Специальность 5В050400 «Журналистика»жүктеу 0.71 Mb.
бет2/5
Дата29.08.2018
өлшемі0.71 Mb.
1   2   3   4   5

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Қазақ әдебиетінің тарихын теориялық және практикалық жағынан қарастыру:

- лекциялық крустарын бекіту;

- студенттерді өзіндік жұмыстарға үйрету;

- олардың білімдерін қадағалау.

Курсты оқу барысында студент басты және қосымша әдебиетпен танысуы қажет. Елде болып жатқан әр бір ақпаратты бағыттарына қарата жазып талқылау керек: саясат, экономика, тарих, мәдениет, транспорт, ауыл шаруашылығы, индустрия т.б. (Машукистан) елінің Грандленд тұрғындары.

Әр сабақта студент аудиторияда (ойын ретінде) және өзіндік жұмысты атқарады. Студент елде болып жатқан экономика, сасясат тақырыптарына арналған мақала жазу керек. Осы жұмыстың аясында студенттер ақпаратты талқылап өз пікірлерін жеткізулері керек.Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) -білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Түсіну керек:

• қазақ әдебиетінің қалыптасуы;

• әдиебиеттің пайда болуы;

• ұлттық әдебиеттің негізгі кезеңдері;

• Қазақстанның белгілі жазушыларының публицистакалық шығармашылығы;

• қазақ әдебиетінің принциптарыбілу:

 • қазақ әдебиетінің ерекшеліктері;

 • ежелгі қазақ әдебиеті;

 • 15-18 ғ. Қазақ әдебиеті;

 • 19 ғ. Қазақ әдебиеті;

 • ХХ ғ.Қазақ әдебиеті;

 • 20-60 ғ.Қазақ әдебиеті;

 • 60-90 ғ. Қазақ әдебиеті;

 • Әдебиеттік сын;

Шеберлік:

- қазақ әдебиетінің ерекшеліктерін айыру.Машықтары

Прозалық поэтикалық мәтіндерді талдау;Құзырет:

  • Туындының тақырыбы, авторлық идеяны әдістер арқылы аудиторияға жеткізе білу;

  • Әдебиетпен мәдениеттің дамуы, тарихи жағдайлардың әсері;
Профилильдік пәндер

11

Газеттер, журналдар және телебағдарламаларды дайындау

Пререквизиттер

Заманау журналистикасының жанрлық формасымен функциялары, Телерадиожурналистика

Постреквизиттер

Журналисттік шеберлік

Кредит саны

3

Пәндердің мақсаты

Бұл пәннің мақсаты

- «Ақпараттық сылтау» терминін түсіну және сонымен қолдану

- бағдарламаның тақырыбен концепциясын түсіндіру

- радио, тележурналистикада қолданылатын құралдармен қолдану

- монтаждын тәсілдерімен қолдану

-радио бағдарламаның музыкалды сүйемелдеуін түсіну
Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Курсты оқу барысында студент басты және қосымша әдебиетпен танысуы қажет. Елде болып жатқан әр бір ақпаратты бағыттарына қарата жазып талқылау керек: саясат, экономика, тарих, мәдениет, транспорт, ауыл шаруашылығы, индустрия

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) -білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Түсіну керек:

– БАҚтын құрылу тәсілдерін білу, БАҚтың басқа ұйымдармен қатынасы;

– ақпаратты жинау, талдау, тарату мақсатына арналған теориялық, практикалық комплекс

Шеберлік

- түрлі жанрларды қолдануымен бағдарламаларды дайындау;

- тікелей эфирде жұмыс жасау;

- қызықты бағдарламаларды дайындау үшін тәжірибе жинау.Машықтары

обладать навыками:

Халықаралық ақпарат пен халықаралық саясаттың ерекшеліктерін, мазмұнын білу;

Құзырет

Ақпаратты жинау, тарату, іздеу.12

Баспа ісі

Пререквизиты

Журналистикаға кіріспе

Постреквизиты

Стилистика мен редакциялау

Трудоемкость, кредит

3

Мақсаты

Бұл пәннің мақсаты баспа ісінде еркін жұмыс істей алатын маманда дайындау. Сонымен қатар, бұл маман Қазақстан мен шетел баспасының жұмысын түсіну керек. Бұл мақсатқа жету үшін оқу барысында студент:

•баспа ісінің тарихын білу қажет;

•практика жүзінде теориялық білімді қолдану керек;

•қоғамдық құңдылықтарды дамытуБасты бөлімдердің қысқа мазмұны

Студенттер оқу жүйесін меңгеру процессінде баспа ісінің журналистика саласында маңыздылығымен танысады. Оның тарихын, шетелдегі ахуалын зерттейді.

Баспа білдегінің тарихы

ҚР баспа ісі

Басқа елдердің баспа ісі.

WWW: тарихы, баспа ісіндегі қазіргі маңыздылығы.

Заманауи баспаның штатыҚұзыреттері (оқытудың нәтижелері) -білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Түсіну керек:

баспа ісінің компоненттерін білу; баспа ісінің тарихын зерттеу;

баспа ісінің заманауи түрлері, баспа ісінң ерекшеліктері;

ақпаратты практикалық тұрғыда тарату жайлы концептуалды білім болу;Шеберлік

Икем:

Баспа және телевизиядағы халықаралық ақпараттың мазмұнын, мақсатын, ерекшеліктерін анықтау;Машықтары

Ережелерді, құралдарды қолдану; кітап шығаруда қолданылатын заманауи құралдар, қағаз бетінде басылынатын, электронды құжаттаржды редакциялау;Құзырет

Білікті болу:

практикалық тұрғыдан өзін көрсету.13

Батыс тілі (ағылшын, француз, испан тілі)

Пререквизиттер

Ағылшын тілі (мектеп курсы)

Постреквизиттер

Батыс тілі (жоғары деңгей)

Еңбек сыйымдылығы, кредит саны

3

Пәннің мақсаттары

Студенттерге халықаралық журналисттік жұмысқа дайындалу, ағылшын, француз, испан тілін меңгеру.

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Шет тілінің фонетикалық, орфографиялық, лексикалық грамматикалық нормалары.

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) -білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Түсіну керек:

Тілдің фонетикалық, грамматикалық ерекшеліктерін білу;

Заманауи жазудың ерекшеліктерін білу;

Шеберлік

Лексико-грамматикалық тақырып бойынша 400-500 лексикалық бірліктерді қолдана білу,

Араб тілінде қысқа хабарландыру беру;

-сөдікпен қолдану;Машықтары

Халықаралық ақпарат пен халықаралық саясаттың ерекшеліктерін, мазмұнын білуҚұзырет

Білікті болу:

- профессионалды түрде өз мамандығының міндеттерін білу;

- практикалық тұрғыдан өзін көрсету;

- журналисттік материалды дұрыс жасау;

- журналистиканы шығармашылық жқмыс ретінде көру;

- қоғада болып жатқан жаңалықтарды түсіну және оны жеткізу.


14

Еуропа журналистикасы мен АҚШ

Пререквизиттер

Журналистикаға кіріспе

Постреквизиттер

Шетел журналистикасы

Еңбек сыйымдылығы, кредит саны

3

Пәннің мақсаттары

Студенттерді Еуропа, АҚШ құрылыммен таныстыру. Осы мемлекеттердің негізгі бағыттарын анықтау, электронды БАҚқа әсер ететін саяси, ұллтық, экономикалық, технологиялық факторларды анықтау: радио, телевидение, онлайн – баспалар, шетел журналисттерінің кәсіби критерийлары

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Курста журналистиканың заманауи тенденциялары, ақпараттық саясаттың мәселелері қарастырылған. Әйгілі жүргузушілердің жұмыстары талданылады, олардың әйгілілік құпиялары анықталады.

Курс соныңда студенттер білу керек:

- Еуропа мен АҚШтың БАҚ тарихы мен ерекшеліктерін білу

- Еуропа мен АҚШтың ақпараттық саясатын түсіну

- жаңа технологияларды салыстыруда салыстырмалы талдау жүргізу

- телевизияның әсерін түсіну.
Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) -білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім:

• журналисттік шеберліктің негіздері туралы;

• ақпаратты практикалық тұрғыда тарату жайлы концептуалды білім болу;

• заманауи журналисттік қоғамдастықтардың іскерлік мәдениеті;

• әлемде болып жатқан экономикалық және сасяси жаңалықтар жайлы;

Шеберлік

Икем:

- Баспа және телевизиядағы халықаралық ақпараттың мазмұнын, мақсатын, ерекшеліктерін анықтау;Машықтары

Халықаралық ақпарат пен халықаралық саясаттың ерекшеліктерін, мазмұнын білу;

Құзырет

Білікті болу:- профессионалды түрде өз мамандығының міндеттерін білу;

- практикалық тұрғыдан өзін көрсету;

- журналисттік материалды дұрыс жасау;

- журналистиканы шығармашылық жқмыс ретінде көру;

- қоғада болып жатқан жаңалықтарды түсіну және оны жеткізу.


3 КУРС 5 семестр

Профильдік пәндер

15

Журналистика пәнінен мастер-класс

Пререквизиттер

Журналистикаға кіріспе, Телерадиожурналистика.

Постреквизиттер

«Көпшілік коммуникация және халықаралық байланыс», «Заманауи технологиялардың қоғаммен байланысы», дипломдық жұмысты жазу

Еңбек сыйымдылығы, кредит саны

3

Пәннің мақсаттары

Бұл пәннің мақсаты - баспалармен ақпаратты таратушы телевизия саласындағы негізгі принциптарды, ережелерді, заңдылықтарды түсіндіру.

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Мастер-класс теория жүзінде алынған білімдерді практика тұрғысында көрсетуге мүмкіндік береді және шығармашылық қабілеттілігін арттырады.

Курсты оқу барысында студент басты және қосымша әдебиетпен танысуы қажет. Елде болып жатқан әр бір ақпаратты бағыттарына қарата жазып талқылау керек: саясат, экономика, тарих, мәдениет, транспорт, ауыл шаруашылығы, индустрия т.б. (Машукистан) елінің Грандленд тұрғындары.

Әр сабақта студент аудиторияда (ойын ретінде) және өзіндік жұмысты атқарады. Студент елде болып жатқан экономика, сасясат тақырыптарына арналған мақала жазу керек. Осы жұмыстың аясында студенттер ақпаратты талқылап өз пікірлерін жеткізулері керек.


Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) -білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Түсіну керек:

• журналисттік шеберліктің негіздері туралы;

• ақпаратты практикалық тұрғыда тарату жайлы концептуалды білім болу;

• заманауи журналисттік қоғамдастықтардың іскерлік мәдениеті;

• әлемде болып жатқан экономикалық және сасяси жаңалықтар жайлы;

• об образе казахстанского журналиста и журналистики в мировом сообществе;

• Қазақстан және басқа мемлекеттердің әйгілі журналисттерінің шығармашылығымен танысу;

• қазақстандық журналистиканың пайда болуы және дамуы;

• қазіргі бұқаралық ақпарат құралдарының дамуы;

знать:

• публицист пен журналисттің кәсіби міндеттері;• Би-би-си, Си-эн-эн, Аль-Джазира секілдіхалықаралық ақпарат қызметтерінің жұмыстары.;

• ТВ, РВ, баспадағы ақпараттық өнімдердің жасау логикасы;

• БАҚ пен халықаралық ақпараттық агенттіліктердің арасында құрылған заңдары.

Шеберлік

Икем:


- Баспа және телевизиядағы халықаралық ақпараттың мазмұнын, мақсатын, ерекшеліктерін анықтау;

Машықтары

Халықаралық ақпарат пен халықаралық саясаттың ерекшеліктерін, мазмұнын білу;Құзырет

Білікті болу:

- профессионалды түрде өз мамандығының міндеттерін білу;

- практикалық тұрғыдан өзін көрсету;

- журналисттік материалды дұрыс жасау;

- журналистиканы шығармашылық жқмыс ретінде көру;

- қоғада болып жатқан жаңалықтарды түсіну және оны жеткізу.


16

БАҚ-ты персонификациялау


Пререквизиттер

Телерадиожурналистика, Журналистика пәнінен мастер- класс

Постреквизиттер

Теле, радиобағдарламаларды жүргізу

Еңбек сыйымдылығы, кредит саны

3

Пәннің мақсаттары

Бұл пәннің мақсаты - баспалармен ақпаратты таратушы телевизия саласындағы негізгі принциптарды, ережелерді, заңдылықтарды түсіндіру.

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Журналистикада кәсіпқойлықтың үлкен маңызы бар. Журналистика саласында ақпарат тек қана жаңалықты жеткізбейді, қоғамдық пікірді қалыптастырады

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) -білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Білу керек:

Тақырыптары түрлі материалдарды жеткізе білу;

БАҚтың функциялары;

Ақпарат дерекөздерімен жұмыс жасау, материалды талдау;Шеберлік

Түсіну

Журналисттік құралдармен қолдану, ақпарат жинау тәсілдері.Машықтары

Болып жатқан оқиғаны талқылау, дискуссияға қатысу, аудиторияны қызықтыра білу, журналисттің мақсатын, тәсілдерін түсіну;

Жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып, білімін жетілдіру.

Құзырет

быть компетентным:

Кәсіпқойлық құзыртке қойылған шарттар

- ақпаратты жинау технологиясын қолдану, ақпараттың анықтығына көз жеткізу, ақпарат дереккөздерін іздеу, иллюстрациялық материалдар іздеу.

- түрлі жанрларда бағдарламалар түсіру;

- тікелей эфирде жұмыс істеу;


17

Журналисттік шеберлік

Пререквизиттер

Журналистикаға кіріспе, Баспа, телевизия, радио.

Постреквизиттер

Мастер- класс , специализация бойынша дисциплина.

Кредит саны

3

Мақсат

«Журналисттік шеберлік» курсының максаттары:

- Студенттерді журналисттік шеберлікке үйрету, ақпаратты жинау тәсілдерімен танысу,

- актуалды тақырыпты таңдау, - тақырыпты ашатын тәсілдер, - оперативті ақпаратты қолдану, - қоғамдық мәселелерді түсіну,

- материалдарды редакциялау, - журналист этиканы білу қажет.Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Журналистикада кәсіпқойлықтың үлкен маңызы бар. Журналистика саласында ақпарат тек қана жаңалықты жеткізбейді, қоғамдық пікірді қалыптастырады.
Кәсіпқой журналист ақпаратты тез жеткізе білу керек, мәселені ашып түсіндіру қажет. Журналисттің басты міндеті - керекті мәселені көтеріп, объективті түрде экономикалық, саяси жаңалықтарды халыққа жеткізу. Кәсіпқойлық тек журналисттік шеберлікпен келеді.

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Білу керек:

Тақырыптары түрлі материалдарды жеткізе білу;

БАҚтың функциялары;

Ақпарат дерекөздерімен жұмыс жасау, материалды талдау және соның негізінде журналисттік шығарма жазу.Шеберлік

Түсіну

Журналисттік құралдармен қолдану, ақпарат жинау тәсілдері,

Ауызша және жазбаша логикалық тұрғыда мәтін жазу,Машықтары

Болып жатқан оқиғаны талқылау, дискуссияға қатысу, аудиторияны қызықтыра білу, журналисттің мақсатын, тәсілдерін түсіну;

Жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып, білімін жетілдіру.Құзырет

Кәсіпқойлық құзыртке қойылған шарттар

- ақпаратты жинау технологиясын қолдану, ақпараттың анықтығына көз жеткізу, ақпарат дереккөздерін іздеу, иллюстрациялық материалдар іздеу.

- түрлі жанрларда бағдарламалар түсіру;

- тікелей эфирде жұмыс істеу;

- қызықты, мәні бар бағдарламаларды жасауда практикалық құзырет.


18

Телевизия мен радио бағдарламаларды дайындау

Пререквизиттер

Журналисттің кәсіби этикасы, журналисттің сөйлеу мәдениеті

Постреквизиттер

Бұл пән түлектерге мамандықты игеруге көмек береді

Кредит саны

3

Мақсаты

Бұл пәннің мақсаты – имиджды жасау әдістерімен аспектлерін қолдану, өзін өзі жарнамалау әдістерін қолдану.

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Кәсіпқой журналист ақпаратты тез жеткізе білу керек, мәселені ашып түсіндіру қажет. Журналисттің басты міндеті - керекті мәселені көтеріп, объективті түрде экономикалық, саяси жаңалықтарды халыққа жеткізу. Кәсіпқойлық тек журналисттік шеберлікпен келеді.

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Білу керек:

Имиджды жасау, оның маңыздылығын түсіну,имиджды жасау процессінде қолданылатын психологиялық механизм;Шеберлік

Түсіну

Журналисттік құралдармен қолдану, ақпарат жинау тәсілдері;Машықтары

Болып жатқан оқиғаны талқылау, дискуссияға қатысу, аудиторияны қызықтыра білу, журналисттің мақсатын, тәсілдерін түсіну;

Жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып, білімін жетілдіру.

Құзырет

Кәсіпқойлық құзыртке қойылған шарттар

- ақпаратты жинау технологиясын қолдану, ақпараттың анықтығына көз жеткізу, ақпарат дереккөздерін іздеу, иллюстрациялық материалдар іздеу;

19

Азия мен Африка журналистикасы

Пререквизиттер

Журналистикаға кіріспе

Постреквизиттер

Шетел журналистикасы

Кредит саны

3

Мақсаты

Азия мен Африканың БАҚ құрылымымен таныстыру, негізгі бағыттарын меңгеру. Бұл пәннің мақсаты - баспалармен ақпаратты таратушы телевизия саласындағы негізгі принциптарды, ережелерді, заңдылықтарды түсіндіру.

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Азия мен Африкадағы БАҚтың заманауи ахуалы

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзыретДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет