Специальность 5В050400 «Журналистика»


Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттержүктеу 0.71 Mb.
бет5/5
Дата29.08.2018
өлшемі0.71 Mb.
1   2   3   4   5

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

• журналисттік шеберліктің негіздері туралы;

• ақпаратты практикалық тұрғыда тарату жайлы концептуалды білім болу;

• заманауи журналисттік қоғамдастықтардың іскерлік мәдениеті;

• әлемде болып жатқан экономикалық және сасяси жаңалықтар жайлы;

• об образе казахстанского журналиста и журналистики в мировом сообществе;Шеберлік

- саяси тақырыпқа арналған мақалаларды талдау;

- саяси фактілерді зерттеу;

Машықтары

Халықаралық ақпарат пен халықаралық саясаттың ерекшеліктерін, мазмұнын білу;Құзырет

Білікті болу:

- профессионалды түрде өз мамандығының міндеттерін білу;

- практикалық тұрғыдан өзін көрсету;

- журналисттік материалды дұрыс жасау;

- журналистиканы шығармашылық жқмыс ретінде көру;

- қоғада болып жатқан жаңалықтарды түсіну және оны жеткізу.40

БАҚ жарнамалары

Пререквизиттер

Медиаменеджмент

Постреквизиттер

Практика

Кредит саны

3

Мақсаты

Курстың мақсаты – БАҚ жарнамаларын зерттеу, шығармашылықты, арттыру, дамыту, басқару әдістерін меңгеру, журналистика жарнамасына байланысты мәселелерді шешу жолдарын көрсету. Жарнаманың қоғамдағы орны, социологиялық әдістер, жарнамалық істі зерттеу.

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Жарнама: мағынасы, түрлері, функциялары. Жарнамалау ісіндегі этика. Жарнамалаудың процессі: негізгі кезеңдер. Жарнаманы көретіндер. Психологиялық әсер. Жарнаманың түрлері.

Интернет-жарнама: ерекшеліктер мен дамуы.

Баспа жарнамасы. Телевизиялық жарнама. Жарнама формалары. Жарнамалау агенттіктер. БАҚ жарнамалары. Жарнама науқаны. Маркетинг жарнамасы.


Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Түсіну керек:

Жарнаманың ұғымын беру, ерекшеліктерін білу.Шеберлік

Жарнамалық мәтіндерді жасау.Машықтары

Халықаралық ақпарат пен халықаралық саясаттың ерекшеліктерін, мазмұнын білу;Құзырет

Білікті болу:

- профессионалды түрде өз мамандығының міндеттерін білу;

- практикалық тұрғыдан өзін көрсету;

- журналисттік материалды дұрыс жасау;

- журналистиканы шығармашылық жқмыс ретінде көру;Профильдік пәндер

41

Мамандану пәні

Пререквизиттер

Журналистикаға кіріспе, Социология,экономика негіздері, БАҚ менеджментімен маркетингі

Постреквизиттер

Практика

Кредиттер саны

3

Мақсаты

Бұл пәннің мақсаты - баспалармен ақпаратты таратушы телевизия саласындағы негізгі принциптарды, ережелерді, заңдылықтарды түсіндіру.

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Теория жүзінде алынған білімдерді практика тұрғысында көрсетуге мүмкіндік береді және шығармашылық қабілеттілігін арттырады.

Курсты оқу барысында студент басты және қосымша әдебиетпен танысуы қажет. Елде болып жатқан әр бір ақпаратты бағыттарына қарата жазып талқылау керек: саясат, экономика, тарих, мәдениет, транспорт, ауыл шаруашылығы, индустрия.Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Түсіну керек:

- Нарықтық қатынастың негіздері;

- Кіші және орта бизнес;

- БАҚ – қоғамның пікірін қалыптастырушы;

- БАҚ – нарықтық экономиксының субъекті;

- БАҚ коммерциализациясы;

- Жарнама – табыс көзі;

- Қоғамның саяси құрылысы;

- Ақпараттық саясатты құрастыру;

- Сыртқы және ішкі саясат Повышение ответственности СМИ перед обществом;

- Қоғамның саяси қақтығыстары

- БАҚ-қоғамның консенсусқа келу жолыШеберлік

Жалпы теориялық білімді қолдану, сонымен қатар болған оқиғалардың себептерін талдау;Машықтары

•прессаның басқа қоғамдық институттармен байланысы жайлы білу, солармен ара-қатынасты орнату;

•баспалардың саясаттық, қоғамдық, ақпараттық бағыттарын, керекті критерийларды қолдана отырып түсіну;

•тақырып бойынша архивтік материал жинауҚұзырет

Білікті болу:

– ҚР ақпараттық қауыпсіздігі ;

– қазақ халқының ұлттық мәдениеті жайлы және басқа ұлттардың мәдениеті;

– ҚР ұлтаралық байланысы;

– ҚР стратегиялық жоспарлауы;

– Журналистикалық этика;

–Халықаралық қатынас мәселелері.42

Региондық қақтығыстар мен БАҚ

Пререквизиттер

БАҚ заңнамасы, Саясат пен БАҚ

Постреквизиттер

Практика

Кредит саны

2

Мақсаты

Бұл пәннің мақсаты - студенттерді тергеу жірналистикасының негізгі ұғымдарымен, принциптарымен, түрлерімен таныстыру. Іздеу жұмыстарына үйрету, ақпаратты талқылау тәсулдерімен таныстыру, көрініске баға беру.

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Курс барысында қазіргі тергеу журналистикасының қалыптасуы, БАҚтың тергеу журналистикасын сала ретінде көруі, тергеу журналистикасымен айналысудың шарттары.

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Тергеу журналистикасының концепциясын, негізгі ұғымдарын, принциптерін білу.

Тергеу журналистикасының әлемдік тәжірибесімен танысу.

Икемділік

Тергеу журналистикасының жоспар түрлерін құрастыру.

Машықтары

- Профессионалдық этикасын бұзған журналисттің қателерін талқылау;

- қоғами-саясаттық мәселелерді анықтау үшін өз мақалаларды негізге алу;

- публицистиканың мүмкіндітерін тергеу жұмыстарын жүргізгенде ақпаратты іздеуде қолдану.Құзырет

Тергеу журналистикасына арналған материалдын технологиясымен танысу.
43

Теле, радиобағдарламаларды дайындау

Пререквизиттер

Журналисттің профессионалды этикасы, журналисттік тілдң мәдениеті

Постреквизиттер

Бұл пән өз мамандығының шебері болуға ықпал тигізеді

Кредиттер саны

3

Мақсаты

Бұл пәннің мақсаты - баспалармен ақпаратты таратушы телевизия саласындағы негізгі принциптарды, ережелерді, заңдылықтарды түсіндіру.

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Курсты оқу барысында студент басты және қосымша әдебиетпен танысуы қажет. Елде болып жатқан әр бір ақпаратты бағыттарына қарата жазып талқылау керек: саясат, экономика, тарих, мәдениет, транспорт, ауыл шаруашылығы, индустрия т.б. (Машукистан) елінің Грандленд тұрғындары.

Әр сабақта студент аудиторияда (ойын ретінде) және өзіндік жұмысты атқарады. Студент елде болып жатқан экономика, сасясат тақырыптарына арналған мақала жазу керек. Осы жұмыстың аясында студенттер ақпаратты талқылап өз пікірлерін жеткізулері керек.Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Түсіну керек:

• журналисттік шеберліктің негіздері туралы;

• ақпаратты практикалық тұрғыда тарату жайлы концептуалды білім болу;

• заманауи журналисттік қоғамдастықтардың іскерлік мәдениеті;

• әлемде болып жатқан экономикалық және сасяси жаңалықтар жайлы;

• об образе казахстанского журналиста и журналистики в мировом сообществе;

• Қазақстан және басқа мемлекеттердің әйгілі журналисттерінің шығармашылығымен танысу;

• қазақстандық журналистиканың пайда болуы және дамуы;

• қазіргі бұқаралық ақпарат құралдарының дамуы;

знать:


• публицист пен журналисттің кәсіби міндеттері;

• Би-би-си, Си-эн-эн, Аль-Джазира секілді халықаралық ақпарат қызметтерінің жұмыстары.;

• ТВ, РВ, баспадағы ақпараттық өнімдердің жасау логикасы;

• БАҚ пен халықаралық ақпараттық агенттіліктердің арасында құрылған заңдары.Шеберлік

Икем:

- Баспа және телевизиядағы халықаралық ақпараттың мазмұнын, мақсатын, ерекшеліктерін анықтау;Машықтары

Халықаралық ақпарат пен халықаралық саясаттың ерекшеліктерін, мазмұнын білу;Құзырет

Білікті болу:

- профессионалды түрде өз мамандығының міндеттерін білу;

- практикалық тұрғыдан өзін көрсету;

- журналисттік материалды дұрыс жасау;

- журналистиканы шығармашылық жқмыс ретінде көру;

- қоғада болып жатқан жаңалықтарды түсіну және оны жеткізу.
44

Батыс тілі (ағылшын, француз, испан тілі)

Пререквизиттер

Ағылшын ( мектеп курсы)

Постреквизиттер

Батыс тілі

Кредит саны

3

Мақсаты

Студенттерге халықаралық журналисттік жұмысқа дайындалып ағылшын, француз, испан тілін меңгеру.

Негізгі бөлімдердің мазмұны

Шет тілінің фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық нормалары.


Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет)

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Түсіну керек:

Тілдің фонетикалық, грамматикалық ерекшеліктерін білу;

Заманауи жазудың ерекшеліктерін білу;

Шеберлік

Лексико-грамматикалық тақырып бойынша 400-500 лексикалық бірліктерді қолдана білу,

Ағылшын, француз, испан тілінде қысқа хабарландыру беру;

-сөдікпен қолдану;Машықтары

Халықаралық ақпарат пен халықаралық саясаттың ерекшеліктерін, мазмұнын білуҚұзырет

Білікті болу:

- профессионалды түрде өз мамандығының міндеттерін білу;

- практикалық тұрғыдан өзін көрсету;

- журналисттік материалды дұрыс жасау;

- журналистиканы шығармашылық жқмыс ретінде көру;

- қоғада болып жатқан жаңалықтарды түсіну және оны жеткізу.
45

Шығыс тілі

Пререквизиттер

Қазақ тілі

Постреквизиттер

Шет тілін аудару бойынша практика

Кредиттер саны

2

Мақсаты

Бұл пәннің басты мақсаты – шығыс тілінің грамматикасын түсіндіру, студенттерге негізгі білімді беру. Осы тілде оқып, жазып үйрену. Жазбаша, қоғамда болып жатқан жәйттар жайлы ауызша еркін сөйлеу.

Негізгі бөлімдердің қысқа мазмұны

Данная дисциплина базируется на закреплении фонетических, лексических, грамматических, каллиграфических знаний, выработке навыков чтения, понимания, грамматического и смыслового анализа текстов, привитие навыков письменной речи на основе диктантов, изложений, выработка навыков устного и письменного перевода с восточного языка с целью закрепления как грамматического, так и лексического материала, введение общей, бытовой и общественно-политической лексики, понимать речь в непосредственном общении, вести беседу на бытовые, общественно-политические темы, читать, понимать и переводить тексты средней сложности с пользованием словаря.

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Түсіну керек:

Араб тілінің негізгі фонетикалық, грамматикалық заңдарын білу, ерекшеліктерін анықтау;

Араб тілінің жазба ерекшеліктерін білу;

Шеберлік

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттерБілім

Түсіну керек:

Тілдің фонетикалық, грамматикалық ерекшеліктерін білу;

Заманауи жазудың ерекшеліктерін білу;

Шеберлік

Лексико-грамматикалық тақырып бойынша 400-500 лексикалық бірліктерді қолдана білу,

Ағылшын, француз, испан тілінде қысқа хабарландыру беру;

-сөдікпен қолдану;Машықтары

Халықаралық ақпарат пен халықаралық саясаттың ерекшеліктерін, мазмұнын білу.Құзырет

Білікті болу:

- профессионалды түрде өз мамандығының міндеттерін білу;

- практикалық тұрғыдан өзін көрсету;

- журналисттік материалды дұрыс жасау;

- журналистиканы шығармашылық жқмыс ретінде көру;- қоғада болып жатқан жаңалықтарды түсіну және оны жеткізу.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет