Специальность 5В050400 «Журналистика»


Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттержүктеу 0.71 Mb.
бет3/5
Дата29.08.2018
өлшемі0.71 Mb.
1   2   3   4   5

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Түсіну керек:

- әлемдік журналистиканың пайда болу кезеңін;

• ақпаратты практикалық тұрғыда тарату жайлы концептуалды білім болу;

• заманауи журналисттік қоғамдастықтардың іскерлік мәдениеті;

• әлемде болып жатқан экономикалық және сасяси жаңалықтар жайлы;

• об образе казахстанского журналиста и журналистики в мировом сообществе;Шеберлік

Икем:

- Баспа және телевизиядағы халықаралық ақпараттың мазмұнын, мақсатын, ерекшеліктерін анықтау;

Машықтары

Халықаралық ақпарат пен халықаралық саясаттың ерекшеліктерін, мазмұнын білу;Құзырет

Білікті болу:

- профессионалды түрде өз мамандығының міндеттерін білу;

- практикалық тұрғыдан өзін көрсету;

- журналисттік материалды дұрыс жасау;
20

Батыс тілі (ағылшын, француз, испан тілі)

Пререквизиттер

Ағылшын тілі (мектеп курсы)

Постреквизиттер

Батыс тілі

Кредит саны

3

Мақсаты

Студенттер халықаралық журналистикада өзін көрсету үшін батыс тілдерін білулері қажет.

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Шет тілінің фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық нормалары.


Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Түсіну керек:

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Түсіну керек:Тілдің фонетикалық, грамматикалық ерекшеліктерін білу;

Заманауи жазудың ерекшеліктерін білу;

Шеберлік

Лексико-грамматикалық тақырып бойынша 400-500 лексикалық бірліктерді қолдана білу,

Ағылшын, француз, испан тілінде қысқа хабарландыру беру;

-сөдікпен қолдану;

Машықтары

Халықаралық ақпарат пен халықаралық саясаттың ерекшеліктерін, мазмұнын білу

Құзырет

Білікті болу:- профессионалды түрде өз мамандығының міндеттерін білу;

- практикалық тұрғыдан өзін көрсету;

- журналисттік материалды дұрыс жасау;

- журналистиканы шығармашылық жқмыс ретінде көру;

- қоғада болып жатқан жаңалықтарды түсіну және оны жеткізу.


21

Фотожурналистика

Пререквизиттер

Журналистикаға кіріспе, Газеттер, журналдар, телебағдарламаларды дайындау.

Постреквизиттер

Медиадизайн, Журналистика пәнінен мастер класс, журналисттік шеберлік.

Кредит саны

3

Мақсаты

Пәннің мақсаты - баспалармен ақпаратты таратушы телевизия саласындағы негізгі принциптарды, ережелерді, заңдылықтарды түсіндіру.

Курс барысында:

• журналисттік шеберліктің негіздері туралы;

• ақпаратты практикалық тұрғыда тарату жайлы концептуалды білім болу;

• заманауи журналисттік қоғамдастықтардың іскерлік мәдениеті;


Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

«Фотожурналистика» пәні студенттер үшін фотографиялардың жанрлық структурасын қалыптастыру үшін қажет, газет пен журналдарда орналастыруды үйретеді.

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Түсіну керек:

Фотожурналисттің жұмыстарының ерекшеліктері


• фото суреттердің баспа саласы үшін маңыздылығы;

• фотожурналистиканың жанрлары;

• фотомонтаждың түрлері;

заманауи суреттер;

• редакция жұмысының ерекшеліктері;

Шеберлік

Баспа және телевизиядағы халықаралық ақпараттың мазмұнын, мақсатын, ерекшеліктерін анықтау

-техникалық құралдармен жұмыс жасау;

-визуалды материалдарын талдау барысында шеберліпен машықтану;Машықтары

Халықаралық ақпарат пен халықаралық саясаттың ерекшеліктерін, мазмұнын білу•фотожурналистиканың техникалық, тақырыптық ерекшеліктері;

•журналисттік шығармашылықтың әдістері;

•фотожурналисттің этикалық тәртібі;

•Әлемнің әйгілі журналисттердің шығармашылық өмірі.Құзырет

Білікті болу:

- профессионалды түрде өз мамандығының міндеттерін білу;

- практикалық тұрғыдан өзін көрсету;

- журналисттік материалды дұрыс жасау;

- журналистиканы шығармашылық жқмыс ретінде көру;

- қоғада болып жатқан жаңалықтарды түсіну және оны жеткізу
22

Шығыс тілі

Пререквизиттер

Қазақ тілі

Постреквизиттер

Шет тілін аудару бойынша практика

Кредит саны

2

Мақсаты

Студенттер халықаралық журналистикада өзін көрсету үшін батыс тілдерін білулері қажет. Басты грамматикалық ережелерді үйрену. Ауызша, жазбаша оқып жазу. Саяси тақырыптар туралы сөйлесу.

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Шет тілінің фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық нормалары. Сөйлеу барысында бір бірін түсіну, оқу, мәтіндерді аудару, жазу.

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Түсіну керек:

Араб тілінің негізгі фонетикалық, грамматикалық заңдарын білу, ерекшеліктерін анықтау;

Араб тілінің жазба ерекшеліктерін білу;

Шеберлік

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Түсіну керек:

Тілдің фонетикалық, грамматикалық ерекшеліктерін білу;

Заманауи жазудың ерекшеліктерін білу;

Шеберлік

Лексико-грамматикалық тақырып бойынша 400-500 лексикалық бірліктерді қолдана білу,

Ағылшын, француз, испан тілінде қысқа хабарландыру беру;

-сөдікпен қолдану;Машықтары

Халықаралық ақпарат пен халықаралық саясаттың ерекшеліктерін, мазмұнын білу.Құзырет

Білікті болу:

- профессионалды түрде өз мамандығының міндеттерін білу;

- практикалық тұрғыдан өзін көрсету;

- журналисттік материалды дұрыс жасау;

- журналистиканы шығармашылық жқмыс ретінде көру;

- қоғада болып жатқан жаңалықтарды түсіну және оны жеткізу.
6 семестр

Базалық пәндер

23

Стилистика мен редакциялау

Пререквизиттер

Журналистика тілінің мәдениеті, шет тілі (ағылшын), қазақ/орыс тілі.


Постреквизиттер

БАҚтың тілі мен стилі

Кредит саны

2

Мақсаты

Пәннің мақсаты - мәтіндерді өңдеу ерекшеліктерін түсіндіру.


Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Курсты оқу барысында студент басты және қосымша әдебиетпен танысуы қажет. Елде болып жатқан әр бір ақпаратты бағыттарына қарата жазып талқылау керек: саясат, экономика, тарих, мәдениет, транспорт, ауыл шаруашылығы, индустрия т.б. Әр сабақта студент аудиторияда (ойын ретінде) және өзіндік жұмысты атқарады. Студент елде болып жатқан экономика, сасясат тақырыптарына арналған мақала жазу керек. Осы жұмыстың аясында студенттер ақпаратты талқылап өз пікірлерін жеткізулері керек.

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Түсіну керек:
• журналисттік шеберліктің негіздері туралы;

• ақпаратты практикалық тұрғыда тарату жайлы концептуалды білім болу;

• заманауи журналисттік қоғамдастықтардың іскерлік мәдениеті;

• әлемде болып жатқан экономикалық және сасяси жаңалықтар жайлы;

• об образе казахстанского журналиста и журналистики в мировом сообществе;

• Қазақстан және басқа мемлекеттердің әйгілі журналисттерінің шығармашылығымен танысу;Шеберлік

Икем:

• түсіндірмелі-категориялық аппаратпен қолдану;

Жазбаша, ауызша мәтіндерді байланыстыру;

• мәтіндерді талдау, мағынасын түсіндіру;

• түрлі стильдердегі мәтіндерді редакциялау;
Машықтары

Халықаралық ақпарат пен халықаралық саясаттың ерекшеліктерін, мазмұнын білу стилистикамен әдеби редакциялаудың теориялық негіздері;

• орыс, әдеби тілдерінің лексикалық, грамматикалық, стилистикалық нормалары;

• ауызша, жазбаша формада әдеби тілдің стильдері;

• мәтіннің ерекшелігі;

• редактордың мәтінді өзгерту процессінің принциптары;Құзырет

Білікті болу:

- профессионалды түрде өз мамандығының міндеттерін білу;

- практикалық тұрғыдан өзін көрсету;

- журналисттік материалды дұрыс жасау;

- журналистиканы шығармашылық жқмыс ретінде көру;

- қоғада болып жатқан жаңалықтарды түсіну және оны жеткізу24

Конфликтология мен БАҚ

Пререквизиттер

Политология, Социология

Постреквизиттер

Регионалдық қақтығыс пен БАҚ

Кредит саны

2

Мақсаты

Бұл пәннің мақсаты - студенттерді тергеу жірналистикасының негізгі ұғымдарымен, принциптарымен, түрлерімен таныстыру. Іздеу жұмыстарына үйрету, ақпаратты талқылау тәсулдерімен таныстыру, көрініске баға беру.

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Курс барысында қазіргі тергеу журналистикасының қалыптасуы, БАҚтың тергеу журналистикасын сала ретінде көруі, тергеу журналистикасымен айналысудың шарттары.

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Тергеу журналистикасының концепциясын, негізгі ұғымдарын, принциптерін білу.

Тергеу журналистикасының әлемдік тәжірибесімен танысу.

Икемділік

Тергеу журналистикасының жоспар түрлерін құрастыру.Машықтары

- Профессионалдық этикасын бұзған журналисттің қателерін талқылау;

- қоғами-саясаттық мәселелерді анықтау үшін өз мақалаларды негізге алу;

- публицистиканың мүмкіндітерін тергеу жұмыстарын жүргізгенде ақпаратты іздеуде қолдану.Құзырет

Тергеу журналистикасына арналған материалдын технологиясымен танысу.25

Заманауи бұқаралық ақпарат құралдары

Пререквизиттер

Журналистикаға кіріспе, Телерадиожурналистика

Постреквизиттер

Қоғаммен байланыстыратын заманау технологиялар

Кредит саны

3

Мақсаты

Бұл пәннің мақсаты - студенттерді тергеу жірналистикасының негізгі ұғымдарымен, принциптарымен, түрлерімен таныстыру. Іздеу жұмыстарына үйрету, ақпаратты талқылау тәсулдерімен таныстыру, көрініске баға беру.

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Курс барысында қазіргі тергеу журналистикасының қалыптасуы, БАҚтың тергеу журналистикасын сала ретінде көруі, тергеу журналистикасымен айналысудың шарттары.

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Тергеу журналистикасының концепциясын, негізгі ұғымдарын, принциптерін білу.

Тергеу журналистикасының әлемдік тәжірибесімен танысу.

Икемділік

Тергеу журналистикасының жоспар түрлерін құрастыру.Машықтары

- Профессионалдық этикасын бұзған журналисттің қателерін талқылау;

- қоғами-саясаттық мәселелерді анықтау үшін өз мақалаларды негізге алу;

- публицистиканың мүмкіндітерін тергеу жұмыстарын жүргізгенде ақпаратты іздеуде қолдану.Құзырет

Тергеу журналистикасына арналған материалдын технологиясымен
26

Жаңа ақпарат әлеміндегі Қазақстан

Пререквизиттер

Журналистикаға кіріспе, БАҚ заңнамасы мен этика, Қазақстан тарихы

Постреквизиттер

Саясат пен БАҚ

Кредит саны

3

Мақсаты

комплексное видение процесса вливания Казахстана в мировое информационное пространство, четкое представление об основных направлениях и задачах формирования культурного общества, представление о роли информации и задачах информационного обеспечения внешней политики Казахстана.


Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Бұл пәннің мақсаты - баспалармен ақпаратты таратушы телевизия саласындағы негізгі принциптарды, ережелерді, заңдылықтарды түсіндіру.

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Түсіну керек:

• журналисттік шеберліктің негіздері туралы;

• ақпаратты практикалық тұрғыда тарату жайлы концептуалды білім болу;

• заманауи журналисттік қоғамдастықтардың іскерлік мәдениеті;

• әлемде болып жатқан экономикалық және сасяси жаңалықтар жайлы;

• об образе казахстанского журналиста и журналистики в мировом сообществе;

• Қазақстан және басқа мемлекеттердің әйгілі журналисттерінің шығармашылығымен танысу;

• қазақстандық журналистиканың пайда болуы және дамуы;

• қазіргі бұқаралық ақпарат құралдарының дамуы;

знать:


• публицист пен журналисттің кәсіби міндеттері;
Шеберлік__Икем'>Шеберлік

Икем:

- Баспа және телевизиядағы халықаралық ақпараттың мазмұнын, мақсатын, ерекшеліктерін анықтау;Машықтары

Халықаралық ақпарат пен халықаралық саясаттың ерекшеліктерін, мазмұнын білу;Құзырет

Білікті болу:

- профессионалды түрде өз мамандығының міндеттерін білу;

- практикалық тұрғыдан өзін көрсету;

- журналисттік материалды дұрыс жасау;

- журналистиканы шығармашылық жқмыс ретінде көру;

- қоғада болып жатқан жаңалықтарды түсіну және оны жеткізу.
27

Журналистика социологиясы

Пререквизиттер

Социология, Журналистикаға кіріспе

Постреквизиттер

Практика

Кредит саны

3

Мақсаты

Пәннің мақсаттары:

- Студенттерді журналисттік шеберлікке үйрету, ақпаратты жинау тәсілдерімен танысу,

- актуалды тақырыпты таңдау, - тақырыпты ашатын тәсілдер, - оперативті ақпаратты қолдану, - қоғамдық мәселелерді түсіну,

- материалдарды редакциялау, - журналист этиканы білу қажетБасты бөлімдердің қысқа мазмұны

Журналистикада кәсіпқойлықтың үлкен маңызы бар. Журналистика саласында ақпарат тек қана жаңалықты жеткізбейді, қоғамдық пікірді қалыптастырады.

Кәсіпқой журналист ақпаратты тез жеткізе білу керек, мәселені ашып түсіндіру қажет. Журналисттің басты міндеті - керекті мәселені көтеріп, объективті түрде экономикалық, саяси жаңалықтарды халыққа жеткізу. Кәсіпқойлық тек журналисттік шеберлікпен келеді.Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Білу керек:

Тақырыптары түрлі материалдарды жеткізе білу;

БАҚтың функциялары;

Ақпарат дерекөздерімен жұмыс жасау, материалды талдау және соның негізінде журналисттік шығарма жазу.Шеберлік

Түсіну

Журналисттік құралдармен қолдану, ақпарат жинау тәсілдері,

Ауызша және жазбаша логикалық тұрғыда мәтін жазу.

Машықтары

Болып жатқан оқиғаны талқылау, дискуссияға қатысу, аудиторияны қызықтыра білу, журналисттің мақсатын, тәсілдерін түсіну;

Жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып, білімін жетілдіру.

Құзырет

Кәсіпқойлық құзыртке қойылған шарттар

- ақпаратты жинау технологиясын қолдану, ақпараттың анықтығына көз жеткізу, ақпарат дереккөздерін іздеу, иллюстрациялық материалдар іздеу.

- түрлі жанрларда бағдарламалар түсіру;

- тікелей эфирде жұмыс істеу;

- қызықты, мәні бар бағдарламаларды жасауда практикалық құзырет.


28

БАҚ жарнамасы

Пререквизиттер

Медиаменеджмент

Постреквизиттер

Практика

Кредит саны

3

Мақсаты

Мақсаты-Бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарнама, шығармашылық ойлаудың дамуы. Басқару процессін түсіну. Жарнаманың феноменын анықтау, қоғамның жарнаманы қабылдауы, социологиялық әдістерді талдау. Бұл курс студенттерге жарнамалық коммуникацияның функциялары жайлы айтады.

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Жарнама: функция мен маңызы. Құқылық, этикалық жарналамау. Жарнамалаудың процессі: басты этаптар. Жарнаманың халқы. Рекламаның психикалық әсері. Жарнаманың түрлері.

Интернет-реклама: дамудың ерекшеліктері, болашағы.

Баспа жарнамасы. Телевизиялық жарнама.

Радиореклама. Жарнама формасы. Жарнама агенттігін ұйымдастыру. БАҚ жарнамасы. Жарнамалық науқан. Маркетинг құрылымындағы жарнама.Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Білу керек:

Журналистиканың дамуының әр кездегі кезеңдерін білу;

•теория журналистикасының жалпы ұғымдарының мазмұны: «публицистика», «ақпарат», «журналистиканың функциялары», «журналистиканың принциптары»

Шеберлік

Жалпы теориялық білімді қолдану, сонымен қатар болған оқиғалардың себептерін талдау;Машықтары

•прессаның басқа қоғамдық институттармен байланысы жайлы білу, солармен ара-қатынасты орнату;

•баспалардың саясаттық, қоғамдық, ақпараттық бағыттарын, керекті критерийларды қолдана отырып түсіну;

•тақырып бойынша архивтік материал жинау

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет