стр 8-18, 57-70, 195-199.

 2. О.П.Большаков,Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Санкт-Петербург «ПИТЕР» 2004г. Стр 92-107,118-120, 135, 652, 700, 723, 760, 800, 834, 882.

 3. О.П.Большаков,Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Практикум. Санкт-Петербург «ПИТЕР» 2001г. Стр 608, 635-657. 662, 691-693.740. 827. 885.

Қосымша:

 1. Клиническая анатомия И.Д. Кирпатовский, Э.Д.Смирнова том 1. Москва МИА 2003г.Стр 200-210.260-265,345-346.

 2. Прикладная лапароскопическая анатомия - брюшная полость, малый таз. Гэри Дж.Винд. Москва, Мед. литература 1999г.

 3. Наглядные акушерство и гинекология. Норвитц Эррол Р., Шордж Джон О. Пер. с англ. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. — 144 с. — (Серия «Экзамен на отлично»)

 4. Атлас оперативной гинекологии. Уилисс К.Р. Учебное пособие М.: Медицина 2004 г. 1. Бақылау (сұрақтар, тесттер, жағдайлық есептер т.б.)3 - Сабақ
1. Тақырыбы: Жамьастың қан тамыр жүйесі, ішкі мықын артериясының негізгі тармақтарының аномалияларының бөлінуі отхождения. Ішкі мықын артериясына жету жолдары, жамбас қан тамырын таңып байлаудағы қатерлер.

2. Мақсаты – Жамбас қан тамырларының,артериальді анастомоздардың,веналық өрімдердің,ішкі мықын артериясының тармақтарының клиникалық анатомиясын оқып білу. Жамбастың негізгі артериясын байлауда асқынулар және орындау техникасы.Жамбас қан тамырларына оперативті жету жолында анатомиялық негіздеу.
Дүние жүзінде жыл сайын 14 миллион жағдай акушерлік қан кетуден болады, көбінесе босанғаннан кейінгі жағдайда болады.

Нәтижесінде, 128,000 әйел қайтыс болады.

Босанудан кейінгі қан кетудің біріншілік себебі – «4 Т»:


 • “Тін”- Бала жолдасының қалу фрагменттері

 • “Тонус”- Жатырдың атониясы

 • “Жарақат”-Жатырдың және туу жолдарының жыртылуы,жатырдың айналып кетуі

 • “Тромбин”- Жүре пайда пайда болған коагуляцияның бұзылуы

Жатыр артериясын байлау

 • Бірінші хабарлама: Уотерс және авторлармен бірге, 1952; эффектілік 80-90%

 • Ең үлкен зерттеу: Лирада: 265 пациент, эффектілік 96%

 • Тағы бір ең үлкен зерттеу: 103 пациент, эффективтілік 100%

 • Қатерлі асқынулар туралы хабарлама болмады, және келесі жүктілік туралы айтылды

Жамбастан қан кету ішкі мықын артериясын байлауды қажет етеді

 • Мықын бел артериясы арасымен, артқы ішкі мықын артерия сабауынан өтетін, және бел артериясымен бірге,аортаның құрсақ бөлігінен өтетеді;

 • Латеральді және ортаңғы сегізкөз артериясының арасынан (бірінші артқы ішкі мықын артерия сабауынан өтеді, екінші аортаның құрсақ бөлігінің жұпсыз тармағы);

 • Ортаңғы тік ішек артериясының арасынан, ішкі мықын артериясының тармағы болып табылатын, және жоғарғы тік ішек артериясы, төменгі шажырқай артериясынан өтетін.


3. Оқыту тапсырмасы: • Жамбас қан тамыр жүйесіне жету үшін құрсақ қабырғасы арқылы

 • Сыртқы және ішкі мықын артеричсының жалпы топографиясы

 • Жамбастың веналық өрімі

 • Жамбастан қан кетудің негізгі себебі

 • Қантамыр арасындағы анастомоздар

 • Операция орындау техникасы (жатыр және ішкі мықын артериясын байлау)

 • Оперативті араласулар кезіндегі қателіктер негізі

 • Инструменттер, осы операцияны орындау кезіндегі

 • Манипуляция жасаудағы кезеңдерді және олрдың техникасын негіздеуді білу.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 • Алдыңғы құасақ қабырғасының қабаттық құрылымы

 • Жамбас қан тамырының топографиясы

 • Ішкі мықын артериясынан шығатын тармақтардың варианттары

 • Қан тамырды байлау кезінде коллатеральді қан айналымның дамуы

 • Қан тоқтату сатылары

 • B-Linch тігісі

 • Байлау техникасының ерекшелігі

 • Осы оперативтік араласулардағы типтік асқынулар

5. Сабақ беру және оқыту әдістері

Оқу препараттарынан алдыңғы құрсақ қабырғасының құрылысын оқып үйрену -

шағын топтарда жұмыс істеу. Құрсақтың алдыңғы қабырғасы туралы фильмдер көру, тесттер, презентациялар жасау, реферат жазу, жаттығу және симуляциондық оралықта тәжірибелік жұмысты орындау. Әртүрлі жағдайда лапаротомияның әр түрін қолдануды негіздеу. Материальді бекіту – жазбаша бақылау. Жағдайлық есептер мен тесттерге ойын түрінде жүргізу. Инновациялық әдіс – «ми шабуылы», «ағаш шешімі», «балық сүйегі». Құрсақ қуысының клиникалық анатомиясы, мықын тоқ ішек ұшбұрышы,топография варианттары .Жамбастың жоғарғы қабаты және құрсақ қуысының техникасын талдау. Аппендоэктомия жасаудың техникасы мен кезеңдері,құрт тәрізді өсіндінің ерекшеліктері және жүктілік кезінде орындау техникасы. «Эндоскопиялық аппендэктомия» туралы фильмдер көру.СӨЖ тақырыптар бойынша рефераттар жазу, презентациялар жасау, ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау, портфолио құрау.
Білім және тәжірибе алушылырды бағалау әдісі

Жауап толық, материалды терең білу, сырттан жауап беру -95-100 балл,

Жауап толық, материалды терең білу, сырттан жауап беру, кішігірім білмеушілікпен -90-94 балл.

Жауапбы дұрыс кішігірім сырттан жауап алу арқылы - 85-89 балл.

Жауапбы дұрыс, толық емес -80-84 балл.

Жауапбы дұрыс, бірақ тәжірібиелік шығуды білмейді- 75-79 балл.

Материалды нақты білмейді, кішігірім сырттан жауап алынды - 70-74 балл.

- 65-69 балл.

Материалды шатастырады, теорияны нақты білмейді -60-64 балл.

Материалды өте аз біледі- 55-59 балл.

Тәжірібиелік сабақ: теориялық және клиникалық материалдарды оқытушымен бірге талдау; ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау, аз топтарда; бағаға тәжірібиелік дағдыларды орындау, оқу фильмдерін көру

СӨЖ: ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау, СӨЖ дің тақырыптарына презентация дайындау, курсқа портфолио құру, тест құрастыру немесе жағдайлық есептер.

Презентация 20-25 слайдттерден, анық мазмұнымен,негігі жағдайымен, жақсы иллюстрациясымен, әртүрлі операция түрлерімен айырмашылығы, қорытынды және әдебиеттер тізімімен (6-8) өте жақсы болу керек, тақырыпты жақсы меңгерген -100- 95балл;18 слайд, иллюстрацияға жетпейді, 4-5 ақпарат көзі, жақсы жеткізді - 94-90 балл; 16 слайд, толық көрнекті құрал жетіспейді, әдебиеттер жаңартылмаған, 4-5 ақпарат көзі 89-85 балл; 15 слайд, статистикалар жоқ, әдебиеттер көзі 3-4 - 84-80 балл;14-15 слайд, көрнекті құралдары жоқ, ақпарат көзі-3, ақпарт толық жеткізілмеді -79-75 балл; 14 слайдтан кем емес, ескі ақпараттар, әлсіз жеткізілді,жиналған материалдарды толық меңгере алмайды - 74-70 балл; 12 слайдтан кем емес, ақпарат тек анықтамадан, дәлелсіз жеткізілді, бөліп бөліп айтты - 69-65 балл; 10-11 слайд, 2-3 ақпарат көзі, баяндаған кезде тақырыпты меңгере алмайды, оқыды - 64-60 балл; 10 слайдтан кем емес, формальді түрде жасалған, бөліп бөліп жеткізді - 59-55 балл; 10 слайдттан кем емес, формальді түрде жасалған, уақытынан кешіксе - 54-50 балл.Осы сабақта үш компитенцияда тең түрде құрылады және тексеріледі

Хронометраж:6. Әдебиеттер:

Негізгі:

 1. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. Под ред. акад. РАМН Ю.М.Лопухина Москва ГЭОТАР-Медиа 2007г. том 2. Стр 8-18, 57-70, 195-199.

 2. О.П.Большаков,Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Санкт-Петербург «ПИТЕР» 2004г. Стр 92-107,118-120, 135, 652, 700, 723, 760, 800, 834, 882.

 3. О.П.Большаков,Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Практикум. Санкт-Петербург «ПИТЕР» 2001г. Стр 608, 635-657. 662, 691-693.740. 827. 885.

Қосымша:

 1. Клиническая анатомия И.Д. Кирпатовский, Э.Д.Смирнова том 1. Москва МИА 2003г.Стр 200-210.260-265,345-346.

 2. Прикладная лапароскопическая анатомия - брюшная полость, малый таз. Гэри Дж.Винд. Москва, Мед. литература 1999г.

 3. Наглядные акушерство и гинекология. Норвитц Эррол Р., Шордж Джон О. Пер. с англ. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. — 144 с. — (Серия «Экзамен на отлично»)

 4. Атлас оперативной гинекологии. Уилисс К.Р. Учебное пособие М.: Медицина 2004 г.

7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, жағдайлық есептер т.б.)
4 - Сабақ

1. Тақырыбы: Жамбастың лимфа жүйесі, кіші жамбастағы ісіктер кезінде метастаз жасау жолдары.
2. Мақсаты – Жамбастың лимфа жүйесінің клиникалық анатомиясы туралы түсінік, қатерлі процестер кезінде метастаздау жолдары.

Құрсақ арты кеңістігі және жамбастың лимфа түйінінің бөлінуі туралы түсінікке алған білімді қолдана білу. Ісіктің таралу кезінде ісік жасушаларының тарау жолдары туралы түсінік.

Жамбастың лимфа түйіндері және операция кезінде ағзаларға жету, анатомиялық негіздеу.
Соңғы онжылдықта жатыр денесінің ісіктері көптеп өсуде. Жатыр денесінің ісігі көбінесе менопаузадан кейін туындап жатады, пациенттің орта жасы 60-62 жас. Өмір бойы эндометрия ісігімен 2-3% әйел ауырады.

Аналық безінің ісігі онкология саласында ең күрделі мәселе болып саналады.Соңғы он жылда дүние жүзінде аурудың өсуі көрінеді. Гинекологиялық ісіктердің арасында жатыр мойын ісігі 2ші орын алады.Аналық бездің ісігі 1-ші орында қалады.


3. Оқыту тапсырмасы:

 • Жамбасқа жету

 • Құрсақ арты қуысы және жамбастың лимфа түінінің негізгі топографиялық топтары

 • Жамбас лимфа түйіндерінің орналасуы

 • Метастаздардың тарау жолдары

 • Операция орындау техникасы ( жатыр ісігі, аналық безі )

 • Оперативтік араласулардың кезеңдері және негіздері

 • Осы операцияларды орындау кезіндегі инструменттер • Манипуляция жасаудағы кезеңдерді және олрдың техникасын негіздеуді білу.

.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 • Жамбастың лимфа түйіндерінің топтары, оларды болжамдау

 • Жатыр мойнының лимфа түйінінің топографиясы

 • Жатыр денесінің лимфа түйінінің топографиясы

 • Аналық безінің лимфа түйінінің топографиясы, фаллопиев түтігі

 • Қуықтың лимфа түйінінің топографиясы

 • Тік ішектің лимфа түйінінің топографиясы

 • Ісіктің әр түрлі таралуының метастаздау кезеңдері

 • Лимфа түйінінің диссекция техникасының орындалу ерекшелігі

 • Осы оперативтік араласулардағы типтік асқынулар

5. Сабақ беру және оқыту әдістері

Оқу препараттарынан алдыңғы құрсақ қабырғасының құрылысын оқып үйрену -

шағын топтарда жұмыс істеу. Құрсақтың алдыңғы қабырғасы туралы фильмдер көру, тесттер, презентациялар жасау, реферат жазу, жаттығу және симуляциондық оралықта тәжірибелік жұмысты орындау. Әртүрлі жағдайда лапаротомияның әр түрін қолдануды негіздеу. Материальді бекіту – жазбаша бақылау. Жағдайлық есептер мен тесттерге ойын түрінде жүргізу. Инновациялық әдіс – «ми шабуылы», «ағаш шешімі», «балық сүйегі». Құрсақ қуысының клиникалық анатомиясы, мықын тоқ ішек ұшбұрышы,топография варианттары .Жамбастың жоғарғы қабаты және құрсақ қуысының техникасын талдау. Аппендоэктомия жасаудың техникасы мен кезеңдері,құрт тәрізді өсіндінің ерекшеліктері және жүктілік кезінде орындау техникасы. «Эндоскопиялық аппендэктомия» туралы фильмдер көру.СӨЖ тақырыптар бойынша рефераттар жазу, презентациялар жасау, ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау, портфолио құрау.
Білім және тәжірибе алушылырды бағалау әдісі

Жауап толық, материалды терең білу, сырттан жауап беру -95-100 балл,

Жауап толық, материалды терең білу, сырттан жауап беру, кішігірім білмеушілікпен -90-94 балл.

Жауапбы дұрыс кішігірім сырттан жауап алу арқылы - 85-89 балл.

Жауапбы дұрыс, толық емес -80-84 балл.

Жауапбы дұрыс, бірақ тәжірібиелік шығуды білмейді- 75-79 балл.

Материалды нақты білмейді, кішігірім сырттан жауап алынды - 70-74 балл.

- 65-69 балл.

Материалды шатастырады, теорияны нақты білмейді -60-64 балл.

Материалды өте аз біледі- 55-59 балл.

Тәжірібиелік сабақ: теориялық және клиникалық материалдарды оқытушымен бірге талдау; ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау, аз топтарда; бағаға тәжірібиелік дағдыларды орындау, оқу фильмдерін көру

СӨЖ: ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау, СӨЖ дің тақырыптарына презентация дайындау, курсқа портфолио құру, тест құрастыру немесе жағдайлық есептер.

Презентация 20-25 слайдттерден, анық мазмұнымен,негігі жағдайымен, жақсы иллюстрациясымен, әртүрлі операция түрлерімен айырмашылығы, қорытынды және әдебиеттер тізімімен (6-8) өте жақсы болу керек, тақырыпты жақсы меңгерген -100- 95балл;18 слайд, иллюстрацияға жетпейді, 4-5 ақпарат көзі, жақсы жеткізді - 94-90 балл; 16 слайд, толық көрнекті құрал жетіспейді, әдебиеттер жаңартылмаған, 4-5 ақпарат көзі 89-85 балл; 15 слайд, статистикалар жоқ, әдебиеттер көзі 3-4 - 84-80 балл;14-15 слайд, көрнекті құралдары жоқ, ақпарат көзі-3, ақпарт толық жеткізілмеді -79-75 балл; 14 слайдтан кем емес, ескі ақпараттар, әлсіз жеткізілді,жиналған материалдарды толық меңгере алмайды - 74-70 балл; 12 слайдтан кем емес, ақпарат тек анықтамадан, дәлелсіз жеткізілді, бөліп бөліп айтты - 69-65 балл; 10-11 слайд, 2-3 ақпарат көзі, баяндаған кезде тақырыпты меңгере алмайды, оқыды - 64-60 балл; 10 слайдтан кем емес, формальді түрде жасалған, бөліп бөліп жеткізді - 59-55 балл; 10 слайдттан кем емес, формальді түрде жасалған, уақытынан кешіксе - 54-50 балл.Осы сабақта үш компитенцияда тең түрде құрылады және тексеріледі

Хронометраж:6. Әдебиеттер:

Негізгі:

1. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. Под ред. акад. РАМН Ю.М.Лопухина Москва ГЭОТАР-Медиа 2007г. том 2. Стр 8-18, 57-70, 195-199.

2. О.П.Большаков,Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Санкт-Петербург «ПИТЕР» 2004г. Стр 92-107,118-120, 135, 652, 700, 723, 760, 800, 834, 882.

3. О.П.Большаков,Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Практикум. Санкт-Петербург «ПИТЕР» 2001г. Стр 608, 635-657. 662, 691-693.740. 827. 885.Қосымша:

1. Клиническая анатомия И.Д. Кирпатовский, Э.Д.Смирнова том 1. Москва МИА 2003г.Стр 200-210.260-265,345-346.

2. Прикладная лапароскопическая анатомия - брюшная полость, малый таз. Гэри Дж.Винд. Москва, Мед. литература 1999г.

3. Наглядные акушерство и гинекология. Норвитц Эррол Р., Шордж Джон О. Пер. с англ. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. — 144 с. — (Серия «Экзамен на отлично»)

4. Атлас оперативной гинекологии. Уилисс К.Р. Учебное пособие М.: Медицина 2004 г.

7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, жағдайлық есептер т.б.)

5 - Сабақ

1. Тақырыбы: Жамбастың нерв өрімі. Жамбас сүйегі сынған кезде жасалатын жамбас өрімінің блокадасы.

2. Мақсаты – Жамбастың нерв өрімінің хирургиялық анатомиясы туралы түсінік, ауру сезімінің туындау себебі.

Жамбас өрімінің зақымдалу диагностикасын жасау үшін білімді қолдана білу.Ауру сезімінің берілуін түсіну, перифериялық атрофияны негіздеу. Жамбас нерв өріміне блокада жасауға білімді құрастыру.Жамбас нервіне оперативтік жетуге анатомиялық негіздеу


Жатырдың ауру сезімінің көздері шектеледі Т10 – L1 деңгейінде

Висцеральді афферентті талшық, жатыр мойны және жатыр өрімінің симпатикалық бөлігі ауру сезім тудыруы (plexus fundamentalis uteri – экстрамедулярлы және юкстамедулярлы жатырдың екі жақты дамуы және жатыр мойнының, Писемским, Франкенгейзером, Найдичтің жазылуымен), осыдан кейін құрсақ асты және аорта өріміне дейін көтеріледі Т10 – L1.Аралықтың сезімтал нервтенуі жыныс нерві болып табылады (S1 - S4), дерматомдар Т10 - S4 .


3. Оқыту тапсырмасы:

 • Құрсақ қувсвна жету

 • Жамбас нерв өрімінің топографиясы

 • Негізгі жамбас өрімінің орналасуы

 • Вегетативті нервтенуі

 • Нервтің қысылуы немесе зақымдалуының негізгі себебі

 • Анестезия орындаудың техникасы

 • Орындаудағы қателіктер негізі

 • Инструменттер, осы манипуляция кезінде қолданатын

 • Манипуляция жасаудағы кезеңдерді және олрдың техникасын негіздеуді білу.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 • Жамбас өрімінің құрастырылуы

 • Бел сегізкөз өрімінің 3 бөлігі

 • Бел өрімі

 • Сан нерві, құрылу деңгейі

 • Жапқыш нерв, құрылу деңгейі

 • Сегізкөз өрімінің қысқа тармақтары а) бұлшық ет тармақтары (алмұрт тәрізді, ішкі жапқыш, сыңарлы, levator ani)

 • Жоғарғы және төменгі бөксе нерві

 • Жыныс нерві

 • Сегізкөз өрімінің ұзын тармақтары

 • Отырғыш нерві

 • Санның артқы тері нерві

 • Жамбастың вегетативті нервтенуі

 • Ішкі жамбас және қасаға анестезиясының техникасы

 • Осы оперативтік араласулар кезіндегі типтік асқынулар

5. Сабақ беру және оқыту әдістері

Оқу препараттарынан алдыңғы құрсақ қабырғасының құрылысын оқып үйрену -

шағын топтарда жұмыс істеу. Құрсақтың алдыңғы қабырғасы туралы фильмдер көру, тесттер, презентациялар жасау, реферат жазу, жаттығу және симуляциондық оралықта тәжірибелік жұмысты орындау. Әртүрлі жағдайда лапаротомияның әр түрін қолдануды негіздеу. Материальді бекіту – жазбаша бақылау. Жағдайлық есептер мен тесттерге ойын түрінде жүргізу. Инновациялық әдіс – «ми шабуылы», «ағаш шешімі», «балық сүйегі». Құрсақ қуысының клиникалық анатомиясы, мықын тоқ ішек ұшбұрышы,топография варианттары .Жамбастың жоғарғы қабаты және құрсақ қуысының техникасын талдау. Аппендоэктомия жасаудың техникасы мен кезеңдері,құрт тәрізді өсіндінің ерекшеліктері және жүктілік кезінде орындау техникасы. «Эндоскопиялық аппендэктомия» туралы фильмдер көру.СӨЖ тақырыптар бойынша рефераттар жазу, презентациялар жасау, ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау, портфолио құрау.
Білім және тәжірибе алушылырды бағалау әдісі

Жауап толық, материалды терең білу, сырттан жауап беру -95-100 балл,

Жауап толық, материалды терең білу, сырттан жауап беру, кішігірім білмеушілікпен -90-94 балл.

Жауапбы дұрыс кішігірім сырттан жауап алу арқылы - 85-89 балл.

Жауапбы дұрыс, толық емес -80-84 балл.

Жауапбы дұрыс, бірақ тәжірібиелік шығуды білмейді- 75-79 балл.

Материалды нақты білмейді, кішігірім сырттан жауап алынды - 70-74 балл.

- 65-69 балл.

Материалды шатастырады, теорияны нақты білмейді -60-64 балл.

Материалды өте аз біледі- 55-59 балл.

Тәжірібиелік сабақ: теориялық және клиникалық материалдарды оқытушымен бірге талдау; ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау, аз топтарда; бағаға тәжірібиелік дағдыларды орындау, оқу фильмдерін көру

СӨЖ: ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау, СӨЖ дің тақырыптарына презентация дайындау, курсқа портфолио құру, тест құрастыру немесе жағдайлық есептер.

Презентация 20-25 слайдттерден, анық мазмұнымен,негігі жағдайымен, жақсы иллюстрациясымен, әртүрлі операция түрлерімен айырмашылығы, қорытынды және әдебиеттер тізімімен (6-8) өте жақсы болу керек, тақырыпты жақсы меңгерген -100- 95балл;18 слайд, иллюстрацияға жетпейді, 4-5 ақпарат көзі, жақсы жеткізді - 94-90 балл; 16 слайд, толық көрнекті құрал жетіспейді, әдебиеттер жаңартылмаған, 4-5 ақпарат көзі 89-85 балл; 15 слайд, статистикалар жоқ, әдебиеттер көзі 3-4 - 84-80 балл;14-15 слайд, көрнекті құралдары жоқ, ақпарат көзі-3, ақпарт толық жеткізілмеді -79-75 балл; 14 слайдтан кем емес, ескі ақпараттар, әлсіз жеткізілді,жиналған материалдарды толық меңгере алмайды - 74-70 балл; 12 слайдтан кем емес, ақпарат тек анықтамадан, дәлелсіз жеткізілді, бөліп бөліп айтты - 69-65 балл; 10-11 слайд, 2-3 ақпарат көзі, баяндаған кезде тақырыпты меңгере алмайды, оқыды - 64-60 балл; 10 слайдтан кем емес, формальді түрде жасалған, бөліп бөліп жеткізді - 59-55 балл; 10 слайдттан кем емес, формальді түрде жасалған, уақытынан кешіксе - 54-50 балл.Осы сабақта үш компитенцияда тең түрде құрылады және тексеріледі

Хронометраж:6. Әдебиеттер:

Негізгі:

1. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. Под ред. акад. РАМН Ю.М.Лопухина Москва ГЭОТАР-Медиа 2007г. том 2. Стр 359-360, 313-315.

2. О.П.Большаков,Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Санкт-Петербург «ПИТЕР» 2004г. Стр 822-826,848-852.

3. О.П.Большаков,Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Практикум. Санкт-Петербург «ПИТЕР» 2001г. Стр 804-807, 843, 860-861,863-864.Қосымша:

1. Клиническая анатомия И.Д. Кирпатовский, Э.Д.Смирнова том 1. Москва МИА 2003г.Стр 334-336.

2. Прикладная лапароскопическая анатомия - брюшная полость, малый таз. Гэри Дж.Винд. Москва, Мед. литература 1999г.

3. Наглядные акушерство и гинекология. Норвитц Эррол Р., Шордж Джон О. Пер. с англ. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. — 144 с. — (Серия «Экзамен на отлично»)4. Атлас оперативной гинекологии. Уилисс К.Р. Учебное пособие М.: Медицина 2004 г.

7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, жағдайлық есептер т.б.)


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет